ΜΟΕΘεσ 163-164/2020 Ανθρωποκτονία από πρόθεση μεταβολή κατηγορίας από ανθρωποκτονία σε θανατηφόρα σωματική βλάβη. Οπλοχρησία. Οπλοφορία. Διακίνηση ναρκωτικών αγορά, πώληση και κατοχή ναρκωτικών. Ηθική αυτουργία στην θανατηφόρο σωματική βλάβη και στην διακίνηση ναρκωτικών.

46

Αριθμός: 163-164/2020

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΤΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Δικάσιμος της 11ης Σεπτεμβρίου 2020

 

Δημόσια Συνεδρίαση της 11ης και 16ης Σεπτεμβρίου 2020

Σύνθεση Δικαστηρίου :

Χρήστος Νάστας, Πρόεδρος Εφετών, νομίμως ορισθείς με απόφαση της Ολομέλειας του Εφετείου Θεσσαλονίκης, [άρθρο 93 Ν. 4139/2013 και κληρωθείς άρθρο 17 του Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ. (Ν.1756/1988, όπως ισχύει)], Θεοδώρα Σακελλαρίου, Δήμητρα Σίσκου, Εφέτες, νομίμως κληρωθείσες [αρθρ. 17 του Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ. (Ν. 1756/1988 όπως ισχύει)]

Ηλίας Σεφερίδης, Εισαγγελέας Εφετών, νομίμως κληρωθείς [αρθρ. 17 του Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ. (Ν. 1756/1988 όπως ισχύει)]

Φωτεινή Παπαδοπούλου, Γραμματέας

 

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ

 

1)…, ο οποίος γεννήθηκε στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης το έτος 1957, είναι κάτοικος Βασιλικών Θεσσαλονίκης, κάτοχος του υπ’ αριθμ. ΑΚ . Δ.Α.Τ., με ΑΦΜ . Δ.Ο.Υ. .’, και ήδη κρατούμενος στο Κατάστημα Κράτησης Δομοκού

2)…, ο οποίος γεννήθηκε στην Όσσα Βερτίσκου Θεσσαλονίκης το έτος 1962, είναι κάτοικος Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης (οδός .), κάτοχος του υπ’ αριθμ. ΑΙ . Δ.Α.Τ., με ΑΦΜ . Δ.Ο.Υ. .’, και ήδη κρατούμενος στο Κατάστημα Κράτησης Τρικάλων

3)…, η οποία γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το έτος 1971, είναι κάτοικος Ραιδεστού Θεσσαλονίκης (οδός .), κάτοχος του υπ’ αριθμ. ΑΜ .Δ.Α.Τ., με ΑΦΜ . Δ.Ο.Υ. .’.

 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

 

ΠΡΑΞΕΙΣ

 

1ος κατηγορούμενος :

 

1) Ανθρωποκτονία με πρόθεση,

2) Παράνομη οπλοφορία,

3) Οπλοχρησία,

4)Διακίνηση(αγορά, μεταφορά, κατοχή, πώληση) ναρκωτικών ουσιών κατ΄ εξακολούθηση, από πρόσωπο που απέκτησε την έξη της χρήσης ναρκωτικών ουσιών, την οποία δεν μπορεί να την αποβάλει με τις δικές του δυνάμεις.

5) Παράνομη κατοχή όπλων.

 

2ος κατηγορούμενος :

 

1) Ηθική αυτουργία σε ανθρωποκτονία με πρόθεση,

2) Ηθική αυτουργία σε διακίνηση(αγορά, μεταφορά, κατοχή, πώληση) ναρκωτικών ουσιών κατ’ εξακολούθηση,

3) Διακίνηση(κατοχή, αγορά, πώληση) ναρκωτικών ουσιών κατ’ εξακολούθηση τετελεσμένη και σε απόπειρα από κοινού και κατά μόνας.

 

3η κατηγορούμενη:

 

1)Διακίνηση ναρκωτικών ουσιών κατ’ εξακολούθηση από πρόσωπο που απέκτησε την έξη της χρήσης ναρκωτικών ουσιών, την οποία δεν μπορεί να την αποβάλει με τις δικές του δυνάμεις.

 

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ

 

Συνεδρίαση της 11 Σεπτεμβρίου 2020

 

Η Συνεδρίαση έγινε δημόσια στο ακροατήριο του Δικαστηρίου.

 

Ο Πρόεδρος εκφώνησε τα ονόματα των κατηγορουμένων, οι οποίοι εμφανίστηκαν και όταν τους ρώτησε ο Πρόεδρος για το όνομα και το επώνυμό τους, τον τόπο της γέννησής τους, την ηλικία τους, το όνομα των γονέων τους, απάντησαν ότι ονομάζονται όπως πιο πάνω αναφέρεται.

 

Ο πρώτος κατηγορούμενος δήλωσε ότι διορίζει ως συνηγόρους του για να τον υπερασπιστούν, τους δικηγόρους, Μιχαήλ-Αθηναγόρα ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟ (ΑΜ 12512 ΔΣΑ) και Κωνσταντίνο ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ (ΑΜ 8995 ΔΣΘ), οι οποίοι αποδέχθηκαν το διορισμό τους και παραστάθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 395 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας σχετικά με το ασυμβίβαστο των κληρωθέντων ενόρκων και κατέθεσαν τα υπ’ αριθμ. Π. και Α. τετραπλότυπα αποδείξεων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα. Μετά του συνηγόρου Κωνσταντίνο ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ συμπαραστάθηκε και η ασκούμενη δικηγόρος, Αλεξάνδρα ΠΑΝΤΑΖΗ (ΑΜ20152/2020).

 

Ο δεύτερος κατηγορούμενος δήλωσε ότι διορίζει ως συνήγορο του για να τον υπερασπιστεί τον δικηγόρο, Γεώργιο ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟ (ΑΜ 2135 ΔΣΘ), ο οποίος αποδέχθηκε το διορισμό του και παραστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 395 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας σχετικά με το ασυμβίβαστο των κληρωθέντων ενόρκων και κατέθεσε το υπ’ αριθμ. Α. τετραπλότυπο αποδείξεως του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

 

Στο σημείο αυτό, προσήλθε ο δικηγόρος Θεσσαλονίκης, Βασίλειος ΚΩΤΤΑΣ (ΑΜ 11149), ο οποίος δήλωσε ότι διορίσθηκε αυτεπαγγέλτως ως πληρεξούσιος δικηγόρος και συνήγορος υπεράσπισης της τρίτης κατηγορουμένης, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 227/2020 Πράξη της Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης, και ότι αναλαμβάνει τα καθήκοντά του, και παραστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 395 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας σχετικά με το ασυμβίβαστο των κληρωθέντων ενόρκων και κατέθεσε το υπ’ αριθμ… τετραπλότυπο αποδείξεως του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

 

Κατόπιν ο Εισαγγελέας, αφού πήρε τον λόγο από τον Πρόεδρο, είπε ότι η προκειμένη υπόθεση εισάγεται στο Δικαστήριο αυτό μετά από εφέσεις των κατηγορουμένων, κατά της υπ’ αριθμ. 84-86, 90-101/25-1-2018 αποφάσεως του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης, ανέπτυξε τις εφέσεις και πρότεινε να γίνουν τυπικά δεκτές γιατί ασκήθηκαν νομότυπα και εμπρόθεσμα.

 

Στο σημείο αυτό διαβάστηκαν από τον Πρόεδρο, δημόσια στο ακροατήριο, οι παραπάνω εκθέσεις εφέσεων.

 

Ο συνήγοροι των κατηγορουμένων, στους οποίους δόθηκε με τη σειρά ο λόγος, ζήτησαν να γίνουν τυπικά δεκτές οι εφέσεις των εντολέων τους.

 

Στη συνέχεια, το εκ τακτικών Δικαστών Δικαστήριο του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Θεσσαλονίκης αφού διασκέφτηκε, μυστικά, επί της έδρας του, παρουσία και της Γραμματέως, κατάρτισε και διά του Προέδρου του δημοσίευσε δημόσια στο ακροατήριό του με την παρουσία όλων των παραγόντων της δίκης, την υπ’ αριθμ. 163/2020 απόφαση, η οποία έχει ως εξής :

 

 

ΑΦΟΥ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

 

Κατά την διάταξη του άρθρου 473 παρ. 1, εδάφ. α’ του προϊσχύσαντος Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, που έχει εφαρμογή στην προκειμένη περίπτωση, όπου ειδική διάταξη νόμου δεν ορίζει διαφορετικά, η προθεσμία για την άσκηση ενδίκων μέσων είναι δέκα ημέρες από τη δημοσίευση της αποφάσεως. Περαιτέρω, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 474 παρ. 1 του ιδίου Κώδικα, το ένδικο μέσο ασκείται στο γραμματέα του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση, ενώ για τη δήλωση συντάσσεται έκθεση που υπογράφεται από εκείνον που την υποβάλει ή τον αντιπρόσωπό του και από εκείνον που τη δέχεται. Στην προκειμένη περίπτωση, οι με αριθμούς 9, 10, 11, αντίστοιχα και ημερομηνία 25 Ιανουαρίου 2018, εφέσεις των κατηγορουμένων, κατά της υπ’ αριθμ. 84-86,90-101/25-1-2018 αποφάσεως του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης, ασκήθηκαν νομότυπα και εμπρόθεσμα, πρέπει να γίνουν τυπικά δεκτές και ερευνηθεί ουσιαστικά η υπόθεση.

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

ΔΕΧΕΤΑΙ τυπικά την κρινόμενη έφεση του …, με αριθμό 9 και ημερομηνία 25 Ιανουαρίου 2018, κατά της υπ’ αριθμ. 84-86, 90-101/25-1-2018 αποφάσεως του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης.

 

ΔΕΧΕΤΑΙ τυπικά την κρινόμενη έφεση του …, με αριθμό 10 και ημερομηνία 25 Ιανουαρίου 2018, κατά της υπ’ αριθμ. 84-86, 90-101/25-1-2018 αποφάσεως του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης.

 

ΔΕΧΕΤΑΙ τυπικά την κρινόμενη έφεση της …, με αριθμό 10 και ημερομηνία 25 Ιανουαρίου 2018, κατά της υπ’ αριθμ. 84-86, 90-101/25-1-2018 αποφάσεως του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε αμέσως στο ακροατήριο σε δημόσια συνεδρίαση.

 

Θεσσαλονίκη, 11 Σεπτεμβρίου 2020

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

Μετά την έκδοση της παραπάνω απόφασης, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 394 του Κ.Ποιν.Δ. που κυρώθηκε με τον νόμο 4620/2019 και ισχύει από 1ης Ιουλίου 2019, ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου για τη συγκρότηση του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Θεσσαλονίκης παρήγγειλε τη Γραμματέα να διαβάσει τον κατάλογο των ενόρκων, που κληρώθηκαν στη συνεδρίαση της 1-7-2020 στο Τριμελές Εφετείο (Συμβούλιο) Θεσσαλονίκης, για το Α’ δωδεκαήμερο αυτής της συνόδου, όπως ο κατάλογος αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, αφού έγιναν διαγραφές και αντικαταστάσεις στη συνεδρίαση της 4-9-2020, δηλαδή την ημέρα της έναρξης των εργασιών του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Θεσσαλονίκης. Η ανάγνωση αυτή παραγγέλθηκε να γίνει μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των 10 ενόρκων. Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος παρήγγειλε σ’ όλους τους παρευρισκομένους ενόρκους ν’ ανακοινώσουν την παρουσία τους στο ακροατήριο όταν ο καθένας τους ακούσει την εκφώνηση του ονόματός του.

 

Στη συνέχεια η Γραμματέας του Δικαστηρίου με δυνατή φωνή διάβασε τον κατάλογο των ενόρκων σύμφωνα με τη σειρά των ονομάτων που είναι γραμμένα σ’ αυτόν, εκ των οποίων βρέθηκαν :

 

 1. … παρούσα
 2. … απών
 3. … παρούσα
 4. … παρών
 5. … παρούσα
 6. … απούσα
 7. … παρών
 8. … παρών
 9. … παρούσα
 10. … απούσα
 11. … παρών
 12. … παρούσα
 13. … παρούσα

 

Σημειώνεται πως συμπληρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός των 10 παρόντων ενόρκων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 394 και 395 του Κ.Ποιν.Δ.

 

Στο σημείο όμως αυτό, διαπιστώθηκε πως λείπουν από το ακροατήριο οι ένορκοι 1) …, 2) …, 3) …, που κλητεύθηκαν να παρουσιαστούν στη σημερινή συνεδρίαση του Δικαστηρίου τούτου, οι οποίοι είχαν υποβάλει αιτήσεις για χορήγηση άδειας απουσίας για τη σημερινή δικάσιμο που έγιναν δεκτές με τις υπ’ αριθμ. 141/2020, 139/2020 και 140/2020 αντίστοιχα αποφάσεις του ιδίου Δικαστηρίου.

 

Ακολούθως, ο Πρόεδρος έβαλε τα καρτελάκια με τα ονόματα των 10 παρόντων ενόρκων στην κληρωτίδα, χωρίς από κανένα να προβληθεί αντίρρηση ή ένσταση. Μάλιστα ανακοίνωσε ότι είναι αναγκαίο για την συγκρότηση του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Θεσσαλονίκης μόνο τέσσερις (4) ένορκοι που θα κληρωθούν για να πάρουν μέρος στη σημερινή συνεδρίαση του Δικαστηρίου τούτου.

 

Επίσης, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι ο Εισαγγελέας και ο κατηγορούμενος έχουν δικαίωμα να εξαιρέσουν μέχρι δύο (2) ενόρκους, χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να δικαιολογήσουν τον λόγο της εξαίρεσης.

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ρώτησε τους κατηγορούμενους εάν την άσκηση του δικαιώματος της εξαιρέσεως θα την κάνουν οι ίδιοι προσωπικά ή το δικαίωμά του αυτό θα το ασκήσουν οι συνήγοροι τους. Αυτοί δήλωσαν στον Πρόεδρο του Δικαστηρίου πως αναθέτουν την άσκηση του δικαιώματος της εξαιρέσεως στους συνηγόρους της υπερασπίσεως τους, που αποδέχθηκαν το διορισμό αυτό.

 

Αμέσως μετά ο Πρόεδρος άρχισε την κλήρωση των ενόρκων, αφού προηγουμένως ανάδευσε τα καρτελάκια με τα ονόματά τους.

 

Έτσι, άρχισε και εξήγαγε από την κληρωτίδα ένα-ένα καρτελάκι που αντίστοιχα στο καθένα ήταν γραμμένο το όνομα του κάθε ενόρκου που κληρωνόταν. Σημειώνεται όμως, ότι ο Πρόεδρος αμέσως μετά την κλήρωση διάβαζε το όνομα του ενόρκου που ήταν γραμμένο στο καρτελάκι και παράλληλα έλεγε στον Εισαγγελέα πρώτα και στον κατηγορούμενο καθώς και στον παραπάνω συνήγορό του πως έχουν δικαίωμα εξαίρεσής του. Έτσι μ’ αυτή την τάξη και σειρά κληρώθηκαν οι παρακάτω ένορκοι, όπως ο νόμος ορίζει ειδικά για την περίπτωση αυτή.

 

 1. … εξαιρέθηκε από τους συνηγόρους
 2. … εξαιρέθηκε από τους συνηγόρους
 3. … δεν εξαιρέθηκε από κανέναν
 4. … δεν εξαιρέθηκε από κανέναν
 5. … εξαιρέθηκε από τον Εισαγγελέα
 6. … εξαιρέθηκε από τον Εισαγγελέα
 7. …δεν εξαιρέθηκε από κανέναν
 8. …δεν εξαιρέθηκε από κανέναν

 

Έτσι, τελικά συμπληρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός των τεσσάρων (4) ενόρκων για τη συγκρότηση του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Θεσσαλονίκης, που πρόκειται να δικάσει την προκειμένη υπόθεση.

 

Σημειώνεται ότι οι κληρωθέντες και μη εξαιρεθέντες τέσσερις ένορκοι πήραν τις προσδιορισμένες θέσεις τους δίπλα από τους Τακτικούς Δικαστές και σύμφωνα με τη σειρά κλήρωσης του καθένα.

 

Μετά από αυτά ο Πρόεδρος είπε ότι όλοι πρέπει να σηκωθούν από τις θέσεις τους για να ορκιστούν οι ένορκοι.

 

Κατόπιν ο Πρόεδρος διάβασε στους ενόρκους τον όρκο, όπως ακριβώς το περιεχόμενό του αναφέρεται στη διάταξη του άρθρου 398 παρ. 3 του Κ.Ποιν.Δικ. που ισχύει από 1η Ιουλίου 2019 και στη συνέχεια εκφώνησε το όνομα κάθε ενόρκου χωριστά για όρκιση. Μετά ο κάθε ένας από τους ενόρκους σήκωνε το δεξί του χέρι και όταν άκουγε το όνομά του πρόφερε την λέξη «ΟΡΚΙΖΟΜΑΙ».

 

Αφού έγιναν όλα αυτά άρχισε η συζήτηση της υποθέσεως σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 403 του Κ.Ποιν.Δ. Ο Πρόεδρος κάλεσε τον πρώτο κατηγορούμενο και τον ρώτησε για τα στοιχεία της ταυτότητάς του γενικά, αυτός απάντησε ότι ονομάζεται …, γεννήθηκε στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης το έτος 1957, είναι κάτοικος Βασιλικών Θεσσαλονίκης, κάτοχος του υπ’ αριθμ. ΑΚ . Δ.Α.Τ., με ΑΦΜ . Δ.Ο.Υ. .’, επιχειρηματίας ιδιοκτήτης καταστήματος καφέ και ήδη κρατούμενος στο Κατάστημα Κράτησης Δομοκού.

 

Ο Πρόεδρος κάλεσε τον δεύτερο κατηγορούμενο και τον ρώτησε για τα στοιχεία της ταυτότητάς του γενικά, αυτός απάντησε ότι ονομάζεται …, γεννήθηκε στην Όσσα Βερτίσκου Θεσσαλονίκης το έτος 1962, είναι κάτοικος Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης (οδός .), κάτοχος του υπ’ αριθμ. ΑΙ . Δ.Α.Τ., με ΑΦΜ . Δ.Ο.Υ. .’, το επάγγελμα του ήταν ιχθυοπώλης σε λαϊκές αγορές και ήδη κρατούμενος στο Κατάστημα Κράτησης Τρικάλων.

 

Ο Πρόεδρος κάλεσε την τρίτη κατηγορούμενη και την ρώτησε για τα στοιχεία της ταυτότητάς της γενικά, αυτή απάντησε ότι ονομάζεται …, η οποία γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το έτος 1971, είναι κάτοικος Ραιδεστού Θεσσαλονίκης (οδός .), κάτοχος του υπ’ αριθμ. ΑΜ .Δ.Α.Τ., με ΑΦΜ . Δ.Ο.Υ. .’, Θεσσαλονίκης, ελεύθερη επαγγελματίας.

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε στους κατηγορούμενους να προσέχουν την κατηγορία που θα τους απαγγείλει ο Εισαγγελέας και τη σχετικά μ’ αυτή συζήτηση, για να μπορέσουν με τη σειρά τους να απολογηθούν, συγχρόνως δε τους πληροφόρησε ότι έχουν το δικαίωμα να αντιπαραθέσουν στην κατηγορία όλους τους ισχυρισμούς τους, καθώς και να υποβάλουν ερωτήσεις στους μάρτυρες και τις παρατηρήσεις τους, μετά την εξέταση κάθε μάρτυρα ή την έρευνα οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού στοιχείου.

 

Ακολούθως, ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Εισαγγελέα, ο οποίος απήγγειλε την κατηγορία, σύμφωνα με το διατακτικό της υπ’ αριθμ. 84-86, 90-101/25-1-2018 προσβαλλόμενης απόφασης του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης και εγχείρησε στον Πρόεδρο κατάλογο των μαρτύρων, που κλητεύθηκαν για την υποστήριξη της κατηγορίας (6) στον αριθμό, καθώς και των αναγνωστέων εγγράφων, που αντίγραφο τους επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στους κατηγορούμενους, όπως προκύπτει από τα συνημμένα στη δικογραφία αποδεικτικά επίδοσης του αρμοδίου οργάνου.

 

Ο Πρόεδρος εκφώνησε τα ονόματα των μαρτύρων που είναι (6 ) στον αριθμό και εμφανίστηκαν όσοι αναφέρονται ότι εξετάστηκαν παρακάτω.

 

Κατόπιν ο Πρόεδρος ρώτησε τους κατηγορούμενους και τους συνηγόρους τους αν κλήτευσαν μάρτυρες υπερασπίσεως και αυτοί απάντησαν αρνητικά.

 

Στη συνέχεια εξήγησε στους κατηγορούμενους με τρόπο σαφή και με συνοπτική ακρίβεια την κατ’ αυτών κατηγορία, ζήτησε απ’ αυτούς γενικές πληροφορίες για τις πράξεις που κατηγορούνται και τους υπενθύμισε ότι η απολογία τους θα γίνει μετά το τέλος της αποδεικτικής διαδικασίας.

 

Ο πρώτος κατηγορούμενος, αφού έλαβε τον λόγο από τον Πρόεδρο, δήλωσε ότι ο ίδιος πυροβόλησε το θύμα στα πόδια του , ομολόγησε την πράξη του, δεν είχε όμως σκοπό να τον σκοτώσει, αλλά μόνο να τον τραυματίσει. Επίσης δήλωσε ότι ήταν τοξικομανής.

 

Στη συνέχεια ο δεύτερος κατηγορούμενος, αφού έλαβε τον λόγο από τον Πρόεδρο, δήλωσε ότι ομολογεί τη συμμετοχή του ως απλός συνεργός στην πράξη που τέλεσε ο πρώτος κατηγορούμενος σε βάρος του θύματος και ότι ήταν τοξικομανής.

 

Η τρίτη κατηγορούμενη, αφού έλαβε τον λόγο από τον Πρόεδρο, δήλωσε ότι μια φορά έκανε μεταφορά ναρκωτικών και την συλλάβανε και ότι ήταν τοξικομανής.

Στο σημείο αυτό οι συνήγοροι υπεράσπισης του πρώτου κατηγορουμένου, αφού ζήτησαν και έλαβαν με τη σειρά τον λόγο από τον Πρόεδρο, ανέπτυξαν προφορικά αυτοτελείς ισχυρισμούς περί μεταβολής της κατηγορίας σε θανατηφόρα βαριά σωματική βλάβη, τους οποίους κατέθεσαν και εγγράφως και έχουν ως εξής:

 

Δικαστήριο: Μικτό Ορκωτό Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης

Δικάσιμος:…/…/ και κάθε άλλη μετ’ αναβολή ή κατόπιν διακοπής δικάσιμο

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

(άρθρο 141 παρ. 2 Κ.Π.Δ.)

 

Ο συνήγορος του …, Χατζηιωάννου Κωνσταντίνος του Ευαγγέλου (ΑΜΔΣ 8995), λαβών τον λόγο από την Πρόεδρο, αφού ανέπτυξε προφορικά την υπεράσπιση του προέβαλε τους εξής αυτοτελείς ισχυρισμούς και ενστάσεις για λογαριασμό του που ζήτησε να γραφούν στα πρακτικά (: άρθρο 141 παρ. 2 Κ.ΠΔ.).

 

ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

 

Η επιτρεπτή μεταβολή της κατηγορίας συνιστά αυτοτελή ισχυρισμό (βλ. Λ. Καράμπελα, Η Μεταβολή & Αναθεώρηση της Ποινικής Κατηγορίας, γ’ έκδοση, 2006, σελ. 15, ΑΠ 1476/1980 ΠοινΧρ 1981.357, ΑΠ 1044/1983, ΠοινΧρ 1984.73, ΑΠ 1660/1987 ΠοινΧρ 1988.262, ΑΠ 393/1988 ΠοινΧρ 1988.620, ΑΠ 561/1989, ΠοινΧρ 1990. 49, ΑΠ 400/1990, ΠοινΧρ 1990.1119, ΑΠ 446/1992 Υπερ 1992.853 ΠοινΧρ 1992.542, ΑΠ 362/1992 Υπερ 1992.852, ΑΠ 2183/2005 ΠοινΔικ 2006.640, ΑΠ 2495/2008, ΠοινΔικ 2009. 856 ΑΠ 1519/2009, ΠοινΔικ 2010.506).

 

Από την απλή ανάγνωση της δικογραφίας, τα όσα καταθέσω ενώπιον Σας και την κρίση επί του εν γένει αποδεικτικού υλικού αποδεικνύεται περίτρανα ότι -ακόμα και αν υποτεθούν αληθή τα όσα αναφέρονται στο κατηγορητήριο- η κατηγορία που πρέπει να αποδοθεί είναι αυτή της θανατηφόρας βαριάς σωματικής βλάβης.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 311 Π.Κ. Αν η σωματική βλάβη είχε επακόλουθο το θάνατο του παθόντος, επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα έτη. Αν ο υπαίτιος επιδίωκε τη βαριά σωματική βλάβη του παθόντος επιβάλλεται κάθειρξη.». Κατά ομόφωνη άποψη στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 311 Π.Κ. τυποποιείται ένα εκ του αποτελέσματος διακρινόμενο έγκλημα [Ανδρουλάκης, Ειδικόν, 1974, σελ. 151, Γάφος Ειδικόν, τεύχ. Δ’, 1963, σελ. 112 υπ. 25, Κονταξής, Ειδικό Μέρος, Τομ. Β”, 1987, σελ. 1535, Μαργαρίτης, Σωματικές Βλάβες, 2000, σελ. 445, Μπέκας, Η προστασία της ζωής και της υγείας, 2004 σελ. 390, Μπουρόπουλος, Ερμηνεία Ποινικού Κώδικα, Ειδικό Μέρος τομ. Β1,I960, σελ. 515,Μυλωνόπουλος, Τα εκ του αποτελέσματος διακρινόμενα εγκλήματα, 1984, σελ. 81, ο ίδιος ΓενΜ I, 2007, σελ. 336, Σοφός ΣυστΕρμΠΚ άρθρο 29 πλαγιάρ. 3, Συμεωνίδου-Καστανίδου, Εγκλήματα κατά προσωπικών αγαθών, 2006, σελ. 114, ΑΠ 630/2005 ΠΛογ 2005, 573=ΠοινΧρ 2005, 1001, ΑΠ 2242/2004 ΠΛογ 2004, 2713=ΠοινΧρ 2005, 763, ΑΠ 2277/2004 ΠΛογ 2004, 2763=ΠοινΧρ 2005, 794, ΣυμβΑΠ 1640/2000 ΠοινΧρ 2001, 802]. Για την πλήρωση της αντικειμενικής υπόστασης του πρώτου εδαφίου απαιτείται: α) η τέλεση οποιοσδήποτε με πρόθεση σωματικής βλάβης, πλην της βαριάς σκοπούμενης του άρθρου 310 παρ. 3 Π.Κ., η οποία τυποποιείται ως βασικό έγκλημα στο εδ. β’ και β) η επέλευση του θανάτου του θύματος.

 

Εφόσον ο νόμος δεν διακρίνει, βασικό έγκλημα μπορεί να είναι οποιοσδήποτε έντασης σωματική βλάβη, δηλαδή απλή, εντελώς ελαφρά (άρθρο 308 παρ. 1 Π.Κ.), απρόκλητη (άρθρο 308Α Π.Κ.), επικίνδυνη (άρθρο 309 Π.Κ. ή βαριά (άρθρο 310 παρ. 1 Π.Κ., όπου υπάγονται οι περιπτώσεις άμεσου δόλου β’ βαθμού ή ενδεχόμενου) [κρ. Γν. Ανδρουλάκης, ό.π., σελ. 151 και υποσ. 82, Ζηκόπουλος, Αρμ 1977, 76, Συμεωνίδου-Καστανίδου ό.π., σελ. 148, έτσι και ΣυμβΠλημΡοδοπ 34/2007 ΠοινΧρ 2007, 940, ΣυμβΠλημΧαλκ 303/1999 ΠοινΔικ 2000, 704 με πρόταση Ε. Παπαθανασόπουλου, ΣυμβΠλημΙωαν 396/1998 ΠοινΧρ 1998, 1009, ΑΠ 2242/2004 ΠοινΧρ 2005, 151, ΑΠ 1563/1994, ΠοινΧρ 1994, 1357],

 

Κατά μία άποψη το έγκλημα της θανατηφόρου σωματική βλάβης στοιχειοθετείται, ακόμη κι όταν ο θάνατος οφείλεται στη συμπεριφορά του βασικού εγκλήματος, με την προϋπόθεση ότι το βαρύτερο έγκλημα συνιστά πραγμάτωση του κινδύνου που τέθηκε με την απαξία της συμπεριφοράς της σωματικής βλάβης [Ανδρουλάκης, Ειδικόν σελ. 151, Μυλωνόπουλος τα εκ του αποτελέσματος διακρινόμενα εγκλήματα, 1984, σελ. 408 επ., Μ. Μαργαρίτης, Ποινικός Κώδικας, Ερμηνεία, άρθρο 311 πλαγιάρ. 2, Συμεωνίδου-Καστανίδου ό.π., σελ. 148 επ., πρόταση Γ. Κτιστάκη στην ΣυμβΕφΔωδ 92/2005 ΠΛογ 2005, 1451].

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την πλήρωση της αντικειμενικής υπόστασης του εγκλήματος του άρθρου 311 Π.Κ. αποτελεί η διαπίστωση της ύπαρξης αντικειμενικού αιτιώδους συνδέσμου με βάση τη θεωρία του ισοδυνάμου των όρων μεταξύ του βασικού εκ δόλου εγκλήματος της σωματικής βλάβης και του βαρύτερου αποτελέσματος του θανάτου, η παραδοχή ή μη του οποίου χρήζει ιδιαίτερης αιτιολογίας [ΑΠ 1055/1995 ΠοινΧρ 1996, 93, ΑΠ 1568/1994 ΠοινΧρ 1994, 1357, ΣυμβΠλημΡοδοπ 34/2007 ΠοινΧρ, 940 με πρόταση Γ. Σκιαδαρέση, ΣυμβΠλημΧαλκιδ 303/1999 ΠοινΔικ 2000, 704 με πρόταση Ε. Παπαθανασόπουλου, ΣυμβΠλημΛαρ 75/1997 ΑρχΝ 1999, 597 με σημείωση X. Νικολαϊδη, βλ. στη θεωρία Γάφο, Ειδικόν τευχ. Δ’, 1963, σελ. 113, Ζηκόπουλο, Αρμ 1977,72 επ., Κονταξή, Ειδικό Μέρος, τομ. Β’, 1987, σελ. 1537, Μαργαρίτη, Σωματικές Βλάβες, 2000 σελ. 457 επ., Μπέκα, Η προστασία της ζωής και της υγείας, 2004 σελ. 394, Συμεωνίδου-Καστανίδου, Εγκλήματα κατά προσωπικών αγαθών, 2006, σελ. 148, Τούση-Γεωργίου, Ποινικός Κώδιξ, Β’ Ημιτ., 1967, σελ. 808].

 

Εκτός από την κατάφαση της ύπαρξης του αιτιώδους συνδέσμου θα πρέπει μεταξύ του βασικού εγκλήματος και βαρύτερου αποτελέσματος να υπάρχει συνάφεια κινδύνου, δηλαδή το βαρύτερο αποτέλεσμα να συνιστά πραγμάτωση εκείνου ακριβώς του κινδύνου, που σκόπευε να αποτρέφει ο κανόνας επιμέλειας ως προς το έννομο αγαθό, που παραβιάσθηκε με το βασικό έγκλημα [ΑΠ 404/2004 ΠΛογ 2004, 532, ΣυμβΠλημΡοδοπ 34/2007 ΠοινΧρ 2007, 940 με πρόταση Γ. Σκιαδαρέση, ΣυμβΠλημΞαν 90/1999 Υπέρ 2000, 879, ΣυμβΠλημΧαλκιδ 303/1999 ΠοινΔικ 2000, 704, ΣυμβΠλημΙωαν 369/1998 ΠοινΧρ 1998, 1009, ΑΠ 266/1996 ΠοινΧρ 1996, 1641, ΑΠ 403/2004 ΠΛογ 2004.532. ΜΟΕφΠειρ 54/1995 ΠοινΧρ 1995,1278], Ο ειδικότερος προσδιορισμός της συνάφειας κινδύνου πρϋποθέτει την ερμηνεία του οικείου εγκλήματος εκ του αποτελέσματος. Ο κανόνας επιμέλειας του εγκλήματος της σωματικής βλάβης αποσκοπεί στην προστασία και του περαιτέρω αγαθού της ζωής, όχι όμως από κάθε προσβολή, αλλά μόνο στο μέτρο που μπορεί να προσβληθεί με το βασικό έγκλημα. Πρέπει δηλαδή το βαρύτερο αποτέλεσμα του θανάτου να συνιστά πραγμάτωση κινδύνου, η δημιουργία του οποίου απαγορεύεται όχι από τον γενικό κανόνα επιμέλειας ως προς τη ζωή, αλλά από τον πρωτεύοντα κανόνα του εγκλήματος της σωματικής βλάβης.

 

Όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμόν Πρωτοκόλλου 1361/24-05- 2016 Ιατροδικαστική Έκθεση Νεκροψίας-Νεκροτομής ο θανών Ντούγκας Αριστείδης απεβίωσε εξ αιτίας μεθαιμορραγικού σοκ από τραυματικές κακώσεις των κάτω άκρων μετά από πυροβολισμό με πυροβόλο όπλο. Το μεθαιμορραγικό σοκ οφείλεται στο σακχαρώδη διαβήτη και την παλιά αγγειοπάθεια από την οποία έπασχε το θύμα και όπως συνάγεται και από την ανωτέρω έκθεση έπασχε από αγγειοπάθεια των κάτω άκρων, στικτή μελάχρωση κάτω άκρων και οιδήματα ποδοκνημικών συνεπεία του σακχαρώδους διαβήτη. Εγώ δεν μπορούσα καν να γνωρίζω την κατάσταση του. Δηλαδή δεν μπορούσα να γνωρίζω ότι η πυκνότητα ροής του αίματός του δεν ήταν φυσιολογική ώστε να μπορούσε να ανταπεξέλθει και να επιζήσει μετά από πυροβολισμό.

 

Εξάλλου στην πρωτοβάθμια υπ. αριθ. 84-86, 90-101-101/2018 απόφαση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης αναφέρει ο βασικός μάρτυρας κατηγορίας …”ήρθαν πληροφορίες από τη δίωξη ότι ο δράστης είναι ο … που τον έβαλε έτερο άτομο να το κτυπήσει στα πόδια» (βλ. 58η) και στην ερώτηση «ʼρα σκοπός δεν ήταν να τον σκοτώσεις» απαντά ‘Ήταν να τον εκφοβίσουν νια να ρίξει στα πόδια. Για μένα σημαίνει ότι δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση»

 

Ο τρόπος τραυματισμού του θανόντος καταδεικνύει την προσπάθεια πρόκλησης σωματικής βλάβης σε αυτόν, καθότι δεν ήταν στόχος ζωτικά σημεία του σώματος, η φορά του όπλου ήταν από πάνω προς τα κάτω ενώ το αποτέλεσμα του θανάτου επήλθε συνεπεία προβλημάτων υγείας του παθόντος.

 

Ως εκ τούτου, σε νομικό επίπεδο πρέπει να μεταβληθεί καθώς συνάγεται ανενδοίαστα ότι (σε νομικό επίπεδο) ότι η κατηγορία πρέπει να μεταβληθεί από ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση σε θανατηφόρα βαριά σωματική βλάβη.

 

Θεσσαλονίκη, 11/9/2020

 

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

 

Ακολούθως, ο συνήγορος υπεράσπισης του δεύτερου κατηγορουμένου, αφού ζήτησε και έλαβε τον λόγο από τον Πρόεδρο, ανέπτυξε προφορικά αυτοτελείς ισχυρισμούς περί μεταβολής της κατηγορίας σε ηθική αυτουργία σε θανατηφόρο σωματική βλάβη, περί τοξικομανίας, περί αναγνώρισης των ελαφρυντικών περιστάσεων του άρθρου 84 παρ. 2 εδ. δ’ και ε’ του Π.Κ., τους οποίους κατέθεσε και εγγράφως και έχουν ως εξής:

 

<< ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟΙ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ

 

(προς καταχώρηση στα πρακτικά της παρούσας δίκης, κατ’ άρθρο 141 §2 ΚΠΑ)

 

Του …, γεννηθέντος την 19-03-1962 στην Όσσα Βερτίσκου Θεσσαλονίκης, κατ. Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης, επί της οδού … Σταυρούπολης, κατόχου του υπ’ αριθμ. ΑΙ ./21-10-2010 Δ.Α.Τ., με Α.Φ.Μ. . .’ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης και ήδη κρατούμενος στο Κατάστημα Κράτησης Τρικάλων.

 

Θεσσαλονίκη, 11-09-2020.

 

Σύμφωνα με την εκκαλουμένη υπ’ αριθμ. 84-86, 90-101/2018 απόφαση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης, κρίθηκα ένοχος για τις πράξεις της ηθικής αυτουργίας σε ανθρωποκτονία, της ηθικής αυτουργίας σε διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και καταδικάστηκα στην ποινή της ισόβιας κάθειρξης και σε συνολική ποινή καθείρξεως 15 ετών.

 

Δεν αποδέχομαι τις ως άνω κατηγορίες, όπως αυτές μου αποδίδονται και αναλυτικά

 

Σας αναφέρω τους κάτωθι ισχυρισμούς:

 

ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ …:

 1. 1- ΑΡΝΗΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ:

 

Τα σε βάρος μου «στοιχεία», όπως αυτά παρατίθενται στο σκεπτικό της εκκαλουμένης απόφασης (βλ. σελ. 164 επ. της υπ’ αριθμ.. 84-86, 90-101/2018 απόφασης του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης) για τη στοιχειοθέτηση της ηθικής αυτουργίας στην ανθρωποκτονία που φέρεται να τέλεσε ο συγκατηγορούμενός μου, … σε βάρος του …, ανατρέπονται στο σύνολό τους, τόσο από έγγραφα της επίδικης δικογραφίας, όσο και από την ενώπιον Σας αποδεικτική διαδικασία.

 

Συγκεκριμένα:

 

α) φέρομαι να είχα σχέσεις με το θύμα και μάλιστα ο τελευταίος παρουσιάζεται ότι είχε επικοινωνήσει μαζί μου στις 14-03-2016 (δύο μήνες δηλαδή πριν το θάνατό του) στο με αριθμό κλήσης … κινητό μου τηλέφωνο.

 

Ωστόσο, σύμφωνα με έγγραφο που προσκομίστηκε στο Δικαστήριό Σας, το παραπάνω κινητό τηλέφωνο με τη συγκεκριμένη κάρτα και αριθμό κλήσης είχαν κατασχεθεί από την Ελληνική Αστυνομία, ήδη από τις 09-01-2016 και επομένως, δεν τα είχα στην κατοχή μου.

 

Καθίσταται επομένως σαφές ότι δεν είναι δυνατόν να είχα επικοινωνήσει με το θύμα δύο μήνες πριν τη δολοφονία του, ούτε επιβεβαιώνεται φυσικά οιαδήποτε επαφή και σχέση μου μαζί του.

 

Μάλιστα, η σκέψη που αποτυπώνεται στο σκεπτικό της πρωτοβάθμιας κρίσης, επί της επίδικης υπόθεσης, ότι δηλαδή: «σύμφωνα με τα διδάγματα της κοινής πείρας, η απώλεια της κάρτας SIM που φέρει συγκεκριμένο αριθμό σύνδεσης, άμεσα αντικαθίσταται με νέα κάρτα με τον ίδιο αριθμό από τον πάροχο της κινητής τηλεφωνίας» (βλ. 171η σελ. της εκκαλουμένης), δεν είναι ορθή.

 

Αρχικά, διότι ο πάροχος κινητής τηλεφωνίας δεν εκδίδει κάρτα με τον ίδιο αριθμό, όταν η προηγούμενη έχει χαθεί, κλαπεί ή κατασχεθεί, όπως εν προκειμένω και περαιτέρω διότι δεν είναι δυνατόν να είχα ζητήσει να κατέχω τον ίδιο αριθμό κινητού τηλεφώνου (…), τον οποίο κατάσχε η αστυνομία και άρα ήταν γνωστός στις Αρχές.

 

β) φέρομαι να είχα κίνητρο για την θανάτωση του παθόντος και ειδικότερα μια χρηματική οφειλή 15.000 ή 1.500 ευρώ, η οποία φαίνεται να προερχόταν από αγοραπωλησία ναρκωτικών.

 

Το παραπάνω «στοιχείο» εισφέρεται από την κατάθεση του μάρτυρα, …, αλλά και από άγνωστη «πηγή» της αστυνομίας.

 

Ούτε αυτό το στοιχείο όμως επαληθεύτηκε ενώπιον Σας.

 

Αντιθέτως, ο παραπάνω μάρτυρας κατηγορίας, ο οποίος μάλιστα ήταν ο συγκάτοικος του θύματος και ο πιο κοντινός του άνθρωπος ανέφερε ότι από το έτος 2011 και μέχρι τη δολοφονία του, το θύμα δεν είχε οιαδήποτε φιλική σχέση μαζί μου. Ανέφερε κατηγορηματικά ότι από το έτος 2009 έως το 2016 ο …, δεν προμηθευόταν ναρκωτικές ουσίες, προκειμένου να τις διακινήσει. Αγόραζε ηρωίνη μόνο σε ποσότητες που ήταν αναγκαίες για να καλύψει τις ανάγκες του για χρήση για διάστημα περίπου ενός μήνα (βλ. 66η-68η σελ. της εκκαλουμένης).

