Τσιάρας: Ενεργοποιείται ο θεσμός της κοινωφελούς εργασίας ως κύριας ή εναλλακτικής ποινής

15

Ο υπουργός Δικαιοσύνης επισήμανε, μεταξύ άλλων, ότι η πρωτοβουλία για την αναβάθμιση των δομών με κοινωνικό αποτύπωμα συμβάλλει στο σκέλος της πρόληψης της παραβατικότητας ενηλίκων και ανηλίκων

Παναγιώτης Τσιμπούκης

Την ενεργοποίηση του θεσμού της κοινωφελούς εργασίας, όταν αυτή επιβάλλεται ως κύρια ή εναλλακτική ποινή για αξιόποινες πράξεις υπό την ισχύ του νέου Ποινικού Κώδικα, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο υπουργός Δικαιοσύνης Κωνσταντίνος Τσιάρας σε εκδήλωση του υπουργείου Δικαιοσύνης για την αναβάθμιση των Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής, που χρηματοδοτείται από πόρους του ΕΣΠΑ.

Ο κ. Τσιάρας επισήμανε ότι η πρωτοβουλία για την αναβάθμιση των δομών με κοινωνικό αποτύπωμα που υπάγονται στο υπουργείο Δικαιοσύνης, συμβάλλει στο σκέλος της πρόληψης της παραβατικότητας ενηλίκων και ανηλίκων.

Τόνισε χαρακτηριστικά: «Έχουμε κάνει σημαντικά βήματα για την καταστολή της εγκληματικότητας με τις τροποποιήσεις των Ποινικού Κώδικα. Αυτό το πλαίσιο συμπληρώνεται με δράσεις στην κατεύθυνση της πρόληψης, με την αναβάθμιση των Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής, οι οποίες θα εποπτεύουν τις διαδικασίες της κοινωφελούς εΕργασίας, η έκτιση της οποίας ενεργοποιείται άμεσα ως κύρια ή εναλλακτική ποινή, όπως είχαμε δεσμευτεί».

Ο υπουργός Δικαιοσύνης τόνισε ακόμη ότι «έχει ήδη ολοκληρωθεί η σύνταξη της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης μετά από μακρά συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς, τα εμπλεκόμενα υπουργεία και τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και αναμένεται το επόμενο διάστημα να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή».

Ως προς την προστασία της ανηλικότητας ο κ. Τσιάρας ανέφερε ότι το υπουργείο έχει ήδη κάνει σημαντικά βήματα με την πολύτιμη συνεισφορά του Υφυπουργού Δικαιοσύνης Γ. Κώτσηρα με την εκπόνηση και την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και την αναβάθμιση της εκπαίδευσης των δικαστικών λειτουργών σε θέματα που σχετίζονται με την ανηλικότητα, που έχει φέρει την Ελλάδα στην πρώτη θέση της κατάταξης του EU Justice Scoreboard.

Στην ημερίδα για την Αναβάθμιση των ΥΕΑ-ΚΑ, στην οποία συμμετείχαν διακεκριμένοι επιστήμονες που έχουν αναλάβει την ευθύνη της μελέτης και τη διαμόρφωση προτάσεων για την αναβάθμισή τους, παρουσιάστηκαν η δομή, οι στόχοι και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα του ομώνυμου προγράμματος.

Στόχος του προγράμματος είναι η αναβάθμιση των Υπηρεσιών Επιμελητείας και Αρωγής, αφενός με την ανάπτυξη σύγχρονων εργαλείων παρέμβασης και μεθοδολογικού πλαισίου εργασίας για το επιστημονικό προσωπικό των δομών και αφετέρου με τη διοικητική αναδιοργάνωσή τους μέσω της ενίσχυσης του επιστημονικού προσωπικού τους και της εφαρμογής εξειδικευμένων κανόνων λειτουργίας.