Κώδικας Δικηγόρων & Κώδικας Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος (Σεπτέμβριος 2022)

22

Η παρούσα έκδοση του ΔΣΑ εντάσσεται στη δέσμη πρωτοβουλιών του Συλλόγου για την πλήρη ενημέρωση των συναδέλφων σχετικά με τα βασικά νομοθετήματα, που καλούνται να εφαρμόσουν στην επαγγελματική τους καθημερινότητα.

Η ανά χείρας επικαιροποιημένη έκδοση του Κώδικα Δικηγόρων και του Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος ενσωματώνει όλες τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις του Κώδικα (συμπεριλαμβανομένου του ν. 4964/2022).

Για το λόγο αυτό, φιλοδοξούμε ότι θα αποτελέσει χρήσιμο βοήθημα ιδίως ενόψει του Πανελληνίου Διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων, που περιλαμβάνει εξέταση στο γνωστικό αντικείμενο του Κώδικα Δικηγόρων και της δικηγορικής δεοντολογίας. Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται στον Αντιπρόεδρο του Συλλόγου, Αλέξανδρο Μαντζούτσο, για την επιμελή σύνταξη του παρόντος πονήματος.

Πέρα από τις εκδοτικές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει όταν κρίνεται σκόπιμο (όπως ο νέος Ποινικός Κώδικας και Κώδικας Ποινικής Δικονομίας σε έκδοση «τσέπης»), ο ΔΣΑ δίδει πρωτίστως έμφαση στη διευκόλυνση της ηλεκτρονικής πρόσβασης των συναδέλφων στη νομοθεσία και νομολογία.

Εμβληματικό για εμάς είναι το έργο της αναβάθμισης του ΙΣΟΚΡΑΤΗ που, πέραν της ουσιώδους βελτίωσης της τεχνολογικής υποδομής του πληροφοριακού συστήματος, περιλαμβάνει βελτιστοποίηση των εφαρμογών αναζήτησης, αύξηση της ταχύτητας απόκρισης της βάσης, καθώς και mobile portal που επιτρέπει την πρόσβαση από κινητές συσκευές. O ΔΣΑ θα συνεχίσει να στέκεται δίπλα στο δικηγόρο, ιδίως στον ασκούμενο και νέο δικηγόρο, ώστε να διευκολύνει το δύσκολο έργο στο οποίο καλείται να αντεπεξέλθει καθημερινά.

Ο Πρόεδρος του ΔΣΑ

Δημήτρης Κ. Βερβεσός

 

-Επισυνάπτεται ο Κώδικας Δικηγόρων & Κώδικας Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος (Σεπτέμβριος 2022) που επιμελήθηκε ο αντιπρόεδρος του ΔΣΑ Αλέξανδρος Μαντζούτσος