 

Καταλήγει δε ο παραπάνω μάρτυρας στο συμπέρασμα ότι σε κάθε περίπτωση η οφειλή του θύματος από αγορά ναρκωτικών δεν ήταν 15.000 ευρώ, αλλά 500-1.000 ευρώ, ενώ πολύ δύσκολα θα έφτανε το ποσό των 1.500 ευρώ (βλ. 67η σελ. της εκκαλουμένης).

 

Επομένως, ένας από τους ελάχιστους κοντινούς ανθρώπους του θύματος και μάλιστα ο μοναδικός που διέμενε μαζί του και (όπως χαρακτηριστικά κατέθεσε) περνούσαν μαζί όλη την ημέρα καταρρίπτει το υποτιθέμενο κίνητρό μου για την θανάτωση του παθόντος.

 

Επιπλέον, ο ίδιος μάρτυρας ανέφερε με τρόπο σαφή και κατηγορηματικό ότι, εάν το θύμα απειλούνταν από οιονδήποτε είτε φοβόταν για τη ζωή του, θα του το είχε πει, γεγονός που ουδέποτε είχε συμβεί.

 

Σε απόλυτη αντίθεση με τα όσα κατέθεσε δια ζώσης ο συγκάτοικος του θύματος, …, ο μάρτυρας κατηγορίας αστυνομικός, …, αναφέρει ότι οι πληροφορίες λένε για οφειλή 15.000 ευρώ (βλ. 60’1 σελ. της εκκαλουμένης).

 

Από το δε σκεπτικό της πρωτόδικης απόφασης καθίσταται σαφές ότι υιοθετείται η άποψη του μάρτυρα αστυνομικού, ότι δηλαδή υπήρξε εντολή από τον ηθικό αυτουργό για χρέος προς αυτόν, το οποίο ανερχόταν στο ποσό των 15.000 ευρώ (βλ. 172η σελ. της υπ αριθμ.. 84- 86-90-101/2018 απόφασης του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης), ενώ κάτι τέτοιο δεν επαναλαμβάνεται στο διατακτικό της αποφάσεως.

 

γ.) το επόμενο «στοιχείο» βάσει του οποίου κατηγορούμαι για το συγκεκριμένο αδίκημα είναι ένα ι.χ.ε. αυτοκίνητο, μάρκας RENAULT LAGUNA, χρώματος ερυθρού ή βυσσινί, από το οποίο αποβιβάζεται (περί ώρα 11.00 π.μ., στις 20-05-2016) ο δράστης της δολοφονίας του …

 

Το παραπάνω όχημα εκτιμάται σφόδρα (από την αστυνομική προανάκριση) ότι είναι ιδιοκτησίας μου και μάλιστα, ότι εγώ ήμουν ο οδηγός εκείνη την ημέρα.

 

Μάλιστα, κατά τις παραδοχές της πρωτοβάθμιας απόφασης, αναφέρεται επί λέξει «Το εν λόγω όχημα ομοιάζει σε μεγάλο βαθμό» (βλ. 170η σελ. εκκαλουμένης)

 

Ωστόσο, από τα αποδεικτικά έγγραφα της παρούσας δικογραφίας και δη από την από 17-08-2016 έκθεση εκτύπωσης φωτογραφικού υλικού από κατασχεθέν βιντεοληπτικό υλικό αποδεικνύεται ότι, στις 20-05-2016 και ώρα 10.46 π.μ., ΑΕΝ εμφαίνονται οι πινακίδες κυκλοφορίας του εν λόγω αυτοκινήτου, ούτε καν ο οδηγός του έστω κατά προσέγγιση.

 

Επομένως, πως είναι δυνατόν να θεωρείται βέβαιο ότι είναι το δικό μου αυτοκίνητο και να κατηγορούμαι για ένα τόσο σοβαρό αδίκημα, απλώς με εικασίες και πιθανολογήσεις.

 

Επιπλέον, από το ίδιο ως άνω βιντεοληπτικό υλικό δεν διαφαίνεται με ακρίβεια ούτε το άτομο που αποβιβάζεται από το συγκεκριμένο αυτοκίνητο και το οποίο άτομο θεωρείται ο δράστης της επίδικης ανθρωποκτονίας.

 

δ) σημαντικό «στοιχείο», το οποίο προβάλλεται ως αποδεικτικό της ενοχής μου είναι η διενεργηθείσα άρση τηλεφωνικού απορρήτου και μάλιστα η συχνή (5 κλήσεις) επικοινωνία μου με τον συγκατηγορούμενό μου, … κατά την ημέρα τέλεσης του αδικήματος.

 

Σύμφωνα με την κατάθεση του μάρτυρα κατηγορίας αστυνομικού, … (βλ. την από 20-02-2016 έκθεση ένορκης εξέτασης του αστυνομικού και την ενώπιον Σας κατάθεσή του) ο συγκατηγορούμενός μου … με καλεί πέντε φορές στις 20-05-2016.

 

Ειδικότερα στις 08.02 και 08.28 π.μ. ενεργοποιεί κεραίες στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης, στις 09.57 π.μ. ενεργοποιεί κεραίες στο Ιπποκράτειο, στις 12.11 και 12.12 π.μ. ενεργοποιεί κεραίες στην περιοχή της ʼνω Τούμπας και το απόγευμα της ίδιας ημέρας ενεργοποιεί ξανά κεραίες στην περιοχή που βρίσκεται η οικία του, ήτοι στα Βασιλικά.

 

Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα και ιδίως από 10.00 έως και 12.20 π.μ. εγώ ενεργοποιώ κεραίες μόνο της Δυτικής Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα των περιοχών Σταυρούπολης και Πολίχνης.

 

Μετά τα παραπάνω, καταλήγει και ο μάρτυρας αστυνομικός το συμπέρασμα ότι κατά το χρόνο τέλεσης του αδικήματος εγώ δεν βρισκόμουν εκεί και πιο συγκεκριμένα αναφέρει ότι οι κεραίες για το υπ’ αρ. … κινητό (ήτοι του κινητού τηλεφώνου στο οποίο με καλεί ο συγκατηγορούμενός μου …) δεν φαίνεται να είναι στην Τούμπα (βλ. 5Ο’1 σελ. της εκκαλουμένης).

 

Προκύπτει δηλαδή ότι δεν θα μπορούσα να έχω μεταφέρει το δράστη της ανθρωποκτονίας στον τόπο του εγκλήματος (όπως κατηγορούμαι), καθώς εκείνο το χρονικό διάστημα βρισκόμουν στην οικία μου στη Σταυρούπολη.

 

Η συσκευή δηλαδή του κινητού μου τηλεφώνου ενεργοποιεί μόνο κεραίες της Δυτικής Θεσσαλονίκης, επομένως δεν είναι δυνατόν από 10.00 έως και 12.20 π.μ. να βρίσκομαι στο σπίτι μου και ταυτόχρονα, να είμαι εγώ ο οδηγός του ι.χ.ε. αυτοκινήτου, μάρκας RENAULT LAGUNA, χρώματος ερυθρού ή βυσσινί, από το οποίο αποβιβάζεται (περί ώρα 11.00 π.μ., στις 20-05-2016) ο δράστης της δολοφονίας του ….

 

Από όλα τα παραπάνω, τα οποία ΔΕΝ είναι δικοί μου ισχυρισμοί, αλλά προκύπτουν από έγγραφα της παρούσας δικογραφίας και από μαρτυρίες, προκύπτει ότι δεν ήμουν εγώ το άτομο που κατέπεισε το δράστη της επίδικης ανθρωποκτονίας να στραφεί σε βάρος του …

 

Καταρρίπτεται τόσο το υποτιθέμενο οικονομικό κίνητρο, όσο και οι φερόμενες σχέσεις μου με το θύμα, το οποίο είχα να συναντήσω και να συναναστραφώ τα τελευταία εφτά (7) τουλάχιστον χρόνια, ενώ όλοι οι οικείοι και φίλοι του καταθέτουν μετά βεβαιότητας ότι ο παθών δεν είχε διαφορές και δεν δεχόταν απειλές, πολλώ δε μάλλον από εμένα.

 

Τέλος, από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου αποδεικνύεται ότι δεν μετέφερα εγώ το φερόμενο ως δράστη στον τόπο του εγκλήματος και επομένως ζητώ την απαλλαγή από τη συγκεκριμένη κατηγορία, βασιζόμενος σε όλα τα παραπάνω στοιχεία.

 

Α. 2.) ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΕ ΑΠΛΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑΣ:

 

Βάσει της διάταξης του άρθρου 47 εδ. α’ ΠΚ (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) : «όποιος, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου, πρόσφερε με πρόθεση σε άλλον οποιαδήποτε συνδρομή πριν από την τέλεση ή κατά την τέλεση της άδικης πράξης που διέπραξε, τιμωρείται με μειωμένη ποινή (άρθρο 83)».

 

Ήδη από τη γραμματική διατύπωση του παραπάνω άρθρου προκύπτει ότι απλός συνεργός σε ανθρωποκτονίας από πρόθεση είναι όποιος με θετική ή αποθετική του ενέργεια, με πρόθεση παρέχει στον αυτουργό πριν από την τέλεση ή κατά την τέλεση της άδικης πράξεως, οποιαδήποτε υλική ή ψυχική συνδρομή, η οποία, χωρίς να είναι άμεση, συντελεί στην τέλεση της πράξεως από τον αυτουργό.

 

Στην επίδικη υπόθεση, εκτός από τις καταθέσεις των μαρτύρων κατηγορίας, οι οποίοι ουδόλως αναφέρουν την παρουσία μου στον τόπο τέλεσης του εγκλήματος και κατά το χρόνο τέλεσης αυτού, στο σκεπτικό και διατακτικό της πρωτοβάθμιας απόφασης γίνονται δεκτά τα εξής: « 10.42.02 ώρα πραγματική ένας άνδρας να αποβιβάζεται από τη θέση του συνοδηγού Ι.Χ. αυτοκινήτου, ερυθρού ή βυσσινί χρώματος, μάρκας RENAULT LAGUNA, που κινείται επί της οδού . με κατεύθυνση ανατολικά και το οποίο σταθμεύει για ένα λεπτό έναντι του ανωτέρω καταστήματος Το RENAULT LAGUNA, με άγνωστο έτερο οδηγό, εμφαίνεται στο βίντεο να πραγματοποιεί αναστροφή επί της συμβολής των οδών . και Βαλτετσίου, έναντι του καταστήματος με την επωνυμία «.Ε.Π.Ε.» και να κινείται επί της οδού . με κατεύθυνση προς την οδό Εγνατία» (βλ. 1681 και 2271 σελ.)

 

Τα παραπάνω περιστατικά, τα οποία έγιναν δεκτά, βάσει της πρωτοβάθμιας κρίσης επί της υποθέσεως, επιβεβαιώνονται και από τα δεδομένα της άρσης τηλεφωνικού απορρήτου, σύμφωνα με τα οποία (όπως αναλυτικά αναφέρω στο υπό στοιχείο Α.1. του παρόντος) κατά το χρόνο τέλεσης του αδικήματος εγώ βρισκόμουν στη Δυτική Θεσσαλονίκη και όχι στην περιοχή της Τούμπας.

 

Συνακόλουθα και κατ’ επιτρεπτή μεταβολή της κατηγορίας, θα μπορούσα να κριθώ ως απλός συνεργός της ανθρωποκτονίας σε βάρος του …, υπό την νομική έννοια της υλικής συνδρομής πριν την τέλεσης της άδικης πράξης και δη της μεταφοράς του φυσικού αυτουργού στον τόπο τέλεσης, με το Ι.Χ. αυτοκίνητό μου, της απομάκρυνσής μου και της μη περαιτέρω εμπλοκής μου (βλ. ΛΠ1173/2017, ΜΟΔΑθ 1018-1020/2017, ΑΠ1308/2016, ΑΠ1858/2016, ΛΠ225/2013. ΑΠ 929/1991).

 

Α. 3.) ΕΠΙΠΤΡΕΠΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΕ ΗΘΙΚΗ ΑΥΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ (46§1 ΚΑΙ 311 εδ. β’ ΠΚ):

 

Στην επίδικη υπόθεση, βάσει της με αριθμ. πρωτ. ./24-05-2016 Ιατροδικαστικής Έκθεσης νεκροψίας-νεκροτομής, ο θάνατος του … επήλθε συνεπεία μεθαιμορραγικού σοκ, ένεκα τραυματικών κακώσεων των κάτω άκρων μετά από πυροβολισμό με πυροβόλο όπλο. Κατέληξε δε στις 07.44 π,μ. της επόμενης ημέρας (21 -05-2016), δηλαδή δώδεκα ώρες μετά την εισαγωγή του στη ΜΕΟ του Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ και είκοσι ώρες μετά τον θανατηφόρο τραυματισμό του.

 

Επίσης, σύμφωνα με την κατάθεση μάρτυρα κατηγορίας αστυνομικού, … (βλ. την από 20-02-2016 έκθεση ένορκης εξέτασης του αστυνομικού και την ενώπιον Σας κατάθεσή του), οι πληροφορίες που περιήλθαν στην Υπηρεσία τους έκαναν λόγο για το ότι ο … έλαβε εντολή από έτερο πρόσωπο να πυροβολήσει το θύμα στα κάτω άκρα, προκειμένου να τον εκφοβίσει.

 

Μάλιστα ενώπιον του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου ο παραπάνω μάρτυρας κατέθεσε, για το συγκεκριμένο ζήτημα, επί λέξει τα εξής: «Ήταν για να τον εκφοβίσουν, για να ρίξει στα πόδια. Για μένα σημαίνει ότι δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση» (βλ. 58η σελ. της εκκαλουμένης).

 

Εφόσον το Δικαστήριό Σας δεχθεί ότι εγώ ήμουν το άτομο που έδωσε την παραπάνω εντολή, τότε καθίσταται σαφές ότι ΔΕΝ υπάρχει το υποκειμενικό στοιχείο της επιδίωξης και αποδοχής του θανάτου του παθόντος.

 

Εν προκειμένω δηλαδή εξάγονται τα εξής ασφαλή συμπεράσματα:

 

α.) η ηθική αυτουργία συνίσταται σε πρόκληση σε άλλον (το φυσικό αυτουργό) της απόφασης για τέλεση άδικης πράξης. Μάλιστα το αξιόποινο αυτής της συμπεριφοράς θα πρέπει να καλύπτεται πλήρως από τη γνώση και τη θέληση του ηθικού αυτουργού για την άδικη πράξη που θα λάβει χώρα.

 

Αντιθέτως, όταν ο δράστης υπερβεί το δόλο του ηθικού αυτουργού και διαπράξει άλλο έγκλημα, από εκείνο που ο ηθικός αυτουργός του προκάλεσε την απόφαση να τελέσει, τότε ο τελευταίος τιμωρείται μόνο για την ελαφρότερη πράξη (βλ. και ΑΠ 1469/2013).

 

Επομένως, ακόμη και στην περίπτωση που θεωρηθεί ότι έδωσα εντολή στο δράστη να βλάψει το θύμα, πυροβολώντας το στα κάτω άκρα, καθίσταται σαφές ότι δεν αποδεχόμουν, ούτε ως ενδεχόμενο το αποτέλεσμα του θανάτου του και σαφώς η οιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια του δράστη υπερέβαινε την πρόθεσή μου, δεν ήταν σε γνώση μου και δεν την αποδεχόμουν.

 

Επομένως, σύμφωνα με το άρθρο 46§1 ΠΚ θα πρέπει να τιμωρηθώ για αυτό που επεδίωκα και όχι για το βαρύτερο αποτέλεσμα του θανάτου του ….

 

β) Επιπλέον στην επίδικη υπόθεση και σύμφωνα με τους κανόνες της κοινής λογικής και πείρας, η όποια εντολή κατηγορούμαι ότι έδωσα στο δράστη είχε ως περιεχόμενο και κατέτεινε σαφώς στο αδίκημα της θανατηφόρου σωματικής βλάβης του θύματος.

 

Για την στοιχειοθέτηση του αδικήματος 311 εδ. β’ ΠΚ απαιτείται η τέλεση από το δράστη βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης, η οποία είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο του παθόντος που συνδέεται άμεσα και αιτιακά με την προγενέστερη άδικη πράξη.

 

Ειδικότερα, κατά τη διάταξη του άρθρου 310 του ΠΚ «αν η πράξη του άρθρου 308 του ίδιου Κώδικα είχε ως επακόλουθο τη βαριά σωματική ή διανοητική πάθηση του παθόντος επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών (παρ. 1). Αν ο υπαίτιος επιδίωκε το αποτέλεσμα που προξένησε, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών (παρ. 3)».

 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το έγκλημα της βαριάς σωματικής βλάβης είναι έγκλημα ευθύνης από το αποτέλεσμα και για τη στοιχειοθέτησή του απαιτείται:

 

– ο υπαίτιος να προξένησε με πρόθεση σε άλλον σωματική κάκωση ή βλάβη της υγείας του. Σωματική κάκωση αποτελεί κάθε απώλεια ή αλλοίωση της ύλης του σώματος είτε πρόκειται για εξωτερικό είτε για εσωτερικό όργανο, που διαταράσσει την ομαλή λειτουργία του οργανισμού, ώστε να απαιτείται ενεργοποίηση κάποιας έκτακτης διαδικασίας αποκατάστασης.

 

– να είχε αυτή ως επακόλουθο βαριά σωματική ή διανοητική πάθηση του άλλου και

 

– να υπάρχει αντικειμενικός αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της απλής σωματικής βλάβης από πρόθεση και της βαριάς που επακολούθησε.

 

Επιπλέον, για την κακουργηματική μορφή της βαριάς σωματικής βλάβης απαιτείται ο δράστης να επεδίωκε το επακόλουθο αυτό, δηλαδή να είχε άμεσο δόλο α βαθμού ως προς την επέλευση βαριάς σωματικής βλάβης στον παθόντα. Το περαιτέρω αποτέλεσμα του θανάτου θα πρέπει να οφείλεται σε αμέλεια του δράστη.

 

Πρέπει δηλαδή να αποδειχθεί ότι ο δράστης, από έλλειψη της προσοχής, την οποία όφειλε κατά τις περιστάσεις και μπορούσε να καταβάλει, δεν πρόβλεψε το περαιτέρω αξιόποινο αποτέλεσμα που προκάλεσε η πράξη του.

 

Τέλος, θα πρέπει να υπάρχει συνάφεια κινδύνου, δηλαδή το βαρύτερο αποτέλεσμα να συνιστά πραγμάτωση εκείνου ακριβώς του κινδύνου που σκόπευε να αποτρέψει ο κανόνας επιμελείας ως προς το έννομο αγαθό, που παραβιάσθηκε με το βασικό έγκλημα (βλ. ΑΠ 404/2004, ΠοινΛογ 2004, σελ.532).

 

Ενδεικτικά, περιπτώσεις θανατηφόρου σκοπούμενης σωματικής βλάβης κρίθηκαν το ισχυρό κτύπημα στον αυχένα και την περιοχή της σπονδυλικής στήλης του θύματος με τη χρησιμοποίηση μεγάλης πέτρας (ΑΠ 2242/2004, ΠοινΛογ 2004, σελ.2713), το ισχυρό κτύπημα στο κεφάλι με βαρύ αντικείμενο, που είχε ως συνέπεια βαρύτατη κρανιοεγκεφαλική κάκωση και εγκεφαλική αιμορραγία μετά την πτώση του παθόντος στο τσιμεντένιο δάπεδο (ΑΠ 1692/2004, ΠοινΛογ 2004, σελ.2190), το πλήγμα με μαχαίρι στην καρδιακή περιοχή που προκάλεσε καίριο τραύμα με συνέπεια το θάνατο (ΑΠ 1563/1996, Υπερ 1997, σελ.836), το βίαιο σύρσιμο του θύματος προχωρημένης ηλικίας σε σκαλοπάτια πολυκατοικίας και απανωτά χτυπήματα σε διάφορα μέρη του σώματος, με αποτέλεσμα ρήξη ανευρύσματος και θάνατο λόγω καρδιακής ανακοπής (ΑΠ 1823/1994, ΠοινΧρον 1995, σελ.183).

 

Στην επίδικη υπόθεση και σύμφωνα με το σκεπτικό της πρωτόδικης απόφασης ο ανθρωποκτόνος δόλος (και όχι ο δόλος για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο) προέκυπτε από το μέσο που χρησιμοποιήθηκε (όπλο), από το γεγονός ότι το θύμα πυροβολήθηκε έξι φορές από πολύ μικρή απόσταση και τέλος, από το ότι ο δράστης στόχευσε στα πόδια του θύματος.

 

Καταλήγει δε στο συμπέρασμα, απορρίπτοντας τον ισχυρισμό περί μεταβολής της κατηγορίας στο αδίκημα του άρθρου 311 εδ. β’ ΠΚ, στα εξής: « Εάν ο δράστης επιθυμούσε να εκφοβίσει το θύμα αποδεχόμενος έστω και το ενδεχόμενο πρόκλησης μιας σωματικής βλάβης, ή επιθυμούσε να προκαλέσει μια βαριά σωματική βλάβη αποδεχόμενος έστω και το ενδεχόμενο θανάτωσης του θύματος, δεν θα πυροβολούσε εξ επαφής το θύμα του έξι φορές στα πόδια και μάλιστα στην περιοχή της μηριαίας αρτηρίας, αλλά μια φορά στο κάτω μέρος των ποδιών του θύματος» (βλ. 209η και 210η σελ. της εκκαλουμένης).

 

Παρουσιάζεται δε ως αυτονόητο γεγονός και γνωστό σε όλους το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε το θύμα και ειδικότερα, το ότι «ήταν γνωστό στον κύκλο του ότι το θύμα είχε σακχαρώδη διαβήτη, εξ ου και το παρατσούκλι “Σάπιος” και αντιμετώπιζε σοβαρά κινητικά προβλήματα, οπότε ήταν φανερό ότι οποιαδήποτε τρώση των ποδιών του μπορούσε να αποβεί μοιραία» (βλ. 210η σελ. της εκκαλουμένης).

 

Σε αντίθεση με τα παραπάνω και σύμφωνα με τα διδάγματα της κοινής πείρας και της λογικής, εάν είχε πυροβοληθεί οποιοδήποτε άλλο σημείο του σώματος του θύματος, πλην των ποδιών, θα αποδείκνυε, πέραν πάσης αμφιβολίας, ανθρωποκτόνο δόλο.

 

Στην προκειμένη υπόθεση, το μέσο που χρησιμοποιήθηκε (πυροβόλο όπλο) είναι τέτοιας φύσεως, ώστε είναι πρόσφορο να προκαλέσει στο θύμα βαριά σωματική βλάβη, υπό την έννοια του νόμου.

 

Ο τραυματισμός του θύματος στα κάτω άκρα και μάλιστα, ενώ υπήρχε η δυνατότητα αυτό να βληθεί σε οιοδήποτε άλλο σημείο του σώματός του (κεφάλι, καρδιά), όπου θα ήταν βέβαιος και ακαριαίος ο θάνατος του, υποδηλώνει σαφώς πρόθεση για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης.

 

Από τη διενεργηθείσα ιατροδικαστική έκθεση προκύπτει ότι όταν το θύμα διακομίστηκε στο Γ.Ν. Παπαγεωργίου ήταν ζωντανός.

 

Κατά την παραμονή του παρουσίασε τρία συνολικά επεισόδια καρδιακής ανακοπής, τα οποία ανατάχθηκαν από τους θεράποντες ιατρούς και μεταφέρθηκε στο χειρουργείο. Μετεγχειρητικά, μεταφέρθηκε διασωληνωμένος στη ΜΕΘ με βαρύτατη αιμοδυναμική αστάθεια, διαταραχές πηκτικού μηχανισμού, ενώ δεν ανταποκρινόταν στην επιθετική θεραπευτική προσπάθεια ανάταξης.

 

Κατέληξε δε στις 07.44 π.μ. στις 21-05-2016, ήτοι 12 ώρες μετά την εισαγωγή του στη ΜΕΘ και 20 ώρες μετά την άδικη σε βάρος του πράξη.

 

Από το ιστορικό του θύματος προκύπτουν σοβαρά προβλήματα υγείας, όπως καρδιοπάθεια, σακχαρώδης διαβήτης και παλιά αγγειοπάθεια, εξαιτίας των οποίων λάμβανε συστηματικά φαρμακευτική αγωγή, τα οποία δεν θα μπορούσα να γνωρίζω ούτε και γνώριζα.

 

Από τα παραπάνω και ιδίως από τη φαρμακευτική αγωγή για την αντιμετώπιση των καρδιακών προβλημάτων, καθίσταται σαφές ότι η πυκνότητα της ροής του αίματος δεν ήταν η φυσιολογική, ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει και να επιζήσει μετά από πυροβολισμό στα κάτω άκρα του. Μετά δε από χειρουργείο και επιθετική θεραπευτική αγωγή που του παρασχέθηκε στο νοσοκομείο, δεν ανταποκρίθηκε και κατέληξε.

 

Η επίθεση, επομένως, που έλαβε χώρα σε βάρος του, με το μέσο που χρησιμοποιήθηκε και την απόσταση από το θύμα ήταν ικανή και πρόσφορη, ώστε να του προκαλέσει βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, η οποία και προκλήθηκε. Το μετέπειτα αποτέλεσμα του θανάτου του, το οποίο επήλθε πολλές ώρες μετά τον τραυματισμό του σε συνδυασμό με τα σοβαρά προβλήματα υγείας του, οφείλεται σε αμέλεια και συνδέεται άμεσα και αιτιακά με την προγενέστερη άδικη πράξη.

 

Επομένως, σε ότι με αφορά, δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας στην ανθρωποκτονία του …, αλλά μόνο της ηθικής αυτουργίας σε θανατηφόρο σωματική βλάβη (κατ’ επιτρεπτή μεταβολή της κατηγορίας), καθώς αγνοούσα πλήρως τα στοιχεία για την επέλευση του βαρύτερου αποτελέσματος, το οποίο σε κάθε περίπτωση ΔΕΝ επεδίωκα, ΔΕΝ έδωσα εντολή για αυτό και ΔΕΝ αποδεχόμουν (βλ. ΜΟΕΘ 31-32/2019, ΑΠ 350/2019, ΑΠ 718/2017, ΣυμβΠλημμΘ 364/2014, ΑΠ 64/2003)

 

Β.- ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΤΟΥ Ν. 4139/2013:

 

Β.Ι.- ΤΕΛΕΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΟΞΙΚΟΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟ- ΜΗ ΑΥΝΑΜΕΝΟ ΝΑ ΑΠΟΒΑΛΛΕΙ ΤΗΝ ΕΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΕΙΣ:

 

Μετά την τροποποίηση του άρθρου 30 του Ν. 3459/2006 με το Ν. 4139/2013 στην παρ. 3 ορίζεται: “για τη διάγνωση της εξάρτησης ενός προσώπου ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΝΤΑΙ ιδίως ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα στοιχεία:

 

Πιστοποιήσεις αναγνωρισμένων υπηρεσιών απεξάρτησης, χορήγησης υποκατάστατων ή ανταγωνιστικών στα οπιοειδή ουσιών, περίθαλψης για παθήσεις συνδεόμενες με τη χρήση ουσιών, ψυχολογικά και κοινωνικά δεδομένα που αφορούν τον κατηγορούμενο, ευρήματα εργαστηριακών εξετάσεων που αποκαλύπτουν χρήση ναρκωτικών για μακροχρόνιες περιόδους. ”

 

Με την υπ’ αριθ. 2/2016 Διάταξη του Κου Ανακριτή 4ου Ειδικού Τμήματος Ναρκωτικών Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης παραγγέλθηκε η διεξαγωγή ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης προς διάγνωση της τοξικοεξάρτησής μου. Διορίστηκε ως πραγματογνώμονας η κα …, Ψυχίατρος στον Οργανισμό κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ) στην Ψυχιατρική Κλινική του Νοσοκομείου «Παπανικολάου» Θεσσαλονίκης και εκδόθηκε η από 25-02-2016 Έκθεση Ψυχιατρικής Πραγματογνωμοσύνης.

 

Στην ως άνω Έκθεση κρίνεται ότι: «η διάγνωση εξάρτησης από ψυχοδραστικές ουσίες τίθεται αφού συνεκτιμηθούν πολλές παράμετροι, βάσει του άρθρου 30 Ν. 4139/2013. Πρόκειται δε για ένα σύνολο γνωστικών, συμπεριφορικών και σωματικών συμπτωμάτων, τα οποία υποδεικνύουν ότι το άτομο εξακολουθεί να κάνει χρήση παρά τη σωρεία προβλημάτων που σχετίζονται με αυτή. Στην παρούσα περίπτωση, από το ιστορικό, τη ψυχιατρική και κλινική εκτίμηση φαίνεται ότι πρόκειται για άτομο με σοβαρού βαθμού εξάρτηση από την ηρωίνη, μέτριου βαθμού από την κάνναβη και ήπιου βαθμού από την κοκαΐνη». Συνεκτιμώντας τα παραπάνω, η κα πραγματογνώμονας, καταλήγει λαμβάνοντας υπόψιν τη βαρύτητα της εξάρτησης σε συνάρτηση με την ηλικία μου, προκρίνει ως καταλληλότερο θεραπευτικό μέσο το πρόγραμμα υποκατάστασης του ΟΚΑΝΑ. (βλ. την από 25-02-2016 Ψυχιατρική Πραγματογνωμοσύνη).

 

 

Σε συνάρτηση με τα ανωτέρω, όπως προκύπτει από το ιστορικό χρήσης ουσιών της από 25-02-2016 “Έκθεσης Ψυχιατρικής Πραγματογνωμοσύνης:

 

– Σε ηλικία δέκα-έξι (16) ετών περιστασιακή χρήση κάνναβης, ενώ έναν χρόνο αργότερα ξεκίνησα την συστηματική της χρήση, σε ποσότητα 3-4 τσιγάρα ημερησίως, ποσότητα την οποία κατανάλωνα μέχρι προσφάτως.

 

– Σε ηλικία δέκα-εφτά (17) ετών μέχρι και σήμερα χρήση βενζοδιαζεπινών με στόχο την υπναγωγό τους δράση.

 

– Σε ηλικία δέκα-εννέα (19) ετών χρήση ηρωίνης από τη μύτη. Ένα χρόνο αργότερα, δηλαδή στην ηλικία των 20 ετών, χρήση ενδοφλέβιας ηρωίνης σε καθημερινή βάση μέχρι και σήμερα.

 

– Σε ηλικία είκοσι πέντε (25) ετών χρήση κοκαΐνης είτε από τη μύτη είτε ενδοφλέβια μαζί με ηρωίνη (speedball). Το τελευταίο διάστημα έκανα καθημερινή χρήση 1,5- 2 γραμμάρια κοκαΐνης από τη μύτη.

 

– Περιστασιακή χρήση παράνομης μεθαδόνης προκειμένου να αποσπαστώ από τη χρήση της ηρωίνης.

 

Επιπρόσθετα, προς επίρρωση του ανωτέρω ισχυρισμού μου, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ΟΚΑΝΑ, συμμετείχα στο Πρόγραμμα Υποκατάστασης του Οργανισμού από τις 03-09-2009 μέχρι το χρόνο της φυλάκισής μου, τον Φεβρουάριο του 2011.

 

Λεκτέον ότι τον Μάρτιο του 2014 κλήθηκα να συμμετάσχω εκ νέου στο Πρόγραμμα Υποκατάστασης του Οργανισμού, αλλά δεν παρουσιάστηκα εξαιτίας των σοβαρότατων προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε η μητέρα μου, την οποία καλούμουν να φροντίζω καθημερινά κατά τη νοσηλεία της.

 

Κατά τον χρόνο κράτησής μου, συμμετείχα και ολοκλήρωσα με επιτυχία το Πρόγραμμα Συμβουλευτικής Κρατουμένων του ΚΕΘΕΑ.

 

Τέλος, θα ήθελα να αναφέρω σε εσάς ότι ακριβώς λίγο πριν την προσέλευση μου ενώπιον της κας Ψυχιάτρου έκανα χρήση 400 mg. ηρωίνης από την μύτη προκειμένου να μην έχω στερητικά συμπτώματα και να μπορώ να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις της εξέτασης. Η ίδια σημειώνει όχι παρατήρησε ότι έφερα σημεία ενδοφλέβιας χρήσης και σημεία χρήσης στη δεξιά βουβωνική χώρα.

 

Σύμφωνα με την με Αρ. Πρωτ. ./21-02-2011 Ιατροδικαστική Εξέταση του κου …, Αναπληρωτή Καθηγητή στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του Α.Π.Θ., η οποία παραγγέλθηκε με την υπ’ αρίθμ. ./18-02-2011 παραγγελία του Τ.Α. Έδεσσας προς διαπίστωση της τοξικομανίας μου, κρίθηκε ότι «δύναται να χαρακτηριστώ τοξικομανής με εμφανή σημεία στερητικών συμπτωμάτων, καθώς επίσης, έφερα, σημεία ενδοφλέβιας χρήσης ναρκωτικών ουσιών, θρομβωτικές φλέβες και ενδείξεις χρήσεως στην δεξιά βουβωνική χώρα.» (βλ. την με Αρίθμ. Πρωτ. ./21-02-2011 Ιατροδικαστική Εξέταση κου .).

 

Θεμελιωτικό της συνδρομής στο πρόσωπό μου της ιδιότητας του τοξικομανούς δεν μπορεί να μην αποτελούν παλαιότερα προσκομιζόμενα έγγραφα Ιατροδικαστικών εξετάσεων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την από 03-05-1991 Ιατροδικαστική Εξέταση του Ιατρού κου … Επ. Καθηγητή στο εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του Α.ΓΊ.Θ. διαπιστώθηκαν τόσο νευρολογικά όσο και σωματικά σημεία από τη χρήση και στερητικά σύνδρομα από τη χρήση ναρκωτικών ουσιών όπως τρόμος, αίσθημα ψύχους, αστάθεια βαδίσματος, νυγμούς στην μηροβουβωνική χώρα, κ.λπ. Καταλήγει δε ότι τυγχάνω τοξικομανής και χρήζω ειδικής προς τούτο θεραπείας.

 

Τέλος, προσκομίζω και επικαλούμαι την με Αρ. Πρωτ. ./02-08-1982 Ιατροδικαστική Εξέταση του κου …, εντεταλμένου Υφηγητή Εργαστηρίου της Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του Α.Π.Θ. με βάση την οποία κρίθηκα τοξικομανής που χρήζω ειδικής θεραπείας, εμφανίζοντας σημεία φλεβοθρομβώσεως φλεβικών κλάδων.

 

Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να επισημάνω σε Εσάς ότι λόγω της χρόνιας τοξικοεξάρτησής μου από την ηλικία των 16 ετών, απηλλάγη από τον Στρατό με τον χαρακτηρισμό «15». Επίσης, μου χορηγούνταν ηρεμιστικά δισκία λόγω των ψυχικών διαταραχών που έπασχα (συνεπεία της τοξικοεξάρτησής μου).

 

Στην αιτιολογική έκθεση του άρθρου 30 για την μεταχείριση εξαρτημένων χρηστών από ναρκωτικές ουσίες αναφέρεται ότι «η εξάρτηση μπορεί να εμφανίζεται είτε σε σωματικό είτε σε ψυχικό επίπεδο και αφορά σε όλες ανεξαιρέτως τις ουσίες που περιγράφονται στο άρθρο 1. Η σωματική εξάρτηση εμφανίζεται ως αποτέλεσμα μιας προσαρμοστικής κατάστασης στην λήψη μιας ουσίας και εκδηλώνεται με έντονες σωματικές διαταραχές όταν η χορήγηση αυτή διακοπεί. ».

 

Συνεπώς, στο πλαίσιο αυτό βασική προϋπόθεση και απόλυτη συνθήκη αποτελεί η χρήση κάθε αποδεικτικού μέσου που συνηγορεί για την εξάρτησή μου, όπως η αιτιολογική έκθεση του Ν. 4139/2013 απαιτεί.

 

Ώστε αποτελεί απαράδεκτη παραδοχή του υπ’ αρίθμ. 932/2017 παραπεμπτικού Βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, όπως κ της εκκαλουμένης απόφασης (βλ. σελ. 215 εκκαλουμένης) σχετικά με τη μη συνδρομή στο πρόσωπό μου της ιδιότητας του τοξικομανούς γιατί, όπως αναφέρεται, «οι προσκομιζόμενες ιατροδικαστικές εκθέσεις έχουν συνταχθεί η πρώτη τριάντα πέντε (35) χρόνια και η δεύτερη είκοσι έξι (26) χρόνια νωρίτερα.» Αντίθετα με αυτή την αίολη παραδοχή του Βουλεύματος, τα προσκομιζόμενα έγγραφα αποτελούν αδιάσειστα αποδεικτικά στοιχεία της τοξικομανίας μου, όπως ο Νόμος απαιτεί, πολλώ δε μάλλον αποδείξεις της συνδρομής της ιδιότητας του τοξικομανούς, όχι το τελευταίο πρόσφατο χρονικό διάστημα, αλλά σε βάθος χρόνου τριακονταπενταετίας!

 

Στο παρελθόν, κρίθηκα ακατάλληλος στράτευσης (15) πάσχων από εξάρτηση από τοξικές ουσίες που προκαλούν διαταραχές με αντικοινωνικά στοιχεία.

 

Η απαλλαγή μου από τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις, πιστοποιεί ότι είμαι εξαρτημένος χρήστης ναρκωτικών ουσιών τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) χρόνια.

 

Επίσης, ο δεύτερος λόγος για τον οποίο απερρίφθη ο πλήρως αιτιολογημένος ισχυρισμός της τοξικομανίας μου ότι η Ψυχιατρική συντάχθηκε με βάση αποκλειστικά πληροφορίες που έδωσα εγώ ο ίδιος για την εξάρτησή μου και ότι τα λεγόμενά μου δεν υποστηρίζονται από κάποια τοξικολογική εξέταση είναι πλήρως ανυπόστατος (βλ. σελ. 215 εκκαλουμένης). Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να επισημάνω ότι κατ’ αυτό τον τρόπο που ορίσει ο Νόμος διενεργείται η Ψυχιατρική Πραγματογνωμοσύνη και εγώ ουδέποτε εκλήθη να δώσω βιολογικό υλικό μου (πχ. τρίχες, σάλιο, ούρα, αίμα) και ουδέποτε επίσης, αρνήθηκα προς τούτο. Προς επίρρωση αυτού, τα ευρήματα που εισφέρθησαν στα ανωτέρω ιατρικά έγγραφα που σας παρέθεσα αφορόντα την τοξικοεξάρτησή μου, όπως σημεία φλεβοθρομβώσεως φλεβικών κλάδων, νυγμοί στην μηροβουβωνική χώρα, σημεία ενδοφλέβιας χρήσης, είναι πλήρως αντιπροσωπευτικά και αδιαμφισβήτητα αποδεικτικά της τοξικοεξάρτησής μου. Τελευταία φορά που έδωσα βιολογικό μου υλικό ήταν το 2011, όπως προκύπτει από την από ./2011 τοξικολογική έκθεση του Πανεπιστημίου Κρήτης στην οποία ανιχθεύθησαν στο αίμα μου κοκαΐνη και στα ούρα μου κοκαΐνη και οπιούχα, την οποία και ανέφερα στο υπόμνημά μου ενώπιον της κ. Ανακρίτριας.

 

Όσον αφορά τους τρίτο και τέταρτο λόγους απόρριψης του ισχυρισμού μου της τοξικοεξάρτησής μου (βλ. σελ. 216 της εκκαλουμένης) ότι δεν διαπιστώθηκαν ταραχές λόγου, σκέψης, σημεία τοξίνωσης και στερητικά σύνδρομα, κλπ., καταρρίπτεται, διότι ενώπιον της κ. Ψυχιάτρου είχα δηλώσει ότι λίγο πριν την προσέλευσή μου εκείνη την ημέρα έκανα χρήση 400mg. ηρωίνης από την μύτη προκειμένου να μην έχω στερητικά συμπτώματα και να μπορώ να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις της εξέτασης.

 

Όσον αφορά τον πέμπτο λόγο απόρριψης του ισχυρισμού της τοξικομανίας ότι από 2011 και έκτοτε, δεν έχω εισφέρει κανένα έγγραφο αποδεικτικό αυτής, αυτό οφείλεται στο ότι, αν και εκλήθη να συμμετάσχω τον Μάρτιο του 2014 στο Πρόγραμμα του ΟΚΑΝΑ, εγώ δεν προσήλθα λόγω του ότι εκείνο το χρονικό διάστημα φρόντιζα αποκλειστικά την μητέρα μου στο σπίτι που είχε πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας, γεγονός που το είχα δηλώσει και ενώπιον της κ. Ψυχιάτρου στην από 25-02-2016 Πραγματογνωμοσύνη.

 

Τέλος, θα ήθελα να επισημάνω σε Εσάς ότι το ατομικό μου βιβλιάριο υγείας αναγράφει τα φάρμακα που έχω λάβει για την πάθησή μου κίρρωση ήπατος, συνεπεία της τοξικοεξάρτησής μου και σημειωτέον ότι ενώ είχα αντιμετωπίσει στερητικό σύνδρομο μετά την σύλληψή μου και όντας ταυτόχρονα κρατούμενος στα Κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, εζήτησα τη διακομιδή μου στο Νοσοκομείο, αίτημα το οποίο ουδέποτε έγινε δεκτό και ως εκ τούτου, δεν έχω κανένα έγγραφο που να το αποδεικνύει.

 

Από τα προαναφερόμενα σε συνδυασμό με το σύνολο των παρατηρήσεων των ειδικών ψυχιάτρων-πραγματογνωμόνων προκύπτει, χωρίς αμφισβήτηση, ότι έχω αποκτήσει προ τριακονταπενταετίας την έξη της χρήσης ναρκωτικών ουσιών και μάλιστα, όχι μόνο ηρωίνης, αλλά και κοκαΐνης και ινδικής κάνναβης, την οποία δεν μπορώ να αποβάλλω με δικές μου δυνάμεις (βλ. ΑΠ 136/2016, ΑΠ 1207/2016).

