Κατηγορία: Διοικητικό Δίκαιο

Δυνατότητα διορισμού, ως δικηγόρου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 27 του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων», δικαστικής λειτουργού που παύθηκε οριστικά λόγω υπηρεσιακής ανεπάρκειας.

Δικαστική λειτουργός που παύθηκε οριστικά από την υπηρεσία της λόγω υπηρεσιακής ανεπάρκειας, κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 60..

ΔΠρΑγρινίου Α264/2022 .Αγωγή κατά Νοσοκομείου για θάνατο ασθενούς – Μη διενέργεια των απαιραίτητων εξετάσεων με αποτέλεσμα τη μη έγκαιρη διάγνωση – Αποζημίωση συγγενών για ψυχική οδύνη

ΔΠρΑγρινίου (τριμ.) Α264/2022: Αγωγή με αίτημα την αποζημίωση για την ψυχική οδύνη που οι ενάγουσες υπέστησαν από τον θάνατο του..

Διοικ. Εφ. Λάρισας  ΑΟ2/2020 Η αμετάκλητη αθώωση από τον ποινικό δικαστή λόγω μη συνδρομής του υποκειμενικού στοιχείου, κρίση η οποία ερείδεται σε παρεμπίπτον διοικητικής φύσης ζήτημα, δεν δεσμεύει τον διοικητικό δικαστή.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η αμετάκλητη αθώωση από τον ποινικό δικαστή λόγω μη συνδρομής του υποκειμενικού στοιχείου, κρίση η οποία ερείδεται σε παρεμπίπτον..

ΔΕφΘεσ 1279/2023: Κακοτεχνία σε πεζοδρόμιο τραυματισμός και αποζημίωση πεζού.Δεν στοιχειοθετείται αστική ευθύνη του Δημοσίου λόγω αδυναμίας πλήρους απόδειξης των πραγματικών ισχυρισμών της εκκαλούσας

  Με την κρινόμενη έφεση ζητήθηκε η εξαφάνιση της 3206/2020 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Ε΄). Με..

ΕλΣυν 906/2023 Τμ.II: Ανάκληση διορισμού υπαλλήλου λόγω νόθευσης τυπικού προσόντος κατά την πρόσληψη, παραγραφή ποινικών ευθυνών & καταλογισμός

Με την κρινόμενη έφεση ζητήθηκε η ακύρωση της …/30.10.2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ., με την οποία καταλογίστηκε σε..

To Top