Στο ΣτΕ το “αγκάθι” της υποχρεωτικής ασφάλισης σε δύο ταμεία των δικηγόρων και άλλων επαγγελματιών

39

Δεκτό έκανε το Ανώτατο Δικαστήριο το προδικαστικό ερώτημα του Πρωτοδικείου Χανίων. Παγώνουν όλες οι διαδικασίες και η υπόθεση θα εξεταστεί στις αρχές Νοεμβρίου.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας θα κληθεί στις 7 Νοεμβρίου να αποφανθεί για το θέμα με την υποχρεωτική ασφάλιση σε 2 ταμεία των ανεξάρτητα απασχολούμενων ασφαλισμένων μέχρι 31.1.1992 στο ΕΤΑΑ (πρώην Ταμείο Νομικών, ΤΣΑΥ και ΤΣΜΕΔΕ), οι οποίοι παράλληλα απασχολούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες, υπαγόμενοι ως εκ τούτου στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ (πρώην ΤΑΕ, ΤΕΒΕ, ΤΣΑ, ΤΑΝΠΥ και Ταμείου Προνοίας Ξενοδόχων).

Αυτό αποφάσισε το Ανώτατο Δικαστήριο μετά από προδικαστικό ερώτημα που δέχθηκε από το Πρωτοδικείο Χανίων και το θέμα θα εισαχθεί στην επταμελή σύνθεση του Τμήματος, λόγω σπουδαιότητας, ενώ – όπως αναφέρεται – «συνεπάγεται την αναστολή εκδίκασης των εκκρεμών υποθέσεων, στις οποίες τίθεται το ίδιο ζήτημα».

EUROKINISSI

Υποχρεωτική ασφάλιση σε 2 ταμεία: Τι αναφέρει το προδικαστικό ερώτημα του Πρωτοδικείου

Σύμφωνα με το Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Χανίων υποβλήθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας το εξής προδικαστικό ερώτημα: «αν η ρύθμιση του άρθρου 18 παρ. 3 του ν. 3863/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 60 του ν. 3996/2011, η οποία [ρύθμιση] κατάργησε την εξαίρεση από την υποχρεωτική ασφάλιση σε δύο φορείς των ανεξάρτητα απασχολούμενων ασφαλισμένων μέχρι 31.1.1992 στο ΕΤΑΑ (πρώην Ταμείο Νομικών, ΤΣΑΥ και ΤΣΜΕΔΕ), οι οποίοι παράλληλα απασχολούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες, υπαγόμενοι ως εκ τούτου στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ (πρώην ΤΑΕ, ΤΕΒΕ, ΤΣΑ, ΤΑΝΠΥ και Ταμείου Προνοίας Ξενοδόχων), παραβιάζει τη συνταγματική αρχή της ισότητας, υπό την έννοια ότι μεταχειρίζεται με όμοιο τρόπο δύο ανόμοιες [τελούσες υπό διαφορετικές συνθήκες] κατηγορίες ασφαλισμένων, δηλαδή:

α) αφενός μεν, τους μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ οι οποίοι απασχολούνται σε μη συναφείς δραστηριότητες υπαγόμενες στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, και

β) αφετέρου τους λοιπούς μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένους οι οποίοι απασχολούνται σε παράλληλες δραστηριότητες υπαγόμενες στην κύρια ασφάλιση πλειόνων ασφαλιστικών οργανισμών.

Freepik

Είναι δε ανόμοιες οι παραπάνω δύο κατηγορίες ασφαλισμένων, διότι τα μέλη της πρώτης κατηγορίας (δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, ιατροί και μηχανικοί), λόγω της φύσης του επαγγέλματός τους, μόνο ευκαιριακά μπορούν να απασχολούνται σε παράλληλες μη συναφείς δραστηριότητες, με αποτέλεσμα να μην έχουν προσδοκίες συμπλήρωσης των χρονικών και λοιπών προϋποθέσεων για τη χορήγηση δεύτερης κύριας σύνταξης γήρατος στο μέλλον από την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών για την παράλληλη προς το κύριο επάγγελμά τους και ευκαιριακή απασχόλησή τους, όπως δέχεται και η εισηγητική έκθεση του ν. 2335/1995.

