Ιδού ο νέος Κώδικας που αλλάζει την υπηρεσιακή κατάσταση των δικαστικών λειτουργών – Ο “πήχης” ταχύτητας στις προαγωγές και οι πειθαρχικές κυρώσεις

33

Το νομοσχέδιο, πιθανότατα το πιο κομβικό για τους δικαστικούς λειτουργούς της χώρας, για το νέο Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, ψηφίστηκε στη Βουλή.

Νέος Κώδικας: Νόμος του Κράτους είναι από χθες το βράδυ, το νομοσχέδιο που καθορίζει  την υπηρεσιακή κατάσταση των δικαστικών λειτουργών όλων των βαθμίδων.

Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που περιλαμβάνει διατάξεις για την ψηφιοποίηση των δικαστηρίων αλλά ταυτόχρονα βάζει την παράμετρο «ταχύτητα» δίπλα δίπλα με την έννοια «αξιολόγηση» των δικαστών. Το σημαντικότερο (μεταξύ άλλων) είναι το άρθρο 59 που αφορά τον τρόπο προαγωγής των δικαστικών λειτουργών :

“…Η προαγωγή στους βαθμούς του συμβούλου της Επικρατείας, του αρεοπαγίτη, του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του συμβούλου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, του Επιτρόπου και αντεπιτρόπου της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, του Επιτρόπου και αντεπιτρόπου της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, του προέδρου και εισαγγελέα εφετών των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και του προέδρου εφετών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, γίνεται κατ’ απόλυτη εκλογή και προϋποθέτει την ύπαρξη εξαιρετικών ουσιαστικών προσόντων στο πρόσωπο των ανωτέρω δικαστικών λειτουργών που έχουν τα τυπικά προσόντα. Ως ουσιαστικά προσόντα αξιολογούνται ιδίως, το ήθος, το σθένος, η κρίση και αντίληψη, η ποσοτική και ποιοτική απόδοση, η ταχύτητα στην απονομή δικαιοσύνης σε σχέση με τη σοβαρότητα και τη δυσχέρεια των υποθέσεων, η επιστημονική κατάρτιση και η κοινωνική παράσταση.

EUROKINISSI/ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

-…Για την εκτίμηση των ουσιαστικών προσόντων των κρινόμενων λαμβάνονται υπόψη οι εκθέσεις επιθεώρησης, οι ατομικοί φάκελοι, τα στατιστικά στοιχεία της απόδοσής τους και κάθε άλλο πρόσφορο στοιχείο.

-… Δεν προάγεται στον επόμενο βαθμό δικαστής, ο οποίος καθυστερεί αδικαιολόγητα τη δημοσίευση και θεώρηση των αποφάσεων που εκδίδει, καθώς και εισαγγελικός λειτουργός ο οποίος καθυστερεί αδικαιολόγητα την επεξεργασία των δικογραφιών που του ανατίθενται, εκτός αν το οικείο συμβούλιο αιτιολογήσει ειδικά τους λόγους της κατά παρέκκλιση προαγωγής.

Αδικαιολόγητη είναι η καθυστέρηση όταν: α) οι αποφάσεις δεν δημοσιεύονται μέσα σε διάστημα οκτώ (8) μηνών από τη συζήτηση ή μέσα στις ειδικότερες προθεσμίες που ορίζει ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, ο Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας ή οι οικείες ειδικές διατάξεις για το Συμβούλιο της Επικρατείας και το Ελεγκτικό Συνέδριο, β) προκειμένου για υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων, όταν οι αποφάσεις δεν εκδίδονται μέσα σε ένα (1) μήνα, γ) προκειμένου για θεωρήσεις, όταν αυτές γίνονται πέρα από δεκαπέντε (15) ημέρες, δ) προκειμένου για εισαγγελικούς λειτουργούς, όταν η επεξεργασία και η επιστροφή των δικογραφιών καθυστερεί πέρα από τέσσερις (4) μήνες.

-Μη προακτέος κρίνεται ο δικαστικός λειτουργός ο οποίος έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά σε οποιαδήποτε ποινή για καθυστέρηση στην εν γένει εκτέλεση των καθηκόντων του, τουλάχιστον δύο (2) φορές την τελευταία δεκαετία.

EUROKINISSI/ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

Νέος Κώδικας: Αλλαγές

Υπενθυμίζεται πως με τον κώδικα για πρώτη φορά τίθεται «πήχης» ταχύτητας στην έκδοση αποφάσεων για την προαγωγή των δικαστών. Το σχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από τον υπουργό Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα , εδράζεται στο έργο της νομοπαρασκευαστικής που είχε συγκροτηθεί στις αρχές του 2017 με τη συμμετοχή όλων των δικαστικών ενώσεων και παρέδωσε πόρισμα το 2018. Ακολούθησε, η ενσωμάτωση των παρατηρήσεων των Ολομελειών των Ανωτάτων Δικαστηρίων και η αναγκαία επεξεργασία των σχετικών διατάξεων από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, όπως είχε πει ο υπουργός. Η στόχευση το νομοσχεδίου είναι η επιτάχυνση της Δικαιοσύνης και η αναβάθμιση της τρόπου επιθεώρησης που ουσιαστικά τίθεται σε νέα βάση. Συνάρτηση της αξιολόγησης τίθεται πλέον η καθυστέρηση στην έκδοση αποφάσεως, ενώ τίθεται εύλογος χρόνος διεκπεραίωσης.

Δηλαδή:

Αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην έκδοση αποφάσεων (πέραν του εξαμήνου αρχικά και 8μήνου εντέλει):

– στέρηση μισθού

– κώλυμα προαγωγής

– λόγος οριστικής παύσης

Μάλιστα στις προαγωγές μέχρι και τον βαθμό του προέδρου εφετών:

– μόνο εφόσον οι υπό προαγωγή δικαστικοί λειτουργοί έχουν ολοκληρώσει την παρακολούθηση των υποχρεωτικών προγραμμάτων επιμόρφωσης της παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 4871/2021(θα ισχύσει από το 2026 τελικά.

– κατ’ απόλυτη εκλογή

– δεν προάγεται ο δικαστικός λειτουργός που έχει αδικαιολόγητη καθυστέρηση