 

Ως εκ τούτου, θα πρέπει το Δικαστήριό Σας να εφαρμόσει τα όσα προβλέπονται στην παράγραφο 4 περ. β) του άρθρου 30 του Ν. 4139/2013. Δηλαδή, εφόσον δεν συντρέχει η επιβαρυντική περίσταση της κατ’ επάγγελμα τέλεσης της πράξεως, τότε, θα πρέπει να θεωρηθεί η πράξη για την οποία κατηγορούμαι ότι έχει την μορφή του πλημμελήματος και όχι του κακουργήματος.

 

Σε περίπτωση που το Δικαστήριό Σας αχθεί σε καταδικαστική κρίση, παρακαλώ όπως μου αναγνωριστούν οι κάτωθι ελαφρυντικές περιστάσεις.

 

Γ.) ΕΛΑΦΡΥΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ:

Γ.1- Αναγνώριση ελαφρυντικού του άρθρου 84 παρ. 2 περ. δ ΠΚ.

 

Ενώπιον του ακροατηρίου σας ομολόγησα ότι, όπως είχε καταθέσει και ο μάρτυρας … (φίλος και τελευταίος συγκάτοικος του θανόντα) η οφειλή του θύματος που εκκρεμούσε από αγορά ναρκωτικών δεν ήταν 15.000 ευρώ, αλλά 500-1.000 ευρώ και για αυτό τον λόγο θελήσαμε να τον προειδοποιήσουμε, να τον τρομάζουμε και να τον εκφοβίσουμε με τον πυροβολισμό στο πόδι του. Αδιαμφισβήτητα δεν υπήρξε ουδεμία ανθρωποκτόνος πρόθεση.

 

Γ. 2- ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΦΡΥΝΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (84§2 περ. ε’ ΠΚ):

 

Η εκδήλωση καλής συμπεριφοράς μετά από το αδίκημα, ακόμη και σε καθεστώς κράτησης, υποδηλώνει την αναγνώριση του επιλήψιμου της προηγούμενης συμπεριφοράς και ταυτόχρονα, την αποδοχή των κοινωνικών όρων που με την εγκληματική πράξη διαταράχτηκαν.

 

Σύμφωνα με την αναθεώρηση του Ποινικού Κώδικα, η οποία ψηφίστηκε και έχει ημερομηνία εφαρμογής από 1-07-2019, ως ελαφρυντική περίσταση κατά το άρθρο 84 παρ. 2 περ. ε) ΠΚ θεωρείται και το αν ο υπαίτιος συμπεριφέρθηκε καλά για σχετικά μεγάλο διάστημα, ακόμα και κατά την κράτησή του. Η επιεικέστερη ποινική μεταχείριση, στην περίπτωση αυτή αφορά τόσο τους ελεύθερους όσο και τους κρατουμένους. Για τους τελευταίους είναι η πρώτη φορά που ο Νόμος αναφέρει ρητώς κατά γράμμα με ειδική μνεία τη δυνατότητα αναγνώρισης και χορήγησης στο πρόσωπο του κρατουμένου την ελαφρυντική αυτή περίσταση, θέλοντας να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην έννομη διαβίωση, στην θετική συνεισφορά και στην πειθαρχημένη συμπεριφορά τους εντός του σωφρονιστικού καταστήματος, καταδεικνύοντας με τον τρόπο αυτό ότι τα modus vivendi ενός έγκλειστου που συνάδει με τις επιταγές του Νόμου αποτελεί αποκλειστική επιλογή του ιδίου και όχι αναγκαστική επιβολή λόγω του αντικειμενικά κλειστού χαρακτήρα των Φυλακών και των μέτρων ασφαλείας που υπάρχουν εντός αυτών.

 

Επιπλέον, σύμφωνα με τη Νομολογία (βλ. ΠεντΕφ Αθηνών 2308/2008καθώς και την πρόσφατη Νομολογία του Αρείου Πάγου (βλ. ΑΠ 1073/2011, ΑΠ 608/2013, ΑΠ 1128/2014, ΑΠ 1818/2019) είναι δυνατή και σε καθεστώς κράτησης η αναγνώριση του ως άνω ελαφρυντικού, υπό την προϋπόθεση ότι ο κρατούμενος δεν είναι απλά υπάκουος και συμμορφούμενος προς τις υποδείξεις των σωφρονιστικών υπαλλήλων, αλλά επιπλέον, προσφέρει τέτοιου είδους εργασία εντός των Φυλακών, ώστε να συμβάλει στην βελτίωση των συνθηκών κράτησης και να προσφέρει έργο τόσο στην Υπηρεσία όσο και στους συγκρατουμένους του.

 

Εξάλλου, στο Νόμο δεν τίθεται ως προϋπόθεση χορήγησης του ως άνω ελαφρυντικού η ελεύθερη κοινωνική διαβίωση και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1073/2011 απόφαση του ΑΠ: «δεν μπορεί να αποκλεισθεί η συνδρομή της ελαφρυντικής αυτής περιστάσεως στον ευρισκόμενο στη φυλακή κρατούμενο από μόνο το γεγονός ότι αυτός κρατείται και ότι εξ’ αυτής της καταστάσεως του, λόγω του πειθαναγκασμού του στους κανόνες λειτουργίας των σωφρονιστικών καταστημάτων, δεν μπορεί να μη ληφθεί υπόψη η τυχόν βελτίωση της συμπεριφοράς του, η οποία (βελτίωση), κατά το διάστημα της κράτησης του προδήλως, εκδηλώνεται μόνο με θετική συμπεριφορά».

 

Συγκεκριμένα, κρατούμαι συνεχώς από τις 2-03-2017 μέχρι και σήμερα, δηλαδή για χρονικό διάστημα άνω του 3 ετών και 6 μηνών, ενώ καθ’ όλο το παραπάνω αδιαμφισβήτητα μεγάλο χρονικό διάστημα, η συμπεριφορά μου τόσο απέναντι στους σωφρονιστικούς έναντι των συγκρατουμένων μου, είναι υποδειγματική και δεν έχω τιμωρηθεί διόλου πειθαρχικά.

 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της κρατήσεως μου δεν είχα μόνο πειθαρχική και υπάκουη διαβίωση, αλλά πολύ περισσότερο επέδειξα έντονη και διαρκή προσπάθεια για αυτοβελτίωση και ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΩΦΡΟΝΙΣΜΟ, η οποία υπερβαίνει κατά πολύ την απαιτούμενη συμπεριφορά, που απαιτεί το Σωφρονιστικό Κατάστημα από τον κάθε κρατούμενο. Σημειωτέον ότι εργάζομαι ανελλιπώς στην Κοινωνική Υπηρεσία της Φυλακής συμβάλλοντας στην εύρυθμη λειτουργία του Καταστήματος Κράτησης.

 

Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να επισημάνω σε Εσάς ότι σε αντίθεση με την απορριπτική κρίση της εκκαλουμένης περί του εν λόγω ελαφρυντικού, η καλή διαγωγή και η εργασία εντός της Φυλακής δεν είναι δυστυχώς αυτονόητα ούτε και αντικατοπτρίζουν την πλειοψηφία των Κρατουμένων σε μία Φυλακή. Προκειμένου να πραγματοποιήσεις μεροκάματα αιτείσαι εργασία εντός Φυλακής, η οποία πρώτα θα πρέπει να εγκριθεί, με βάση τη διαγωγή σου και φυσικά δεν είναι υποχρεωτική.

 

Συνεπώς, όσοι πραγματικά θέλουν να εργαστούν και να παρέχουν την συνδρομή τους στην Φυλακή, όντως αποτελεί θετική συμπεριφορά και προδήλως διακριτή σε αντίθεση με άλλους κρατούμενους που συνεχίζουν την παραβατική τους συμπεριφορά και εντός του Καταστήματος Κράτησης.

 

Όλα τα ανωτέρω αναλυτικώς αναφερθέντα καθιστούν ξεκάθαρη τη θέλησή μου να επανενταχθώ ομαλά στην κοινωνία, αποδεικνύοντας εμπράκτως την πρόθεσή μου αυτή και εκδηλώνοντάς την με θετική συμπεριφορά εντός των Φυλακών.

 

Ως εκ τούτου, πληρώ επομένως τις προϋποθέσεις για την αναγνώριση του ελαφρυντικού του άρθρου 84 παρ. 2 περ. ε’ ΠΚ.

 

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ

 

ΑΙΤΟΥΜΑΙ

όπως γίνουν δεκτοί οι ισχυρισμοί μου και όπως μου αναγνωριστούν τα ως άνω αναφερθέντα ελαφρυντικά.

 

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ   (ΑΜ2135)

Δ.Ν. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ

. ΤΚ . ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΤΗΛ….

 

Ακολούθως ο συνήγορος υπεράσπισης της τρίτης κατηγορουμένης, αφού ζήτησε και έλαβε τον λόγο από τον Πρόεδρο δήλωσε πως η θέση της κατηγορουμένης είναι ότι ήταν τοξικομανής και ότι μόνο μια φορά διακίνησε ποσότητα, αυτήν κατά την οποία και την συνέλαβαν.

 

Ο Εισαγγελέας, αφού έλαβε τον λόγο, επιφυλάχθηκε να προτείνει περί της αποδοχής ή μη, των ως άνω αυτοτελών ισχυρισμών των κατηγορουμένων και πρότεινε το Δικαστήριο να προχωρήσει στην εκδίκαση της υποθέσεως.

 

Κατόπιν αυτών, ο Πρόεδρος δήλωσε ότι το Δικαστήριο επιφυλάσσεται να αποφανθεί επί των αυτοτελών ισχυρισμών των κατηγορουμένων.

 

Στο σημείο αυτό και περί ώρα 14:50, ο Πρόεδρος διέκοψε τη συζήτηση της υπόθεσης για την επόμενη ημέρα συνεδρίασης του Δικαστηρίου, 16-9-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30, στην αίθουσα 360 του Εφετείου Θεσσαλονίκης.

 

Δημόσια Συνεδρίαση της 16ης Σεπτεμβρίου 2020

 

Σήμερα και ώρα 09.30 στην αίθουσα 360   του Εφετείου επαναλήφθηκε νομότυπα η διακοπείσα από 11-9-2020 δημόσια συνεδρίαση του Δικαστηρίου ενώπιον των αυτών διαδίκων και συνεχίστηκε η συνεδρίαση που είχε διακοπεί.

 

Ακολούθως ο Πρόεδρος διέταξε την έναρξη της συζητήσεως και αφού προσδιόρισε την σειρά της εξετάσεως των μαρτύρων και της αναγνώσεως των εγγράφων, κάλεσε την πρώτη μάρτυρα κατηγορίας, η οποία όταν ρωτήθηκε από τον Πρόεδρο για την ταυτότητά της, απάντησε ότι ονομάζεται …, γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το έτος 1981, κατοικεί στην Θεσσαλονίκη, γνωρίζει απλά τους κατηγορούμενους και δεν συγγενεύει με αυτούς. Κατόπιν η μάρτυρας ορκίσθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 1 ΚΠΔ, όπως αυτό ισχύει μετά την κύρωση του Κώδικα με τον Ν. 4620/2019, δηλώνοντας, επικαλούμενος την τιμή και τη συνείδησή της, ότι θα πει όλη την αλήθεια και μόνο την αλήθεια, χωρίς να προσθέσει ούτε να αποκρύψει τίποτε και εξεταζόμενη κατέθεσε τα ακόλουθα:

 

«Το θύμα ήταν πατέρας μου. Τα τελευταία χρόνια δεν ξέρω τι δουλειά έκανε, συναντιόμασταν, αλλά δεν ξέρω με τι ασχολούνταν. Αν δεν κάνω λάθος έμενε στην οδό .. Δεν ξέρω τι σχέση είχε με τους κατηγορούμενους. Με τον . είχαν σχέση και πήγαν μαζί με τον . να πάρει ψωμί από το φούρνο, ο πατέρας μου έμεινε στο αυτοκίνητο, είχε δυσκολία στο περπάτημα. Μάθαμε ότι τον πυροβόλησε ο κύριος ., κατόπιν εντολής. Αργότερα στο δικαστήριο το έμαθα, όπως σας είπα δεν ξέρω τι σχέσεις είχε με τους κατηγορούμενους. Ο πατέρας μου ασχολιόταν με ναρκωτικά, μπαινόβγαινε φυλακή για αυτό το λόγο. Όταν τον έχασα ήμουν 35 χρονών, έμενα μόνη μου, είχα τη δική μου ζωή. Ο πατέρας μου ποτέ δεν μας ενέπλεξε στις δουλειές του. Έμαθα αργότερα ότι τον πυροβόλησαν για οικονομικούς λόγους, δεν ξέρω σε ποιους χρωστούσε. Μάλλον σε μία συμμορία. Ο πατέρας μου είχε ζάχαρο, το 2015 νοσηλεύτηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο για αρκετό καιρό. Δεν γνωρίζω αν ο πατέρας μου ζήτησε δανεικά από τη μητέρα μου, ήταν χωρισμένοι. Ο πατέρας μου δεν είπε ποτέ ότι έχει οικονομικά προβλήματα, ούτε ότι χρώσταγε. ».

 

Έπειτα, προσήλθε άλλος μάρτυρας κατηγορίας, ο οποίος όταν ρωτήθηκε από τον Πρόεδρο για την ταυτότητά του, απάντησε ότι ονομάζεται ., γεννήθηκε στο Μ. Σερρών το έτος 1954, κατοικεί στην Θεσσαλονίκη, γνωρίζει απλά τους κατηγορούμενους και δεν συγγενεύει με αυτούς. Κατόπιν η μάρτυρας ορκίσθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 1 ΚΠΔ, όπως αυτό ισχύει μετά την κύρωση του Κώδικα με τον Ν. 4620/2019, δηλώνοντας, επικαλούμενος την τιμή και τη συνείδησή της, ότι θα πει όλη την αλήθεια και μόνο την αλήθεια, χωρίς να προσθέσει ούτε να αποκρύψει τίποτε και εξεταζόμενη κατέθεσε τα ακόλουθα:

 

«Είμαι πρώην σύζυγος του θύματος, χωρίσαμε το 1997. Είχαμε επαφή λόγω των παιδιών. Πήγαινα σπίτι του, όπου έμενε με τον .. Τον πρώτο κατηγορούμενο δεν τον ξέρω, τον δεύτερο τον είχα δει 2-3 φορές. Ο πρώην σύζυγός μου είχε εργαστήριο με ρούχα, όμως ασχολιόταν με τα ναρκωτικά. Δεν έμαθα ποτέ το λόγο που τον πυροβόλησαν. Είχε ζάχαρο. Είχε μπει φυλακή για ναρκωτικά. Εμένα δεν μου είχε ζητήσει ποτέ δανεικά, δεν ξέρω εάν τον δεύτερο κατηγορούμενο τον φώναζαν . Δεν γνωρίζω τον λόγο που τον σκότωσαν. »

 

Στη συνέχεια, προσήλθε άλλος μάρτυρας κατηγορίας, ο οποίος όταν ρωτήθηκε από τον Πρόεδρο για την ταυτότητά του, απάντησε ότι ονομάζεται … γεννήθηκε στην Κατερίνη το έτος 1979, κατοικεί στην Θεσσαλονίκη, γνωρίζει απλά τους κατηγορούμενους και δεν συγγενεύει με αυτούς. Κατόπιν ο μάρτυρας ορκίσθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 1 ΚΠΔ, όπως αυτό ισχύει μετά την κύρωση του Κώδικα με τον Ν. 4620/2019, δηλώνοντας, επικαλούμενος την τιμή και τη συνείδησή του, ότι θα πει όλη την αλήθεια και μόνο την αλήθεια, χωρίς να προσθέσει ούτε να αποκρύψει τίποτε και εξεταζόμενος κατέθεσε τα ακόλουθα:

 

«Είμαι αστυνομικός και υπηρετώ στο τμήμα εγκλημάτων κατά ζωής. Στις 20 Μαΐου του 2016 ενημερωθήκαμε από την υπηρεσία μου να μεταβούμε στο σημείο για ένοπλη επίθεση. Όταν φτάσαμε το θύμα το είχαν μεταφέρει στο νοσοκομείο όπου και πέθανε την επόμενη ημέρα. Οι αυτόπτες μάρτυρες μας περιέγραψαν τον δράστη, ο οποίος φορούσε φόρμα με κουκούλα, γυαλιά και τον έκαναν ηλικίας 25 με 50 ετών. Καταλήξαμε στους κατηγορούμενους από τα βίντεο στα γύρω καταστήματα και από τις άρσεις τηλεφωνικών απόρρητων. Φαίνεται να φτάνουν με το Renault Laguna, πυροβολεί τουλάχιστον έξι φορές, το θύμα είναι ο οδηγός στο όχημα, το οποίο όχημα είναι παρκαρισμένο. Τον πυροβολεί σε απόσταση ένα μέτρο έξω από το αυτοκίνητο. Η προσωπική μου γνώμη είναι ότι αν ήθελε μπορούσε να το χτυπήσει κατευθείαν στο κεφάλι, όμως το να πυροβολήσει δίπλα σε δημοτικό σχολείο έξι φορές,   είναι πολλές, ήξερε ότι άμα ρίξει πολλές σφαίρες και τον πάρει μία στο κεφάλι θα πεθάνει σίγουρα. Τον πέτυχαν οι τέσσερις σφαίρες από τη μέση και κάτω. Το θύμα είχε όνομα στα ναρκωτικά. Ψάχνοντας για το όχημα προέκυψε ο δεύτερος κατηγορούμενος, ο οποίος είχε τηλεφωνικές κλήσεις και το θύμα έπαιρνε ναρκωτικά από αυτόν, τα πουλούσε, ένα μέρος από τα από τα χρήματα των πωλήσεων τα κρατούσε ο ίδιος και τα υπόλοιπα τα έδινε σε αυτόν. Σύμφωνα με τον …. υπήρχε μία οικονομική διαφορά μεταξύ τους, από την πώληση ναρκωτικών. Από τη δίωξη ναρκωτικών προέκυψε η πληροφορία ότι ο πρώτος πυροβόλησε. Ο δεύτερος πιστεύω, έβαλε τον πρώτο να τον τρομάξει για να πάρει τα χρήματα που του χρωστούσε ,όπως λέει ο … . Η 3η κατηγορούμενη προέκυψε από την άρση τηλεφωνικών απόρρητων, στις οποίες φάνηκε ότι είχε συνομιλίες για άλλους, με τον δεύτερο, έπαιρνε ηρωίνη μία φορά το μήνα. Μετά που ρωτούσαμε εμείς άρχισαν να γίνονται πιο προσεκτικοί στα τηλέφωνα και περίμεναν ότι θα κληθούν για την υπόθεση του .. Την ζυγαριά για παράδειγμα την λέγανε laptop, νομίζω ότι ήταν του .. Ο δεύτερος έδινε ναρκωτικά και στον πρώτο. Ο πρώτος είχε όπλο στο αυτοκίνητο, επίσης βρέθηκαν στο σπίτι του πρώτου όπλα, λεφτά, ναρκωτικά. Το όπλο με το οποίο πυροβόλησε, δεν βρέθηκε. Οι δύο πρώτοι είναι παλιοί, σκληροί κακοποιοί. Στο   ανθρωποκτονιών είμαι 15 χρόνια, στο πρωτόδικο δικαστήριο η φράση που είπα «για να τον εκφοβίσουν», σημαίνει για μένα, ότι δεν είχαν ανθρωποκτόνο σκοπό, το είπα και σήμερα αν ήθελε να τον σκοτώσει θα τον χτυπούσε στο κεφάλι. Αυτό που είπα στην προανακριτική μου, σας το είπα και σήμερα, ότι η πληροφορία για τον πρώτο προέκυψε από την δίωξη ναρκωτικών. Αυτό που ξέραμε για αυτούς είναι ότι είχανε σχέση με τα ναρκωτικά. Η έκφραση που είπα νωρίτερα «κακοποιοί» το λέω για την ανθρωποκτονία. Δεν θυμάμαι το διαμέτρημα του όπλου, είναι αυτό που αναφέρεται στην έκθεση. Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι υπήρχε οικονομική διαφορά με τον δεύτερο, για τον οποίο δεν ξέρω αν είναι τοξικομανής. Δεν ήμουν παρών στη σύλληψη του δεύτερου. Δεν ξέρω αν κατά την κράτηση του είχε πάει στο νοσοκομείο, δεν ξέρω αν στο σπίτι της τρίτης κατηγορουμένης βρέθηκαν ναρκωτικά ή laptop. »

 

Στη συνέχεια, προσήλθε άλλος μάρτυρας κατηγορίας, ο οποίος όταν ρωτήθηκε από τον Πρόεδρο για την ταυτότητά του, απάντησε ότι ονομάζεται . γεννήθηκε στην Κατερίνη Πιερίας το έτος 1952, κατοικεί στην Κατερίνη, γνωρίζει απλά τους κατηγορούμενους και δεν συγγενεύει με αυτούς. Κατόπιν η μάρτυρας ορκίσθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 1 ΚΠΔ, όπως αυτό ισχύει μετά την κύρωση του Κώδικα με τον Ν. 4620/2019, δηλώνοντας, επικαλούμενος την τιμή και τη συνείδησή του,   ότι θα πει όλη την αλήθεια και μόνο την αλήθεια, χωρίς να προσθέσει ούτε να αποκρύψει τίποτε και εξεταζόμενος κατέθεσε τα ακόλουθα:

 

«Το θύμα ήταν φίλος μου. Πήγαμε για ψωμί στο φούρνο. Μέναμε μαζί 10 χρόνια. Είχαμε δύο μαγαζιά, ένα με ρούχα και ένα καφέ. Το αυτοκίνητο ήταν δικό του, κατέβαινα πάντα εγώ για ψωμί, γιατί αυτός δυσκολευόταν στο περπάτημα, εγώ δεν οδηγώ. Όσο ήμουν στο φούρνο, ακούσαμε ένα θόρυβο, βγήκα από το φούρνο, πήγα στο αυτοκίνητο, η πόρτα ήταν κλειστή, το τζάμι σπασμένο, του μίλησα και το μόνο που μου είπε ήταν «Φορούσε μάσκα» Δεν χρωστούσε σε κανέναν χρήματα, ήταν 10 χρόνια στο πρόγραμμα. Του άρεσε η ηρωίνη, έπαιρνε από τον δεύτερο και έπινε και επίσης την μοιραζόταν και με 3-4 φίλους του από το πρόγραμμα. Πλήρωναν και οι άλλοι το μερίδιο τους και αυτός τα έδινε στον δεύτερο. Ο δεύτερος κατηγορούμενος είχε έρθει μια φορά στο σπίτι να τον δει, και είχε πει ότι θα τον πάρει τηλέφωνο, δεν τον πήρε όμως, ο . τον έπαιρνε και αυτός δεν του απαντούσε, και μετά τρεις τέσσερις μήνες έγινε το συμβάν. Δεν χρωστούσε σε κανέναν. Όταν τον πιάσανε με ένταλμα στην Κομοτηνή και τον φυλάκισαν, ίσως τότε να είχε μείνει ένα μικρό χρέος, όχι όμως πάνω από 1.000 ευρώ. Δεν ξέρω τι σχέση είχε το θύμα με τον πρώτο κατηγορούμενο, τον πρώτο κατηγορούμενο δεν τον είχα δει ποτέ, μόνο τον δεύτερο ξέρω, τον οποίο είχα δει τέσσερις-πέντε φορές. Δεν ξέρω αν μπορούσε να το χτυπήσει στο κεφάλι, μπορεί να τα έχασε, να πυροβόλησε γρήγορα και να έφυγε. Πιστεύω ότι ο δεύτερος ήξερε για τα προβλήματα υγείας που έχει το θύμα. Αν ο πρώτος κατηγορούμενος είχε σχέση με το θύμα θα το ήξερα, επίσης αν είχαν σχέση με τον πρώτο, θα ήξερε κι αυτός για τα προβλήματα του θύματος. Δεν θυμάμαι πότε συναντήθηκε το θύμα με τον δεύτερο κατηγορούμενο, νομίζω τέσσερις μήνες πριν το συμβάν. Από το 2014 που βγήκε από τη φυλακή δεν είχε καμία επαφή με τον δεύτερο, μόνο μία φορά που ήρθε στο σπίτι, εκεί ήμασταν μαζί, δεν ειπώθηκε κάτι ιδιαίτερο. Η συνάντηση πρέπει να έγινε Γενάρη Φλεβάρη και το συμβάν έγινε του Αγίου Κωνσταντίνου το Μάιο. Μετά τη φυλακή, όσο ήμουν εγώ δεν είχαν σχέσεις, αν είχαν θα το ήξερα. Από το 2008 που ήμασταν μαζί με το θύμα, δεν διακινούσε ναρκωτικά, έπαιρνε μόνο για αυτόν και για δυο-τρεις φίλους που ήταν μαζί στο πρόγραμμα. Την τρίτη κατηγορούμενη δεν τη γνωρίζω. Πιστεύω πως το πρώτο που έπρεπε να κάνουν οι κατηγορούμενοι, αφού παραδέχονται την πράξη τους, είναι να ζητήσουν μία συγνώμη από την οικογένεια».

 

Στη συνέχεια, προσήλθε άλλος μάρτυρας κατηγορίας, ο οποίος όταν ρωτήθηκε από τον Πρόεδρο για την ταυτότητά του, απάντησε ότι ονομάζεται … γεννήθηκε στην Τσάλκα Γεωργίας το έτος 1967, κατοικεί στην Θεσσαλονίκη, γνωρίζει απλά τους κατηγορούμενους και δεν συγγενεύει με αυτούς. Κατόπιν η μάρτυρας ορκίσθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 1 ΚΠΔ, όπως αυτό ισχύει μετά την κύρωση του Κώδικα με τον Ν. 4620/2019, δηλώνοντας, επικαλούμενος την τιμή και τη συνείδησή του, ότι θα πει όλη την αλήθεια και μόνο την αλήθεια, χωρίς να προσθέσει ούτε να αποκρύψει τίποτε και εξεταζόμενος κατέθεσε τα ακόλουθα:

 

«Δεν γνωρίζω ούτε τους κατηγορούμενους, ούτε το θύμα, εγώ βρισκόμουν στο μπαλκόνι του σπιτιού μου, όπου άκουσα τους πυροβολισμούς, πρόσωπο δεν είδα.»

 

Έπειτα, προσήλθε άλλος μάρτυρας κατηγορίας, ο   οποίος όταν ρωτήθηκε από τον Πρόεδρο για την ταυτότητά του, απάντησε ότι ονομάζεται …, γεννήθηκε στην Αλβανία το έτος 1978, κατοικεί στη Θεσσαλονίκη, γνωρίζει απλά τους κατηγορούμενους και δεν συγγενεύει με αυτούς. Κατόπιν η μάρτυρας ορκίσθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 1 ΚΠΔ, όπως αυτό ισχύει μετά την κύρωση του Κώδικα με τον Ν. 4620/2019, δηλώνοντας, επικαλούμενος την τιμή και τη συνείδησή της, ότι θα πει όλη την αλήθεια και μόνο την αλήθεια, χωρίς να προσθέσει ούτε να αποκρύψει τίποτε και εξεταζόμενη κατέθεσε τα ακόλουθα:

 

«Εγώ εκείνη την ημέρα πήγα να πάρω τα παιδιά μου από το σχολείο, ερχόταν ένας με κουκούλα, με πιστόλι, μπροστά μου πυροβόλησε στο τζάμι, προς τα κάτω, η πόρτα του αυτοκινήτου ήταν κλειστή. Δεν ξέρω αν μπορούσε να χτυπήσει στο κεφάλι, εγώ λέω αυτά που είδα. Έφυγε και πήγα να δω, έφυγε από κει που ήρθε, ήταν μόνος του, εμένα δεν με είδε που ήμουν από πίσω του, αν με είχε να δει; «άστο να πάει». Πιστεύω ότι αν ήθελε να τον σκοτώσει μπορούσε να χτυπήσει στο κεφάλι. »

 

Σημειώνεται ότι οι παραπάνω μάρτυρες, οι οποίοι κλήθηκαν ένας-ένας και εξετάστηκαν προφορικά, μετά την εξέτασή τους παρέμειναν στο ακροατήριο και ότι σε κάθε μάρτυρα ο Πρόεδρος έδινε τον λόγο στον Εισαγγελέα, στους Δικαστές, στους ενόρκους, στους συνηγόρους των κατηγορουμένων, καθώς και στους ίδιους τους κατηγορούμενους για να απευθύνουν, αν είχαν ερωτήσεις προς τους μάρτυρες, οι ανωτέρω δε, ρωτούσαν και οι μάρτυρες απαντούσαν σχετικά με τις ερωτήσεις, όπως αναφέρεται ειδικότερα στην κατάθεση του κάθε μάρτυρα.

 

Στη συνέχεια ύστερα από την πρόταση του Εισαγγελέα   αναγνώσθηκαν από τον Πρόεδρο, δημόσια στο ακροατήριο, τα πρακτικά της δημοσίας συνεδριάσεως του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου, που είναι ενσωματωμένα στην υπ’ αριθμ. 84-86, 90-101/25-1-2018 εκκαλουμένη απόφαση, καθώς και τα έγγραφα που αναφέρονται στον κατάλογο των αναγνωστέων εγγράφων και στην πρωτόδικη απόφαση, και συγκεκριμένα :

 

 1. Η από 20-5-2016 έκθεση ένορκης εξέτασης του μάρτυρα ., που δόθηκε ενώπιον ανακριτικών υπαλλήλων του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.
 2. Η από 21-5-2016 έκθεση ένορκης εξέτασης του μάρτυρα ., που δόθηκε ενώπιον ανακριτικών υπαλλήλων του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.
 3. Η από 8-6-2016 έκθεση ένορκης εξέτασης του μάρτυρα ., που δόθηκε ενώπιον ανακριτικών υπαλλήλων του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.
 4. Η από 20-5-2016 έκθεση ένορκης εξέτασης του μάρτυρα ., που δόθηκε ενώπιον ανακριτικών υπαλλήλων του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.
 5. Η από 21-5-2016 έκθεση ένορκης εξέτασης της μάρτυρα ., που δόθηκε ενώπιον ανακριτικών υπαλλήλων του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.
 6. Η με αρ. πρωτ. . από 24.5.2016 ιατροδικαστική έκθεση νεκροψίας νεκροτομής.

7.΄Εγγραφο εισαγωγής από το ΓΝ. Παπαγεωργίου από 20/5/2016

8.Η από 20.5.2016 και ώρα 21.40 έκθεση αυτοψίας, έρευνας και κατάσχεσης.

 1. η από 2.3.2017 και ώρα 17.30 έκθεση έρευνας σε κατοικία και κατάσχεσης κατά την ημέρα (Κ.Π.Δ.)
 2. Η από 2.3.2017 και ώρα 18.35 έκθεση σωματικής έρευνας και κατασχέσεως (Κ.Π.Δ)
 3. Η από 2.3.2017 και ώρα 16.40 έκθεση έρευνας σε κατοικία και κατάσχεσης κατά την ημέρα (Κ.Π.Δ), με τη συναίνεση του ενοίκου.
 4. Η από 2.3.2017 και ώρα 22.30 έκθεση σωματικής έρευνας και κατασχέσεως
 5. Η από 2.3.2017 και ώρα 22.45 έκθεση γνωστοποίησης ναρκωτικών ουσιών.
 6. Το από 2.3.2017 και ώρα 22.20 πρακτικό καταμέτρησης ουσιών
 7. Το από 2.3.2017 και ώρα 22.00 πρακτικό καταμέτρησης ουσιών
 8. Το από 2.3.2017 και ώρα 18.00 πρακτικό ζυγίσεως ναρκωτικών ουσιών.
 9. Η από 2.3.2017 και ώρα 23.00 έκθεση έρευνας αυτοκινήτου και κατάσχεσης.
 10. Η από 2.3.2017 και ώρα 21.00 έκθεση έρευνας σε κατοικία και κατάσχεσης κατά την ημέρα, με τη συναίνεση του ενοίκου.
 11. Η από 2.3.2017 και ώρα 21.15 έκθεση γνωστοποίησης ναρκωτικών ουσιών
 12. Το από 2.3.2017 και ώρα 21.35 πρακτικό καταμέτρησης δισκίων
 13. Η από 2.3.2017 και ώρα 16.20 έκθεση σωματικής έρευνας – κατάσχεσης
 14. Η από 2.3.2017 και ώρα 18.35 έκθεση έρευνας σε κατοικία και κατάσχεσης κατά την ημέρα (Κ.Π.Δ)
 15. Η από 2.3.2017 και ώρα 18.35 έκθεση γνωστοποίησης ναρκωτικών ουσιών
 16. Η από 2.3.2017 και ώρα 18.15 έκθεση σωματικής έρευνας και κατάσχεσης (Κ.Π.Δ)
 17. Η από 2.3.2017 και ώρα 19.00 έκθεση έρευνας αυτοκινήτου και κατάσχεσης
 18. Η από 21.5.2016 και ώρα 13.05 έκθεση έρευνας σε κατοικία και κατάσχεσης κατά την ημέρα (Κ.Π.Δ)
 19. α. Η από 24.5.2016 και ώρα 12.45 έκθεση παραδόσεως και κατασχέσεως (Κ.Π.Δ) β. Το από 24-5-2016 πρωτόκολλο παραλαβής και παράδοσης τιμαλφών και χρημάτων ασθενών του Γενικού Νοσοκομείου ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
 20. Η από 18.10.2016 και ώρα 15.40 έκθεση έρευνας σε κατοικία και κατάσχεσης κατά την ημέρα (Κ.Π.Δ)
 21. Η από 2.3.2017 και ώρα 17.20 έκθεση έρευνας σε κατοικία και κατάσχεσης κατά την ημέρα (Κ.Π.Δ) , με τη συναίνεση του ενοίκου
 22. α. Η από 25.5.2016 και ώρα 13.40 έκθεση απόδοσης κατασχεθέντων (Κ.Π.Δ) και β. Η από 23-5-2016 βεβαίωση επιστροφής ποσότητας μεθαδόνης του ΟΚΑΝΑ
 23. Η από 17.8.2016 και ώρα 12.00 έκθεση εξαγωγής – εκτύπωσης και κατάσχεσης φωτ/κού υλικού – στιγμιότυπων και κατασχεθέν βιντεοληπτικό υλικό σε δεκαεπτά έγχρωμες φωτογραφίες.
 24. Η από 17.8.2016 και ώρα 13.10 έκθεση εξαγωγής-εκτύπωσης και κατάσχεσης φωτ/κού υλικού – στιγμιότυπων από κατασχεθέν βιντεοληπτικό υλικό , σε πέντε έγχρωμες φωτογραφίες.
 25. Η από 23.2.2017 και ώρα 10.00 έκθεση εκτύπωσης φωτ/φιων από το διαδίκτυο , με συνημμένες δύο έγχρωμες φωτογραφίες
 26. Η από 17.8.2016 και ώρα 13.25 έκθεση εξαγωγής – εκτύπωσης και κατάσχεσης φωτ/κου υλικού – στιγμιότυπων από κατασχεθέν βιντεοληπτικό υλικό , με συνημμένη μία έγχρωμη φωτογραφία.
 27. Η από 19.2.2017 και ώρα 12.00 έκθεση εκτύπωσης ανάλυσης τηλ/κων συνδιαλέξεων προς διακρίβωση της κατ’ επάγγελμα διακίνησης ναρκωτικών ουσιών
 28. Η από 18.2.2017 και ώρα 12.00 έκθεση ταξινόμησης – ανάλυσης τηλ/κών συνδιαλέξεων και ταυτοποίησης χρηστών.
 29. Η από 21.5.2016 και ώρα 20.00 έκθεση εξαγωγής και καταγραφής δεδομένων συσκευής κινητού τηλεφώνου θύματος.
 30. Το με αρ. πρωτ. .ΣΤ/10-6-2016 έγγραφο της Υποδ/νσης εγκλημ/κων ερευνών Β. Ελλάδος.
 31. Το με αρ. Πρωτ. .Ε/26-5-2016 έγγραφο της Υποδ/νσης εγκληματικών ερευνών Β. Ελλάδος.
 32. Ένας φάκελος με αρ. πρωτ. ./20-5-2016 της Δ.Α.Θ. , στον οποίο περιέχεται άλμπουμ ,ε είκοσι τρεις φωτογραφίες από την σκηνή του εγκλήματος.
 33. α. Η με αριθμό πρωτ. .-1/2017/6.4.2017 έκθεση εξέτασης της Γ.Χ.Κ. χημικής υπηρεσίας τμήμα Β, σχετικό με αποτέλεσμα για κοκαΐνη, β. Η με αριθμό πρωτ. .-./6.4.2017 έκθεση εξέτασης της Γ.Χ.Κ. χημικής υπηρεσίας τμήμα Β, σχετικό με αποτέλεσμα για μεθαδόνη, γ. Η με αριθμό πρωτ. ././6.4.2017 έκθεση εξέτασης της Γ.Χ.Κ. χημικής υπηρεσίας τμήμα Β, σχετικό με αποτέλεσμα για διαζεπάμη, δ. Η με αριθμό πρωτ. ././6.4.2017 έκθεση εξέτασης της Γ.Χ.Κ. χημικής υπηρεσίας τμήμα Β, σχετικό με αποτέλεσμα για βρωμαζεπάμη, ε. Η με αριθμό πρωτ. .5/./6.4.2017 έκθεση εξέτασης της Γ.Χ.Κ. χημικής υπηρεσίας τμήμα Β, σχετικό με αποτέλεσμα για κάνναβη, στ. Η με αριθμό πρωτ. ./6.4.2017 έκθεση εξέτασης της Γ.Χ.Κ. χημικής υπηρεσίας τμήμα Β, σχετικό με αποτέλεσμα για ηρωίνη.
 34. α. Η με αρ. πρωτ. .-γ/1-6-2017 έκθεση εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης, β. το με αριθμ. πρωτ. .-δ/6-6-2017 έγγραφο περί αποστολής της ανωτέρω έκθεσης πραγματογνωμοσύνης, γ. ένα ψηφιακό δίσκο με εκτυπωμένο το περιεχόμενο αυτού σε σαράντα μαυρόασπρες φωτογραφίες εκτυπωμένες σε Α4 χαρτί.
 35. α. Η με αρ. πρωτ. .β/21.6.2017 συμπληρωματική έκθεση εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης και β. το με αριθμ.πρωτ..-γ/21-6-2017 έγγραφο του τμήματος εργαστηρίων πυροβόλων όπλων και ιχνών εργαλείων /2ο της Δ/νσης εγκληματολογικών ερευνών.
 36. Η από 8.3.2017 και ώρα 14.15 έκθεση κατ’ οίκον έρευνας και κατάσχεσης κατά την ημέρα (Κ.Π.Δ) με τη συναίνεση του ενοίκου.
 37. Η από 8.3.2017 και ώρα 16.30 πρακτικό ζυγίσεως ναρκωτικών ουσιών
 38. Η από 8.3.2017 και ώρα 17.00 έκθεση γνωστοποίησης ναρκωτικών ουσιών
 39. Έγγραφο με στοιχεία εγχείρησης (ΝΧ) από το ΓΝ Λάρισας 21.1.2016
 40. Μία ιατρική βεβαίωση – γνωμάτευση από το ΓΝ Λάρισας 23.1.2016
 41. Έγγραφο εισαγωγής από το ΓΝ Λάρισας από 19-1-2016
 42. Η με αρ. πρωτ. ./5.8.2016 έκθεση τοξικολογικής εξέτασης
 43. Η με αρ. πρωτ. ./.-α/23.2.2017 έκθεση εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης.
 44. Εκατόν τριάντα [130] εκθέσεις απομαγνητοφώνησης σε οκτώ φακέλους και συγκεκριμένα:

Α΄ φάκελος

 1. 488-07-282-264 9.       488-34-1821-427
 2. 488-07-287-264 10.       488-08-366-364
 3. 488-07-289-264 11.       488-03-109-264
 4. 488-07-295-264 12.       488-38-2437-264
 5. 488-26-1407-264 13.       488-40-2571-264
 6. 488-26-1408-264 14.       488-22-1263-264
 7. 488-26-1422-264 15.       488-40-451-973
 8. 488-32-143-453 16.       488-46-871-973

Β΄ φάκελος

 1. 488-14-1023-427 10.       488-15-1419-122
 2. 488-14-1024-427 11.       488-15-1420-122
 3. 488-14-1370-122 12.       488-15-1437-122
 4. 488-14-1376-122 13.       488-15-1439-122
 5. 488-14-1381-122 14.       488-12-735-427
 6. 488-14-1382-122 15.       488-12-716-427
 7. 488-14-1384-122 16.       488-12-1091-122
 8. 488-14-1385-122 17.       488-12-1061-122
 9. 488-14-1048-427 18.       488-14-1343-122

Γ΄ φάκελος

 1. 488-02-68-122 8.         488-03-120-122
 2. 488-02-73-122 9.         488-03-135-122
 3. 488-02-75-122 10.       488-03-158-122
 4. 488-02-87-122 11.       488-03-165-122
 5. 488-03-93-122 12.       488-04-15-766
 6. 488-03-96-122 13.       488-04-205-122
 7. 488-03-114-122

Δ΄ φάκελος

 1. 488-09-795-122 5.         488-40-447-973
 2. 488-12-1119-122 6.         488-32-87-453
 3. 488-15-1431-122 7.         488-05-2-427
 4. 488-38-606-453 8.         488-23-2411-122

Ε΄ φάκελος

 1. 488-25-631-410 5.         488-25-681-410
 2. 488-25-665-410 6.         488-25-687-410
 3. 488-25-666-410 7.         488-25-696-410
 4. 488-25-680-410 8.         488-25-2725-122

ΣΤ΄ φάκελος

 1. 488-32-131-453 2.         488-32-143-453

Ζ΄ φάκελος

 1. 488-9-364-427 12.       488-04-261-122
 2. 488-10-404-427 13.       488-05-337-122
 3. 488-10-407-427 14.       488-21-2177-122
 4. 488-10-474-427 15.       488-34-20-973
 5. 488-12-634-427 16.       488-34-21-973
 6. 488-14-924-427 17.       488-34-51-973
 7. 488-15-1073-427 18.       488-34-54-973
 8. 488-17-1351-427 19.       488-34-70-973
 9. 488-26-1416-427 20.       488-34-71-973
 10. 488-36-1870-427 21.       488-34-73-973
 11. 488-04-259-122 22.       488-13-888/889/890/891/892/894/895/896/897-427

Η΄ φάκελος

 1. 488-38-2359-264

Θ΄ φάκελος

 1. 488-16-963-264 10.       488-36-190-973
 2. 488-16-964-264 11.       488-36-191-973
 3. 488-34-19-973 12.       488-36-2299-264
 4. 488-34-47-973 13.       488-38-2358-264
 5. 488-34-50-973 14.       488-40-451-973
 6. 488-34-55-973 15.       488-44-677-973
 7. 488-34-61-973 16.       488-44-694-973
 8. 488-36-169-973 17.       488-11-547-264
 9. 488-36-183-973 18.       488-11-544-264
 10. 488-10-486-264
 11. Η Υπ΄ αρ. 252/2016 από 23.5.2016 διάταξη Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσ/νίκης
 12. η Υπ΄ αρ. 576/2016 από 25.5.2016 βούλευμα Συμβουλίου Πλημ/κων Θεσσαλονίκης
 13. Υπ΄ αρ. INFOSEC/OUT/AA/. από 25.5.2016 έγγραφο της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας WIND με συνημμένο ένα (1) ψηφιακό δίσκο
 14. Υπ΄ αρ. . από 23.5.2016 έγγραφο της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας COSMOTE με συνημμένο ένα (1) ψηφιακό δίσκο
 15. Υπ΄ αρ. CSRC/SR/ΑΦ . ΚΡ από 30.5.2016 έγγραφο της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας VODAFONE με συνημμένο ένα (1) ψηφιακό δίσκο
 16. Υπ΄ αρ. 301/2016 από 27.6.2016 διάταξη Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θες/νίκης
 17. Υπ΄ αρ. 724/2016 από 1.7.2016 βούλευμα Συμβουλίου Πλημ/κων Θες/νίκης
 18. Υπ΄ αρ. INFOSEC/OUT/AA/. από 4.7.2016 έγγραφο της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας WIND με συνημμένο ένα (1) ψηφιακό δίσκο.
 19. Υπ΄ αρ. . από 7.7.2016 έγγραφο της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας COSMOTE με συνημμένο ένα (1) ψηφιακό δίσκο.
 20. Υπ΄ αρ. CSRC/SR/ΑΦ . 2 ΚΡ από 2.8.2016 έγγραφο της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας VODAFONE με συνημμένο ένα (1) ψηφιακό δίσκο.
 21. Υπ΄ αρ. 341/2016 από 22.7.2016 διάταξη Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσ/νίκης
 22. Υπ΄ αρ. 867/2016 από 27.7.2016 βούλευμα Συμβουλίου Πλημ/κών Θες/νίκης
 23. Υπ΄ αρ. INFOSEC/OUT/AA/. από 25.7.2016 έγγραφο της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας WIND με συνημμένο ένα (1) ψηφιακό δίσκο.
 24. Υπ΄ αρ. . από 22.7.2016 έγγραφο της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας COSMOTE με συνημμένο ένα (1) ψηφιακό δίσκο.
 25. Υπ΄ αρ. CSRC/SR/ΑΦ . 3aKP από 22.8.2016 έγγραφο της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας VODAFONE με συνημμένο ένα (1) ψηφιακό δίσκο.
 26. Υπ΄ αρ. CSRC/SR/. από 27.10.2016 έγγραφο της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας VODAFONE
 27. Υπ΄ αρ. CSRC/SR/ΑΦ . από 17.2.2017 έγγραφο της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας VODAFONE
 28. Υπ΄ αρ. 380/16 από 31.8.2016 διάταξη Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θες/νίκης
 29. Υπ΄ αρ. 1033/2016 από 2.9.2016 βούλευμα Συμβουλίου Πλημ/κών

Θες/νίκης.

 1. Υπ΄ αρ. . από 1.9.2016 έγγραφο της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας COSMOTE με συνημμένο ένα (1) ψηφιακό δίσκο
 2. Υπ΄ αρ. INFOSEC/OUT/AA/./ από 2.9.2016 έγγραφο της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας WIND με συνημμένο ένα (1) ψηφιακό δίσκο
 3. Υπ΄ αρ. CSRC/SR/ΑΦ . 5ΚΡ από 3.10.2016 έγγραφο της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας VODAFONE με συνημμένο ένα (1) ψηφιακό δίσκο
 4. Υπ΄ αρ. 381/2016 από 31.8.2016 διάταξη Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θες/νίκης
 5. Υπ΄ αρ. 1032/2016 από 2.9.2016 βούλευμα Συμβουλίου Πλημ/κών Θες/νίκης
 6. Υπ΄ αρ. .-α από 1.9.2016 έγγραφο της ΔΙ.ΔΑ.Π./ΤΜ 3ο με συνημμένο ένα (1) ψηφιακό δίσκο.
 7. Υπ΄ αρ. .-β από 5.9.2016 έγγραφο της ΔΙ.ΔΑ.Π./ΤΜ 3ο με συνημμένο ένα (1)ψηφιακό δίσκο
 8. Υπ΄ αρ. .-δ από 8.9.2016 έγγραφο της ΔΙ.ΔΑ.Π./ΤΜ 3ο με συνημμένο ένα (1) ψηφιακό δίσκο.
 9. Υπ΄ αρ. .-ε από 12.9.2016 έγγραφο της ΔΙ.ΔΑ.Π./ΤΜ 3ο με συνημμένο ένα (1) ψηφιακό δίσκο.
 10. Υπ΄ αρ. .-η από 15.9.2016 έγγραφο της ΔΙ.ΔΑ.Π./ΤΜ 30 με συνημμένο ένα (1) ψηφιακό δίσκο.
 11. Υπ΄ αρ. .-ι από 18.9.2016 έγγραφο της ΔΙ.ΔΑ.Π/ΤΜ 3ο με συνημμένο ένα (1) ψηφιακό δίσκο.
 12. Υπ΄ αρ. .-ιβ από 22.9.2016 έγγραφο της ΔΙ.ΔΑ.Π./ΤΜ 3ο με συνημμένο ένα (1) ψηφιακό δίσκο
 13. Υπ΄ αρ. .-ιγ από 26.9.2016 έγγραφο της ΔΙ.ΔΑ.Π./ΤΜ 3ο με συνημμένο ένα (1) ψηφιακό δίσκο
 14. Υπ΄ αρ. .-ιδ από 29.9.2016 έγγραφο της ΔΙ.ΔΑ.Π./ΤΜ 3ο με συνημμένο ένα (1) ψηφιακό δίσκο
 15. Υπ’ αρ. .-ιε από 2.10.2016 έγγραφο της ΔΙ.ΔΑ.Π./ΤΜ 3ο με συνημμένο ένα (1) ψηφιακό δίσκο.
 16. Υπ΄ αρ. .-ιστ από 6.10.2016 έγγραφο της ΔΙ.ΔΑ.Π./ΤΜ 3ο με συνημμένο ένα (1) ψηφιακό δίσκο
 17. Υπ΄ αρ. .-ιζ από 10.10.2016 έγγραφο της ΔΙ.ΔΑ.Π./ΤΜ 3ο με συνημμένο ένα (1) ψηφιακό δίσκο
 18. Υπ΄ αρ. ./.-ιη από 13.10.2016 έγγραφο της ΔΙ.ΔΑ.Π./ΤΜ 3ο με συνημμένο ένα (1) ψηφιακό δίσκο
 19. Υπ΄ αρ. .-ιθ από 16.10.2016 έγγραφο της ΔΙ.ΔΑ.Π./ΤΜ 3ο με συνημμένο ένα (1) ψηφιακό δίσκο
 20. υπ΄ αρ. .-κ από 24.10.2016 έγγραφο της ΔΙ.ΔΑ.Π./ΤΜ 3ο με συνημμένο ένα (1) ψηφιακό δίσκο
 21. Υπ΄ αρ. .-κα από 27.10.2016 έγγραφο της ΔΙ.ΔΑ.Π/ΤΜ 30 με συνημμένο ένα (1) ψηφιακό δίσκο.
 22. Υπ΄ αρ. .-κβ από 30.10.2016 έγγραφο της ΔΙ.ΔΑ.Π./ΤΜ 3ο με συνημμένο ένα (1) ψηφιακό δίσκο
 23. Υπ΄ αρ. . από 20.10.2016 έγγραφο της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας COSMOTE
 24. Υπ΄ αρ. . από 13.10.2016 έγγραφο της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας COSMOTE
 25. Υπ΄ αρ. . από 29-9-2016 έγγραφο της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας COSMOTE
 26. υπ΄ αρ. . από 28.9.2016 έγγραφο της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας COSMOTE
 27. Υπ΄ αρ. . από 6.9.2016 έγγραφο της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας COSMOTE
 28. Υπ΄ αρ. . από 3.11.2016 έγγραφο της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας COSMOTE με συνημμένο ένα (1) ψηφιακό δίσκο
 29. Υπ΄ αρ. . από 3.11.2016 έγγραφο της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας COSMOTE
 30. Υπ΄ αρ. INFOSEC/OUT/Ε/. από 31-8-2016 έγγραφο της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας WIND
 31. Υπ΄ αρ. INFOSEC/OUT/AA/. από 12.9.2016 έγγραφο της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας WIND
 32. Υπ΄ αρ. INFOSEC/OUT/AA/. από 9.9.2016 έγγραφο της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας WIND
 33. Υπ΄ αρ. INFOSEC/OUT/AA/. από 3-10-2016 έγγραφο της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας WIND

105.Υπ΄αρ. INFOSEC/OUT/AA/. από 20.10.2016 έγγραφο της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας WIND

 1. Υπ΄ αρ. INFOSEC/OUT/AA/. από 11.11.2016 έγγραφο της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας WIND
 2. Υπ΄ αρ. INFOSEC/OUT/AA/. από 8.11.2016 έγγραφο της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας WIND με συνημμένο ένα (1) ψηφιακό δίσκο
 3. Υπ΄ αρ. CSRC/SR/ΑΦ . 4αΚΡ από 6.9.2016 έγγραφο της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας VODAFONE.
 4. Υπ΄ αρ. CSRC/SR/ΑΦ . 6b DP από 29.9.2016 έγγραφο της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας VODAFONE
 5. Υπ΄ αρ. CSRC/SR/ΑΦ . 6αΚΡ από 29.9.2016 έγγραφο της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας VODAFONE
 6. Υπ΄ αρ. CSRC/SR./ΑΦ . 4dKP από 26.10.2016 έγγραφο της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας VODAFONE
 7. Υπ΄ αρ. CSRC/SR/ΑΦ . 4e KP από 4.11.2016 έγγραφο της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας VODAFONE
 8. Υπ΄ αρ. CSRC/SR/ΑΦ . ΚΡ από 9.1.2017 έγγραφο της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας VODAFONE με συνημμένο ένα (1) ψηφιακό δίσκο
 9. Υπ΄ αρ. 396/2016 από 12.9.2016 διάταξη Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θες/νίκης
 10. Υπ΄ αρ. 1059/2016 από 14.9.2016 βούλευμα του Συμβουλίου Πλημ/κών Θεσσαλονίκης
 11. Υπ΄ αρ. από 17.11.2016 έγγραφο της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας COSMOTE με συνημμένο ένα (1) ψηφιακό δίσκο
 12. Υπ΄ αρ. CSRC/SR/ΑΦ . 6 ΚΡ από 30.1.2017 έγγραφο της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας VODAFONE με συνημμένο ένα (1) ψηφιακό δίσκο.
 13. Υπ΄ αρ. INFOSEC/OUT/AA/. από 15.11.2016 έγγραφο της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας WIND με συνημμένο ένα (1) ψηφιακό δίσκο.
 14. Υπ΄ αρ. 484/2016 από 31.10.2016 διάταξη Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης
 15. Υπ΄ αρ. 1211/2016 από 8.11.2016 βούλευμα Συμβουλίου Πλημ/κών Θεσσαλονίκης
 16. Υπ΄ αρ. .-κδ από 3.11.2016 έγγραφο της ΔΙ.ΔΑ.Π./ΤΜ 3ο με συνημμένο ένα (1) ψηφιακό δίσκο
 17. υπ΄ αρ. .-κε από 6.11.2016 έγγραφο της ΔΙ.ΔΑ.Π/ΤΜ 3ο με συνημμένο ένα (1) ψηφιακό δίσκο
 18. Υπ΄ αρ. .-κη από 10.11.2016 έγγραφο της ΔΙ.ΔΑ.Π/ΤΜ 3ο με συνημμένο ένα (1) ψηφιακό δίσκο.
 19. Υπ΄ αρ. .-κθ από 14.11.2016 έγγραφο της ΔΙ.ΔΑ.Π/ΤΜ 3ο με συνημμένο ένα (1) ψηφιακό δίσκο.
 20. Υπ΄ αρ. .-λ από 17.11.2016 έγγραφο της ΔΙ.ΔΑ.Π/ΤΜ 3ο με συνημμένο ένα (1) ψηφιακό δίσκο
 21. Υπ΄ αρ. .-κλα από 20.11.2016 έγγραφο της ΔΙ.ΔΑ.Π/ΤΜ 3ο με συνημμένο ένα (1) ψηφιακό δίσκο.
 22. Υπ΄ αρ. .-λβ από 24.11.2016 έγγραφο της ΔΙ.ΔΑ.Π/ΤΜ 3ο με συνημμένο ένα (1) ψηφιακό δίσκο
 23. Υπ΄ αρ. .-λγ από 28.11.2016 έγγραφο της ΔΙ.ΔΑ.Π./ΤΜ 3ο με συνημμένο ένα (1) ψηφιακό δίσκο
 24. Υπ΄ αρ. .-λε από 8.12.2016 έγγραφο της ΔΙ.ΔΑ.Π/ΤΜ 3ο με συνημμένο ένα (1) ψηφιακό δίσκο
 25. Υπ΄ αρ. .-λδ από 5.12.2016 έγγραφο της ΔΙ.ΔΑ.Π/ΤΜ 3ο9 με συνημμένο ένα (1) ψηφιακό δίσκο.
 26. υπ΄ αρ.-λστ από 12.12.2016 έγγραφο της ΔΙ.ΔΑ.Π/ ΤΜ 3ο με συνημμένο ένα (1) ψηφιακό δίσκο.
 27. Υπ΄ αρ. .-λζ από 15/12/2016 έγγραφο της ΔΙ.ΔΑ.Π/ΤΜ 3ο με συνημμένο ένα (1) ψηφιακό δίσκο

133.Υπ΄αρ.. από 1.12.2016 έγγραφο της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας COSMOTE

 1. Υπ΄ αρ. CSRC/SR/ΑΦ .α ΚΡ από 8.12.2016 έγγραφο της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας VODAFONE.
 2. Υπ. Αρ. CSRC/SR/ΑΦ . KP από 8.12.2016 έγγραφο της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας VODAFONE
 3. Υπ΄ αρ. ./. από 18.12.2016 έγγραφο της ΔΙ.ΔΑ.Π/ΤΜ 3ο με συνημμένο ένα (1) ψηφιακό δίσκο
 4. Υπ΄ αρ. ./.μα από 22.12.2016 έγγραφο της ΔΙ.ΔΑ.Π/ΤΜ 3ο με συνημμένο ένα (1) ψηφιακό δίσκο

138.Υπ΄αρ.-3 από 16.1.2017 έγγραφο της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας COSMOTE με συνημμένο ένα (1) ψηφιακό δίσκο

 1. υπ΄ αρ. INFOSEC/OUT/AA/. από 20-1-2017 έγγραφο της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας WΙND με συνημμένο ένα (1) ψηφιακό δίσκο.
 2. Υπ΄ αρ. CSRC/SR/ΑΦ .ΚΡ από 16.2.2017 έγγραφο της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας VODAFONE με συνημμένο ένα (1) ψηφιακό δίσκο
 3. Υπ΄ αρ. 557/216 από 1.12.2016 διάταξη Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης
 4. Υπ΄ αρ. 1332/2016 από 67.12.2016 βούλευμα Συμβουλίου Πλημ/κών Θεσσαλονίκης
 5. Υπ΄ αρ. . από 5-12-2016 έγγραφο της εταιρίας κινητής τηλεφωνίας COSMOTE με συνημμένο ένα (1) ψηφιακό δίσκο
 6. Υπ΄ αρ. INFOSEC/OUT/AA/. από 13.12.2016 έγγραφο της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας WIND με συνημμένο ένα (1) ψηφιακό δίσκο.
 7. Υπ΄ αρ. CSRC/SR/ΑΦ . ΚΡ από 9.12.2016 έγγραφο της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας VODAFONE με συνημμένο ένα (1) ψηφιακό δίσκο
 8. Υπ΄ αρ. 577/2016 από 8.12.2016 διάταξη Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης
 9. Υπ΄ αρ. 1351/2016 από 9.12.2016 βούλευμα Συμβουλίου Πλημ/-κών Θεσσαλονίκης.
 10. Υπ΄ αρ. . από 13.12.2016 έγγραφο της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας COSMOTE με συνημμένο ένα (1) ψηφιακό δίσκο.
 11. Υπ΄ αρ. CSRC/SR/ΑΦ . ΚΡ από 2.2.2017 έγγραφο της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας VODAFONE με συνημμένο ένα (1) ψηφιακό δίσκο.
 12. Υπ΄ αρ. 599/2016 από 20.12.2016 διάταξη Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσ/νίκης.
 13. Υπ΄ αρ. 1413/2016 από 28-12.2016 βούλευμα Συμβουλίου Πλημ/κων Θεσσαλονίκης
 14. Υπ΄ αρ. από 27.12.2016 έγγραφο της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας COSMOTE με συνημμένο ένα (1) ψηφιακό δίσκο
 15. Υπ΄ αρ. INFOSEC/OUT/AA/. από 16.1.2017 έγγραφο της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας WIND με συνημμένο ένα (1) ψηφιακό δίσκο.
 16. Υπ΄ αρ. CSRC/SR/ΑΦ . από 7.2.2017 έγγραφο της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας VODAFONE με συνημμένο ένα (1) ψηφιακό δίσκο.

155.Υπ΄ αρ. 598/2016 από 20.12.2016 διάταξη Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσ/νικης.

 1. Υπ΄ αρ. 1405/2016 από 23.12.2016 βούλευμα Συμβουλίου Πλημ/κών Θεσ/νικης.
 2. Υπ΄ αρ. .-μδ από 29.12.2016 έγγραφο της ΔΙ.ΔΑ.Π/ΤΜ 3ο με συνημμένο ένα (1) ψηφιακό δίσκο.
 3. Υπ΄ αρ. . από 23.2.2017 έγγραφο της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας COSMOTE με συνημμένο ένα (1) ψηφιακό δίσκο.
 4. Υπ΄ αρ. 614/2016 από 28.12.2016 Διάταξη Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσ/νίκης.
 5. Υπ΄ αρ. 1422/2016 από 30.12.2016 Βούλευμα Συμβουλίου Πλημ/κών Θεσ/νικης
 6. Υπ΄ αρ. .-μστ από 1.1.2017 έγγραφο της ΔΙ.ΔΑ.Π/ΤΜ 3ο με συνημμένο ένα (1) ψηφιακό δίσκο
 7. Υπ΄ αρ. .-μη από 5.1.2017 έγγραφο της ΔΙ.ΔΑ.Π/ΤΜ 3ο με συνημμένο ένα (1) ψηφιακό δίσκο
 8. Υπ΄ αρ. .-μθ από 9.1.2017 έγγραφο της ΔΙ.ΔΑ.Π/ΤΜ 3ο με συνημμένο ένα (1) ψηφιακό δίσκο
 9. Υπ΄ αρ. . να από 12.1.2017 έγγραφο της ΔΙ.ΔΑ.Π/ΤΜ 3ο με συνημμένο ένα (1) ψηφιακό δίσκο. 160 υπ΄ αρ. .-νβ από 15.1.2017 έγγραφο της ΔΙ.ΔΑ.Π/ΤΜ 3ο με συνημμένο ένα (1) ψηφιακό δίσκο
 10. Υπ΄ αρ. .-νβ από 15.1.2017 έγγραφο της ΔΙ.ΔΑ.Π/ΤΜ 3ο με συνημμένο ένα (1) ψηφιακό δίσκο
 11. Υπ΄ αρ. .-νδ από 19.1.2017 έγγραφο της ΔΙ.ΔΑ.Π/ΤΜ 3ο με συνημμένο ένα (1) ψηφιακό δίσκο
 12. Υπ΄ αρ. .-νε από 22.1.2017 έγγραφο της ΔΙ.ΔΑ.Π/ΤΜ 3ο με συνημμένο ένα (1) ψηφιακό δίσκο
 13. Υπ΄ αρ. .-νστ από 26.,1.2017 έγγραφο της ΔΙ.ΔΑ.Π/ΤΜ 3ο με συνημμένο ένα (1) ψηφιακό δίσκο
 14. Υπ΄ αρ. .-νζ από 29.1.2017 έγγραφο της ΔΙ.ΔΑ.Π/ΤΜ 3ο με συνημμένο ένα (1) ψηφιακό δίσκο.
 15. Υπ΄ αρ. .-νη από 2.2.2017 έγγραφο της ΔΙ.ΔΑ.Π/ΤΜ 3ο με συνημμένο ένα (1) ψηφιακό δίσκο.
 16. Υπ΄ αρ. .-νθ από 5.2.2017 έγγραφο της ΔΙ.ΔΑ.Π/ΤΜ 3ο με συνημμένο ένα (1) ψηφιακό δίσκο
 17. Υπ΄ αρ. .-ξη από 9.2.2017 έγγραφο της ΔΙ.ΔΑ.Π/ΤΜ 3ο με συνημμένο ένα (1) ψηφιακό δίσκο
 18. Υπ΄ αρ. .-ξα από 12.2.2017 έγγραφο της ΔΙ.ΔΑ.Π/ΤΜ 3ο με συνημμένο ένα (1) ψηφιακό δίσκο

174.Υπ΄αρ. .–ξβ από 15.2.2017 έγγραφο της ΔΙ.ΔΑ.Π/ ΤΜ 3ο με συνημμένο ένα (1) ψηφιακό δίσκο

 1. Υπ΄ αρ. .-ξγ από 19.2.2017 έγγραφο της ΔΙ.ΔΑ.Π/ΤΜ 3ο με συνημμένο ένα (1) ψηφιακό δίσκο
 2. Υπ΄ αρ. .-ξδ από 23.2.2017 έγγραφο της ΔΙ.ΔΑ.Π./ΤΜ 3ο με συνημμένο ένα (1) ψηφιακό δίσκο
 3. Υπ΄ αρ. .-ξε από 26.2.2017 έγγραφο της ΔΙ.ΔΑ.Π/ΤΜ 3ο με συνημμένο ένα (1) ψηφιακό δίσκο
 4. Υπ΄ αρ. 107/2017 από 10.2.2017 Διάταξη Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης
 5. Υπ΄ αρ. 213/2017 από 22.2.2017 Βούλευμα Συμβουλίου Πλημ/κών Θεσσαλονίκης
 6. Υπ΄ αρ. CSRC/SR/ΑΦ ./ΚΡ από 4.7.2016 έγγραφο της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας VODAFONE με συνημμένο ένα (1) ψηφιακό δισκίο
 7. Πλήρης αναλυτικός πίνακας [Β] των άρσεων τηλεφωνικού απορρήτου, που αναφέρονται ανωτέρω, σύμφωνα με την αριθμ..-οα από 3-3-2017 υποβλητική αναφορά του τμήματος Εγκλημάτων κατά ζωής και προσωπικής ελευθερίας.
 8. Το με αρ. πρωτ. 23-7-2017 έγγραφο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης προς την Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης
 9. Η από 23.5.2016 και ώρα 11.50 έκθεση παράδοσης και κατάσχεσης βιντεοληπτικού υλικού (Κ.Π.Δ), με συνημμένο ένα [1] ψηφιακό πολυμορφικό δίσκο [dvd]
 10. Η από 23.5.2016 και ώρα 14.20 έκθεση παράδοσης και κατάσχεσης βιντεοληπτικού υλικού (Κ.Π.Δ), με συνημμένο ένα [1] ψηφιακό δίσκο [cd].
 11. Η από 23.5.2016 και ώρα 14.50 έκθεση παράδοσης και κατάσχεσης βιντεοληπτικού Υλικού (Κ.Π.Δ.) με συνημμένους δύο [2] ψηφιακούς πολυμορφικούς δίσκους [dvd]
 12. Η από 23.5.2016 και ώρα 13.50 έκθεση παράδοσης και κατάσχεσης βιντεοληπτικού υλικού (Κ.Π.Δ) με συνημμένο ένα [1] ψηφιακό πολυμορφικό δίσκο [dvd]
 13. Η από 23.5.2016 και ώρα 12.20 έκθεση παράδοσης και κατάσχεσης βιντεοληπτικού υλικού (Κ.Π.Δ) με συνημμένους τέσσερις [4] ψηφιακούς πολυμορφικούς δίσκους [dvd]
 14. Η από 23.5.2016 και ώρα 12.50 έκθεση παράδοσης και κατάσχεσης βιντεοληπτικού υλικού (Κ.Π.Δ) με συνημμένο ένα [1] ψηφιακό πολυμορφικό δίσκο [dvd]
 15. Η από 23.5.2016 και ώρα 10.25 έκθεση παράδοσης και κατάσχεσης βιντεοληπτικού υλικού (Κ.Π.Δ) με συνημμένους τρεις [3] ψηφιακούς πολυμορφικούς δίσκους [dvd]
 16. Η από 23.5.2016 και ώρα 13.20 έκθεση παράδοσης και κατάσχεσης βιντεοληπτικού υλικού (Κ.Π.Δ) με συνημμένο ένα [1] ψηφιακό πολυμορφικό δίσκο [dvd]
 17. Η από 23.5.2016 και ώρα 11.20 έκθεση παράδοσης και κατάσχεσης βιντεοληπτικού υλικού (Κ.Π.Δ) με συνημμένο ένα [1] ψηφιακό πολυμορφικό δίσκο [dvd]
 18. Η από 23.5.2016 και ώρα 10.00 έκθεση παράδοσης και κατάσχεσης βιντεοληπτικού υλικού (Κ.Π.Δ) με συνημμένο ένα [1] ψηφιακό πολυμορφικό δίσκο [dvd]
 19. Η από 23.5.2016 και ώρα 10.50 έκθεση παράδοσης και κατάσχεσης βιντεοληπτικού υλικού (Κ.Π.Δ) με συνημμένο ένα ψηφιακό δίσκο [cd]
 20. H αριθμ.πρωτ..-α/22-1-2018 συμπληρωματικής έκθεση εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης του τμήματος Εργαστηρίων Πυροβόλων όπλων και ιχνών εργαλείων /2ο της Δ/νσης Εγκληματολογικών Ερευνών.
 21. Το με αριθμ. πρωτ. .΄/2-3-2017 [ΑΜΥ .] έγγραφο του 3ου τμήματος της Δ/νσης Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, με συνημμένο οπτικό   δίσκο [dvd].

196] Το με αριθμ. πρωτ. .΄/4-3-2017 [ΑΜΥ .] έγγραφο του 3ου τμήματος της Δ/νσης Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, με συνημμένο οπτικό δίσκο [dvd].

197] Υπ΄ αρ. CSRC/SR/ΑΦ . από 25-4-2017 έγγραφο της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας VODAFONE με συνημμένο ένα [1] ψηφιακό δίσκο

 1. Υπ΄ αρ. CSRC/SR/ΑΦ . από 4-5-2017 έγγραφο της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας VODAFONE με συνημμένο ένα [1] ψηφιακό δίσκο
 2. α. Η αριθμ.26/2017 διάταξη τη Ανακρίτριας 7ου Τακτικού Ανακριτικού Τμήματος Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, β. Η από 15-3-2017 όρκιση πραγματογνώμονα και γ. Η από 26-4-2017 έκθεση ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης για τον πρώτο κατηγορούμενο
 3. εννέα [9] σελίδες με κίνηση τηλεφωνικού λογαριασμού της εταιρίας VODAFONE
 4. Υπ΄ αρ. INFOSEC/OUT/AA/. από 8/3.2017 έγγραφο της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας WIND με συνημμένο ένα (1) ψηφιακό δίσκο.
 5. Υπ΄ αρ. INFOSEC/OUT/AA/.από 13/3/2017 έγγραφο της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας WIND με συνημμένο ένα (1) ψηφιακό δίσκο.
 6. Υπ΄ αρ. Α17370-2 από 3.3.2017 έγγραφο της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας COSMOTE με συνημμένο ένα (1) ψηφιακό δίσκο
 7. Υπ΄ αρ. CSRC/SR/ΑΦ . από 7/3-2017 έγγραφο της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας VODAFONE με συνημμένο ένα [1] ψηφιακό δίσκο
 8. Η από 22-8-2011 εξουσιοδότηση, η οποία εγχειρίσθηκε από τον μάρτυρα κατηγορίας …
 9. Η από 2-3-2017 έκθεση σύλληψης για τον κατηγορούμενο …
 10. Το αριθμ. 5/2017 ένταλμα προσωρινής κράτησης της Ανακρίτριας 7ου Τακτικού Τμήματος Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, για τον κατηγορούμενο …
 11. Η με αριθμ. πρωτ. ./2017 έκθεση φυλάκισης του ΓΚΚ Θεσσαλονίκης για τον κατηγορούμενο …
 12. Το με αριθμ.πρωτ../24-8-2017 πιστοποιητικό κράτησης του ΚΚ Λάρισας για τον κατηγορούμενο …
 13. Η από 2-3-2017 έκθεση σύλληψης για τον κατηγορούμενο …
 14. Το αριθμ. ./2017 ένταλμα [προσωρινής κράτησης της Ανακρίτριας 7ου Τακτικού Τμήματος Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης για τον κατηγορούμενο …
 15. Η με αριθμ. πρωτ. ./9-3-2017 έκθεση φυλάκισης του ΓΚΚ Θεσσαλονίκης για τον κατηγορούμενο …

213.Το με αριθμ. πρωτ. ./24-8-2017 πιστοποιητικό κράτησης για τον κατηγορούμενο …

 1. Η από 26-11-2016 έκθεση σύλληψης για την κατηγορουμένη …
 2. Η από 26-11-2016 και ώρα 15.05΄έκθεση σωματικής έρευνας- κατάσχεσης και γνωστοποίησης σε φωτοτυπία
 3. Το από 26-11-2016 και ώρα 1530 πρακτικό ζυγίσεως ναρκωτικών ουσιών σε φωτοτυπία
 4. Η από 26-11-2016 και ώρα 18.30 έκθεση έρευνας σε κατοικία και κατάσχεσης κατά την ημέρα, με τη συναίνεση του ενοίκου, σε φωτοτυπία
 5. Η αριθμ. 8/2017 διάταξη του Ανακριτή 5ου Ειδικού Ανακριτικού Τμήματος Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης περί διενέργειας   ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης για την κατηγορουμένη …
 6. Η από 6-4-2016 έκθεση ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης για την κατηγορουμένη …, σε φωτοτυπία
 7. Η με αριθμ.πρωτ../9-7-2009 ιατροδικαστική έκθεση για την κατηγορουμένη …σε φωτοτυπία
 8. Η με αριθμ. πρωτ. ./09 τοξικολογική έκθεση του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικών Επιστημών- Μονάδα Τοξικολογίας
 9. Το αριθμ. 26-2016 ένταλμα προσωρινής κράτησης του Ανακριτή 5ου Ειδικού Τμήματος Ναρκωτικών Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης για την κατηγορουμένη …
 10. Η με αριθμ. πρωτ. ./1-12-2016 έκθεση φυλάκισης του ΓΚΚ Θεσσαλονίκης για την κατηγορουμένη …
 11. Η με αριθμ. πρωτ. ./22-5-2017 έκθεση αποφυλάκισης του ΓΚΚ Θεσσαλονίκης για την κατηγορουμένη …
 12. Η με αριθμ. πρωτ. …/27-1-2017 έκθεση εξέτασης του Γεν. Χημείου του Κράτους, σε φωτοτυπία
 13. Η από 2-3-2016 έκθεση σύλληψης για τον κατηγορούμενο …
 14. Το από 4-4-2017 έγγραφο του ΚΕΘΕΑ για τον κατηγορούμενο …

228] Η αριθμ. 20-2017 διάταξη του Ανακριτή του 7ου Τακτικού Ανακριτικού Τμήματος Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης για τον κατηγορούμενο …

 1. Η από 2-3-2016 έκθεση σύλληψης για τον κατηγορούμενο …
 2. Η από 8-3-2017 έκθεση σύλληψης για την κατηγορουμένη …
 3. Η αριθμ. 23/2017 διάταξη του Ανακριτή του 7ου Τακτικού Ανακριτικού Τμήματος Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.
 4. Η από 23-1-2018 έκθεση τεχνικής γνωμοδότησης
 5. Η από 22-1-2018 βλητική αξιολόγηση και διάγνωση κατάστασης πραγμάτων που δεν υπάρχει πια
 6. Η από 26-4-2017 έκθεση ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης
 7. Φαρμακευτική αγωγή, η οποία χορηγήθηκε στο Γενικό Κατάστημα Κράτησης Θεσσαλονίκης
 8. Η από 9-3-2017 φαρμακευτική αγωγή του ΓΝΘ Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
 9. Η από 6-3-2017 φαρμακευτική αγωγή του ΓΝΘ Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
 10. Το με αριθμ.πρωτ../4-4-2017 έγγραφο του ΓΝ Λάρισας
 11. Η από 10-10-2014 εξέταση μαγνητική τομογραφία δεξιού γόνατος της EUROMEDICA
 12. Το από 23-1-2016 εξιτήριο από το ΓΝ Λάρισας
 13. Δέκα [10] φωτογραφίες που απεικονίζεται κήλη αυχενικού μεσοσπονδυλίου δίσκου και χειρουργική αποκατάσταση με πρόσθια δισκεκτομή και κλωβό. πλάκα
 14. Η από 23-1-2016 ιατρική βεβαίωση- γνωμάτευση από το ΠΓΝ Λάρισας
 15. εξέταση ακτινογραφία γόνατος της EUROMEDIKA
 16. Η από 9-1-2016 και ώρα 21.00 έκθεση σωματικής έρευνας- κατάσχεσης και γνωστοποίησης
 17. Τρία ιστορικά νοσηλείας ασθενούς ..
 18. Το με αριθμ. πρωτ. ./5-1-2018 έγγραφο του γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
 19. Η από 25-2-2016 έκθεση ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης
 20. Η από 21-2-2011 ιατροδικαστική εξέταση
 21. Η με αριθμ. πρωτ. ./91/3-5-1991 ιατροδικαστική εξέταση
 22. Η από ./2-8-1982 ιατροδικαστική εξέταση
 23. Πρόσκληση για 16-3-2014 για εκδήλωση στην SUCCESS DAY
 24. Ενημερωτική εφημερίδα σχετικά με την ανωτέρω εκδήλωση
 25. Πέντε [5] φύλλα στα οποία απεικονίζονται λιανικές αποδείξεις
 26. Έξι [6] δελτία αποστολής – τιμολόγια
 27. Το από 23-3-2017 έγγραφο του ΚΕΘΕΑ
 28. Η με αριθμ. πρωτ. ./15-1-2018 βεβαίωση του ΟΚΑΝΑ
 29. Η από 10-3-2017 έκθεση ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης
 30. Η από 6/4/2016 έκθεση ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης
 31. Η από 9-7-2009 ιατροδικαστική εξέταση
 32. Η με αριθμ. πρωτ. ./2000 από 26-7-2000 ιατροδικαστική εξέταση
 33. Φαρμακευτική αγωγή από ΑΧΕΠΑ
 34. Φαρμακευτική αγωγή από ΓΝΘ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
 35. Φαρμακευτική αγωγή του Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
 36. Η με αριθμ. Πρωτ…/16-12-2016 βεβαίωση του ΓΚΚ Θεσσαλονίκης
 37. Ιατρική βεβαίωση από το ΓΚΚ Θεσσαλονίκης
 38. Η από 5-1-2017 ιατρική βεβαίωση από το ΓΚΚ Θεσσαλονίκης
 39. Η από 8-12-2016 ιατρική βεβαίωση από το ΓΚΚ Θεσσαλονίκης
 40. Βεβαίωση του ΟΚΑΝΑ
 41. Η αριθμ../2004 ληξιαρχική πράξη γέννησης
 42. Ατομικό δελτίο μαθητή
 43. Δελτίο γέννησης
 44. Η από 16-1-2007 βεβαίωση από το Ιατρικό διαβαλκανικό
 45. Η με αριθμ. Πρωτ…/17-7-2008 βεβαίωση από την ΕΡΤ3
 46. Η από 31-12-93 βεβαίωση από το ίδρυμα προαγωγής δημοσιογραφίας …
 47. Βεβαίωση της εταιρίας έρευνας και επικοινωνίας
 48. Δύο ανοσολογικές εξετάσεις
 49. Γενική εξέταση αίματος και βιοχημικές εξετάσεις
 50. Τρεις [3] αποφάσεις του Διευθυντή του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ
 51. Συνταγή του ΙΚΑ ΕΤΑΜ

280.Η με αριθμ. πρωτ. ./12-12-2011 ιατρική γνωμάτευση της Α΄ Ψυχιατρικής κλινικής ΑΠΘ του Ν.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

 1. Η αριθμ../2012 απόφαση του Διευθυντή του ΙΚΑ
 2. Συνταγή του ΙΚΑ ΕΤΑΜ
 3. Η με αριθμ. πρωτ. ./21-11-2011 κοινωνική έκθεση του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη
 4. Η από 30-2015 γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας του ΙΚΑ
 5. Η από 22-1-2018 ιατρική γνωμάτευση της Μονάδας Υγείας Τούμπας.

Επίσης αναγνώσθηκαν και τα υποβληθέντα κατά τη διάρκεια της αποδεικτικής διαδικασίας από τους κατηγορούμενους έγγραφα και συγκεκριμένα:

 

Για τον πρώτο κατηγορούμενο

 

 1. Η με αρ. πρωτ. ./28-8-20 Βεβαίωση του Γ.Κ.Κ. Δομοκού
 2. Οι με αριθμούς 1550/2010, 132/2009, 917/2010, 949/2007, 472/2011, αποφάσεις Αρείου Πάγου
 3. Το με αριθμό 189/24-7-2003 ΦΕΚ

Για τον δεύτερο κατηγορούμενο

 1. Φωτ/φο του από 28-7-17 Ιατρικού Ιστορικού της Ψυχιάτρου …
 2. Φωτ/φο της από 25-2-2016 έκθεσης ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης του ΟΚΑΝΑ
 3. Φωτ/φο της από 21-2-2011 Ιατροδικαστικής Εξέτασης του Καθηγητή του ΑΠΘ …
 4. Φωτ/φο της με αρ. πρωτ. ./3-5-1991 Ιατροδικαστικής Εξέτασης του ΑΠΘ
 5. Φωτ/φο της με αρ. πρωτ. ./2-8-1982 Ιατροδικαστικής Εξέτασης του ΑΠΘ
 6. Φωτ/φο της από 26-4-2017 έκθεσης ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης του ΟΚΑΝΑ
 7. Φωτ/φο της από 4-3-17 συνταγής του Νοσοκομείου ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
 8. Η με αρ. πρωτ. ./21-8-20 Βεβαίωση του Κ.Κ. Τρικάλων
 9. Οι με αριθμούς 929/1991, 225/2013, 1308/2016, 1858/2016, 1173/2017, 136/2016, 1207/2016, 1818/2019, αποφάσεις του Αρείου Πάγου
 10. Η με αριθμό 1018-1020/2017 απόφαση του ΜΟΔΑΘ
 11. Η με αριθμό 31-32/2019 απόφαση του Μ.Ο.Ε. Θεσσαλονίκης

Για την Τρίτη κατηγορούμενη

 1. Εκκαθαριστικά σημειώματα οικονομικών ετών 2015, 2016, 2017, 2018
 2. Φωτ/φο των από 8-12-16 και 6-1-2017 Ιατρικών Βεβαιώσεων του Κ.Κ. Τρικάλων
 3. Φωτ/φο συνταγής από 7-11-16 του Νοσοκ. ΑΧΕΠΑ
 4. Φωτ/φο συνταγής από 30-11-16 του Νοσοκ. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
 5. Φωτ/φο συνταγής από 28-11-16 του Νοσοκ. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
 6. Φωτ/φο της με αρ. πρωτ. ./16-12-16 βεβαίωσης του Γ.Κ.Κ. Θεσσαλονίκης
 7. Φωτ/φο τοξικολογικής εξέτασης από 26-9-2000 του ΑΠΘ
 8. /φο τοξικολογικής εξέτασης από 8-10-09 του Πανεπιστημίου Κρήτης
 9. Φωτ/φο της από 9-7-09 Ιατροδικαστικής εξέτασης του ΑΠΘ
 10. Φωτ/φο της από 26-9-00 Ιατροδικαστικής εξέτασης του ΑΠΘ
 11. Φωτ/φο της από 6-4-2016 έκθεσης ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης του ΟΚΑΝΑ
 12. Φωτ/φο της από 10-3-2017 έκθεσης ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης του ΟΚΑΝΑ.

 

Πριν από την ανάγνωση κάθε εγγράφου, ο Πρόεδρος ανακοίνωνε το έγγραφο που επρόκειτο να αναγνωσθεί και ρωτούσε τον Εισαγγελέα, τους συνηγόρους των κατηγορούμενων, καθώς και τους ίδιους τους κατηγορούμενους, εάν είχαν αντίρρηση για την ανάγνωση, εκείνοι δε απαντούσαν αρνητικά.

 

Ο Πρόεδρος ρώτησε τον Εισαγγελέα, τους συνηγόρους των κατηγορούμενων, καθώς και τους ίδιους τους κατηγορούμενους, αν θέλουν να προβούν σε δηλώσεις, εξηγήσεις και παρατηρήσεις σχετικά με τις καταθέσεις των μαρτύρων και τα έγγραφα που διαβάστηκαν στο ακροατήριο και αυτοί απάντησαν αρνητικά.

 

Έπειτα, ο Πρόεδρος κάλεσε τον πρώτο κατηγορούμενο, προκειμένου να απολογηθεί και αυτός, απολογούμενος, κατέθεσε τα ακόλουθα :

 

«Μεγάλωσα στην Γερμανία. Από το 2010 που πέθανε ο πατέρας μου έπεσα στα ναρκωτικά. Με τον δεύτερο κατηγορούμενο είμαστε φίλοι σχεδόν 20 χρόνια. Πιο πολύ βέβαια η γυναίκα μου είναι φίλη με τη μητέρα του. Το θύμα δεν το γνωρίζω, το είχα ακουστά πριν 20 χρόνια. Την ημέρα εκείνη ανταμωθήκαμε με τον δεύτερο κατηγορούμενο, αυτός είχε τη μητέρα του ετοιμοθάνατη. Δώσαμε ραντεβού στην περιοχή του γηπέδου του ΠΑΟΚ, άργησε, τελικά ήρθε και πήγαμε για καφέ. Μου είπε για τα 15 χιλιάρικα που του χρωστούσε το θύμα και ότι ήθελε να τον εκφοβίσει. Με πήγε στο σημείο που έμενε το θύμα, εγώ δεν τον ήξερα. Εκείνη τη στιγμή ερχόταν το θύμα με το όχημα του, το γνώρισε ο δεύτερος κατηγορούμενος, ήμασταν σε απόσταση 50 μέτρων περίπου, μου έδωσε   το κουμπούρι(πιστόλι) στα χέρια, να πάω να τον εκφοβίσω, για να μας δώσει τα λεφτά, ώστε να αγοράσουμε ναρκωτικά. Ήμουν φτιαγμένος είχα πάρει κοκαΐνη, ηρωίνη. Έριξα στα πόδια να τον φοβίσω, να πάρει χαμπάρι, δεν περίμενα να τον τραυματίσω θανάσιμα. Δεν σκέφτηκα καθόλου εκείνη την ώρα ήμουν φτιαγμένος, ούτε κατάλαβα πως έφυγαν οι σφαίρες. Το όπλο που είχα σπίτι μου, είναι άλλο, το είχα πάρει για μπαλωθιές σε βάπτιση. Δεν πουλούσα ναρκωτικά, αγόραζα μόνο για μένα. Τη γυναίκα που ήταν πίσω μου εκείνη την ώρα, δεν την είδα. Ήμουν μόνο με την κουκούλα της φόρμας, όχι με μάσκα. Αν ήθελα να τον σκοτώσω, μπορούσα να το χτυπήσω στο σώμα του, στο κεφάλι του. Ζητώ συγνώμη, ζητάω συγνώμη από την οικογένεια του θύματος, δεν μπορώ να κάνω κακό σε άνθρωπο και δεν μπορώ να σκοτώσω».

 

Έπειτα, ο Πρόεδρος κάλεσε τον δεύτερο κατηγορούμενο, προκειμένου να απολογηθεί και αυτός, απολογούμενος, κατέθεσε τα ακόλουθα :

 

«Είμαι τοξικομανής από 20 χρόνων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είχαμε και παλαιότερα εξυπηρετήσεις με το θύμα, έτσι λέμε εμείς τις δοσοληψίες μας. Του έδινα – μου έδινε. Το 2016 του είχα δώσει χρήματα, για να μου φέρει ναρκωτικά, κάποια από αυτά τα χρήματα ήταν το …. Δεν μου έδωσε τα ναρκωτικά και μάλιστα μου έβριζε τη μητέρα μου, η οποία για μένα ήταν και είναι ότι πολυτιμότερο είχα. Εκείνη την ημέρα πήγαινα τη μητέρα μου στο νοσοκομείο, τυχαία είδα το θύμα και είπα στον πρώτο ότι είναι αυτός που μας πήρε τα λεφτά και δεν μας έδωσε τα ναρκωτικά. Βγήκε ο πρώτος για να τον εκφοβίσει. Το όπλο ήταν στο ντουλαπάκι του αυτοκινήτου μου. Δεν του το έδωσα εγώ το όπλο, το πήρε μόνος του, το είχε δει από πριν που είχα ανοίξει το ντουλαπάκι, για να πάρω ένα χαρτί. Λέει ο πρώτος «Πάω να τον εκφοβίσω» και έφυγε. Ο συγκάτοικος του θύματος δεν ήξερε για το ποσό, δεν ήταν παρών, το πόσο ήταν περίπου 12.000 ευρώ. Ασχολιόμουν με ναρκωτικά από 20 χρονών, μπήκα φυλακή πολλές φορές. Δεν ήταν τίποτα προσχεδιασμένο, ήταν η κακιά στιγμή που βρέθηκε μπροστά μου. Δεν πουλούσα ναρκωτικά. Με την 3η κατηγορούμενη είχα φιλικές σχέσεις και πίναμε μαζί. Εγώ δεν παρέλαβα τίποτα από κανέναν Αλβανό και δεν ξέρω αν η τρίτη είχε σχέση με τους Αλβανούς. Το 2017 όταν με συλλάβανε μου έκαναν εξέταση ούρων. Δεν είμαι ηθικός αυτουργός, έγινε τελείως συμπτωματικά, ούτε για την ασθένεια του ξέραμε. Ζητώ συγνώμη στην οποία συμμετοχή μπορεί να είχα.».

 

Έπειτα, ο Πρόεδρος κάλεσε την τρίτη κατηγορούμενη, προκειμένου να απολογηθεί και αυτή, απολογούμενη, κατέθεσε τα ακόλουθα :

 

«Μία φορά έκανα μεταφορά και ήταν και αυτή που με συνέλαβαν, στο σπίτι μου δεν βρέθηκε τίποτα. Τη μεταφορά την έκανα για να εξοικονομήσω 15 γραμμάρια για τον εαυτό μου. Με τον Αλβανό συναντιόμασταν στην Αθήνα για επαγγελματικούς λόγους και έπαιρνα μικροποσότητες μόνο για μένα. Με τον κύριο … είχα φιλική σχέση, το ίδιο επίσης και με τον …, αυτό που στην ουσία μας σύνδεε είναι ο εθισμός. Εγώ δεν έδωσα ποτέ 8.000 σε κανέναν Αλβανό».

 

Μετά το τέλος της απολογίας των κατηγορουμένων ο Πρόεδρος απηύθυνε προς τους κατηγορούμενους ερωτήσεις, μετά έδωσε την άδεια στον Εισαγγελέα και τους Δικαστές, όπως και στους ενόρκους για να απευθύνουν και αυτοί, αν είχαν ερωτήσεις, στις οποίες οι κατηγορούμενοι απάντησαν όπως αναφέρεται στην απολογία τους.

 

Ο Πρόεδρος ρώτησε τον Εισαγγελέα, τους συνηγόρους των κατηγορούμενων, καθώς και τους ίδιους τους κατηγορούμενους, αν έχουν ανάγκη από συμπληρωματική εξέταση ή διασάφηση και αυτοί αφού απάντησαν αρνητικά, ο Πρόεδρος κήρυξε το τέλος της αποδεικτικής διαδικασίας.

 

Ακολούθως, ο Εισαγγελέας πήρε τον λόγο από τον Πρόεδρο και αφού ανέπτυξε την κατηγορία πρότεινε να κηρυχθούν ένοχοι οι κατηγορούμενοι ως ακολούθως:   ο πρώτος κατηγορούμενος ένοχος α) της α’ πράξης κατ’ επιτρεπτή μεταβολή της κατηγορίας σε βαριά θανατηφόρα σωματική βλάβη, την οποία επιδίωκε και είχε ως επακόλουθο τον θάνατο του παθόντος, β) της παράνομης οπλοφορίας, γ) της   οπλοχρησίας, δ) της διακίνησης(αγορά, μεταφορά, κατοχή, πώληση) ναρκωτικών ουσιών κατ’ εξακολούθηση, ως τοξικομανής , και ε) της παράνομης κατοχής όπλων. Ο δεύτερος κατηγορούμενος ένοχος α) της α’ πράξης ως ηθικός αυτουργός κατ’ επιτρεπτή μεταβολή της κατηγορίας σε βαριά θανατηφόρα σωματική βλάβη, την οποία επιδίωκε και είχε ως επακόλουθο τον θάνατο του παθόντος, β) της ηθικής αυτουργίας σε διακίνηση(αγορά, μεταφορά, κατοχή, πώληση) ναρκωτικών ουσιών κατ’ εξακολούθηση και γ) της διακίνησης (κατοχή, αγορά, πώληση) ναρκωτικών ουσιών κατ’ εξακολούθηση τετελεσμένη και σε απόπειρα από κοινού και κατά μόνας. Η τρίτη κατηγορουμένη ένοχη διακίνησης ναρκωτικών κατ’ εξακολούθηση ως τοξικομανής. Την αγόρευσή του την κατέθεσε και εγγράφως και έχει ως εξής:

 

<< Αγόρευση Εισαγγελέα Εφετών στο ΜΟΕ Θεσσαλονίκης στις 11/9/2020.

 

Κατά την διάταξη του άρθρου 299 του ΠΚ όπως αντικαταστάθηκε και τέθηκε σε ισχύ με τον νέο Ποινικό Κώδικα ορίζεται ότι: «Όποιος σκότωσε άλλον τιμωρείται με κάθειρξη ισόβια ή πρόσκαιρη τουλάχιστον δέκα ετών.

 

1.2.Αν η πράξη αποφασίστηκε και εκτελέστηκε σε βρασμό ψυχικής ορμής, επιβάλλεται κάθειρξη» . Από την ανωτέρω διάταξη προκύπτει ότι το έγκλημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση πραγματώνεται με την αφαίρεση της ξένης ζωής. Για την υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματος αυτού (άρθρο 27 του ΠΚ)   απαιτείται δόλος του υπαιτίου που να περιλαμβάνει την γνώση των στοιχείων που συγκροτούν την αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος έστω και με την έννοια της αμφιβολίας και την θέληση ή αποδοχή καταστροφής της ζωής του άλλου ανθρώπου (άμεσος δόλος) Με ενδεχόμενο δόλο ενεργεί ο δράστης όταν προβλέπει, χωρίς να επιδιώκει, ως ενδεχόμενο να επισυμβεί το αποτέλεσμα των ενεργειών του και αποδέχεται τούτο. Ο δράστης της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο δεν θέλει και δεν επιδιώκει την τέλεση της πράξεως της ανθρωποκτονίας αλλά συμβιβάζεται με το αποτέλεσμα της ενεργείας του και αποδέχεται αυτό. Από την διατύπωση της παραπάνω διάταξης προκύπτει ότι το έννομο αγαθό της ζωής είναι το σπουδαιότερο από τα προστατευόμενα έννομα αγαθά, η προστασία του οποίου είναι απόλυτη, χωρίς ουδεμία διάκριση κοινωνικοπολιτική, που να εξαρτά την μεταχείριση του δράστη από τις προσωπικές του αντιλήψεις για την ζωή και την κοινωνία γενικότερα. Ο δόλος κατά την ανωτέρω διάταξη διακρίνεται σε προμελετημένο (που αφορά την πρώτη περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 299 του ΠΚ) και στον απρομελέτητο (που αφορά την δεύτερη περίπτωση της παραγράφου 2 της ανωτέρω διατάξεως). Κατά την πρώτη περίπτωση το έγκλημα της ανθρωποκτονίας τιμωρείται βαρύτερα, όταν ο δράστης αποφάσισε και εκτέλεσε το έγκλημα της ανθρωποκτονίας βρισκόμενος   σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Στην ανωτέρω περίπτωση ο δράστης   απαιτείται να βρίσκεται στην κατάσταση αυτή (της ήρεμης ψυχικής διάθεσης) είτε κατά την στιγμή της λήψεως της αποφάσεως για εκτέλεση της πράξεως της ανθρωποκτονίας είτε κατά την στιγμή της εκτελέσεως αυτής (της αποφάσεως). Στην περίπτωση του βρασμού της ψυχικής ορμής απαιτείται ο δράστης να έχει ενεργήσει πραγματώνοντας την πράξη της ανθρωποκτονίας βρισκόμενος σε κατάσταση βρασμού ψυχικής ορμής και κατά την λήψη της αποφάσεως και κατά την εκτέλεση αυτής. Η έλλειψη ενός σταδίου εξ αυτών δεν θεμελιώνει το έγκλημα με την επιεική του μορφή (του βρασμού ψυχικής ορμής). Η κατάσταση αυτή πρέπει να υπήρχε και κατά το ενδιάμεσο στάδιο μεταξύ της λήψης της αποφάσεως και της εκτελέσεως του αποφασισθέντος εγκλήματος. Το έγκλημα της ανθρωποκτονίας και στις δύο περιπτώσεις πραγματώνεται είτε με θετική ενέργεια του δράστη είτε με παράλειψη οφειλόμενης από τον νόμο ενέργειας. Ο δόλος προσδιορίζεται από το σημείο πλήξης, και τις συνθήκες τελέσεως της πράξεως (βλ. σχετ. ΑΠ 1061/97 Ποιν. Χρον ΜΗ σελ. 372, ΑΠ 1217/99 Ποιν. Χρον Ν σελ 614, ΑΠ 777/98 Πράξη και Λόγ Π Δ 2000 σελ 320, ΑΠ 110/2006, ΑΠ 623/2006, ΑΠ 1644/2006, ΑΠ 1449/2007, ΑΠ 295/2008, ΑΠ 66/2009, ΑΠ 842/2009, ΑΠ 657/2010, ΑΠ 768/2013, ΑΠ 192/2015, ΑΠ 906/2015 Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ, Ι. Μανωλεδάκη Εγκλήματα κατά της ζωής σελ 240,291 επ.) Η αποδοχή του εγκληματικού αποτελέσματος αποτελεί το κυρίαρχο στοιχείο του ενδεχομένου δόλου. Ο Ποινικός Κώδικας   για τον προσδιορισμό της μορφής αυτής υπαιτιότητας ακολούθησε την θεωρία της ποινικής επιδοκιμασίας. Για την ύπαρξη του ενδεχομένου δόλου ο δράστης   προβλέπει το αποτέλεσμα της ενεργείας ή παραλείψεως του γνωστικό ή διανοητικό στοιχείο αποδεχόμενος και συμβιβαζόμενος προς τούτο (ΑΠ 235/2018, ΑΠ 497/2018, ΑΠ 218/2019, ΑΠ 133/2019 Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ). Στην περίπτωση που ο δράστης επιδίωκε την πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης   και από αμέλεια του επακολούθησε θάνατος του παθόντος συντελείται το έγκλημα της θανατηφόρου βλάβης που προβλέπεται στην διάταξη του άρθρου 311 περ. β του ΠΚ Αν όμως δεν επιδίωκε την πρόκληση σωματικής βλάβης αλλά τον θάνατο του παθόντος συντελείται το έγκλημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Στην περίπτωση που ο θάνατος του παθόντος επήλθε από αμελή συμπεριφορά του δράστη, συντελείται το έγκλημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Επιτρεπτά μπορεί να μεταβληθεί η κατηγορία από την πράξη της ανθρωποκτονίας από πρόθεση στην πράξη της θανατηφόρου βλάβης, που προβλέπεται στην διάταξη του άρθρου 311 περ. β του ΠΚ, αν ο δράστης επιδίωκε την πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης και από αμέλεια εξαιτίας της ενέργειας του αυτής επήλθε ο θάνατος του παθόντος. (ΑΠ 132/2020, ΑΠ 1247/2019, ΑΠ 835/2014, ΑΠ 1042/2013Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ) Κατά την διάταξη του άρθρου 311 περ. β του ΠΚ όπως αντικαταστάθηκε και τέθηκε σε ισχύ με τον νέο Ποινικό Κώδικα με τον νόμο 4619/2019 «Αν ο υπαίτιος επιδίωκε τη βαριά σωματική βλάβη του παθόντος επιβάλλεται κάθειρξη.

 

Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 28, 29, 308 παρ. 1 α 309, 310 παρ. 2, 3 και 311 εδαφ. β του ΠΚ προκύπτει ότι το έγκλημα της θανατηφόρου σωματικής βλάβης στοιχειοθετείται με την συντέλεση του βασικού εγκλήματος της απλής, επικίνδυνης ή βαριάς σωματικής βλάβης (άρθρα 308 παρ. 1, 309 και 310 του ΠΚ) για την οποία απαιτείται δόλος του δράστη και το βαρύτερο αποτέλεσμα (άρθρο 29 του ΠΚ) της επέλευσης του θανάτου του θύματος, για την οποία απαιτείται αμέλεια (με συνείδηση ή χωρίς συνείδηση) Ειδικότερα   το έγκλημα της θανατηφόρου βλάβης πραγματώνεται με πρόθεση του δράστη ως προς την τέλεση του βασικού εγκλήματος της σωματικής βλάβης, (ανεξαρτήτου διαβαθμίσεως αιτίας και αφορμής αυτής) και αμέλεια   αυτού για το βαρύτερο αποτέλεσμα της επέλευσης του θανάτου. Για την συγκρότηση του εγκλήματος της ανθρωποκτονίας   με αμέλεια χωρίς συνείδηση απαιτείται ο δράστης να μην καταβάλει την απαιτούμενη κατά αντικειμενική κρίση προσοχή, την οποία κάθε μέτρια συνετός και ευσυνείδητος άνθρωπος όφειλε και είχε την δυνατότητα να καταβάλει κάτω από τις ίδιες περιστάσεις, με βάση τους νομικούς κανόνες τις συνήθειες που επικρατούν, την κοινή πείρα και λογική, κατά την συνήθη πορεία των πραγμάτων. Ο δράστης πρέπει να αποδειχθεί πως είχε την δυνατότητα λόγω των προσωπικών του περιστάσεων και ικανοτήτων να προβλέψει και αποφύγει το αξιόποινο αποτέλεσμα της πράξεως του. (ΑΠ 989/2009, ΑΠ 254/2010, ΑΠ 129/2010, ΑΠ 1404/2012, ΑΠ 718/2017, ΑΠ 350/2019, ΑΠ 160/2019 Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών της Νόμος). Το έγκλημα της θανατηφόρου σωματικής βλάβης είναι σύνθετο ιδιώνυμο έγκλημα. Σύνθετο γιατί για την πραγμάτωση του απαιτείται η ύπαρξη δόλου ως προς το βασικό έγκλημα της σωματικής βλάβης και αμέλεια ως προς το βαρύτερο αποτέλεσμα, ιδιώνυμο δε γιατί πρόκειται για νέο έγκλημα   με ιδιαίτερη κοινωνική απαξία και με την ιδιομορφία της σύνθετης υποκειμενικής υποστάσεως. Το έγκλημα της θανατηφόρου σωματικής βλάβης πραγματώνεται όταν υφίσταται μεταξύ του επελθόντος αποτελέσματος του θανάτου και της σωματικής βλάβης που προκλήθηκε στον παθόντα αιτιώδης σύνδεσμος. Βασικό στοιχείο της αντικειμενικής υποστάσεως του εγκλήματος της θανατηφόρου σωματικής βλάβης είναι η ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας μεταξύ του βαρύτερου αποτελέσματος του θανάτου του παθόντος και του βασικού εγκλήματος της σωματικής βλάβης (βλ. ΜΟΕΘεσ 534/93 Ποιν. Χρον ΜΓ σελ 661, ΜΟΕΠΕΙΡ 54/95 Ποιν. Χρ. ΜΕ σελ 1278, ΑΠ 1082/95 Ποιν. Χρον ΜΣΤ σελ 327, ΑΠ 876/92 Ποιν. Χρ. ΜΒ σελ 690, ΑΠ 481/99, ΑΠ 1823/94 Ποιν. Χρ. ΜΕ σελ 83, ΑΠ 416/2012, ΑΠ 281/2013, ΑΠ 718/2017 Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών της Νομος.)

 

Εξάλλου από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1 παρ. 1 περ. α και 2 περ. β   και 10 παρ. 1, 13 περ. α του νόμου 2168/93 όπως αντικαταστάθηκαν με τον νόμο 4678/2020 οπλοφορία τελεί όποιος φέρει μαζί του παράνομα μεταξύ άλλων οιοδήποτε αντικείμενο που είναι πρόσφορο για επίθεση και άμυνα μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και κάθε είδους πιστόλια, περίστροφα οιουδήποτε τύπου και φυσίγγια (άρθρο 1 παρ. 1 περ. α και 2 περ. β του νόμου 2168/93 όπως ισχύουν μετά την αντικατάσταση τους με τον νόμο 4678/2020). Τα όπλα πρέπει να φέρονται παράνομα χωρίς δηλαδή την άδεια της αρμόδιας Αστυνομικής αρχής του τόπου κατοικίας ή διαμονής του κατηγορουμένου. Πιστόλια είναι οι μηχανισμοί εκείνοι που παράγουν οστική δύναμη προερχόμενη από οποιαδήποτε αιτία   και εκτοξεύουν βλήματα. Επίσης δεν επιτρέπεται να φέρονται παράνομα μαχαίρια εκτός αν η χρήση αυτών γίνεται για επαγγελματική χρήση θήρα, αλιεία κ.λπ. (ΑΠ 653/2009, ΑΠ 866/2009, ΑΠ 867/2009, ΑΠ 248/2011, ΑΠ 923/2011, ΑΠ 305/2011, ΑΠ 743/2011, ΑΠ 242/2017, ΑΠ 662/2018, ΑΠ 1496/2018, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ). Η παράνομη οπλοφορία προϋποθέτει και την κατοχή αυτών, γι’ αυτό οι δύο πράξεις αυτές συρρέουν φαινομενικώς απορροφώμενη η δεύτερη από την πρώτη, στην περίπτωση βέβαια που υφίσταται ταυτότητα του αντικειμένου. (ΑΠ 425/2005, ΑΠ 1113/2005, ΑΠ 200/2005, ΑΠ 68/2004, ΑΠ 700/2003, ΠεντΕφΠατρ 38/2001, ΜΟΕΠατρ 31-32/95, Αρμ 1995, σελ 1464. Η έννοια των όπλων και πυρομαχικών Ι. Μπέκασελ 132 επ.).

 

Περαιτέρω κατά την διάταξη του άρθρου 14 του νόμου 2168/93 οπλοχρησία διαπράττει όποιος με χρήση όπλου ή άλλου αντικειμένου αναφερομένου στον ανωτέρω νόμο διαπράξει κακούργημα ή πλημμέλημα από δόλο ή αμέλεια και καταδικαστεί ανεξάρτητα από την επιβαλλόμενη ποινή τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών. Η πράξη της οπλοχρησίας είναι παρακολουθηματική και εξαρτάται από την τιμωρία άλλης κύριας πράξης. Επομένως ο δράστης στην περίπτωση που προβαίνει στην χρησιμοποίηση αυτού προς τέλεση του εγκλήματος της ανθρωποκτονίας με πρόθεση ή της βαριάς σωματικής βλάβης, τελεί και το παρακολουθηματικό αυτού έγκλημα της οπλοχρησίας. Το έγκλημα της οπλοχρησίας ως παρακολουθηματικό συνιστά εξωτερικό όρο του αξιοποίνου. Αφού στην περίπτωση που δεν πραγματώνεται η κύρια πράξη δεν μπορεί να καταδικαστεί αυτοτελώς ο δράστης της οπλοχρησίας. Η χρήση του όπλου συνίσταται στην χρησιμοποίηση αυτού σύμφωνα με τον ειδικό προορισμό αυτού. Οι διατάξεις περί όπλων προστατεύουν το γενικό συμφέρον. Ο δράστης της οπλοχρησίας δεν μπορεί να τιμωρηθεί χωρίς την καταδίκη αυτού για το κύριο έγκλημα (βλ. ΑΠ 123/92 Ποιν. Χρον ΜΒ σελ 852, ΑΠ 540/94 Ποιν. Χρον ΜΔ σελ 640, ΑΠ 640/99 Ποιν. Χρον Ν 231, ΜΟΕΑΘ. 360/98 Ποιν. Χρον Ν σελ 172, ΑΠ 1792/2011, ΑΠ 542/2011, ΑΠ 284/2012, ΑΠ 286/2015, ΑΠ 1496/2018 Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ, Η έννοια των όπλων Ιωάννη Μπέκασελ 49 επ.) Περαιτέρω κατά την διάταξη του άρθρου 1 παρ. 1 περ. α,δ του νόμου 2168/93 όπλα είναι τα αναφερόμενα στον νόμο αυτό αντικείμενα, η κατοχή των οποίων απαγορεύεται εκτός αυτών, που η κατοχή τους επιτρέπεται κατά τους όρους του νόμου αυτού. Όπλα κατά την ανωτέρω διάταξη είναι τα κάθε είδους πιστόλια και περίστροφα και τα εφόδια βολής (φυσίγγια) και κάθε αντικείμενο που είναι πρόσφορο για επίθεση και άμυνα. Περαιτέρω κατά την διάταξη του άρθρου 7 παρ. 1 και 8 α του ιδίου νόμου κατοχή είναι η άσκηση φυσικής εξουσίας επί των κατεχομένων αντικειμένων, που διαλαμβάνονται στην διάταξη του άρθρου 1 του νόμου αυτού, τιμωρουμένη με την ποινή που προβλέπεται σ` αυτήν. (ΑΠ 229/2003, ΑΠ 2274/2003, ΑΠ 500/2005, ΑΠ 700/2005, ΑΠ 334/2009, ΑΠ 1563/2010 Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ).

 

Εξάλλου κατά την διάταξη του άρθρου 20 του νόμου 4139/2013 όπως η παράγραφος 2 αυτής αντικαταστάθηκε με την διάταξη του άρθρου 2 του νόμου 4523/2018 και η οποία ορίζει ότι: «1. Όποιος, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 21, 22 και 23, διακινεί παράνομα ναρκωτικά, τιμωρείται με κάθειρξη τουλάχιστον οκτώ (8) ετών και με χρηματική ποινή μέχρι τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ. «2.   Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2Α και 29, ως έγκλημα διακίνησης ναρκωτικών νοείται κάθε πράξη με την οποία συντελείται η κυκλοφορία ναρκωτικών ουσιών ή πρόδρομων ουσιών που αναφέρονται στους πίνακες της παραγράφου 2 του άρθρου 1 και ιδίως η εισαγωγή, η εξαγωγή, η διαμετακόμιση, η πώληση, η αγορά, η προσφορά, η διανομή, η διάθεση, η αποστολή, η παράδοση, η αποθήκευση, η παρακατάθεση, η παρασκευή, η κατοχή, η μεταφορά, η νόθευση, η πώληση νοθευμένων ειδών μονοπωλίου ναρκωτικών ουσιών, η καλλιέργεια ή η συγκομιδή οποιουδήποτε φυτού του γένους της κάνναβης, του φυτού της μήκωνος της υπνοφόρου, οποιουδήποτε είδους φυτού του γένους ερυθροξύλου, καθώς και οποιουδήποτε άλλου φυτού από το οποίο παράγονται ναρκωτικές ουσίες, η παραγωγή και η εκχύλιση ναρκωτικών ουσιών, η χορήγηση ουσιών για υποκατάσταση της εξάρτησης κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων, η διεύθυνση καταστήματος το οποίο γίνεται εν γνώσει του δράστη συστηματική διακίνηση ναρκωτικών, η χρηματοδότηση, η οργάνωση ή η διεύθυνση δραστηριοτήτων διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, η νόθευση ή η κατάρτιση ή η χρησιμοποίηση πλαστής ιατρικής συνταγής για την χορήγηση ναρκωτικών με σκοπό τη διακίνηση τους, καθώς και η μεσολάβηση σε κάποια από τις πράξεις αυτές».

 

 1. Αν περισσότερες πράξεις διακίνησης αφορούν την ίδια ποσότητα ναρκωτικών συντρέχει μόνο ένα έγκλημα διακίνησης. Κατά την επιμέτρηση της ποινής λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των επί μέρους πράξεων διακίνησης, το είδος, η συνολική ποσότητα και η καθαρότητα του ναρκωτικού, καθώς και η βαρύτητα των σχετικών επιπτώσεων στην υγεία». Στην διάταξη του άρθρου 20 του νόμου 4139/2013 τυποποιείται το έγκλημα της διακίνησης ναρκωτικών και στην παράγραφο 2 αυτής αναφέρονται οι τρόποι τελέσεως αυτής (της διακίνησης των ναρκωτικών) Όλοι οι τρόποι τελέσεως αυτής (της διακινήσεως των ναρκωτικών) συνιστούν ένα έγκλημα, αν αφορούν την αυτή ποσότητα ναρκωτικών. Η κατοχή των ναρκωτικών πραγματώνεται με την άσκηση της φυσικής εξουσίας, ώστε σε κάθε στιγμή ο δράστης να μπορεί να διαπιστώνει την ύπαρξη αυτής και να δύναται να την διαθέσει περαιτέρω σε τρίτους. Ενώ η πράξη της μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών συντελείται με την μετακίνηση ή μεταφορά ναρκωτικών ουσιών από τόπο σε τόπο με οιονδήποτε τρόπο και μέσο. Τέλος η αγορά και πώληση ναρκωτικών συντελείται με τους όρους που αναφέρονται στην διάταξη του άρθρου 513 του ΑΚ , δηλ. με την παράδοση της ναρκωτικής ουσίας και την καταβολή του τιμήματος. Για την συντέλεση του εγκλήματος της αγοράς ή πωλήσεως ναρκωτικών είναι αδιάφορη η ποσότητα των ναρκωτικών και το ύψος του τιμήματος. (ΑΠ 57/2020, ΑΠ 2037/2019, ΑΠ 401/2019, ΑΠ 405/2019, ΑΠ 884/2019, ΑΠ 571/2019, ΑΠ 116/2018, ΑΠ 1173/2018, ΑΠ 368/2018 Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ). Ο δράστης του βασικού εγκλήματος για τα ναρκωτικά (άρθρο 20 παρ. 1,2,3 του νόμου 4139/2013) τιμωρείται επιεικέστερα αν αποδειχθεί, πως απέκτησε την έξη της χρήσης των ναρκωτικών και δεν δύναται να την αποβάλλει με τις δικές του δυνάμεις. Στην περίπτωση αυτή (άρθρο 30 παρ. 1, 2, 3, και 4 του ν 4139/2013) ο δράστης τιμωρείται σε βαθμό πλημμελήματος. Η απόδειξη της τοξικομανίας μπορεί να γίνει με οιοδήποτε αποδεικτικό μέσο (ιατροδικαστική έκθεση, έκθεση τοξικολογίας, ψυχιατρικές εκτιμήσεις κλπ) (ΑΠ 136/2016, ΑΠ 1207/2016, ΑΠ 776/2016, ΑΠ 676/2016 Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ). Τέλος, κατά την διάταξη του άρθρου 46 παρ. 1 του ΠΚ όπως ισχύει σήμερα μετά την αντικατάσταση της με τον νέο Ποινικό Κώδικα (ν 4619/2019) «Με την ποινή του αυτουργού τιμωρείται όποιος με πρόθεση προκάλεσε σε άλλον την απόφαση να εκτελέσει την άδικη πράξη που διέπραξε»). Κατά την έννοια της ανωτέρω διατάξεως προκύπτει ότι για την ύπαρξη ηθικής αυτουργίας απαιτείται ο δράστης αυτής να προβαίνει στην προτροπή με οποιονδήποτε τρόπο και μέσον του φυσικού αυτουργού να εκτελέσει συγκεκριμένη πράξη. Ο ηθικός αυτουργός τιμωρείται γιατί, αυτός διέφθειρε τον φυσικό αυτουργό προκαλώντας του την βούληση να τελέσει συγκεκριμένη αξιόποινη πράξη. Ο ηθικός αυτουργός δημιούργησε με την προτροπή του φυσικού αυτουργού την απόφαση σ΄ αυτόν να εκτελέσει την συγκεκριμένη πράξη, την οποία όντως τέλεσε σύμφωνα με τις οδηγίες   αυτού. Για την στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της ηθικής αυτουργίας στην τέλεση κάποιας αξιόποινης πράξης πρέπει να αποδεικνύονται τα χρησιμοποιηθέντα μέσα, που χρησιμοποίησε ο δράστης και προκάλεσε έτσι την απόφαση στον φυσικό αυτουργό να τελέσει συγκεκριμένη αξιόποινη πράξη, γι’ αυτό θεωρείται ως διαφθορέας του φυσικού αυτουργού, γιατί προκάλεσε σ’ αυτόν την βούληση με πειθώ, προτροπή, παρακινήσεις, παραινέσεις, χρηματισμό καθώς και με κάθε τρόπο που ασκεί επίδραση στην βούληση του άλλου επιβάλλοντας σ’ αυτόν την απόφαση να τελέσει την συγκεκριμένη αξιόποινη πράξη. Το αξιόποινο του ηθικού αυτουργού είναι ανεξάρτητο της πράξεως του φυσικού αυτουργού. Στην περίπτωση όμως που δεν έχει τελεστεί η πράξη του φυσικού αυτουργού δεν πραγματώνεται και η πράξη του ηθικού αυτουργού (βλ. ΑΠ 1066/95 Ποιν. Χρον ΜΣΤ 183, ΑΠ 1777/94 Ποιν. Χρον ΜΕ 75, ΑΠ 408/95 Ποιν. Χρον ΜΕ σελ 746,ΑΠ 894/94 Ποιν. Χρον ΜΔ σελ. 930,ΑΠ 153/2001 Ποινικός Λόγος 2001 σελ 132, ΑΠ 159/2006, ΑΠ 240/2006, ΑΠ 381/2006, ΑΠ 203/2017, ΑΠ 22/2017, ΑΠ 1264/2018, ΑΠ 796/2018, ΑΠ 778/2018, ΑΠ 102/2019, ΑΠ 746/2019 Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ).

 

Στην προκείμενη περίπτωση από τα αποδειχθέντα κατά την ακροαματική διαδικασία της παρούσης δευτεροβάθμιας δίκης, τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων κατηγορίας και υπερασπίσεως, όλα τα αναγνωσθέντα έγγραφα, την επισκόπηση του βιντεοληπτικού υλικού, τις άρσεις των τηλεφωνικών συνδέσεων, την ανάγνωση των γενομένων απομαγνητοφωνήσεων και τις απολογίες των κατηγορουμένων έχουν προκύψει τα ακόλουθα:

 

Ο …… συγκατοικούσε με τον … σε μισθωμένο διαμέρισμα της οδού . στην περιοχή Τούμπας Θεσσαλονίκης. Αμφότεροι ήσαν τοξικοεξαρτημένοι και για τον λόγο αυτό μετέβαιναν από κοινού μία φορά την εβδομάδα στον ΟΚΑΝΑ, που λειτουργεί εντός του Γενικού Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Στις 20/5/2016 τις πρωινές ώρες μετέβησαν στον ΟΚΑΝΑ προς παραλαβή της υποκαταστατικής θεραπείας τους την μεθαδόνη, που αντιστοιχεί για έκαστον εξ αυτών. Το θύμα οδηγώντας το με αριθμ κυκλοφορίας ΚΝΚ . Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο του μετά την παραλαβή της μεθαδόνης στάθμευσε αυτό έξω από το 80ο δημοτικό Σχολείο Τούμπας στην οδό . και ο φίλος και συγκάτοικος του . . μετέβη σε παρακείμενο φούρνο, ενώ αυτός τον ανέμενε εντός του οχήματος του. Ο δεύτερος των κατηγορουμένων, ., οδηγώντας το αυτοκίνητο του με αριθμό κυκλοφορίας   ΚΖΧ . μάρκας RENAULT LAGUNA, χρώματος ερυθρού, στάθμευσε το όχημα του στην συμβολή των οδών . με Βαλτετσίου και αποβίβασε τον πρώτο κατηγορούμενο …, ο οποίος ανέμενε μία περίπου ώρα την έλευση του οδηγού του ανωτέρω αναφερομένου αυτοκινήτου … σύμφωνα με τα προαποφασισθέντα μεταξύ τους. Ο ανωτέρω περί ώρα 12.00 μεσημβρινή μόλις αντιλήφθηκε τον ανωτέρω να σταθμεύει το όχημα του στην οδό ., πλησίασε το όχημα από την θέση του οδηγού, πυροβόλησε έξι φορές τον οδηγό του αυτοκινήτου, πλήττοντας αυτόν στα κάτω άκρα. Ο ανωτέρω με το ΕΚΑΒ διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου στο Τμήμα Επειγόντων περιστατικών και μετά από εγχείριση στην οποία υποβλήθηκε προς ανάταξη των τραυμάτων, εισήλθε στην ΜΕΘ του Παπαγεωργίου και την επομένη 21/5/2016 κατέληξε στις 7.45 ώρα λόγω του υποστάντος μεταιμορραγικού σοκ, που οφειλόταν στα τραύματα των κάτω άκρων. Οι ριπές έθραυσαν τον υαλοπίνακα του οδηγού και μία εξ αυτών 10 εκ κάτω του παραθύρου του οδηγού. Ο …… είχε σχεδιάσει με τον . κατόπιν προτροπής αυτού να τραυματίσει τον ανωτέρω παθόντα, ., για να τον εξαναγκάσουν να εξοφλήσει το χρέος αυτού προς τον ., ύψους 15.000 ευρώ, προερχόμενο από την αγορά ναρκωτικών. Στις μεταξύ τους συζητήσεις σύμφωνα με την ανάγνωση των απομαγνητοφωνηθέντων τηλεφωνικών επικοινωνιών ανέφεραν την φράση, (όποιος σε βλάπτει τον εξαναγκάζεις να ζητήσει συγνώμη και να επανορθώσει). Ο … σκόπευε και επιδίωκε την πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης στον …, κατά την πρόκληση της οποίας δεν κατέβαλε όμως την δέουσα επιμέλεια και προσοχή, την οποία κάθε μέτρια συνετός και ευσυνείδητος άνθρωπος όφειλε να καταβάλει σύμφωνα με την κοινή πείρα και λογική, την οποία δεν κατέβαλε και επήλθε έτσι ο θάνατος αυτού λόγω υποστάντος μεταιμορραγικού σοκ, το οποίο επήλθε λόγω της πλήξης των μηριαίων αρτηριών.   Ο πρώτος των κατηγορουμένων κατά την τέλεση της βαριάς σωματικής βλάβης έφερε μαζί του ένα πιστόλι τύπου Makarov με αποξεσμένο αριθμό σειράς και με ενσωματωμένο γεμιστήρα 7 φυσιγγίων και στις 2/3/2017 και περί ώρα 15.00 στην περιοχή Θέρμης Θεσσαλονίκης πλησίον της αεροπορικής βάσης ΣΕΔΕΣ σε γενόμενο σωματικό έλεγχο   Αστυνομικών της ΔΑΘ έφερε μαζί του ένα μαχαίρι συνολικού μήκους 12 εκ με μήκος λάμας 6,5 εκ. Κατά την τέλεση του εγκλήματος της βαριάς σωματικής βλάβης χρησιμοποίησε ένα πιστόλι τύπου Makarov με αποξεσμένο αριθμό σειράς και με ενσωματωμένο γεμιστήρα 7 φυσιγγίων. Κατά την σύλληψη του πρώτου κατηγορουμένου … κατά την οδήγηση του με αριθμ κυκλοφορίας ΗΜΧ . Ι.Χ.Ε αυτοκινήτου του μάρκας MARCEDESA160 καταλήφθηκε να κατέχει κάτω από την θέση του οδηγού ένα πιστόλι τύπου Makarov με αποξεσμένο αριθμό σειράς και με ενσωματωμένο γεμιστήρα 7 φυσιγγίων, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την τέλεση του εγκλήματος της βαριάς σωματικής βλάβης και στον χώρο εναπόθησης αποσκευών βρέθηκε ένα πολυεργαλείο με σουγιά μήκους 16 εκ με μήκος λάμας 7 εκ και μία ξύλινη χειρολαβή μήκους 80 εκ και σε γενόμενη έρευνα στην οικία του περί ώρα 17.20 στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης βρέθηκε μία σιδερογροθιά χρώματος χρυσαφί, ένα πιστόλι με στοιχεία S.A.B. ITALY ARMS CORPBALTIMORE και 47 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, τα οποία κατείχε χωρίς την απαιτούμενη άδεια της αρμόδιας προς τούτο Αστυνομικής Αρχής. Ο κατηγορούμενος … είχε αποκτήσει την έξη της χρήσης ναρκωτικών, την οποία δεν μπορούσε να αποβάλει με τις δικές του δυνάμεις. Η τοξικομανία του ανωτέρω αποδεικνύεται από την ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, και από τα λοιπά αναγνωσθέντα έγγραφα. Ο ανωτέρω κατά την διάρκεια από Δεκέμβριο του έτους 2016 μέχρι την ημέρα της συλλήψεως του στις 2/3/2017 διακίνησε ναρκωτικά και συγκεκριμένα χωρίς να έχει διακριβωθεί η ακριβής ημερομηνία αγόραζε από Αλβανούς και Έλληνες αγνώστων λοιπών στοιχείων κάνναβη και κοκαΐνη, μέρος της οποίας κρατούσε για την εξυπηρέτηση των δικών του αναγκών και την υπόλοιπη ποσότητα την διέθετε στον … και σε αγνώστους, για την εξοικονόμηση χρημάτων για νέες αγορές ναρκωτικών. Στις 22/1/2017 πώλησε στον …ποσότητα κοκαΐνης συνολικού βάρους 2 γραμμαρίων προς 80 ευρώ το γραμμάριο και κάνναβη έναντι αγνώστου τιμήματος. Στις 2/3/2017 κατά την γενόμενη κατ’ οίκο έρευνα στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης διαπιστώθηκε να κατέχει ποσότητες κοκαΐνης σε τρεις συσκευασίες, η πρώτη βάρους 29,8 γραμμαρίων, η δεύτερη 4,3 γραμμαρίων και η Τρίτη βάρους 1,3 γραμμάρια. Τις ποσότητες αυτές τις κατείχε για την εξυπηρέτηση των ατομικών του αναγκών αλλά και για την διάθεση αυτών σε τρίτους και την ανεύρεση έτσι χρημάτων για την αγορά άλλων ναρκωτικών και την διακίνηση αυτών. Ο ανωτέρω πωλούσε μέρος της κατεχομένης κοκαΐνης στον … και την υπόλοιπη ποσότητα την κατακρατούσε για την εξυπηρέτηση των ατομικών του αναγκών. Ο ανωτέρω είχε αποκτήσει την έξη της χρήσης ναρκωτικών, την οποία δεν μπορούσε να αποβάλει   με τις δικές του δυνάμεις. Ο … κάτοικος Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης διατηρούσε προσωπικές και οικονομικές σχέσεις με τον … κάτοικο Θεσσαλονίκης προερχόμενη (η οικονομική σχέση από παράνομη διακίνηση ναρκωτικών. Ο … όφειλε στον ανωτέρω … το χρηματικό ποσό των 15.000 ευρώ. Στις επανειλημμένες οχλήσεις του …, ο … συνεχώς ανέβαλε βρίσκοντας πάντα διάφορα προσκόματα. Για τον λόγο αυτό σε συζήτηση μεταξύ αυτού και του … λέχθηκε η φράση σύμφωνα με την ανάγνωση των γενομένων απομαγνητοφωνήσεων των μεταξύ τους τηλεφωνικών επικοινωνιών (πως όποιος σε βλάπτει αδικαιολόγητα, τον εξαναγκάζεις να ζητήσει συγνώμη) Ο … στις 20/5/2016 με φορτικότητα και με πειθώ προέτρεψε τον συγκατηγορούμενο του … να τελέσει το έγκλημα της βαριάς σωματικής βλάβης και συγκεκριμένα ενώ μετέφερε με το με αριθμ κυκλοφορίας ΝΖΗ . Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο του μάρκας RENAULT LAGUNA τον ανωτέρω στην συμβολή των οδών . με Βαλτετσίου, όπου αποβίβασε αυτόν και αυτός ανέμενε την έλευση του παθόντος στο σημείο. Πράγματι μετά παρέλευση μιας περίπου ώρας και συγκεκριμένα περί ώρα 12.00 στάθμευσε το όχημα του ο … στην οδό . έξω από το 80ο δημοτικό σχολείο, ο ανωτέρω κατηγορούμενος, πλησίασε αυτόν από την θέση του οδηγού και τον πυροβόλησε 6 φορές πλήττοντας αυτόν στα κάτω άκρα και κατόπιν απομακρύνθηκε από το σημείο. Περίοικοι ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Τμήμα Επειγόντων περιστατικών του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, όπου διά εγχειρίσεως καταβλήθηκε εκ μέρους των ιατρών προσπάθεια ανάταξης. Την επομένη όμως περί ώρα 7.45 κατέληξε λόγω των τραυμάτων των κάτω άκρων από μεταιμορραγικό σόκ και πολυοργανική ανεπάρκεια. Η παρακίνηση προς τέλεση του εγκλήματος της βαριάς σωματικής βλάβης συντελέστηκε λόγω αγανακτήσεως οφειλόμενη στο χρέος του παθόντος προς αυτόν (…). Επιδίωξη των κατηγορουμένων ήταν η πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης και ο εξαναγκασμός έτσι του παθόντος να καταβάλει το χρέος του προς τον ανωτέρω. Δεν κατέβαλαν όμως την δέουσα προσοχή, ενώ μπορούσαν, με αποτέλεσμα να προκληθεί ο θάνατος του παθόντος λόγω του επισυμβάντος μεταιμορραγικού σόκ, το οποίο προκλήθηκε λόγω της τρώσης των μηριαίων αρτηριών.

 

Ο κατηγορούμενος … με φορτικότητα και με πειθώ έπεισε την συγκατηγορούμενή του, …και τον …, να προβούν σε πράξεις διακίνησης ναρκωτικών και συγκεκριμένα της ναρκωτικής ουσίας ηρωίνης, η οποία δρα στο κεντρικό νευρικό σύστημα και προκαλεί εξάρτηση του ατόμου από αυτήν. Ως αντάλλαγμα στην τέλεση της πράξεως της διακινήσεως των ναρκωτικών ο κατηγορούμενος προσέφερε για ιδία χρήση μέρος της διακινούμενης ποσότητας των ναρκωτικών στους συγκατηγορουμένους του. Συγκεκριμένα αφού είχε έλθει ο ίδιος σε επικοινωνία με τους Αλβανούς υπηκόους, που άκουγαν στα ονόματα . ή ., . ή . και έτερο άτομο αγνώστων στοιχείων με τα οποία συμφωνήθηκε η αγορά ποσότητας, η ποιότητα, ο τρόπος της παράδοσης του τιμήματος και της προς πώληση ποσότητας, ο τόπος της συναλλαγής και ο τρόπος της συνάντησης του πωλητή με το πρόσωπο που θα αγόραζε την ηρωίνη. Στις 4/9/2016 ο ανωτέρω αφού παρέδωσε στην … το ποσό των 8000 ευρώ συμφώνησε να μεταβεί με το τρένο αυτή στην Αθήνα. Πράγματι αυτή (…) μετέβη στην Αθήνα και συναντήθηκε με Αλβανό υπήκοο αγνώστων στοιχείων, στον οποίο κατέβαλε το χρηματικό ποσό των 8.000 ευρώ και παρέλαβε ποσότητα ηρωίνης βάρους με το περιτύλιγμα 550 γραμμ. Την επομένη έφθασε στην Θεσσαλονίκη και συναντήθηκε με τον κατηγορούμενο … στην οδό . έξω από το καφέ μπαρ με τον διακριτικό τίτλο (Αστόρια) όπου παρέδωσε την ανωτέρω αγορασθείσα ποσότητα ηρωίνης. Την ποσότητα αυτή ο . την μετέφερε στην οικία του, και με ζυγαριά ακριβείας την διαμοίρασε σε επιμέρους δόσεις   και την παρέδωσε προς πώληση στην . και στον . 30 ευρώ ανά γραμμάριο. Αφού κατακρατούσαν μέρος αυτής προς ιδία χρήση. Το τίμημα που θα λάμβαναν από την πώληση της ανωτέρω ποσότητας θα το παρέδιδαν σ` αυτόν. Στις 15/10/2016 και πάλι αφού ήλθε σε επικοινωνία με τους ανωτέρω Αλβανούς υπηκόους και συμφώνησε την αγορά και ετέρας ποσότητας 550 γραμμαρίων καταβάλλοντας τους το τίμημα των 3000 ευρώ και παρέδωσε στην . το χρηματικό ποσό των 4000 ευρώ, απέστειλε την ανωτέρω Στην Αθήνα, η οποία συναντήθηκε σύμφωνα με τα προκαθορισθέντα με τον Αλβανό υπήκοο αγνώστων στοιχείων, στον οποίο κατέβαλε το χρηματικό ποσό των 4000 ευρώ και εκείνος της παρέδωσε την ανωτέρω ποσότητα των 550 γραμμ. Στην συνέχεια επέστρεψε στην Θεσσαλονίκη και συναντήθηκε στο προκαθορισμένο σημείο της οδού Βασ. Όλγας και παρέδωσε σ’ αυτόν την ανωτέρω ποσότητα, την οποία μετέφερε στην οικία του και με ζυγαριά ακριβείας διαμοίρασε σε επί μέρους δόσεις παραδίδοντας αυτές στην . και . για την περαιτέρω διακίνηση αυτής σε τρίτους αντί του τιμήματος ανά γραμμάριο 30 ευρώ, και μέρος αυτής ως αντάλλαγμα για τις παρεχόμενες υπηρεσίες να την χρησιμοποιήσουν για τις δικές τους ανάγκες. Ο ανωτέρω σε όλες τις περιπτώσεις χρησιμοποιούσε ως αντάλλαγμα για τις παρεχόμενες υπηρεσίες διακίνησης ναρκωτικών ένα μέρος της ηρωίνης χωρίς ιδιαίτερο εκ των προτέρων προσδιορισμό. Στις 25/11/2016 και πάλι με τον ίδιο τρόπο, αφού κατέβαλε στους πωλητάς το χρηματικό ποσό των 1000 ευρώ, παρέδωσε στην . το χρηματικό ποσό των 7.000 ευρώ και την απέστειλε στην Αθήνα να συναντηθεί με άγνωστο Αλβανό, ο οποίος θα παρέδιδε σ` αυτήν τρεις συσκευασίες ηρωίνης βάρους 520, 51 και 1,3 γραμμάρια και συνολικά ποσότητα ηρωίνης βάρους 572,3 γραμμ. Η μεταφορά αυτή δεν στέφθηκε με επιτυχία, γιατί κατά την άφιξη της στην Θεσσαλονίκη συνελήφθη από άνδρες της ΥΔΕΖΙ   (της ΔΑΘ) και σχηματίστηκε γι` αυτήν ιδιαίτερη δικογραφία. Ο . έχοντας αποκλειστικό σκοπό την περαιτέρω διακίνηση ναρκωτικών, στις 4/9/2016 και 5/9/2016 αφού προηγουμένως ήλθε σε επικοινωνία με τους Αλβανούς υπηκόους, που άκουγαν στα ονόματα … καθώς και με αγνώστων στοιχείων Αλβανό υπήκοο να του πωλήσουν και παραδώσουν στην … ποσότητα ηρωίνης βάρους 550 γραμμ. καταβάλλοντας ως τίμημα το χρηματικό ποσό των 8000 ευρώ, το οποίο της παραδόθηκε από αυτόν, για να καταβληθεί ως τίμημα για την αγορασθείσα ποσότητα ηρωίνης. Στις 15 και 16/10/2016 και πάλι συμφωνώντας με τους ανωτέρω Αλβανούς με τους οποίους συμφώνησε την παράδοση της ανωτέρω ποσότητας στην …, για να την μεταφέρει αυτή στην Θεσσαλονίκη και παραδώσει σ` αυτόν. Στις 25/11/2016 και πάλι συμφώνησε την παράδοση στην ανωτέρω, η οποία δρούσε κατ` εντολή αυτού ποσότητα ηρωίνης βάρους 572, 3 γραμμ. Η ανωτέρω … όμως μετά την μεταφορά της παραπάνω ποσότητας ηρωίνης στην Θεσσαλονίκη συνελήφθη από άνδρες της Υπηρεσίας Δίωξης κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας και δεν παραδόθηκε έτσι η ανωτέρω ποσότητα των 572,3 γραμμ. σ’ αυτόν. Περαιτέρω σε γενόμενη κατ’ οίκο έρευνα στην οικία του που βρίσκεται στην οδό . στην περιοχή της Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης βρέθηκε να κατέχει πέντε φιαλίδια εμπεριέχοντα μεθαδόνη βάρους 123 γραμμ. 107, 94, 133 και 114 γραμμάρια, καθώς και ένα μισή δισκίο stedon (διαζεπάμη) και μία συσκευασία κάνναβης βάρους 6,9 γραμμ. και μία συσκευασία κοκαΐνης βάρους 4,7 γραμμαρίων. Τέλος σε γενόμενη κατ’ οίκο έρευνα στην οικία της . με την οποία συζούσε ο ανωτέρω (.) και η οποία ανήκε αποκλειστικά σ` αυτόν βρέθηκαν τρεις συσκευασίες ηρωίνης βάρους 50,80 50,70 και 50,60 γραμμ. οποίες προοριζόταν για περαιτέρω διακίνηση σε τρίτους. Οι προβαλλόμενοι ισχυρισμοί του κατηγορουμένου περί τοξικομανίας είναι απορριπτέοι, αφού αυτός κατά τα αποδειχθέντα δεν απέκτησε την έξη της χρήσης των ναρκωτικών. Συνεπώς δεν δύναται να χαρακτηριστεί ως τοξικοεξαρτώμενος. Ο προ πολλών ετών σχετικός χαρακτηρισμός του δεν μπορεί να ισχύσει για την σημερινή του κατάσταση. Αν πράγματι ίσχυε και για την σημερινή του κατάσταση θα προσκόμιζε κάποια πρόσφατη ιατροδικαστική έκθεση, που θα αποδείκνυε την σημερινή του κατάσταση. Η κατηγορουμένη … είχε αποκτήσει την έξη της χρήσης ναρκωτικών, την οποία δεν μπορούσε να αποβάλει με τις δικές της δυνάμεις. Η ανωτέρω διακίνησε ναρκωτικές ουσίες, οι οποίες δρουν στο κεντρικό νευρικό σύστημα και προκαλούν εξάρτηση του ατόμου από αυτές. Η τοξικομανία της αποδεικνύεται από τις αναγνωσθείσες ιατροδικαστικές εκθέσεις, την ψυχιατρική εκτίμηση και από όλα τα λοιπά αποδεικτικά μέσα, τα οποία αναγνώσθηκαν στο ακροατήριο. Συγκεκριμένα στις 5/9/2016 μετέβη κατ` εντολή του … στην Αθήνα, όπου συναντήθηκε με Αλβανό αγνώστων στοιχείων, στον οποίο κατέβαλε το χρηματικό ποσό των 8000 ευρώ και αυτός της παρέδωσε μία συσκευασία ηρωίνης συνολικού βάρους 550 γραμμάρια με το περιτύλιγμα, την οποία μετέφερε στην Θεσσαλονίκη και παρέδωσε στον εντολέα της ., ο οποίος αφού την διαμοίρασε σε επί μέρους συσκευασίες την παρέδωσε στην συνέχεια σ` αυτήν και στον έτερο συγκατηγορούμενο τους . για περαιτέρω διακίνηση αυτής σε τρίτους αντί του τιμήματος των 30 ευρώ ανά γραμμάριο. Αφού βέβαια εξασφάλιζε και την δόση των συνεργατών του. Το τίμημα που θα λάμβαναν από την πώληση των ναρκωτικών θα το παρέδιδαν στην συνέχεια σ` αυτόν. Η ανωτέρω ενεργώντας πάντα κατ` εντολή του . μετέβη και στις 15/10/2016 στην Αθήνα καταβάλλοντας στον αγνώστων στοιχείων Αλβανό το χρηματικό ποσό των 4000 ευρώ, ο οποίος παρέδωσε και αυτήν την φορά την ίδια ποσότητα της ηρωίνης, ενώ ο . είχε προκαταβάλλει το χρηματικό ποσό των 3000 ευρώ στον πωλητή της ναρκωτικής ουσίας. Στις 25/11/2016 με τον ίδιο ανωτέρω τρόπο δρώντας κατέβαλε στον αγνώστων στοιχείων Αλβανό υπήκοο το χρηματικό ποσό των 1000ευρώ, ενώ το υπόλοιπο   συμφωνήθηκε να καταβληθεί σ` αυτόν κατά την παράδοση της ηρωίνης βάρους 572,3 γραμμαρίων, και αυτή να καταβάλει το χρηματικό ποσό των 7000 ευρώ, την οποία παρέλαβε και μετέφερε στην Θεσσαλονίκη αλλά πριν προλάβει να παραδώσει στον . για τον επιμερισμό αυτής σε δόσεις συνελήφθη και έτσι δεν εστέφθη από επιτυχία αυτήν την φορά η διακίνηση των ναρκωτικών. Εκ των ανωτέρω συνάγεται πως ο πρώτος των κατηγορουμένων … τέλεσε τις πράξεις της θανατηφόρου βλάβης (άρθρο 311 περ. β του ΠΚ) η οποία τελέστηκε κατ` εντολή του ., της παράνομης οπλοφορίας, οπλοχρησίας, οπλοκατοχής και της διακίνησης ναρκωτικών από τοξικοεξαρτημένο πρόσωπο, το οποίο δεν μπορούσε να αποβάλει την έξη της χρήσης των ναρκωτικών με τις δικές του δυνάμεις. Η πράξη της κατοχής του πιστολιού, τύπου Makarov με αποξεσμένο αριθμό σειράς και με ενσωματωμένο γεμιστήρα 7 φυσιγγίων, η πράξη αυτή απορροφάται από την πράξη της οπλοφορίας, συνεπώς για την κατοχή του όπλου αυτού, με το οποίο τελέστηκε η κύρια πράξη της θανατηφόρου βλάβης πρέπει να απαλλαγεί ο κατηγορούμενος. Ο δεύτερος των κατηγορουμένων, ., τέλεσε τις πράξεις: της ηθικής αυτουργίας στις πράξεις της θανατηφόρου βλάβης , της ηθικής αυτουργίας στην διακίνηση ναρκωτικών και της φυσικής αυτουργίας στην διακίνηση των ναρκωτικών και η τρίτη των κατηγορουμένων . τέλεσε την πράξη της διακίνησης ναρκωτικών από πρόσωπο, που απέκτησε την έξη της χρήσης των ναρκωτικών, την οποία δεν μπορεί να αποβάλει με τις δικές της προσωπικές δυνάμεις. Συνεπώς κατά τα ανωτέρω πρέπει να καταδικαστούν οι ανωτέρω κατηγορούμενοι μετά τον ορθό προσδιορισμό της πρώτης πράξης από την πράξη της ανθρωποκτονίας με πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο στην πράξη της θανατηφόρου βλάβης και της ηθικής αυτουργίας σ` αυτήν κατά τα λοιπά όπως πρωτόδικα.>>.

 

Οι συνήγοροι υπερασπίσεως του πρώτου κατηγορουμένου, αφού έλαβαν με τη σειρά τον λόγο από τον Πρόεδρο και ανέπτυξαν την υπεράσπισή του, ζήτησαν να γίνουν δεκτοί οι ισχυρισμοί του περί μεταβολής της κατηγορίας σε θανατηφόρα σωματική βλάβη και της τοξικομανίας.

 

Ο συνήγορος υπεράσπισης του δεύτερου κατηγορουμένου, αφού ζήτησε και έλαβε τον λόγο από τον Πρόεδρο και ανέπτυξε την υπεράσπιση, ζήτησε να γίνουν δεκτοί οι ισχυρισμοί του περί μεταβολής της κατηγορίας σε απλή συνέργεια στη θανατηφόρα σωματική βλάβη και της τοξικομανίας.

 

Ο συνήγορος υπεράσπισης της τρίτης κατηγορουμένης, αφού ζήτησε και έλαβε τον λόγο από τον Πρόεδρο και ανέπτυξε την υ[υπεράσπιση, ζήτησε την επιείκεια του Δικαστηρίου.

 

Ο Πρόεδρος ρώτησε τους κατηγορούμενους αν έχουν να προσθέσουν τίποτα για την υπεράσπισή τους και αυτοί απάντησαν αρνητικά.

 

Κατόπιν ο Πρόεδρος κήρυξε περαιωμένη τη συζήτηση.

 

Στη συνέχεια το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης, αποσύρθηκε προς διάσκεψη στον ειδικό γι’ αυτό χώρο, πλην του Εισαγγελέως, και αφού διασκέφτηκε μυστικά, παρούσας και της Γραμματέως, κατάρτισε την απόφασή του και μετά από λίγο επανήλθε στην έδρα του, παρουσία και της Γραμματέως και των υπολοίπων παραγόντων της δίκης, διά του Προέδρου του, δημοσίευσε σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του την υπ’ αριθμ. 164/2020 απόφασή του, η οποία έχει ως εξής:

 

 

ΑΦΟΥ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του ισχύοντος Συντάγματος, «έγκλημα δεν υπάρχει ούτε ποινή επιβάλλεται χωρίς νόμο που να ισχύει πριν από την τέλεση της πράξης και να ορίζει τα στοιχεία της. Ποτέ δεν επιβάλλεται ποινή βαρύτερη από εκείνη που προβλεπόταν κατά την τέλεση της πράξης». Επίσης, κατά το άρθρο 7 παρ. 1 της Ε.Σ.Δ.Α., «ουδείς δύναται να καταδικασθή δια πράξιν ή παράλειψιν η οποία, καθ΄ ην στιγμήν διεπράχθη, δεν απετέλει αδίκημα συμφώνως προς το εθνικόν ή διεθνές δίκαιον. Ούτε και επιβάλλεται βαρύτερη ποινή από εκείνην η οποία επεβάλλετο κατά την στιγμήν της διαπράξεως του αδικήματος», ενώ κατά το άρθρο 15 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, που έχει κυρωθεί με το Νόμο 2462/1997, «κανείς δεν καταδικάζεται για πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες δεν ήταν αξιόποινες κατά το εσωτερικό ή διεθνές δίκαιο τη στιγμή της διάπραξής τους. Επίσης, δεν επιβάλλεται βαρύτερη ποινή από εκείνην που προβλεπόταν κατά την χρονική στιγμή της διάπραξής του ποινικού αδικήματος. Εάν, μετά τη διάπραξή του ο νόμος προβλέπει την επιβολή ελαφρύτερης ποινής, ο δράστης επωφελείται από αυτήν». Εξάλλου, κατά το άρθρο 2 παρ. 1 του Π.Κ., «αν από την τέλεση της πράξης έως την αμετάκλητη εκδίκασή της ίσχυσαν δύο ή περισσότεροι νόμοι, εφαρμόζεται αυτός που περιέχει τις ευμενέστερες για τον κατηγορούμενο διατάξεις». Η διάταξη αυτή αναφέρεται στους ουσιαστικούς ποινικούς νόμους και όχι στους δικονομικούς, καθόσον οι δικονομικοί νόμοι έχουν αναδρομική ισχύ και ρυθμίζουν τις εκκρεμείς δίκες κατά το ατέλεστο, κατά το χρόνο της έκδοσής τους, μέρος αυτών, εκτός αν ορίζουν διαφορετικά (Ολ. Α.Π. 1/2014). Κατά την έννοια της ίδιας διάταξης, με την οποία καθιερώνεται η αρχή της αναδρομικότητας του επιεικέστερου ουσιαστικού ποινικού νόμου, που ίσχυσε από την τέλεση της πράξης μέχρι το χρόνο της αμετάκλητης εκδίκασης της υπόθεσης, επιεικέστερος νόμος θεωρείται εκείνος που περιέχει τις ευμενέστερες για τον κατηγορούμενο διατάξεις, δηλαδή εκείνος, ο οποίος με την εφαρμογή του, με βάση τις προβλεπόμενες στη συγκεκριμένη περίπτωση προϋποθέσεις, επιφέρει την ευνοϊκότερη για τον κατηγορούμενο ποινική μεταχείριση. Προς τούτο γίνεται σύγκριση των περισσοτέρων σχετικών διατάξεων στο σύνολο των προϋποθέσεων που προβλέπονται από καθεμιά από αυτές. Αν από τη σύγκριση αυτή προκύψει ότι ο κατηγορούμενος, όπως κατηγορείται, επιβαρύνεται το ίδιο από όλους τους νόμους, τότε εφαρμοστέος είναι ο νόμος που ίσχυε κατά το χρόνο τέλεσης της. πράξης, διαφορετικά εφαρμόζεται ο νεότερος επιεικέστερος νόμος. Ειδικότερα, επιεικέστερος είναι ο νόμος, που προβλέπει το χαμηλότερο ανώτατο όριο του είδους της ποινής, αν δε το ανώτατο όριο είναι το ίδιο, επιεικέστερος είναι αυτός που προβλέπει το μικρότερο κατώτατο όριο. Για το χαρακτηρισμό ενός νόμου ως επιεικέστερου ή μη λαμβάνεται κατ’ αρχήν υπόψη το ύψος των απειλούμενων ποινών κάθειρξης ή φυλάκισης, ενώ θεωρείται η πρώτη βαρύτερη της δεύτερης και σε περίπτωση χρηματικής ποινής λαμβάνεται υπόψη επί ίσων ποινών κάθειρξης ή φυλάκισης και η χρηματική ποινή (ΑΠ 797/2020). Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 308 § 1 εδ. α`, 310 § 1, 2 και 311 εδ. β` του προϊσχύσαντος ΠΚ, προκύπτει ότι για την στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της θανατηφόρου σωματικής βλάβης, κατά την έννοια του εδ. β` του άρθρου 311 ΠΚ, το οποίο είναι έγκλημα εκ του αποτελέσματος και το οποίο, σύμφωνα με τα ανωτέρω, έχει εφαρμογή στην προκειμένη περίπτωση (προβλέπεται ίδια ποινή τόσο στον νέο ΠΚ, όσο και στον προϊσχύσαντα ΠΚ) , απαιτείται, εκτός από το δόλο του δράστη για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης του παθόντος και αμέλεια ως προς το βαρύτερο αποτέλεσμα του θανάτου, ο οποίος είχε ως αιτία την βαριά πάθηση του σώματος ή της διάνοιας του παθόντος. Κατά το άρθρο 28 ΠΚ, για την θεμελίωση αμέλειας ως προς το τελευταίο αποτέλεσμα απαιτείται να διαπιστωθεί α) ότι ο δράστης δεν κατέβαλε την απαιτούμενη, κατ` αντικειμενική κρίση, προσοχή, την οποία οφείλει να καταβάλει κάθε συνετός και ευσυνείδητος άνθρωπος που βρίσκεται υπό τις ίδιες πραγματικές καταστάσεις, με βάση τους νομικούς κανόνες, τις συνήθειες που επικρατούν στις συναλλαγές, την κοινή πείρα, τη συνήθη πορεία των πραγμάτων και τη λογική, β) ότι αυτός, με βάση τις προσωπικές του περιστάσεις, ιδιότητες γνώσεις και ικανότητες, ως εκ της υπηρεσίας ή του επαγγέλματος του, μπορούσε να προβλέψει και αποφύγει το αποτέλεσμα, το οποίο είτε δεν προείδε, είτε το προέβλεψε μεν, πίστευε όμως ότι θα απεφεύγετο και γ) ότι υπάρχει αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της ενεργείας ή παραλείψεως του δράστη και του επελθόντος αποτελέσματος του θανάτου του θύματος [Α.Π 989/2009].

 

Περαιτέρω, κατά το άρθρο 46 παρ. 1 ΠΚ, με την ποινή του αυτουργού τιμωρείται και όποιος με πρόθεση προκάλεσε σε άλλον την απόφαση να εκτελέσει την άδικη πράξη που διέπραξε (ηθικός αυτουργός). Από τις διατάξεις αυτές, σε συνδυασμό και με εκείνες των άρθρων 26 και 27 ΠΚ, προκύπτει ότι ο ηθικός αυτουργός εγκλήματος τιμωρείται με την ποινή του φυσικού αυτουργού, που τέλεσε το έγκλημα εκ δόλου. Επί των εγκλημάτων “εκ του αποτελέσματος χαρακτηριζόμενων (διακρινομένων)”, επί των οποίων ο αυτουργός τιμωρείται με βαρύτερη ποινή, αν το επελθόν βαρύτερο αποτέλεσμα μπορεί να αποδοθεί σε αμέλεια του, ο ηθικός αυτουργός (στο βασικό έγκλημα) τιμωρείται με τη βαρύτερη ποινή (όπως και ο φυσικός αυτουργός), αν το (βαρύτερο) αποτέλεσμα μπορεί να αποδοθεί και σε δική του αμέλεια, δηλαδή μόνον εφόσον από έλλειψη της προσοχής την οποία όφειλε κατά τις περιστάσεις και μπορούσε να καταβάλει είτε δεν το προέβλεψε είτε το προέβλεψε ως δυνατό πίστεψε όμως ότι δεν θα επερχόταν. Χωρίς εκ τούτου και να χαρακτηρίζεται ως ηθικός αυτουργός σε εξ αμελείας έγκλημα, αφού σε αμέλεια και δη και δική του, αποδίδεται μόνο στο αποτέλεσμα και όχι η βασική (εκ δόλου) πράξη την οποία αφορά η ηθική αυτουργία [ΑΠ 2045/2010]. Ακόμη, η συμπεριφορά που συνιστά το βασικό έγκλημα, από την οποία προκαλείται το βαρύτερο αποτέλεσμα, εμπεριέχει (και πρέπει να εμπεριέχει) εγγενώς από τη φύση της έναν ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο προκλήσεως του βαρύτερου αποτελέσματος, πράγμα που σημαίνει ότι ο δράστης αυτού το προβλέπει ή μπορεί να το προβλέψει αντικειμενικά και συνεπώς να καταλογιστεί σ` αυτόν το βαρύτερο αυτό αποτέλεσμα (ΑΠ 350/2019 ΝΟΜΟΣ). Επίσης από την ίδια διάταξη του άρθρου 46 παρ. 1 του ΠΚ, προκύπτει ότι για την ύπαρξη αξιόποινης ηθικής αυτουργίας απαιτείται, αντικειμενικώς, η πρόκληση από τον ηθικό αυτουργό σε κάποιον άλλον της αποφάσεως να τελέσει ορισμένη πράξη, η οποία συγκροτεί την αντικειμενική υπόσταση ορισμένου εγκλήματος ή τουλάχιστον συνιστά αρχή εκτελέσεως αυτής, την οποία και τέλεσε. Η πρόκληση της αποφάσεως αυτής μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο, όπως με συμβουλές, απειλή ή με εκμετάλλευση οποιασδήποτε πλάνης, πραγματικής ή νομικής ή περί τα παραγωγικά της βουλήσεως αίτια ή με τη διέγερση μίσους κατά του θύματος, με πειθώ ή φορτικότητα ή με την επιβολή ή την επιρροή προσώπου, λόγω της ιδιότητας και της θέσεως του ή και της σχέσεως του με τον φυσικό αυτουργό. Υποκειμενικώς απαιτείται δόλος, ο οποίος συνίσταται στη συνείδηση της ορισμένης πράξεως στην οποία παρακινεί τον φυσικό αυτουργό, χωρίς να είναι αναγκαίος ο καθορισμός της πράξεως αυτής μέχρι λεπτομερειών, αρκεί δε και ενδεχόμενος, εκτός αν για την αντικειμενική θεμελίωση του οικείου εγκλήματος απαιτείται άμεσος ή υπερχειλής δόλος, οπότε ο δόλος αυτός πρέπει να συντρέχει και στο πρόσωπο του ηθικού αυτουργού [ΑΠ 287/2015]. Εξάλλου από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1 παρ. 1 περ. α και 2 περ. β και 10 παρ. 1, 13 περ. α του νόμου 2168/93, όπως αντικαταστάθηκαν με τον νόμο 4678/2020, οπλοφορία τελεί όποιος φέρει μαζί του παράνομα μεταξύ άλλων οιοδήποτε αντικείμενο που είναι πρόσφορο για επίθεση και άμυνα μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και κάθε είδους πιστόλια, περίστροφα οιουδήποτε τύπου και φυσίγγια (άρθρο 1 παρ. 1 περ. α και 2 περ. β του νόμου 2168/93, όπως ισχύουν μετά την αντικατάσταση τους με τον νόμο 4678/2020). Τα όπλα πρέπει να φέρονται παράνομα χωρίς δηλαδή την άδεια της αρμόδιας Αστυνομικής αρχής του τόπου κατοικίας ή διαμονής του κατηγορουμένου. Πιστόλια είναι οι μηχανισμοί εκείνοι που παράγουν οστική δύναμη προερχόμενη από οποιαδήποτε αιτία και εκτοξεύουν βλήματα. Επίσης δεν επιτρέπεται να φέρονται   παράνομα μαχαίρια εκτός αν η χρήση αυτών γίνεται για επαγγελματική   χρήση θήρα, αλιεία κ.λπ. (ΑΠ 743/2011, ΑΠ 242/2017, ΑΠ 662/2018, ΑΠ 1496/2018, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ). Η παράνομη οπλοφορία προϋποθέτει και την κατοχή αυτών, γι’ αυτό οι δύο πράξεις αυτές συρρέουν φαινομενικώς απορροφώμενη η δεύτερη από την πρώτη, στην περίπτωση βέβαια που υφίσταται ταυτότητα του αντικειμένου (ΑΠ 425/2005, ΑΠ 1113/2005, ΑΠ 200/2005). Περαιτέρω, κατά το άρθρο 14 του ιδίου ως άνω νόμου (2168/1993), όποιος με χρήση όπλου ή άλλου αντικειμένου αναφερόμενου στον παρόντα νόμο διαπράξει κακούργημα ή πλημμέλημα από δόλο ή αμέλεια και καταδικασθεί, ανεξάρτητα από την ποινή που επιβάλλεται γι` αυτό, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών. Περαιτέρω κατά την διάταξη του άρθρου 1 παρ. 1 περ. α, δ του νόμου 2168/93 όπλα είναι τα αναφερόμενα στον νόμο αυτό αντικείμενα, η κατοχή των οποίων απαγορεύεται εκτός αυτών, που η κατοχή τους επιτρέπεται κατά τους όρους του νόμου αυτού. Όπλα κατά την ανωτέρω διάταξη είναι τα κάθε είδους πιστόλια και περίστροφα και τα εφόδια βολής (φυσίγγια) και κάθε αντικείμενο που είναι πρόσφορο για επίθεση και άμυνα. Περαιτέρω κατά την διάταξη του άρθρου 7 παρ. 1 και 8 α΄ του ιδίου νόμου κατοχή είναι η άσκηση φυσικής εξουσίας επί των κατεχομένων αντικειμένων, που διαλαμβάνονται στην διάταξη του άρθρου 1 του νόμου αυτού, τιμωρουμένη με την ποινή που προβλέπεται σ` αυτήν (ΑΠ 334/2009, ΑΠ 1563/2010 Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ). Τέλος κατά την διάταξη του άρθρου 20 του νόμου 4139/2013 όπως η παράγραφος 2 αυτής αντικαταστάθηκε με την διάταξη του άρθρου 2 του νόμου 4523/2018 και η οποία ορίζει ότι: «1. Όποιος, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 21, 22 και 23, διακινεί παράνομα ναρκωτικά, τιμωρείται με κάθειρξη τουλάχιστον οκτώ (8) ετών και με χρηματική ποινή μέχρι τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ. 2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 29, ως έγκλημα διακίνησης ναρκωτικών νοείται κάθε πράξη με την οποία συντελείται η κυκλοφορία ναρκωτικών ουσιών ή πρόδρομων ουσιών που αναφέρονται στους πίνακες της παραγράφου 2 του άρθρου 1 και ιδίως η εισαγωγή, η εξαγωγή, η διαμετακόμιση, η πώληση, η αγορά, η προσφορά, η διανομή, η διάθεση, η αποστολή, η παράδοση, η αποθήκευση, η παρακατάθεση, η παρασκευή, η κατοχή, η μεταφορά, η νόθευση, η πώληση νοθευμένων ειδών μονοπωλίου ναρκωτικών ουσιών, η καλλιέργεια ή η συγκομιδή οποιουδήποτε φυτού του γένους της κάνναβης, του φυτού της μήκωνος της υπνοφόρου, οποιουδήποτε είδους φυτού του γένους ερυθροξύλου, καθώς και οποιουδήποτε άλλου φυτού από το οποίο παράγονται ναρκωτικές ουσίες, η παραγωγή και η εκχύλιση ναρκωτικών ουσιών, η χορήγηση ουσιών για υποκατάσταση της εξάρτησης κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων, η διεύθυνση καταστήματος το οποίο γίνεται εν γνώσει του δράστη συστηματική διακίνηση ναρκωτικών, η χρηματοδότηση, η οργάνωση ή η διεύθυνση δραστηριοτήτων διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, η νόθευση ή η κατάρτιση ή η χρησιμοποίηση πλαστής ιατρικής συνταγής για την χορήγηση ναρκωτικών με σκοπό τη διακίνηση τους, καθώς και η μεσολάβηση σε κάποια από τις πράξεις αυτές. 3. Αν περισσότερες πράξεις διακίνησης αφορούν την ίδια ποσότητα ναρκωτικών συντρέχει μόνο ένα έγκλημα διακίνησης. Κατά την επιμέτρηση της ποινής λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των επί μέρους πράξεων διακίνησης, το είδος, η συνολική ποσότητα και η καθαρότητα του ναρκωτικού, καθώς και η βαρύτητα των σχετικών επιπτώσεων στην υγεία». Στην διάταξη του άρθρου 20 του νόμου 4139/2013 τυποποιείται το έγκλημα της διακίνησης ναρκωτικών και στην παράγραφο 2 αυτής αναφέρονται οι τρόποι τελέσεως αυτής (της διακίνησης των ναρκωτικών). Όλοι οι τρόποι τελέσεως αυτής (της διακινήσεως των ναρκωτικών) συνιστούν ένα έγκλημα, αν αφορούν την αυτή ποσότητα ναρκωτικών. Η κατοχή των ναρκωτικών πραγματώνεται με την άσκηση της φυσικής εξουσίας, ώστε σε κάθε στιγμή ο δράστης να μπορεί να διαπιστώνει την ύπαρξη αυτής και να δύναται να την διαθέσει περαιτέρω σε τρίτους. Ενώ η πράξη της μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών συντελείται με την μετακίνηση ή μεταφορά ναρκωτικών ουσιών από τόπο σε τόπο με οιονδήποτε τρόπο και μέσο. Τέλος η αγορά και πώληση ναρκωτικών συντελείται με τους όρους που αναφέρονται στην διάταξη του άρθρου 513 του ΑΚ , δηλ με την παράδοση της ναρκωτικής ουσίας και την καταβολή του τιμήματος. Για την συντέλεση του εγκλήματος της αγοράς ή πωλήσεως ναρκωτικών είναι αδιάφορη η ποσότητα των ναρκωτικών και το ύψος του τιμήματος. (ΑΠ 57/2020, ΑΠ 2037/2019, ΑΠ 884/2019, ΑΠ 571/2019 Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ). Ο δράστης του βασικού εγκλήματος για τα ναρκωτικά (άρθρο 20 παρ. 1,2,3 του νόμου 4139/2013) τιμωρείται επιεικέστερα αν αποδειχθεί, πως απέκτησε την έξη της χρήσης των ναρκωτικών και δεν δύναται να την αποβάλλει με τις δικές του δυνάμεις. Στην περίπτωση αυτή (άρθρο 30 παρ. 1, 2, 3, και 4 του ν 4139/2013) ο δράστης τιμωρείται σε βαθμό πλημμελήματος. Η απόδειξη της τοξικομανίας μπορεί να γίνει με οιοδήποτε αποδεικτικό μέσο (ιατροδικαστική έκθεση, έκθεση τοξικολογίας, ψυχιατρικές εκτιμήσεις κ.λπ. ΑΠ 1207/2016, ΑΠ 776/2016, ΑΠ 676/2016 Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ).

 

Στην προκειμένη περίπτωση από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων της κατηγορίας και της υπερασπίσεως στο ακροατήριο, που περιέχονται στα ενσωματωμένα στην παρούσα απόφαση πρακτικά της δημόσιας συνεδριάσεως του παρόντος Δικαστηρίου, τα έγγραφα, τα οποία αναγνώσθηκαν στο ακροατήριο και καταχωρήθηκαν στα ίδια πρακτικά, την με αριθμ. πρωτ. ./24-5-2016 ιατροδικαστική έκθεση νεκροψίας – νεκροτομής, σε συνδυασμό με τις απολογίες των κατηγορουμένων και γενικά από όλη τη συζήτηση της υποθέσεως, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά:

 

Στις 20-05-2016 περί ώρα 12.00 και ενώ ο ., γεννημένος στις 05-06-1950, είχε σταθμεύσει το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΝΚ-. Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του στην συμβολή των οδών Κίμωνος με Βαλτετσίου στην περιοχή της Τούμπας Θεσσαλονίκης, επί της οδού …, αναμένοντας τον φίλο και συγκάτοικό του, ., να επιστρέψει από το αρτοποιείο, στο οποίο είχε μεταβεί, άγνωστος άνδρας, που κινήθηκε στο πεζοδρόμιο από την πλευρά του οδηγού, έβαλλε εναντίον του με πυροβόλο όπλο-πιστόλι, τουλάχιστον έξι φορές, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του στα κάτω άκρα του. Το θύμα διεκομίστηκε με σταθμό ΕΚΑΒ έξαιμο (με βαρύ υπογλυκαιμικό shock) στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου. Παρουσίασε δύο επεισόδια καρδιακής ανακοπής, που ανατάχτηκαν μετά από εφαρμογή εξειδικευμένης υποστήριξης. Μεταφέρθηκε άμεσα στο χειρουργείο διασωληνωμένος, υπό μετάγγιση και υπό καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), όπου παρουσίασε και τρίτο επεισόδιο καρδιακής ανακοπής, που επίσης ανατάχτηκε. Στο χειρουργείο έγινε διερεύνηση αγγείωσης των κάτω άκρων και διαπιστώθηκαν στο δεξιό κάτω άκρο εκτεταμένες πολλαπλές τρώσεις της επιπολής μηριαίας αρτηρίας στο ύψος του hunter και διενεργήθη μηρό-ιγνιακό by pass ύπερθεν του γόνατος. Στο αριστερό κάτω άκρο διενεργήθηκε ο έλεγχος των φλεβικών αιμορραγιών και λόγω απουσίας περιφερειακών σφίξεων έγινε παρασκευή της αριστερής κοινής μηριαίας, όπου διαπιστώθηκε χρόνια απόφραξη. Μετεγχειρητικά ο ασθενής μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ διασωληνωμένος υπό μηχανικό αερισμό με κακή αερομετρία, βαρύτατη αιμοδυναμική αστάθεια, διαταραχές πηκτικού μηχανισμού. Δεν παρουσίασε ανταπόκριση στην επιθετική θεραπευτική προσπάθεια ανάταξης της καταπληξίας και της προϊούσας πολυοργανικής ανεπάρκειας. Κατέληξε στις 07:44 της επόμενης ημέρας (21-05-2016), δώδεκα ώρες μετά την εισαγωγή του στη ΜΕΘ. Κατά την αυτοψία στον τόπο του εγκλήματος από τους αστυνομικούς του Τμήματος Εγκλημάτων Κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας, διαπιστώθηκε ότι η πόρτα του οδηγού έφερε οπή από βλήμα πυροβόλου όπλου σε απόσταση δέκα περίπου εκατοστών κάτω από τη βάση του παραθύρου, ενώ το τζάμι αυτής ήταν πλήρως διαρρηγμένο. Κατά την έρευνα εξωτερικά και πέριξ του οχήματος, ανευρέθηκαν έξι (6) κάλυκες φυσιγγίων πυροβόλου όπλου με ενδείξεις πυθμενίου «9×18 Mak» και μία (1) βολίδα, ενώ στο εσωτερικό του οχήματος ανευρεύθηκαν δύο (2) βολίδες φυσιγγίων, εκ των οποίων η μία εμφανώς παραμορφωμένη. Κατά την διενεργηθείσα έρευνα του τόπου του εγκλήματος και του υποδειχθέντος από τους μάρτυρες δρομολογίου διαφυγής του δράστη, δεν ανευρέθηκε το μέσο τέλεσης. Στο εσωτερικό του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΝΚ-. Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου ανευρέθηκε μεταξύ άλλων η με αριθμό . ΙΜΕΙ συσκευή κινητού τηλεφώνου μάρκας ALCATEL που κατείχε το θύμα και στην οποία ήταν ενεργοποιημένη η με αριθμό . σύνδεση της εταιρίας VODAFONE. Κατά την έρευνα που ακολούθησε στο διαμέρισμα του θύματος επί της οδού ., βρέθηκε έτερη τηλεφωνική συσκευή μάρκας TURBO X, που κατείχε το θύμα, η οποία έφερε δύο αριθμούς ΙΜΕΙ, και δη ΙΜΕΙ 1: . και ΙΜΕΙ 2: ., με ενεργοποιημένη στον αριθμό ΙΜΕΙ 1 την με αριθμό . τηλεφωνική σύνδεση της εταιρίας Q, ενώ στον αριθμό ΙΜΕΙ 2 την με αριθμό . κάρτα SIM της εταιρίας VODAFONE. Επιπλέον, από τους θεράποντες ιατρούς του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου, παραδόθηκε στους αστυνομικούς μία παραμορφωμένη βολίδα φυσιγγίου πυροβόλου όπλου, η οποία ανευρέθηκε στα ρούχα του θύματος. Κατά την διενεργηθείσα νεκροψία, διαπιστώθηκε ότι η σορός έφερε τρία διαμπερή τραύματα από βολίδες πυροβόλου όπλου διαμέτρου 1 εκ. περίπου στον αριστερό μηρό και ένα διαμπερές τραύμα όμοιας διαμέτρου στο δεξί μηρό. Συμπερασματικά ο ιατροδικαστής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο θάνατος επήλθε συνεπεία μεθαιμορραγικού σοκ ένεκα τραυματικών κακώσεων των κάτω άκρων μετά από πυροβολισμό με πυροβόλο όπλο. Από την δε τοξικολογική εξέταση ανιχνεύθηκαν στο αίμα του θύματος οι ουσίες της μεθαδόνης, ο μεταβολίτης της EDDP και λιδοκαΐνη. Το θύμα ήταν ένοικος διαμερίσματος 4ου ορόφου επί της οδού …, στο οποίο φιλοξενούσε για μακρό χρονικό διάστημα τον .. Τόσο το θύμα όσο και ο συγκάτοικός του είχαν καταδικαστεί στο παρελθόν για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και μάλιστα το θύμα είχε αποφυλακιστεί το έτος 2013. Αμφότεροι παρακολουθούσαν το πρόγραμμα απεξάρτησης εξαρτημένων ατόμων του Δημόσιου Ψυχιατρείου Θεσσαλονίκης, το οποίο επισκέπτονταν κάθε Παρασκευή, προκειμένου να λαμβάνουν την εβδομαδιαία θεραπευτική αγωγή τους. Ο . την ημέρα της επίθεσης (20-05- 2016) και περί ώρα 11.30΄ μετέβη μαζί με το θύμα με το προαναφερθέν όχημα στο Δημόσιο Ψυχιατρείο Θεσσαλονίκης στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, προκειμένου, να τους χορηγηθεί μεθαδόνη στα πλαίσια της θεραπευτικής αγωγής, που ακολουθούσαν. Στη συνέχεα επέστρεψαν περί ώρα 12.00΄, όπου και στάθμευσαν το αυτοκίνητο επί της οδού ., πλησίον της πολυκατοικίας όπου διέμεναν και ο . ανέβηκε για λίγα λεπτά στο διαμέρισμα, ενώ το θύμα παρέμεινε στο όχημα. Αφού επέστρεψε ο . στο αυτοκίνητο και επιβιβάστηκε, κινήθηκαν επί της οδού Βαλτετσίου με κατεύθυνση προς την οδό ., όπου στάθμευσαν το αυτοκίνητο στην συμβολή των οδών …, προκειμένου ο . να μεταβεί σε παρακείμενο φούρνο, στη συμβολή των οδών . και .. Όσο χρόνο ο τελευταίος βρισκόταν στο φούρνο και ο . παρέμενε στο όχημα, έλαβε χώρα η ένοπλη επίθεση, χωρίς να καταφέρει να αντιληφθεί ο . το δράστη αυτής. Όλοι οι μάρτυρες κατηγορίας που ήταν αυτόπτες στο συμβάν, κάνουν λόγο για μετρίου αναστήματος, αδύνατο άτομο που φορούσε σκουρόχρωμη αθλητική φόρμα και είχε σηκωμένη την κουκούλα, σε καμία περίπτωση όμως δεν είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τον δράστη καθώς δεν είδαν το πρόσωπό του. Περαιτέρω, από την Υπηρεσία του Τμήματος Εγκλημάτων Κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας πραγματοποιήθηκε έρευνα των οδών διαφυγής του δράστη, όσο και των οδών προσέγγισης στον τόπο διάπραξης της ανθρωποκτονίας για τη συλλογή βιντεοληπτικού υλικού από κλειστά κυκλώματα εικονοσκόπησης καταστημάτων και επιχειρήσεων. Από την επεξεργασία του βιντεοληπτικού υλικού που παρασχέθηκε από τα παρακείμενα στους δρόμους καταστήματα και ειδικότερα από το κλειστό κύκλωμα εικονοσκόπησης του καταστήματος «.» που βρίσκεται στη συμβολή των οδών … στην Τούμπα Θεσσαλονίκης, εντοπίσθηκε την 09:42.02 ώρα της 20-05-2016 (η ψηφιακή απεικόνιση της ώρας στο κατασχεμένο βιντεοληπτικό υλικό υπολείπεται της πραγματικής κατά μία (1) ώρα, ήτοι 10:42.02 ώρα πραγματική) ένας άνδρας να αποβιβάζεται από τη θέση του συνοδηγού IX αυτοκινήτου, ερυθρού ή βυσσινί χρώματος, μάρκας RENAULT LAGUNA, που κινείται επί της οδού . με κατεύθυνση ανατολικά και το οποίο σταθμεύει για ένα λεπτό έναντι του ανωτέρω καταστήματος. Ο άνδρας εμφαίνεται στο οπτικό υλικό να διασχίζει κάθετα την οδό . προς την οδό .. Το εν λόγω άτομο διακρίνεται να φοράει αθλητική φόρμα χρώματος σκούρου μπλε, με λευκές ρίγες στα πλάγια, αθλητική ζακέτα μαύρου χρώματος με κουκούλα (τύπο hoodie), με λευκές ρίγες στα χέρια και λευκή λεπτομέρεια στο στήθος, αθλητικά παπούτσια, μαύρα γυαλιά, να έχει κοντοκουρεμένα μαλλιά και να έχει αμφότερα τα χέρια του στις τσέπες της ζακέτας. Η αμφίεση και τα χαρακτηριστικά του εν λόγω ατόμου ομοιάζουν σε μεγάλο βαθμό με τις περιγραφές του δράστη που έδωσαν οι αυτόπτες μάρτυρες, είναι δηλαδή αδύνατος και μετρίου αναστήματος. Αφού ο εν λόγω άνδρας πέρασε πεζός την οδό ., το RENAULT LAGUNA, με άγνωστο έτερο οδηγό, εμφαίνεται στο βίντεο να πραγματοποιεί αναστροφή επί της συμβολής των οδών . και ., έναντι του καταστήματος με την επωνυμία «.. Ε.Π.Ε.» και να κινείται επί της οδού . με κατεύθυνση προς την οδό Εγνατία. Από το κλειστό κύκλωμα εικονοσκόπησης του ίδιου καταστήματος (.) προκύπτει ότι το ίδιο άτομο την 09:45:02 ώρα (πραγματική ώρα 10:45:02), διέρχεται εκ νέου πεζό από το πεζοδρόμιο μπροστά από το κατάστημα επί της οδού . με κατεύθυνση προς την οδό Βαλτετσίου με την διαφορά, ότι αυτή τη φορά καλύπτει τα χαρακτηριστικά του προσώπου με την κουκούλα της αθλητικής ζακέτας του. Στο κατασχεθέν βιντεοληπτικό υλικό του ως άνω καταστήματος ο χρόνος τέλεσης του εγκλήματος προσδιορίζεται πριν την 11.04′ εμφαινόμενη ώρα, δηλαδή πριν την 12.04′ πραγματική ώρα. Το γεγονός αυτό τεκμαίρεται από την αντίδραση της υπαλλήλου του καταστήματος (.) στον θόρυβο των πυροβολισμών και εν συνεχεία στην κίνησή της προς την είσοδο του καταστήματος, απ’ όπου κοίταξε προς το σημείο που ήταν σταθμευμένο το αυτοκίνητο του θύματος. Στο βιντεολητικό υλικό του κλειστού κυκλώματος εικονοσκόπησης του καταστήματος με την επωνυμία «. Ε.Π.Ε.», το οποίο βρίσκεται στην οδό … στην Τούμπα Θεσσαλονίκης, έναντι του καταστήματος «.», εμφαίνεται από την 10:46:25 ώρα ως την 10:46:51 καταγεγραμμένη ώρα του κλειστού κυκλώματος να αποβιβάζεται το ίδιο άτομο από το ίδιο αυτοκίνητο που περιγράφηκε παραπάνω. Στο βιντεοληπτικό υλικό του κλειστού κυκλώματος εικονοσκόπησης του καταστήματος με την επωνυμία «.» το οποίο βρίσκεται στην οδό … στην Τούμπα Θεσσαλονίκης φαίνεται την 11:05:22 ώρα της 20-05-2016 να διέρχεται το ίδιο άτομο που αναφέρθηκε παραπάνω με το δεξί του χέρι να είναι συνεχώς στην τσέπη της ζακέτας που φοράει. Όπως δε κατέθεσε   ο ., το θύμα από τα έτη 2010-2011 συναναστρεφόταν με ένα άτομο που θυμάται ως ‘.’, ηλικίας 50 ετών περίπου, από το οποίο το θύμα αγόραζε ποσότητες ηρωίνης, τόσο για ιδία χρήση όσο και για να διακινεί ο ίδιος. Τον . τον συναντούσε σε ένα μπαρ που διατηρούσε το θύμα εκείνη την εποχή στη περιοχή ., αλλά και έξω από το Δημόσιο Ψυχιατρείο Θεσσαλονίκης, στην Σταυρούπολη, όταν μετέβαινε με το θύμα για να λάβουν θεραπευτική αγωγή. Μάλιστα, όποτε μετέβαιναν στο Ψ.Ν.Θ., το θύμα άφηνε τον ίδιο (.) εκεί και με το αυτοκίνητό του μετέβαινε σε κοντινή απόσταση, επί της οδού ., πίσω από το Δημαρχείο Σταυρούπολης, όπου συναντούσε τον ‘.’ και αγόραζε από αυτόν ηρωίνη. Σύμφωνα με τον . το θύμα αγόραζε περίπου 50 γραμμάρια ηρωίνης σε εβδομαδιαία βάση από τον ανωτέρω, από τα οποία έκανε χρήση τα 20-30 γραμμάρια και τα υπόλοιπα τα διακινούσε. Ο . κατέθεσε επιπλέον ότι μέχρι την τελευταία προφυλάκισή του, το θύμα είχε φτάσει στο σημείο να χρωστάει στον ‘.’ χρηματικό ποσό περίπου 1.500 ευρώ, προερχόμενο από την αγοραπωλησία ναρκωτικών, το οποίο δεν κατάφερε να αποπληρώσει, γιατί μπήκε φυλακή. Τρεις μήνες περίπου πριν από την δολοφονία του, το θύμα σύμφωνα με τον ., είχε έρθει σε επικοινωνία πάλι με τον ΄.΄ και είχε συμφωνήσει να ξεχρεώσει το χρέος του προς αυτόν διακινώντας για λογαριασμό του ποσότητες ηρωίνης. Ο . αναγνώρισε τον ‘Κώστα’ στο πρόσωπο του εικονιζόμενου σε φωτογραφίες δεύτερου κατηγορούμενου, .. Η πρώην σύζυγος του θύματος, . και η κόρη του ., καίτοι τον επισκέπτονταν συχνά στην οικία του, δεν γνώριζαν, ούτε τους είχε ο ίδιος εκμυστηρευτεί, αν δεχόταν απειλές ή φοβόταν για την ζωή του. Σύμφωνα και με τις δύο, το θύμα βρισκόταν σε δεινή οικονομική κατάσταση και έκανε χρήση μεθαδόνης στα πλαίσια της θεραπευτικής αγωγής, που ακολουθούσε στο Δ.Ψ.Ν. Θεσσαλονίκης. Το θύμα κατά το παρελθόν διατηρούσε φιλικές σχέσεις με τον δεύτερο κατηγορούμενο, ., τον οποίο είχε γνωρίσει, ενώ ήταν αμφότεροι συγκρατούμενοι σε κάποια φυλακή. Ακολούθως, από την υπηρεσία του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας αναζητήθηκαν στο ηλεκτρονικό αρχείο της Ελληνικής Αστυνομίας οχήματα του Νομού Θεσσαλονίκης με χαρακτηριστικά που ομοιάζουν με αυτά που απεικονίζονται στα στιγμιότυπα των κλειστών κυκλωμάτων εικονοσκόπησης, ήτοι χρώματος ερυθρού ή βυσσινί και μάρκας RENAULT LAGUNA. Από την αναζήτηση και σε συνδυασμό με το ποινικό παρελθόν των ιδιοκτητών αυτών, κυρίως για αδικήματα της νομοθεσίας σχετικά με διακίνηση ναρκωτικών, προέκυψε ότι ο δεύτερος κατηγορούμενος, ., είναι κάτοχος του με αριθμό κυκλοφορίας ΝΖΗ-. Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου μάρκας RENAULT LAGUNA βυσσινί χρώματος. Το εν λόγω όχημα ομοιάζει σε μεγάλο βαθμό με το όχημα που εμφαίνεται στο κατασχεθέν βιντεοληπτικό υλικό, από το οποίο αποβιβάστηκε περί ώρα 10.45’ της 20-05-2016 στη συμβολή …, ο άνδρας που φέρει τα χαρακτηριστικά του δράστη. Όπως προέκυψε δε, ο δεύτερος κατηγορούμενος, έχει καταδικαστεί κατά το παρελθόν για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, παράνομη οπλοκατοχή και απόδραση κρατουμένου. Ο ίδιος δε έχει δηλώσει στην εν λόγω υπηρεσία ότι κατέχει και χρησιμοποιεί την με αριθμό . σύνδεση κινητού τηλεφώνου. Ο ισχυρισμός δε του δευτέρου κατηγορουμένου ότι σε προγενέστερο αστυνομικό έλεγχο στις 9-1-2016, είχε γίνει κατάσχεση του κινητού του τηλεφώνου που έφερε την ανωτέρω σύνδεση και ως εκ τούτου δεν ήταν σε θέση να χρησιμοποιεί τη με αριθμό . σύνδεση κινητού τηλεφώνου το χρόνο που έλαβε χώρα η δολοφονία του ., κρίνεται αβάσιμος, καθώς σύμφωνα με τα διδάγματα της κοινής πείρας, η απώλεια της κάρτας SIM που φέρει συγκεκριμένο αριθμό σύνδεσης, άμεσα αντικαθίσταται με νέα κάρτα με τον ίδιο αριθμό από τον πάροχο της κινητής τηλεφωνίας. Η εν λόγω σύνδεση, όπως προέκυψε είναι αποθηκευμένη στον τηλεφωνικό κατάλογο του κινητού τηλεφώνου μάρκας TURBO-X του θύματος ως «.», ενώ στην μνήμη της συσκευής και ειδικότερα στο αρχείο κλήσεων προκύπτει εξερχόμενη κλήση την 14-03-2016 και ώρα 12.11΄ από την εν λόγω συσκευή προς την επαφή «.». Προέκυψε επίσης ότι την 14-06-2016 και ώρες νυχτερινές, πραγματοποιήθηκε στα διόδια Μαλγάρων αστυνομικός έλεγχος στο με αριθμό κυκλοφορίας ΝΖΗ-. Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο από Αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Δυτικής Θεσσαλονίκης, κατά τον οποίο ο δεύτερος κατηγορούμενος κατελήφθη να οδηγεί το εν λόγω αυτοκίνητο με συνεπιβάτη τον ανωτέρω πρώτο κατηγορούμενο, .. Ο τελευταίος συνελήφθη διότι κατείχε ένα ναρκωτικό δισκίο XANAX και σε βάρος του εκκρεμούσε απόφαση τους Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης για παράβαση του Ν. 2168/1993, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης τριάντα μηνών και χρηματική ποινή τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ. Τη στιγμή της σύλληψής του ο πρώτος κατηγορούμενος, ., κατείχε τη με αριθμό . σύνδεση κινητής τηλεφωνίας, η οποία ήταν ενεργοποιημένη στη με αριθμό 1ΜΕΙ . συσκευή κινητού τηλεφώνου. Η εν λόγω σύνδεση (.) όπως προέκυψε έχει ενεργοποιηθεί υπό στοιχεία συνδρομητή «., κάτοικος … Θεσσαλονίκη, κάτοχος του με αριθμό . Δ.Α.Τ.». Τα ανωτέρω στοιχεία συνδρομητή διακριβώθηκε ότι δεν είναι υπαρκτά και ότι το δηλωθέν δελτίο ταυτότητας αντιστοιχεί σε έτερο πρόσωπο. Επιπλέον προέκυψε ότι ο πρώτος κατηγορούμενος, ., έχει δηλώσει κατά το παρελθόν στη Ζ΄ ΔΟΥ Θεσσαλονίκης ότι κατέχει τη με αριθμό 6970989850 σύνδεση κινητής τηλεφωνίας. Την 21-06-2016 περιήλθαν στην Υπηρεσία του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας πληροφορίες από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Δυτικής Θεσσαλονίκης που ανέφεραν ότι δράστης της ανθρωποκτονίας είναι ο πρώτος κατηγορούμενος, ., ο οποίος, σύμφωνα με την πηγή έλαβε εντολή από έτερο πρόσωπο να πυροβολήσει το θύμα στα κάτω άκρα, προκειμένου να τον εξαναγκάσει να αποπληρώσει στον ηθικό αυτουργό-εντολέα το χρέος του προς αυτόν, που ανερχόταν στο ύψος των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ από αγοραπωλησία ναρκωτικών ουσιών. Κατόπιν των ανωτέρω, εκτιμήθηκε από την Υπηρεσία του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας ότι το εμφανιζόμενο αυτοκίνητο στα παραπάνω βίντεο είναι το με αριθμό κυκλοφορίας ΝΖΗ-. Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο μάρκας RENAULT LAGUNA βυσσινί χρώματος ιδιοκτησίας του δεύτερου κατηγορούμενου και για το λόγο αυτό οι πρώτος και δεύτερος των κατηγορουμένων τέθηκαν υπό περιστασιακή διακριτική επιτήρηση Αστυνομικών της ανωτέρω Υπηρεσίας. Από την αυτή ως άνω Υπηρεσία υποβλήθηκαν συνολικά δώδεκα (13) αναφορές προς την Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης για την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου και εκδόθηκαν ισάριθμες διατάξεις, οι οποίες επικυρώθηκαν από αντίστοιχο αριθμό βουλευμάτων του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης ως εξής: Στην πρώτη και δεύτερη περίπτωση άρσης του τηλεφωνικού απορρήτου εκδόθηκαν κατά σειρά οι με αριθμούς 252/2016 και 301/2016 Διατάξεις του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, οι οποίες επικυρώθηκαν με τα με αριθμούς 576/2016 και 724/16 βουλεύματα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης. Με τη με αριθμό 252/2016 Διάταξη άρθηκε το τηλεφωνικό απόρρητο των με αριθμούς … συνδέσεων και …3 ΙΜΕΙ συσκευών που κατείχε και χρησιμοποιούσε το θύμα καθώς και των συνδέσεων και ΙΜΕΙ που κατείχε ο σύνοικός του . και ο φίλος τους .. Με την με αριθμό 301/16 Διάταξη άρθηκε το τηλεφωνικό απόρρητο των κεραιών κινητής τηλεφωνίας (σταθμών βάσης καλούντων και καλουμένων) που καλύπτουν γεωγραφικά την περιοχή στην οποία έλαβε χώρα η ανθρωποκτονία, ήτοι η συμβολή των οδών …, περιοχή Τούμπας Θεσσαλονίκης, για το χρονικό διάστημα από 10.30′ ώρα της 20-05-2016 έως και την 12.30′ ώρα της 20-05-2016, προκειμένου να εντοπιστούν τηλεφωνικές συνδέσεις του δράστη και τυχόν επικοινωνιών του, πριν και μετά την τέλεση της πράξης. Από την επεξεργασία των δεδομένων, που παρασχέθηκαν από τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας, δεν προέκυψε κάτι αξιοποιήσιμο. Στην τρίτη περίπτωση άρσης τηλεφωνικού απορρήτου εκδόθηκε η με αριθμό 341/2016 Διάταξη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, που επικυρώθηκε με το με αριθμό 867/2016 βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης. Η άρση αυτή αφορούσε το τηλεφωνικό απόρρητο της με αριθμό . σύνδεσης που κατέχει και χρησιμοποιεί ο δεύτερος κατηγορούμενος, …, σύνδεσης, που όπως προαναφέρθηκε, κατείχε και χρησιμοποιούσε, επιπλέον δε την έχει δηλώσει ο ίδιος στο Τ.Α. Σταυρούπολης και η οποία ανευρέθηκε καταχωρημένη στον τηλεφωνικό κατάλογο του κινητού τηλεφώνου μάρκας TURBO-X του θύματος, της με αριθμό . τηλεφωνικής σύνδεσης και της με αριθμό . ΙΜΕΙ συσκευής κινητού τηλεφώνου του πρώτου κατηγορούμενου, ., που κατελήφθη να κατέχει την 14-06-2016 κατά τη σύλληψή του από Αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Δυτικής Θεσσαλονίκης, καθώς και της με αριθμό . σύνδεσης, που ο τελευταίος έχει δηλώσει κατά το παρελθόν στη Ζ’ ΔΟΥ Θεσσαλονίκης για το χρονικό διάστημα από 20-04-2016 έως και 20-06-2016. Από τις απαντήσεις των εταιριών κινητής τηλεφωνίας και δη του με αριθμό CSRC/SR/._3aKP εγγράφου της VODAFONE, προέκυψε ότι η με αριθμό . σύνδεση του πρώτου κατηγορούμενου, . ενεργοποίησε την 08.02′ και 08.28′ ώρα της 20-05-2016 τις κεραίες «.» και «.» αντίστοιχα, οι οποίες εξυπηρετούν μεταξύ άλλων και την περιοχή, όπου βρίσκεται η οικία του στα Βασιλικά, πραγματοποιώντας αντίστοιχα δύο κλήσεις προς την με αριθμό .σύνδεση του δεύτερου κατηγορούμενου, ., ενώ ακολούθως την 09.57′ ώρα της ίδιας ημέρας (20-05-216) πραγματοποίησε ομοίως κλήση προς την ίδια σύνδεση του ., ενεργοποιώντας τις κεραίες της VODAFONE με ονομασία «.» και «.» γεγονός που αποδεικνύει ότι ο πρώτος κατηγορούμενος την 20-05-2016 κατά το χρονικό διάστημα από ώρα 08:30′ ως ώρα 09.00′ μετακινήθηκε από την οικία του στα Βασιλικά προς την ευρύτερη περιοχή της Τούμπας. Ακολούθως την 12.11′.55′ ώρα της ίδιας ημέρας (20-05-2016), δέκα περίπου λεπτά μετά την τέλεση του εγκλήματος, δεχόμενος μηνύματα από την υπηρεσία 1212 της Vodafone και το κέντρο μηνυμάτων της ιδίας εταιρίας …, ενεργοποίησε την κεραία της VODAFONE με ονομασία “…” που βρίσκεται επί της οδού … στην ʼνω Τούμπα (εγγύς του τόπου τέλεσης του εγκλήματος, εμβέλειας 4-5 χιλιομέτρων) και με διαφορά ελάχιστων δευτερολέπτων, την 12.11′.59′ και 12.12′.0Γ ώρα την κεραία «.» που βρίσκεται στην ομώνυμη περιοχή. Επιπλέον προέκυψε ότι την 20-05-2016 πραγματοποιήθηκαν συνολικά πέντε επικοινωνίες (κλήσεις και SMS) μεταξύ της με αριθμό. σύνδεσης του πρώτου κατηγορούμενου, . και της με αριθμό .σύνδεσης υπό στοιχεία συνδρομητή «.», εκ των οποίων οι τρεις πραγματοποιήθηκαν πριν από την τέλεση του εγκλήματος, μία μετά την τέλεση του εγκλήματος, ήτοι την 12.25′ ώρα και διάρκειας 63 δευτερολέπτων και η τελευταία την 19.18′ ώρα διάρκειας 4 δευτερολέπτων. Επίσης προέκυψαν δύο επικοινωνίες την 20-05-2016, μεταξύ της ίδιας σύνδεσης (.) του πρώτου κατηγορούμενου, . και της με αριθμό . σύνδεσης του .. Ακόμη, από την ανάλυση των τηλεφωνικών δεδομένων προέκυψαν τρεις τηλεφωνικές επικοινωνίες μεταξύ της με αριθμό . σύνδεσης του πρώτου κατηγορούμενου και της με αριθμό . σύνδεσης που κατέχει και χρησιμοποιεί η τρίτη κατηγορούμενη ., οι οποίες πραγματοποιήθηκαν την 16-05-2016. Την ημέρα δε του εγκλήματος (20-05-2016), πραγματοποιήθηκαν επικοινωνίες (εξερχόμενες, εισερχόμενες κλήσεις και sms) μεταξύ της με αριθμό . σύνδεσης του πρώτου κατηγορούμενου, . και των με αριθμούς … συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας υπό στοιχεία συνδρομητών αντίστοιχα «., γεννημένος στις 15-01-1943», «., κάτοικος Αθήνας», «., γεννημένη στις 03-01-1976», «., γεννημένος στις 04-03-1971», «., κάτοικος Καλαμαριάς» για τους οποίους δεν προέκυψε κάποια εμπλοκή τους με την διερευνώμενη υπόθεση. Αναφορικά με τη με αριθμό .σύνδεση του δεύτερου κατηγορούμενου, . και τη με αριθμό . σύνδεση του πρώτου κατηγορούμενου .…, δεν προέκυψαν τηλεφωνικά δεδομένα (κλήσεις, μηνύματα, κεραίες) για το χρονικό διάστημα από 20-04-2016 έως και 20-06-2016.

 