Αντιθέτως, οι υπόλοιποι μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένοι οι οποίοι έχουν αναπτύξει δύο παράλληλες επαγγελματικές δραστηριότητες, έχουν προσδοκίες συμπλήρωσης των χρονικών και λοιπών προϋποθέσεων για τη χορήγηση δεύτερης κύριας σύνταξης γήρατος στο μέλλον από την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών για τη δεύτερη δραστηριότητά τους».

Υποχρεωτική ασφάλιση σε 2 ταμεία: Α. Κουτσόλαμπρος – Θίγεται σημαντικό πρόβλημα που έχει ταλαιπωρήσει χιλιάδες ασφαλισμένους

Με δήλωσή του στο dikastiko.gr o αντιπρόεδρος του ΔΣΑ, πρόεδρος της Επιτροπής Ασφαλιστικού του Συλλόγου και πρόεδρος της Ένωσης Εμμίσθων Δικηγόρων, Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, υποστηρίζει πως το Δικαστήριο θα πρέπει να δώσει την ενδεδειγμένη λύση στο πρόβλημα που ταλαιπωρεί επιστήμονες που ασκούν παράλληλη δραστηριότητα.

Όπως αναφέρει: «Η απόφαση θίγει ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα που έχει ταλαιπωρήσει χιλιάδες ασφαλισμένους επιστήμονες που ασκούν παράλληλη δραστηριότητα. Αφορά περισσότερο μηχανικούς- υγειονομικούς, αλλά και δημοσιογράφους και λιγότερο νομικούς, γιατί οι νομικοί (δικηγόροι και συμβολαιογράφοι) έχουν στη νομοθεσία τους διατάξεις περί ασυμβιβάστου και έτσι σπάνια και κατ’εξαίρεση ασκούν έτερο επάγγελμα. Το πρόβλημα αυτό προσπάθησε να αντιμετωπίσει ο ν.2084/1992 ο οποίος προέβλεψε ότι για τους λεγόμενους νέους ασφαλισμένους (υπαχθέντες στην ασφάλιση μετά την 1.1.1993) θα ισχύει υποχρεωτική ασφάλιση μόνο σε ένα φορέα. Νεότερη προσπάθεια έγινε με τη διάταξη του άρθρου 3 του ν.4554/2018, σύμφωνα με την οποία παρέχεται η εξουσιοδότηση στον αρμόδιο Υπουργό να εκδίδει Υπουργικές Αποφάσεις σύμφωνα με τις οποίες  παρέχεται η δυνατότητα διαγραφής ασφαλιστικών οφειλών έως 31/12/2016, λόγω εύλογης αμφιβολίας ως προς την υπαγωγή στην ασφάλιση. Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί τρεις υπουργικές αποφάσεις ενώ λειτουργεί και σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα στον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.efka.gov.gr/el/asphalismenoi/me-misthotoi/aitese-gia-amphisbetese-opheiles-n45542018

Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μόνο στους εξής ασφαλισμένους:

* Ασφαλισμένους στο π. ΟΓΑ λόγω  δραστηριοποίησης σε περιοχές με ειδικά πληθυσμιακά κριτήρια και παράλληλα ασφαλισμένους  στον π. ΟΑΕΕ για την ίδια δραστηριότητα.

* Δημοσιογράφους παλαιούς ασφαλισμένους στο π. ΤΣΠΕΑΘ και παράλληλα ασφαλισμένους στον π. ΟΑΕΕ με την ίδια ιδιότητα.

* Νέους ασφαλισμένους Ν.2084/1992 (μετά την 1/1/1993) με παράλληλη ασφάλιση σε δύο (2) φορείς.

Θεωρώ πως στο πνεύμα που κινείται και η ευρύτερη νομοθεσία, ιδίως μετά το Ν.4387/2016 και την ενοποίηση όλων των ασφαλιστικών ταμείων σε ένα φορέα, e-ΕΦΚΑ, θα πρέπει το Δικαστήριο να κινηθεί στα ίδια πλαίσια και να δώσει την ενδεδειγμένη λύση στο ανωτέρω πρόβλημα. Περί του ζητήματος υπάρχει ήδη συναφής νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας».