Αποκάλυψη: Φωτογραφική διάταξη για “μπαχαλάκηδες” και ομάδες “κλεφτών” – Ιδιώνυμο αδίκημα η δράση συμμορίας μικροαδικημάτων – Καμία αναστολή ποινής

54

Η αλλαγή του άρθρου 187 ΠΚ που πέρασε χωρίς ανακοίνωση μέσα από τις διατάξεις του νέου αθλητικού νόμου (πάταξη αθλητικής βίας) προβλέπει σε περίπτωση καταδίκης για το άρθρο 187 (εγκληματική οργάνωση) ή ακόμα και πλημμεληματική συμμορία πως “η ποινή δεν αναστέλλεται ούτε μετατρέπεται με κανέναν τρόπο, τυχόν δε ασκηθείσα έφεση δεν έχει αναστέλλουσα ισχύ’.

Εγκληματικές οργανώσεις: Ιδιώνυμο αδίκημα γίνονται πλέον όλες οι μορφές της εγκληματικής οργάνωσης, δηλαδή ακόμα και στην πλημμεληματική της μορφή, ενώ στα έννομα αγαθά που προστατεύονται απο τις δράσεις μιας τέτοιας ομάδας προστίθενται “η προσωπική ελευθερία, η ιδιοκτησία ή η περιουσία.»

Τι σημαίνει αυτό: Πως πλέον η καταδίκη για “εγκληματική οργάνωση” σε όλες τις μορφές της – ακόμα και για πλημμέλημα με ποινή έως 3 χρόνια δηλαδή ως “συμμορία”- οδηγεί μόνο στις φυλακές, χωρίς τη δυνατότητα καμίας αναστολή ή μετατροπής της ποινής. Πρόκειται για νέο ξεκάθαρο μήνυμα προς μικροσυμμορίες που λυμαίνονται γειτονιές της Αθήνας αλλά και τις γνωστές ομάδες “μπαχαλάκηδων” που με κάθε ευκαιρία σπάνε και καίνε περιουσίες ανθρώπων.

“Φωτογραφική”

Η διάταξη ψηφίστηκε προ ημερών μέσα στις αλλαγές του αθλητικού νόμου με την αυστηροποίηση των ποινών για την οπαδική βία. Στο τέλος του ΦΕΚ A 52/2022/11 Μαρτίου, εισήχθη μια εξαιρετικά σημαντική αλλαγή στο άρθρο 187 του Ποινικού Κώδικα (2019) περι εγκληματικής οργάνωσης. Ουσιαστικά πρόκειται για μια “φωτογραφική” διάταξη για τους αποκαλούμενους “μπαχαλάκηδες” που διαπράττουν αδικήματα κατά της ιδιοκτησίας και της περιουσίας, τα οποία εντάσσονται πλεον στις διατάξεις περί “συμμορίας” που ειναι η πλημμεληματική διάσταση της “εγκληματικής οργάνωσης”, όπως βέβαια και η δράση ομάδων που κλέβουν σπίτια πολιτών στις γειτονίες της Αθήνας.

μολότοφ

Η αλλαγή

Δηλαδή σύμφωνα με την αλλαγή: “1. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 187 του

Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α΄ 95) προστίθεται αναφορά στα έννομα αγαθά της προσωπικής ελευθερίας, της ιδιοκτησίας και της περιουσίας και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Όποιος, εκτός από την περίπτωση της πρώτης παραγράφου, οργανώνεται με άλλον ή άλλους για να διαπράξουν κακούργημα τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών. Με φυλάκιση έως τρία έτη τιμωρείται ο υπαίτιος αν η κατά το προηγούμενο εδάφιο ένωση έγινε για τη διάπραξη πλημμελήματος με το οποίο επιδιώκεται οικονομικό ή άλλο υλικό όφελος ή η προσβολή της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της ανηλικότητας, της προσωπικής ελευθερίας, της ιδιοκτησίας ή της περιουσίας.»

Η προηγούμενη πανομοιότυπη παράγραφος 3 του άρθρου 187 ΠΚ περιελάμβανε στα προστατευόμενα αγαθά “οικονομικό ή άλλο υλικό όφελος ή η προσβολή της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας ή της ανηλικότητας”. Πλεον προστίθενται η προσωπική ελευθερία, η ιδιοκτησία ή η περιουσία.»

Ουσιαστικά δηλαδή καταλαμβάνει, όλες τις ομάδες που προκαλούν φθορές ή καταστρέφουν ιδιοκτησίες ή περιουσίες, αλλά και τις ομάδες που λειτουργούν σε συνεννόηση και κλέβουν μικροποσά ή άλλα αντικείμενα από ανθρώπους στις γειτονιές της Αθήνας.

Στις φυλακές

Το πιο σημαντικό όμως είναι πως προστίθεται παράγραφος 6 στο άρθρο 187 που ορίζει ρητά ότι όλοι αυτοί που διέπραξαν τα ανωτέρω αδικήματα, λειτουργώντας κατόπιν συνεννόησης ως (μικρο) συμμορία η ποινή οδηγεί αυτομάτως στις φυλακές. Δηλαδή μπαχαλάκηδες και μικροκλέφτες δεν πρέπει να περιμένουν καμία αναστολή σε τυχόν ποινές τους!

Συγκεκριμένα:

Στο άρθρο 187 του Ποινικού Κώδικα προστίθεται παρ. 6 ως εξής:

«6. Στις περιπτώσεις καταδίκης για αξιόποινες πράξεις του παρόντος άρθρου, καθώς και για τα συναφή αδικήματα που συνεκδικάστηκαν με την ίδια απόφαση, η ποινή δεν αναστέλλεται ούτε μετατρέπεται με κανέναν τρόπο, τυχόν δε ασκηθείσα έφεση δεν έχει αναστέλλουσα ισχύ.»