Νομοσχέδιο: Τι αλλάζει στην υποβολή δηλώσεων πόθεν έσχες – Πώς τροποποιούνται οι ποινικές κυρώσεις

36

Η μεταρρύθμιση αποτελεί ένα από τα ορόσημα στο σχέδιο για το ταμείο ανάκαμψης – Σύμπτυξη των κατηγοριών των υπόχρεων και διαφοροποίηση των ποινικών κυρώσεων – Πως θα συγκεντρώνονται τα δικαιολογητικά

Εκ βάρθρων αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου για την διαδικασία υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) σχεδιάζει το Υπουργείο Δικαιοσύνης , όπως περιγράφηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο από τον Κώστα Τσιάρα. Η πρωτοβουλία ελήφθη καθώς το σχέδιο εντάχθηκε στο σχέδιο για το ταμείο Ανάκαμψης ως “ορόσημο” (σ.σ δεν χρηματοδοτείται) και αποτελεί μία από τις συστάσεις της έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Η διαφοροποιήσεις αφορούν τρία πράγματα :

α) οι σημερινές 49 περιπτώσεις υπόχρεων εντάσσονται σε 13 κατηγορίες υπόχρεων και

β) οι υπόχρεοι υποβολής απαλλάσσονται από την περιττή ταλαιπωρία συλλογής των απαιτούμενων στοιχείων της δήλωσης (π.χ. βεβαιώσεις από τράπεζες) καθώς τα στοιχεία αυτά θα αποτυπώνονται αυτόματα.

γ) Προβλέπονται αλλαγές στις ποινικές παραβάσεις της νομοθεσίας ανάλογα με τη βαρύτητά τους.

Οι βασικότερες αλλαγές

Σύμφωνα με όσα αναπτύχθηκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο:

-Μειώνονται σε 13 οι σημερινές 49 περιπτώσεις υπόχρεων. Αυτό δεν αφαιρεί, όπως εξηγούν αρμόδιες πηγές αλλά ομαδοποιούν τους υπόχρεους, διευκολύνοντας τη σχετική αναζήτηση και οριοθετώντας σαφέστερα την οικεία υποχρέωση.

-Το βάρος της συλλογής των στοιχείων αναλαμβάνει η διοίκηση κι όχι ο υπόχρεος, καθώς τα δικαιολογητικά θα αντλούνται αυτόματα (π.χ. βεβαιώσεις από κάθε τράπεζα για το υπόλοιπο των λογαριασμών, πιστωτικών καρτών). Η συλλογή θα γίνεται μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων, με αποτέλεσμα ο υπόχρεος να αρκεί απλώς να συναινέσει για την υποβολή της.

-Θεσπίζεται πλαφόν ελάχιστου ποσοστού ελεγχόμενων υποθέσεων και θεωρείται ότι έτσι θα αυξηθεί και ο αριθμός των κατ’ έτος ελεγχόμενων δηλώσεων

Αλλαγή ποινών για το πόθεν έσχες

-Αλλάζει η κλίμακα των ποινικών κυρώσεων (ποινών) που προβλέπονται, “ανάλογα με τη βαρύτητα και τη σημασία τους, σε αντίθεση με το υφιστάμενο καθεστώς, όπου για ήσσονος σημασίας παραβάσεις προβλέπονται δυσβάστακτες ποινές».

Όπως σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, «θα πρόκειται για ένα σύγχρονο και εύληπτο νομοθέτημα, θα εκσυγχρονιστεί και προσαρμοστεί στα δεδομένα της εποχής ο τρόπος υποβολής των δηλώσεων, με προφανές όφελος τόσο για τους ελεγκτές, όσο και για τους ελεγχόμενους, θα εξαλειφθούν τα σημερινά φαινόμενα διαφορετικής αντιμετώπισης υπόχρεων επί παρόμοιων υποθέσεων, μέσω της οριοθέτησης και της συστηματικότερης εποπτείας του ελεγκτικού πλαισίου και θα αυξηθεί ο αριθμός των ελεγκτικών αποτελεσμάτων, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην ενίσχυση της διαφάνειας. Κατά συνέπεια, θα πρόκειται πλέον για μια διαδικασία, αφ’ ενός μεν χωρίς κόπο και απώλεια χρόνου για τους υπόχρεους, αφ’ ετέρου δε με σαφή κατεύθυνση, εποπτεία και ενισχυμένη αποτελεσματικότητα για το ελεγκτικό όργανο».