Στην τέταρτη περίπτωση άρσης τηλεφωνικού απορρήτου εκδόθηκε η με αριθμό 380/2016 από 31-08-2016 Διάταξη του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, που επικυρώθηκε με το με αριθμό 1033/2016 από 02-09-2016 βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης. Η ανωτέρω άρση αφορά το τηλεφωνικό απόρρητο της με αριθμό . σύνδεσης του δεύτερου κατηγορούμενου, ., της με αριθμό . σύνδεσης του ., της με αριθμό . σύνδεσης της τρίτης κατηγορούμενης, . και των με αριθμούς … συνδέσεων που επικοινώνησαν με τον . την 20-05-2016, για το χρονικό διάστημα από 20-04-2016 έως και 20-06-2016. Από τα χορηγηθέντα τηλεφωνικά δεδομένα προέκυψε ότι: Την ημέρα τέλεσης του εγκλήματος, η με αριθμό . σύνδεση του δεύτερου κατηγορούμενου, . πραγματοποίησε συνολικά πέντε επικοινωνίες (κλήσεις) με την με αριθμό . σύνδεση του πρώτου κατηγορούμενου ., εκ των οποίων οι τρεις πραγματοποιήθηκαν πριν από την τέλεση του εγκλήματος, ήτοι στις 08.02′, 08.28′ και 09.57′ της 20-05-2016, μία μετά την τέλεση του εγκλήματος, ήτοι την 12.25′ ώρα και διάρκειας 63 δευτερολέπτων και η τελευταία την 19.18′ ώρα διάρκειας 4 δευτερολέπτων. Την ίδια ημέρα (20-05-2016), η με αριθμό . σύνδεση του δεύτερου κατηγορούμενου, .   απέστειλε από ώρα 14.38′ έως ώρα 22.30′ 12 sms προς τη με αριθμό . σύνδεση της τρίτης κατηγορούμενης, . και έλαβε από την ίδια σύνδεση 8 sms. Η μετακίνηση του δεύτερου κατηγορούμενου, . στον τόπο του εγκλήματος δεν προκύπτει από τα τηλεφωνικά δεδομένα της με αριθμό 6946570766 σύνδεσης, καθόσον από ώρα 10.08′ έως ώρα 12.20′ της 20-05-2016, αυτή δεν πραγματοποίησε εξερχόμενες κλήσεις, με αποτέλεσμα να μην προκύπτουν οι κεραίες που ενεργοποίησε. Προκύπτει ωστόσο βάσιμα, η μετακίνησή του περί ώρα 20.30΄ στην περιοχή των Βασιλικών, όπου βρίσκεται η οικία του πρώτου κατηγορούμενου, .. Στην πέμπτη και έκτη περίπτωση άρσης του τηλεφωνικού απορρήτου εκδόθηκαν κατά σειρά οι με αριθμούς 381/2016 και 396/2016 Διατάξεις του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, οι οποίες επικυρώθηκαν με τα με αριθμούς 1032/2016 και 1059/2016 αντίστοιχα βουλεύματα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης. Με τη με αριθμό 381/16 Διάταξη άρθηκε το τηλεφωνικό απόρρητο των με αριθμούς … συνδέσεων και της με αριθμό . ΙΜΕΙ συσκευής του πρώτου κατηγορούμενου, ., των με αριθμούς …συνδέσεων και της με αριθμό . ΙΜΕΙ συσκευής του δεύτερου κατηγορούμενου …, της με αριθμό . σύνδεσης της τρίτης κατηγορούμενης, ., της με αριθμό . σύνδεσης του . και των με αριθμούς … συνδέσεων και των με αριθμούς … ΙΜΕΙ συσκευών του ., για το χρονικό διάστημα από την 31-08-2016 έως και την 31-10-2016, με τη δυνατότητα να περιέλθουν στο σύστημα νόμιμων επισυνδέσεων της ΔΙ.Δ.Α.Π. όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες που αφορούν το περιεχόμενο των συνομιλιών (φωνή) και των υπηρεσιών μετάδοσης δεδομένων 2G/3G/4G, SMS και ΙΜΕΙ. Από τα τηλεφωνικά δεδομένα που χορήγησε η ΔΙ.ΔΑΠ. και ειδικότερα από τις ακροάσεις των καταγεγραμμένων συνομιλιών προέκυψε ότι η με αριθμό . σύνδεση του πρώτου κατηγορούμενου . και η με αριθμό . σύνδεση της τρίτης κατηγορούμενης, . πραγματοποιούν συχνές επικοινωνίες με τη με αριθμό . τηλεφωνική σύνδεση υπό στοιχεία «. ΑΘΗΝΑ .» που διακριβώθηκε ότι κατέχει και χρησιμοποιεί ο δεύτερος κατηγορούμενος, .. Όπως προέκυψε από την πάροχο εταιρία WIND, η εν λόγω σύνδεση (.) άρχισε να πραγματοποιεί και να δέχεται κλήσεις την 25-05-2016, ήτοι πέντε ημέρες μετά την τέλεση της ανθρωποκτονίας, η δε πρώτη κλήση πραγματοποιήθηκε την 19.02΄ της 25-05-2016 προς τη με αριθμό . σύνδεση της τρίτης κατηγορούμενης, . Κατόπιν αυτού, με τη με αριθμό 396/16 Διάταξη άρθηκε το τηλεφωνικό απόρρητο της με αριθμό .τηλεφωνικής σύνδεσης, που κατέχει ο δεύτερος κατηγορούμενος, ., καθώς και της με αριθμό . σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας που κατέχει και χρησιμοποιεί άνδρας ονόματι «.», ο οποίος πραγματοποίησε επικοινωνίες με τη με αριθμό . σύνδεση του πρώτου κατηγορούμενου, . Στην έβδομη περίπτωση άρσης τηλεφωνικού απορρήτου εκδόθηκε η με αριθμό 484/2016 Διάταξη του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, που επικυρώθηκε με το με αριθμό 1211/2016 Βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης. Η ανωτέρω άρση αφορά το τηλεφωνικό απόρρητο των με αριθμούς … συνδέσεων και της με αριθμό … ΙΜΕΙ συσκευής του πρώτου κατηγορούμενου …, των με αριθμούς … συνδέσεων και των με αριθμούς … ΙΜΕΙ συσκευών του δεύτερου κατηγορούμενου . της με αριθμό . σύνδεσης και των με αριθμούς … ΙΜΕΙ της τρίτης κατηγορούμενης ., της με αριθμό. σύνδεσης και της με αριθμό . ΙΜΕΙ συσκευής του ., για το χρονικό διάστημα από την 01-11-2016 έως και την 01-01-2017, με τη δυνατότητα να περιέλθουν στο σύστημα νόμιμων επισυνδέσεων της ΔΙ.Δ.Α.Π. όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες που αφορούν το περιεχόμενο των συνομιλιών (φωνή) και των υπηρεσιών μετάδοσης δεδομένων 2G/3G/4G, SMS και ΙΜΕΙ. Στην όγδοη περίπτωση άρσης τηλεφωνικού απορρήτου εκδόθηκε η με αριθμό 557/2016 Διάταξη του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, που επικυρώθηκε με το με αριθμό 1332/2016 Βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης. Η ανωτέρω άρση αφορά το τηλεφωνικό απόρρητο των με αριθμούς … συνδέσεων της εταιρίας VODAFONE και της με αριθμό . σύνδεσης της εταιρίας WIND, καθώς και των με αριθμούς ., . και . που κατείχε το θύμα, για το χρονικό διάστημα από 21-01-2016 έως και 21-03-2016. Στην ένατη περίπτωση άρσης τηλεφωνικού απορρήτου εκδόθηκε η με αριθμό 577/2016 Διάταξη του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, που επικυρώθηκε με το με αριθμό 1351/2016 Βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης. Η ανωτέρω άρση αφορά το τηλεφωνικό απόρρητο της με αριθμό . σύνδεσης και της με αριθμό . ΙΜΕΙ συσκευής για το χρονικό διάστημα από 01-04-2016 έως και 01-06-2016, καθώς προέκυψε ότι ο πρώτος κατηγορούμενος …, χρησιμοποιεί εκτός των προαναφερθέντων συνδέσεων και τη με αριθμό . σύνδεση κινητής τηλεφωνίας υπό στοιχεία συνδρομητή «., γεννημένη στις 18-07-1988, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ. Δ.Α.Τ.». Από τη διενεργηθείσα αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι η εν λόγω (.) διατηρούσε κατά το παρελθόν δεσμό με τον πρώτο κατηγορούμενο.   Την 20-05-2016 η με αριθμό . σύνδεση του πρώτου κατηγορούμενου . πραγματοποίησε μεταξύ άλλων τρεις τηλεφωνικές επικοινωνίες (2 εισερχόμενες και μία εξερχόμενη) με την με αριθμό . σύνδεση του δεύτερου κατηγορούμενου . και ειδικότερα στις 19.18′, 19.19′ και 21.14′. Την 16.16′ ώρα της 20-05-2016 η με αριθμό . σύνδεση του πρώτου κατηγορούμενου . δέχτηκε κλήση διάρκειας 61 δευτερολέπτων από τη με αριθμό . σύνδεση καρτοτηλεφώνου του ΟΤΕ που βρίσκεται στην Σταυρούπολη, περιοχή ., παραπλεύρως της οδού Λαγκαδά. Αναφορικά δε με τις κεραίες που ενεργοποίησε την 20-05-2016, προέκυψε ότι από ώρα 13.11΄ έως και ώρα 21.01΄ της 20-05-2016, η ως άνω σύνδεση ενεργοποίησε την κεραία της COSMOTE με την ονομασία «.» που εξυπηρετεί την περιοχή των Βασιλικών, όπου βρίσκεται η οικία του πρώτου κατηγορούμενου. Στη δέκατη και ενδέκατη περίπτωση άρσης του τηλεφωνικού απορρήτου εκδόθηκαν κατά σειρά οι με αριθμούς 599/2016 και 598/2016 Διατάξεις του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, οι οποίες επικυρώθηκαν με τα με αριθμούς 1413/2016 και 1405/2016 αντίστοιχα Βουλεύματα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης. Με τις ανωτέρω διατάξεις άρθηκε μεταξύ άλλων το τηλεφωνικό απόρρητο της με αριθμό … σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας υπό στοιχεία συνδρομητή «.», που όπως διαπιστώθηκε από την ακρόαση των επισυνδεδεμένων συνδέσεων κατέχει και χρησιμοποιεί ο δεύτερος κατηγορούμενος . Η εν λόγω σύνδεση ενεργοποιήθηκε πρώτη φορά την 15-10-2016 και ώρα 17.57′ με την πραγματοποίηση εξερχόμενης κλήσης διάρκειας 19 δευτερολέπτων προς τη με αριθμό . σύνδεση του δεύτερου κατηγορούμενου. Ο τελευταίος άρχισε να την χρησιμοποιεί μετά τη σύλληψη της τρίτης κατηγορούμενης, ., που έλαβε χώρα την 26-11-2016, φοβούμενος τυχόν «παρακολούθηση» των έτερων συνδέσεών του από την Ελληνική Αστυνομία. Προέκυψε δε ότι η εν λόγω σύνδεση ενεργοποιήθηκε στις με αριθμούς … ΙΜΕΙ συσκευές κινητού τηλεφώνου. Στη δωδέκατη περίπτωση άρσης τηλεφωνικού απορρήτου εκδόθηκε η με αριθμό 614/2016 Διάταξη του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, που επικυρώθηκε με το με αριθμό 1422/2016 Βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης. Η ανωτέρω άρση αφορά το τηλεφωνικό απόρρητο : α. των με αριθμούς … συνδέσεων και της με αριθμό .. συσκευής κινητού τηλεφώνου του πρώτου κατηγορούμενου ., β. των με αριθμούς … συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας και των με αριθμούς … ΙΜΕΙ συσκευών κινητής τηλεφωνίας του δεύτερου κατηγορούμενου . και γ. της με αριθμό . σύνδεσης και της με αριθμό . ΙΜΕΙ συσκευής κινητού τηλεφώνου που κατέχει και χρησιμοποιεί ο ., για το χρονικό διάστημα από την 02-01-2017 έως και την 02-03-2017, με τη δυνατότητα να περιέλθουν στο σύστημα νόμιμων επισυνδέσεων της Δι.Δ.Α.Π. όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες, που αφορούν το περιεχόμενο των συνομιλιών (φωνή) και των υπηρεσιών μετάδοσης δεδομένων 2G/3G/4G, SMS και ΙΜΕΙ. Από τις ακροάσεις των ηχογραφημένων συνομιλιών, προκύπτει η διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Επιπλέον, από την Υπηρεσία του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας υποβλήθηκε αίτημα στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης και εκδόθηκε η με αριθμό 107/2017 Διάταξη, που επικυρώθηκε με το με αριθμό 213/2017 Βούλευμα το Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης και με τα οποία διατάχθηκε η χρησιμοποίηση και λήψη υπόψη, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 5 παρ. 10 του Ν. 2225/1994 όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν. 3115/2003 «Αρχή διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών», του περιεχομένου των τηλεφωνικών επικοινωνιών, το οποίο έγινε γνωστό στην ανωτέρω Υπηρεσία σε εκτέλεση των ως άνω Διατάξεων και Βουλευμάτων, προκειμένου να διακριβωθεί το κακούργημα της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, Καταγράφηκαν έως την 02-03-2017 για την διερευνώμενη υπόθεση σαράντα εννέα (49) ψηφιακοί δίσκοι (DVD) με τις καθημερινές συνομιλίες των εμπλεκομένων, απομαγνητοφωνήθηκαν και συντάχθηκαν εκθέσεις απομαγνητοφώνησης για τις συνομιλίες, που σχετίζονταν με την διερευνώμενη ανθρωποκτονία, αλλά και τη διαπιστωθείσα κατ’ επάγγελμα διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Από τις έξι (126) εκθέσεις απομαγνητοφώνησης και από την ανάγνωση και συσχέτισή τους διαπιστώνονται αξιόποινες πράξεις που τέλεσαν οι κατηγορούμενοι. Ειδικότερα, την 19-09- 2016 και περί ώρα 22.30′, οι πρώτος και δεύτερος των κατηγορουμένων ευρισκόμενοι υπό διακριτική επιτήρηση στο καφέ-μπαρ με την επωνυμία «.» που βρίσκεται επί της οδού …, όπου σύχναζαν καθημερινά, αντιλήφθηκαν την παρουσία Αστυνομικών της Υπηρεσίας του Τμήματος Εγκλημάτων Κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας έξωθεν του καταστήματος. Από τις επακολουθούσες ηχογραφημένες συνομιλίες μεταξύ των κατηγορουμένων προκύπτει ένταση και αγωνία από μέρους τους για την προέλευση των Αστυνομικών και το λόγο επιτήρησής τους, καθόσον σύμφωνα με τον δεύτερο κατηγορούμενο αυτοί δεν τυγχάνουν της Δίωξης Ναρκωτικών ή «ναρκάδες» όπως τους αποκαλεί, αλλά από κάποια κεντρική Υπηρεσία και φοβάται μήπως τους παρακολουθούν «για το…», χωρίς να θέλουν να το κατονομάσουν στο τηλέφωνο. Χαρακτηριστική η συνομιλία μεταξύ των δύο «…Καλούμενος; – Δεν είναι νάρκα; Καλών; Α, όχι. Καλούμενος; Ε, βρώμα τότε. Καλών; Απ’ ότι δηλαδή κοζάρω είναι φάτσες ξέρεις, αλλιώτικη. Καλούμενος: Ναι; Καλών: Μπορεί να είναι και από πουθενά αλλού, για το…κατάλαβες; Δεν… Καλούμενος: Μα βρώμα τότε. Πρόσεχε τότε, να πούμε. Καλών: Δεν είναι, γάμα, αυτός που ξέρω δηλαδή, αυτοί ‘γω και οι άλλοι που… οι κεντρικοί που δεν είναι… είναι φάτσες αλλιώτικες να πούμε. Κι αυτός που κάθεται εκεί απέναντι και αυτόν που είδα τον φαλακρό, τον ψηλό, κατάλαβες;…». Την 27-11-2016 και ώρα 17.30’, την επόμενη ημέρα της σύλληψης της τρίτης κατηγορούμενης, …, από Αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας, σε καταγραφείσα συνομιλία μεταξύ της με αριθμό . σύνδεσης του πρώτου κατηγορούμενου και της με αριθμό ., που κατέχει και χρησιμοποιεί ο ., ο τελευταίος ανέφερε στον πρώτο κατηγορούμενο ότι Αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημάτων Κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας τον προσήγαγαν και τον εξέτασαν για «το .», όπως ήταν γνωστός σε όλους το θύμα και του ζήτησε να συναντηθούν το βράδυ της ίδιας ημέρας για να συζητήσουν για το θέμα αυτό. Την 27-11-2016 και ώρα 17.33′, αμέσως μετά το πέρας της συνδιάλεξης του πρώτου κατηγορούμενου με τον ., ο δεύτερος κατηγορούμενος κάλεσε από τη με αριθμό . σύνδεση του ΟΤΕ, που αντιστοιχεί σε καρτοτηλέφωνο επί της οδού Παύλου Μελά στη Σταυρούπολη, τον πρώτο κατηγορούμενο στη με αριθμό . σύνδεσή του και τον ενημέρωσε ότι Αστυνομικοί συνέλαβαν την κουμπάρα του, εννοώντας την τρίτη κατηγορούμενη, ., με 550, εννοώντας 550 γραμμάρια. Ο δεύτερος κατηγορούμενος, . έκτοτε απέφευγε να χρησιμοποιεί τις συνδέσεις που κατείχε, φοβούμενος ότι αυτές παρακολουθούνται από την Αστυνομία. Χαρακτηριστική η συνομιλία μεταξύ των δύο «Καλούμενος: Έλα….Καλών: Ακούς; Πήραν την κουμπάρα χθες. Καλούμενος: ʼντε πάλι. Καλών: Ναι…στο… την περίμεναν στα με 550 στα ΚΤΕΛ…. και την πήρε η τέτοιο…. η δίωξη εγκλημάτων. Ακούς; Καλούμενος: Αααα. Με πήρε ο . τώρα τηλέφωνο… και λέει το βράδυ έλα, λέει ραντεβού (ακατανόητο) με πήραν. Καλών: Ε; Καλούμενος: Ο . τώρα με πήρε και με έλεγε για το . και τον πήρανε λέει και τον χρεώσανε λέει και ήτανε… απλά θα’ ρθει κάτω εκεί στο… .». Αμφότεροι αντιλαμβανόμενοι ότι η τρίτη κατηγορούμενη, . δεν συνελήφθη από την Δίωξη Ναρκωτικών, αλλά από υπηρεσία που διενεργεί προανάκριση για την ανθρωποκτονία του .και σε συνδυασμό με τα όσα ανέφερε προηγουμένως ο . στον πρώτο κατηγορούμενο, ανησυχούν για την έκβαση της υπόθεσης και ειδικότερα εάν η τρίτη κατηγορούμενη γνωρίζει κάτι, προφανώς για την ανθρωποκτονία του . και αν θα το αναφέρει στις αρχές. Για τον λόγο αυτό συνεννοούνται να συναντηθούν σε απόμερο σημείο το βράδυ, αφού έχουν φροντίσει να μην βρίσκονται υπό επιτήρηση Αστυνομικών. Τα ξημερώματα της 28-11-2016, μετά την συνάντηση του πρώτου και δεύτερου των κατηγορουμένων με αφορμή τη σύλληψη της τρίτης κατηγορούμενης, . και την έρευνα που διενεργούνταν από το Τμήμα Εγκλημάτων Κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας, ο πρώτος κατηγορούμενος, . κάλεσε τον δεύτερο κατηγορούμενο και ο τελευταίος του ανέφερε την απογοήτευσή του για την καχυποψία που επέδειξε ο πρώτος κατηγορούμενος προς το πρόσωπό του στην συνάντησή τους, σαν να μην τον εμπιστεύεται. Ο δε πρώτος κατηγορούμενος προσπάθησε να τον καθησυχάσει ότι είναι το μοναδικό πρόσωπο που εμπιστεύεται και κανέναν άλλο. Μετά την σύλληψη της τρίτης κατηγορούμενης, ., ο δεύτερος κατηγορούμενος, ., φοβούμενος τυχόν παρακολούθηση των τηλεφωνικών του συνδέσεων από τις αρχές, χρησιμοποιεί πλέον τη με αριθμό .σύνδεση, προτρέποντας τους συνομιλητές του να σταματήσουν να μιλούν στις έτερες συνδέσεις του παρά μόνο στην παραπάνω. Την επομένη των Χριστουγέννων, σε καταγεγραμμένες συνομιλίες, ο δεύτερος κατηγορούμενος φαίνεται πεπεισμένος ότι και η ανωτέρω σύνδεση (.) παρακολουθείται από την Αστυνομία παραπέμποντας τυχόν συνομιλητές του, μεταξύ των οποίων και την τρίτη κατηγορουμένη., να τον καλούν στην σταθερή σύνδεση της οικίας του, καθόσον γνωρίζει ότι αυτή δεν παρακολουθείται. Επιπλέον, ο ίδιος αναφέρει σε συνομιλίες ότι η Αστυνομία τον έχει καταστήσει ύποπτο για την ανθρωποκτονία του . και γι’ αυτό το λόγο παρακολουθούν τις συνδέσεις του. Χαρακτηριστική η συνομιλία της 26-12-2016 και ώρα 00.21΄ κατά την οποία αναφέρει χαρακτηριστικά «…Χριστούγεννα να πούμε και έχουνε εκεί, βάζουνε τα ακουστικά του πιλότου και κάθονται πάνω από τους υπολογιστές ν’ ακούνε…κατάλαβες…κι αυτοί ακούνε, οι π……..            της ΕΛ.ΑΣ. με ένα λ…». Έχουν λάβει σχετικές πληροφορίες, όπως ο ίδιος ισχυρίστηκε σε συνομιλία, για την ακρόαση των συνδέσεών του, ενώ επιχειρεί να αποπροσανατολίσει την έρευνα επικαλούμενος ότι δεν έχει κάποια σχέση με την ανθρωποκτονία του . ή την διακίνηση ναρκωτικών. Την 02-01-2017 και ώρα 19.26’, ο δεύτερος κατηγορούμενος, ., δέχτηκε κλήση στη με αριθμό . σύνδεσή του από την με αριθμό . που χρησιμοποιεί φίλος του ονόματι ‘.’. Στο μέσο της μεταξύ τους συνδιάλεξης ο . ανέφερε στο . ότι γνωρίζει πως η Αστυνομία τον θεωρεί ύποπτο για την ανθρωποκτονία του., αλλά και ότι τον εμπλέκουν από κοινού με την τρίτη κατηγορούμενη . σε υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών. Όσον αφορά την κατοχή πυροβόλου όπλου από τον πρώτο κατηγορούμενο, αυτό προέκυψε εκτός τις προαναφερθείσες ηχογραφημένες συνομιλίες και από φωτογραφίες του δημόσιου προφίλ με όνομα χρήστη «.» στο δίκτυο κοινωνικής δικτύωσης ‘FACEBOOK’, όπου απεικονίζεται ο πρώτος κατηγορούμενος . σε μία φωτογραφία να κρατάει με το δεξί του χέρι ένα πιστόλι μαύρου χρώματος. Περαιτέρω αποδείχτηκε ότι ο σωματότυπος του πρώτου κατηγορουμένου και το ύψος του, προσομοιάζουν σε μεγάλο ποσοστό με τον άνδρα που καταγράφηκε στα εικονοσκοπικά καταγραφικά, εγγύς του τόπου του εγκλήματος. Επισημαίνεται ότι το καταγραφικό του καταστήματος «.», είναι τοποθετημένο σε απόσταση λίγων μέτρων σε ευθεία γραμμή από το σημείο όπου ήταν σταθμευμένο το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο του θύματος, ενώ το καταγραφικό του καταστήματος με την επωνυμία «.Ε.Π.Ε.», βρίσκεται ακριβώς απέναντι από αυτό του καταστήματος «.». Επίσης αποδείχτηκε ότι ο δεύτερος κατηγορούμενος είναι ιδιοκτήτης του με αριθμό κυκλοφορίας ΝΖΗ-. Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο μάρκας RENAULT LAGUNA, βυσσινί χρώματος, ιδίας δηλαδή μάρκας, μοντέλου, τύπου και χρώματος με αυτό που απεικονίζεται στα προαναφερόμενα εικονοσκοπικά συστήματα καταγραφής. Το εν λόγω όχημα όπως προέκυψε χρησιμοποιούσε καθημερινά ο . για την μεταφορά και πώληση των ποσοτήτων ηρωίνης που διέθετε σε τρίτους. Χαρακτηριστική η με αριθμό . συνομιλία του . κατά την οποία ο ίδιος αναφέρει ότι ενώ κινούταν με το αυτοκίνητό του και μετέφερε σχετική ποσότητα ηρωίνης αντιλήφθηκε την επιτήρηση αστυνομικών και φοβήθηκε μήπως του διενεργηθεί αστυνομικός έλεγχος και καταληφθεί με την εν λόγω ποσότητα. Από την ακρόαση ηχογραφημένων συνομιλιών μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου των κατηγορουμένων και τρίτων προσώπων προκύπτει ότι αμφότεροι γνωρίζουν από τα μέσα Δεκεμβρίου του έτους 2016, ότι έχει αρθεί το τηλεφωνικό απόρρητο των συνδέσεων που κατέχουν και χρησιμοποιούν, στα πλαίσια της διενεργούμενης από το Τμήμα Εγκλημάτων Κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας προανάκρισης για την ανθρωποκτονία του .. Από συγκεκριμένες δε συνομιλίες προκύπτει ότι έχουν λάβει γνώση του περιεχομένου των απόρρητων αναφορών- αιτημάτων που έχουν αποσταλεί στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης για την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, αφού στις μεταξύ τους συνομιλίες αναφέρονται όχι μόνο στην ανθρωποκτονία αλλά και στην εμπλοκή του . στην διακίνηση ναρκωτικών ουσιών από κοινού με την . Μάλιστα σε σχετική συνομιλία, ο . αναφέρει στον συνομιλητή του ότι έχει ενημερωθεί από τον δικηγόρο του ότι η διενεργούσα την αστυνομική προανάκριση Υπηρεσία θα τον καλέσει για απολογία για την διερευνώμενη ανθρωποκτονία. Χαρακτηριστικά αναφέρει σε σχετική συνομιλία «…εε ο δικηγόρος μου λέει σε ζητάει λέει το ανθρωποκτονιών να πούμε ξέρω ‘γω να πάω να κάνω απολογία δε ξέρω τι…». Από τα μέσα Δεκεμβρίου και έπειτα, ο δεύτερος κατηγορούμενος, ., ενημέρωνε την πλειονότητα των συνομιλητών του ότι η σύνδεσή του παρακολουθείται και τους παρέπεμπε να επικοινωνήσουν στο σταθερό τηλέφωνο της οικίας του, για την οποία σύνδεση το Τμήμα Εγκλημάτων της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας δεν αιτήθηκε την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου. Προς αποφυγή ακρόασης των επικοινωνιών του, σε κάποιες περιπτώσεις πραγματοποίησε κλήσεις από καρτοτηλέφωνο και δη από τη με αριθμό . σύνδεση καρτοτηλεφώνου του ΟΤΕ που βρίσκεται στην Σταυρούπολη, περιοχή Παύλου Μελά, παραπλεύρως της οδού Λαγκαδά, πλησίον της οικίας του. Εξάλλου, ο πρώτος κατηγορούμενος . σε ηχογραφημένες συνομιλίες εξεδήλωσε την πρόθεσή του να μετοικήσει στην Γερμανία ή Ολλανδία, καθόσον γνωρίζει και ομιλεί την γερμανική γλώσσα, προκειμένου να δραστηριοποιηθεί στις χώρες αυτές στην διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Οι κατηγορούμενοι, . και ., μέχρι και την εκδίκαση της κρινόμενης υποθέσεως στο πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, δήλωναν ότι δεν έχουν καμία σχέση με τον θάνατο του .. Στη συνέχεια και οι δύο άλλαξαν υπερασπιστική γραμμή και εμφανιζόμενοι σήμερα στο ακροατήριο ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, ομολόγησαν, ο μεν πρώτος . ότι είναι αυτός που πυροβόλησε τον ., δεν ήθελε όμως να τον σκοτώσει, αλλά να τον τραυματίσει για να τον υποχρεώσει να δώσει τα χρήματα που χρωστούσε στον δεύτερο κατηγορούμενο, ο δε δεύτερος κατηγορούμενος ., ότι μετέφερε με το αυτοκίνητό του τον πρώτο κατηγορούμενο στον τόπο του εγκλήματος με σκοπό τελευταίος να τραυματίσει βαριά τον . και όχι να τον σκοτώσει, πιστεύοντας ότι με τον τρόπο αυτόν θα του έδινε τα χρήματα, ύψους 15.000 ευρώ, από την αγοραπωλησία ναρκωτικών. Από όλα τα προαναφερόμενα αποδεικτικά στοιχεία, αποδείχθηκε ότι πράγματι ο πρώτος κατηγορούμενος, ., δεν ήθελε να σκοτώσει τον . , αλλά να του προκαλέσει βαριά σωματική βλάβη και τούτο προκύπτει από τον τρόπο που τον χτύπησε και το είδος των τραυμάτων που του προξένησε. Εάν ο κατηγορούμενος ήθελε να τον σκοτώσει , στην απόσταση του ενός μέτρου που βρισκόταν από τον ίδιο, θα τον πυροβολούσε με το πιστόλι στο κεφάλι ή στο θώρακα ή στην κοιλιακή χώρα όπου υπάρχουν ζωτικά όργανα(καρδιά, πνεύμονες, ήπαρ κ.λπ.) και όχι στα πόδια του. Τα ίδια αποδείχθηκαν και για τον δεύτερο κατηγορούμενο, ., ο οποίος προέτρεψε την απόφαση στον πρώτο κατηγορούμενο, μεταφέροντάς τον μάλιστα με το δικό του όχημα στον τόπο του εγκλήματος,   με πειθώ και φορτικότητα, να εκτελέσει τη βαριά σωματική βλάβη, σύμφωνα με τις οδηγίες του (να τον τραυματίσει στα πόδια) , σε βάρος του ., πιστεύοντας ότι με τον τρόπο αυτόν θα του έδινε τα χρήματα, ύψους 15.000 ευρώ, από την αγοραπωλησία ναρκωτικών. Ο θάνατος του   θύματος δεν ήταν στην πρόθεση των κατηγορουμένων, οφείλεται όμως σε αμέλειά τους(μη συνειδητή), η οποία συνίσταται στο ότι, παρόλο που μπορούσαν να προβλέψουν ως πιθανό το βαρύτερο αποτέλεσμα, εξ αιτίας των ισχυρών χτυπημάτων που κατάφερε ο πρώτος εξ αυτών στα πόδια του θύματος, δεν το προέβλεψαν , διότι δεν κατέβαλαν την επιμέλεια και προσοχή, την οποία οφείλει να καταβάλει κάθε συνετός και ευσυνείδητος άνθρωπος που βρίσκεται υπό τις ίδιες πραγματικές καταστάσεις. Επομένως με βάση τα παραπάνω: α) ο πρώτος κατηγορούμενος πρέπει να κηρυχθεί ένοχος όχι για την πράξη της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, όπως κατηγορείται και καταδικάσθηκε πρωτοδίκως, αλλά, κατ’ επιτρεπτή μεταβολή της κατηγορίας, για την πράξη της βαριάς σωματικής βλάβης που επιδίωκε, και είχε ως επακόλουθο τον θάνατο του παθόντος (άρθρο 311 εδ. β΄ΠΚ), και β) ο δεύτερος κατηγορούμενος πρέπει να κηρυχθεί ένοχος ηθικής αυτουργίας , όχι για την πράξη της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, όπως κατηγορείται και καταδικάσθηκε πρωτοδίκως, αλλά, κατ’ επιτρεπτή μεταβολή της κατηγορίας, για την πράξη της βαριάς σωματικής βλάβης που επιδίωκε και είχε ως επακόλουθο τον θάνατο του παθόντος (άρθρα 46 παρ. 1 και 311 εδ. β΄ΠΚ). Όσον αφορά το αδίκημα της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών από την όλη ακροαματική διαδικασία, αποδείχτηκαν τα ακόλουθα σε σχέση αρχικά με τη διακίνηση (αγορά, μεταφορά, διάθεση και κατοχή) ποσότητας ηρωίνης από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη που έλαβε χώρα την 05-09-2016. Ειδικότερα, την προηγούμενη της μεταφοράς (04-09-2016) ο δεύτερος κατηγορούμενος . πραγματοποίησε τηλεφωνικές επικοινωνίες με την τρίτη κατηγορούμενη ., αναφορικά με την συγκέντρωση του απαιτούμενου χρηματικού ποσού για την αγορά της ηρωίνης από την Αθήνα και της δίνει οδηγίες για την μετάβασή της εκεί. Την ίδια ημέρα και περί ώρα 20:35 ώρα επικοινώνησε με υπήκοο Αλβανίας αγνώστων λοιπών στοιχείων, χρήστη της με αριθμό . σύνδεσης υπό στοιχεία «. 23/10/1978 ΠΑΚΙΣΤΑΝ κάτοικος . ΑΘΗΝΑ, ΑΤΤΙΚΗΣ .ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΞΕΝΟ FG.» και ακολούθως, το βράδυ της ίδιας ημέρας η . αναχώρησε με το τραίνο για Αθήνα, όπου έφθασε το πρωί της 05-09-2016 και κατά τις ώρες 05.00-06.00′. Αμέσως μετά την άφιξή της συναντήθηκε με τον ανωτέρω Αλβανό υπήκοο, τον οποίο προσφωνούσε «παιδί μου», από τον οποίο και προμηθεύτηκε σχετική ποσότητα ηρωίνης.

 

Στη συνέχεια επέστρεψε στην Θεσσαλονίκη το μεσημέρι της ίδιας ημέρας και ενημέρωσε σχετικά τον . με SMS για την επιστροφή της. Το βράδυ της ίδιας ημέρας και κατόπιν προγενέστερων τηλεφωνικών μεταξύ τους επικοινωνιών, η τρίτη κατηγορούμενη . συναντήθηκε με τον . επί της Β. Όλγας κοντά στο καφέ-μπαρ με την επωνυμία ., όπου βρισκόταν ο τελευταίος, προκειμένου προφανώς να του παραδώσει μέρος της αγορασθείσας ποσότητας ηρωίνης. Την επόμενη ημέρα (06-09-2016) σε μεταξύ τους συνομιλίες, η τρίτη κατηγορούμενη . τον ρωτάει αν επιθυμεί να του πάει το ‘λάπτοπ’. Όπως κατέθεσε κατά την εξέτασή του στο ακροατήριο ο μάρτυρας αστυνομικός, ως ‘λάπτοπ’ οι δεύτερος και τρίτη κατηγορούμενοι αναφέρουν προφανώς μία ζυγαριά ακρίβειας, την οποία ανταλλάσσουν, όταν διαθέτουν μεγάλες ποσότητες, προκειμένου να τις διαμοιράσουν σε μικρότερες. Σε άλλες συνομιλίες αναφέρονται στο ότι η ηρωίνη που αγόρασε η τρίτη κατηγορούμενη . είναι χαμηλότερης ποιότητας από τις προγενέστερες ποσότητες, που είχαν προμηθευτεί κατά το παρελθόν και διατηρούν επιφυλάξεις για τυχόν παρενέργειες κατά τη χρήση της. Τόσο η μετάβαση της τρίτης κατηγορούμενης . στην Αθήνα και η αγορά ηρωίνης, η ακριβής ποσότητα της οποίας δεν κατέστη δυνατό να διακριβωθεί παρά μόνο το καταβληθέν τίμημα ποσού οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ, όσο και τα λοιπά ανωτέρω αναφερόμενα προκύπτουν ως εξής: Την προηγούμενη της μεταφοράς (04-09-2016) ο   δεύτερος κατηγορούμενος, . συνομιλεί σε τηλεφωνικές επικοινωνίες με την τρίτη κατηγορούμενη . αναφορικά με την συγκέντρωση του απαιτούμενου χρηματικού ποσού για την αγορά της ηρωίνης από την Αθήνα και της δίνει οδηγίες για την μετάβασή της εκεί. Την ίδια ημέρα (04-09-2016) και ώρα 20.35’ ο Αλβανός αγνώστων λοιπών στοιχείων, χρήστης της με αριθμό . σύνδεσης, τηλεφωνεί στην τρίτη κατηγορούμενη, . και την ρωτάει τι ώρα θα συναντηθούν. Η τρίτη κατηγορούμενη του απαντάει λέγοντάς του χαρακτηριστικά «όπως τις άλλες φορές, θυμάσαι;…μεταξύ πέντε, πέντε και τέταρτο» και προσδιορίζουν το ραντεβού για τις έξι με εξίμιση. Την 21.27′ ώρα της 04-09-2016 ο . κάλεσε την . και της ζήτησε να περάσει από το καφενείο που βρίσκεται επί της οδού Βασιλίσσης Όλγας (προφανώς το A. όπου συχνάζει) και να συναντηθούν απέναντι από το κατάστημα σε ένα δέντρο. Την ίδια ημέρα (04-09-2016) και ώρα 23:34′ η . κάλεσε τον υπήκοο Αλβανίας ονόματι «.» αγνώστων λοιπών στοιχείων, χρήστη της με αριθμό . σύνδεσης και του ζήτησε να πει στον έτερο Αλβανό υπήκοο, χρήστη της με αριθμό . σύνδεσης, να την ξανακαλέσει ή να της στείλει μήνυμα, γιατί δεν είχε το τηλέφωνο του. Την 05-09-2016 και ώρα 05.26’, η . τηλεφώνησε στο Αλβανό χρήστη της με αριθμό . σύνδεσης και του ανέφερε ότι σε είκοσι λεπτά θα είναι στο συμφωνηθέν σημείο. Κατά την εν λόγω συνομιλία η με αριθμό . σύνδεση της . ενεργοποίησε τις κεραίες του παρόχου με κωδικές ονομασίες ‘…’ που εξυπηρετούν τις περιοχές στα Κάτω Πατήσια και Σεπόλια στην Αθήνα. Σε συνομιλία που επακολούθησε μεταξύ του αγνώστου Αλβανού και της . που έλαβε χώρα την 05- 09-2016 και ώρα 05.51’ ο πρώτος της αναφέρει «έλα σε είδα, θα κάνω τον κύκλο και έρχομαι. Η αναχώρηση της τρίτης κατηγορούμενης το βράδυ της 04-09-2016, η μετάβασή της στην Αθήνα και η επιστροφή της τις πρωινές ώρες της 05-09-2016 προκύπτει από τις κεραίες που ενεργοποίησε η σύνδεση αυτής ως εξής: α) η τελευταία κεραία που ενεργοποίησε πριν αναχωρήσει από την Θεσσαλονίκη το βράδυ της 04-09-2016 ήταν η κεραία «.» και «.» που εξυπηρετεί την περιοχή του Ν. Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης, β) ακολούθως ενεργοποίησε την 23.31′ ώρα την κεραία ., την 23.44′ την ., την 04.48′ της 05-09-2016 την κεραία «.» και την 05.39 την κεραία «.», γ) την 06.48′ ώρα της 05-09-2016 η με αριθμό . πραγματοποίησε τελευταία εξερχόμενη κλήση από την περιοχή της Αθήνας, διάρκειας 44 δευτερολέπτων προς τη με αριθμό . σύνδεση που χρησιμοποιεί ο ., σύζυγος της τρίτης κατηγορούμενης ., κατά την οποία ενεργοποίησε την «.» Ακολούθως ενεργοποίησε την 12.59’ ώρα της ίδιας ημέρας την κεραία «.» ενδεικτικό της επιστροφής της στη Θεσσαλονίκη, ενώ την 13.40 ενεργοποίησε την κεραία «.» Την 5-9- 2016 και ώρα 14.21′ η τρίτη κατηγορούμενη απέστειλε μήνυμα SMS από τη με αριθμό . σύνδεσή της στη με αριθμό . σύνδεση του . αναγράφοντας «ΟΚ». Την 17.27’ ώρα της ίδιας ημέρας (05-09-2016) ο . απέστειλε μήνυμα στη . με το εξής περιεχόμενο : «ΚΑΝΟΝΙΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ . ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ», εκτιμάται δε, όπως κατέθεσε και ο μάρτυρας αστυνομικός ότι ως εισιτήρια εννοείται η ποσότητα ηρωίνης που παρέλαβε η . από τον Αλβανό αγνώστων λοιπών στοιχείων. Την 21.50′ ώρα της ίδιας ημέρας η . τηλεφώνησε στον . και συνεννοήθηκαν να συναντηθούν εκείνο το βράδυ. Ακολουθούν άλλες πέντε συνομιλίες μεταξύ τους μικρής διάρκειας και η τελική τους συνάντηση λαμβάνει χώρα την 22:46 ώρα επί της Β. Όλγας κοντά στο καφέ-μπαρ με την επωνυμία ‘.’, όπου συχνάζουν οι πρώτος και δεύτερος των κατηγορουμένων. Την 16.40′ ώρα της 06-09-2016, η τρίτη κατηγορούμενη κάλεσε τον δεύτερο κατηγορούμενο στην με αριθμό . σύνδεσή του και του ανέφερε πως αντιλήφθηκε ένα αυτοκίνητο σκούρο μπλε χρώματος, με τζάμια, το οποίο πίστεψε ότι την παρακολουθεί. Ο τελευταίος (.) την επέπληξε που δεν σημείωσε τις πινακίδες κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και μάλιστα ανέφερε ότι της έχει ήδη δώσει αριθμούς κυκλοφορίας από αυτοκίνητα, εννοώντας καταφανώς αριθμούς κυκλοφορίας συμβατικών αυτοκινήτων της Ελληνικής Αστυνομίας. Χαρακτηριστική η συνομιλία μεταξύ των δύο: «…Καλούσα: Καλά δεν είναι ανησυχητικό, απλά μετά από δύο λεπτά πέρασε ένα σκούρο μπλε, σκούρο μπλε, άμα θες ρίξε καμιά ματιά, κάνα σκούρο μπλε. Καλούμενος: Έχει, τώρα πέρασε, τώρα ακριβώς. Καλούσα: Τώρα ακριβώς πέρασε. Καλούμενος: Ήταν εκεί δύο μιλάγανε ξέρω γω να πούμε εκεί που με ένα άλλο και ήταν εδώ απέναντι, τους είδα. Καλούσα: Μ’ ένα φιμέ, μ’ ένα φιμέ, με φιμέ τζάμια… Καλούμενος: Τα νούμερα τα βλέπετε ρε; Τα νούμερα, νούμερα σας έδωσα ρε. Καλούσα: Όχι ρε, αυτό έτσι όπως πέρασε με την άκρη του ματιού μας τι να δεις; Απ’ το άλλο το στενό λέει έφυγε κιόλας…». Την 06-09-2016 και ώρα 23.54′ σε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του δεύτερου κατηγορούμενου και της τρίτης κατηγορούμενης, ο πρώτος (.) την ρωτάει αν έχει διαπιστώσει διαφορά στην ηρωίνη που αγόρασε από την προγενέστερη ηρωίνη που είχαν προμηθευτεί. Η . του απαντάει ότι τόσο η ίδια, όσο και ο σύζυγός της έχουν διαπιστώσει την διαφορά στην ποιότητα, αλλά σύμφωνα με την τρίτη κατηγορούμενη οι όποιες διαφορές εξαλείφονται αφού παρέλθει κάποιο χρονικό διάστημα από την χρήση. Ο δεύτερος κατηγορούμενος της λέει ότι και ο πρώτος κατηγορούμενος (.) διαπίστωσε την διαφορά στην ποιότητα και έχει ανησυχίες για την επίδραση αυτής. Την 15.56’ ώρα της 09-09-2016, ο . δέχτηκε κλήση στην με αριθμό . σύνδεσή του από την με αριθμό . σύνδεση που χρησιμοποιεί ο Αλβανός υπήκοος, ονόματι … αγνώστων λοιπών στοιχείων ταυτότητας. Κατά την μεταξύ τους συνδιάλεξη, ο . του παραπονιέται για την ποιότητα της τελευταίας ποσότητας ηρωίνης, λέγοντας χαρακτηριστικά «δεν κάνανε αυτά ρε τελευταία…». Ενδεικτική η συνομιλία μεταξύ των δύο: «… Καλούμενος: ʼλλο τι να γίνει μωρέ τι να γίνει; Καλών: Τι έγινε παραπονιάρη: Καλούμενος: Παραπονιάρης, δεν είναι αυτά, δεν κάνανε αυτά ρε φίλε, τα τελευταία. Καλών Γιατί; Καλούμενος: Ε δεν κάνανε. Τι να σου λέω, αδύνατα πολύ σου λέω, να πούμε δεν είναι. Καλών: Δεν σε άκουσα μια φορά ρε να πεις… να σε ακούσω ευχαριστημένο μόνο παράπονα. Καλούμενος: Ρώτα και από εκεί τη …». Όσον αφορά τη διακίνηση (αγορά, μεταφορά, διάθεση και κατοχή) ποσότητας ηρωίνης συνολικού βάρους 550 γραμμαρίων περίπου από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη που έλαβε χώρα την 15-10-2016 προέκυψαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά. Την προηγούμενη της μεταφοράς (14-10-2016) ο . πραγματοποίησε τηλεφωνικές επικοινωνίες με την . αναφορικά με την μετάβασή της στην Αθήνα, ενώ το βράδυ της ίδιας ημέρας, περί ώρα 22.50′, συναντήθηκαν επί της Β. Όλγας στη συμβολή με την οδό .. Το πρωί της επομένης (15-10-2016) η τρίτη κατηγορούμενη .αναχώρησε για Αθήνα, όπου αφίχθη περί ώρα 16.30′. Συγχρόνως ο . επικοινώνησε με τον υπήκοο Αλβανίας ʼρη αγνώστων λοιπών στοιχείων ταυτότητας, χρήστη της με αριθμό .σύνδεσης υπό στοιχεία «MD . γεν. 01/01/1989 ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ κάτοικο ΚΩ . ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ . ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ .» και τον ενημέρωσε πως κατεβαίνει η «κοπέλα» καθώς και ότι έχει δώσει τα λεφτά στον .. Κατά την άφιξή της στην Αθήνα η .συνομίλησε με τον άγνωστο άνδρα, ονόματι ‘.’, χρήστη της με αριθμό . σύνδεσης, με τον οποίο συνεννοήθηκε προκειμένου να συναντηθούν περί ώρα 19.00’, ενώ η ίδια μετέβη σε ξενοδοχείο. Κατά την αναχώρησή της από το ξενοδοχείο επικοινώνησε με τον Αλβανό υπήκοο χρήστη της με αριθμό . σύνδεσης, αγνώστων στοιχείων ταυτότητας, με τον οποίο ακολούθως συναντήθηκε και αγόρασε από τον ίδιο ποσότητα ηρωίνης συνολικού βάρους 550 γραμμαρίων, όπως προέκυψε σε μεταγενέστερη τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ . και ‘.’, χρήστη της με αριθμό . σύνδεσης. Μετά την συνάντηση και αγορά της ποσότητας, ο δεύτερος κατηγορούμενος απέστειλε την 20.33′ SMS στην τρίτη κατηγορούμενη ρωτώντας την «ΕΝΤΑΞΗ?», καταφανώς για την συνάντησή και αγορά της ηρωίνης. Σε μετέπειτα μεταξύ τους επικοινωνία η . του επιβεβαίωσε ότι όλα πήγαν καλά. Το βράδυ της 15-10-2016 η τρίτη κατηγορούμενη διανυκτέρευσε στο ξενοδοχείο και το μεσημέρι της επομένης (16-10-2016) αναχώρησε για Θεσσαλονίκη μεταφέροντας μαζί της την σχετική ποσότητα. Έφθασε στη Θεσσαλονίκη περί ώρα 00.20′ της 17-10- 2016 και την 02.26’ ώρα της 17-10-2016 ευρισκόμενη πλέον στην οικία της απέστειλε SMS στην με αριθμό . σύνδεση του δεύτερου κατηγορούμενου αναγράφοντάς του «…», για να τον καθησυχάσει ότι επέστρεψε και δεν της έτυχε κάτι. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας η . κατά την διάρκεια συνομιλίας αναφέρθηκε στο ‘λάπτοπ’, δηλαδή την ζυγαριά, την οποία χρειαζόταν προφανώς για να μοιράσει την ποσότητα σε μικρότερες. Όπως προκύπτει από την ακρόαση του συνόλου των συνομιλιών την εν λόγω ζυγαριά αντάλλασσαν συνεχώς οι δεύτερος, τρίτη και τέταρτος κατηγορούμενοι μεταξύ τους, μόνο όταν διέθεταν κάποια ποσότητα και επιζητούσαν να την διαχωρίσουν σε μικρότερες ποσότητες με σκοπό να τις πωλήσουν, φοβούμενοι κάποια αιφνίδια έρευνα από τις αστυνομικές αρχές. Η μετάβαση της . στην Αθήνα, η αγορά της ως άνω ποσότητας ηρωίνης, συνολικού βάρους 550 γραμμαρίων περίπου, όσο και τα λοιπά που αναφέρονται παραπάνω, προκύπτουν ως εξής: Την προηγούμενη της μεταφοράς (14-10-2016) και περί ώρα 22.50′ ο . συναντήθηκε με τη . επί της Β. στη συμβολή με την οδό .. Την 15-10-2016 και ώρες 14.24′ και 14.26′ ο . έλαβε δύο κλήσεις από τη με αριθμό . σύνδεση που χρησιμοποιεί άγνωστος Αλβανός ονόματι .. Κατά τις εν λόγω συνομιλίες ο . ρώτησε τον . «Κατεβαίνει η κοπέλα είναι, στο δρόμο είναι, έτσι;» και ο . του αποκρίθηκε «Ναι», καταφανώς αναφερόμενοι στην τρίτη κατηγορούμενη, η οποία βρισκόταν καθ’ οδόν για Αθήνα εκείνη την χρονική στιγμή. Στην δεύτερη συνομιλία μάλιστα ο .του λέει «να τώρα στο δρόμο είναι, μπορεί σε κάνα δυο ώρες να είναι εκεί» και συνεννοούνται για το πώς θα έρθει σε επαφή μαζί τους η.. Στις εν λόγω συνομιλίες ο . ζητάει η ηρωίνη να είναι καλύτερης ποιότητας από την προηγούμενη συναλλαγή αναφέροντάς του χαρακτηριστικά «Πες στον . τα πράγματα, να είναι όπως πρέπει, όχι σαν την άλλη φορά την… κατάλαβες; Γιατί είχαμε πρόβλημα είχαμε…». Επίσης προκύπτει ότι ο . έχει αποστείλει χρήματα για λογαριασμό του ‘.’ και ζητά από τον ʼρη να επικοινωνήσει μαζί του ο .. Την 15.35′ ώρα της 15-10-2016 η . καθ’ οδών για Αθήνα κάλεσε τη με αριθμό . σύνδεση που χρησιμοποιεί ο Αλβανός υπήκοος ονόματι ‘.’ και του ανέφερε ότι σε μισή ώρα «θα φτάσει» προφανώς στην Αθήνα, και ότι εν συνεχεία θα μεταβεί σε ξενοδοχείο και το ραντεβού μεταξύ τους θα λάβει χώρα σε δύο ώρες περίπου. Στην εν λόγω συνδιάλεξη η με αριθμό . σύνδεση της . ενεργοποίησε τις κεραίες «.». Σε νεότερη μεταξύ τους επικοινωνία που πραγματοποιήθηκε την 17.29′ ώρα της 15-10-2016, η . ανέφερε στον . ότι βρισκόταν στο ξενοδοχείο και συμφωνήσαν το ραντεβού να λάβει χώρα στις 19.00′ ώρα περίπου της ίδιας ημέρας. Την 19.12′ ώρα η . έλαβε κλήση από την με αριθμό . σύνδεση που χρησιμοποιεί ο αγνώστων στοιχείων ταυτότητας Αλβανός υπήκοος χρήστης της ανωτέρω σύνδεσης και του ανέφερε ότι εκείνη την χρονική στιγμή αναχωρούσε από το ξενοδοχείο και σε είκοσι λεπτά θα ερχόταν στο συμφωνηθέν σημείο με ΤΑΞΙ. Την 20.33’ ώρα ο . απέστειλε SMS από τη με αριθμό . σύνδεσή του στη με αριθμό . σύνδεση της . αναγράφοντας «ΕΝΤΑΞΗ?», ρωτώντας προφανώς για την πραγματοποίηση της συναλλαγής. Την 20.50’ ώρα ο δεύτερος κατηγορούμενος κάλεσε την τρίτη κατηγορούμενη και την ρώτησε «Έλα τι έγινε; Εντάξει;». Αυτή του αποκρίθηκε «…ναι, όλα καλά, όλα καλά…» από τα οποία συνάγεται ότι πραγματοποιήθηκε η συναλλαγή και η . κατείχε πλέον την εν λόγω ποσότητα ηρωίνης, ενώ του ανέφερε πως δεν απάντησε στο παραπάνω SMS, που της απέστειλε, επειδή το κινητό της είχε πρόβλημα με την μπαταρία. Ακολούθως την 21.20’ ώρα της 15-10-2016 ο . κάλεσε τον. στην με αριθμό . σύνδεση που χρησιμοποιεί και συνομίλησαν αρχικά για χρηματικά ποσά. Ο . του είπε ότι έδωσε δύο χιλιάδες (2000) ευρώ στον ., χίλια (1.000) ευρώ θα τα έστελνε τις επόμενες ημέρες, κατόπιν συνεννόησης με τον . και τέσσερις χιλιάδες επτακόσια (4.700) ευρώ πρέπει να έδωσε στο ραντεβού η . κατά την παραλαβή της συγκεκριμένης ποσότητας, ήτοι συνολικά παραδόθηκε το χρηματικό ποσό των επτά χιλιάδων εξακοσίων (7.600) ευρώ για την αγορά της εν λόγω ποσότητας. Αναφερόμενοι δε στην ποσότητα της ηρωίνης ο . του είπε ότι η ποσότητα είναι η ίδια με την προηγούμενη φορά και ανέρχεται σε 550 γραμμάρια. Η αναχώρηση της . τα ξημερώματα της 15-10-2016, η μετάβασή της στην Αθήνα, η διανυκτέρευσή της και η επιστροφή την 16-10-2016 προκύπτει από τις κεραίες που ενεργοποίησε η σύνδεση της . ως εξής: α) η τελευταία κεραία που ενεργοποίησε τα ξημερώματα της 15-10-2016 η με αριθμό . σύνδεση, προ της αναχώρησης από την Θεσσαλονίκη, ήταν η κεραία «.» και έλαβε χώρα την 01.52′ ώρα της 15-10-2016, β) ακολούθως ενεργοποίησε την 11.18′ ώρα της ίδιας τις κεραίες «.», την 11.23’ ώρα την κεραία «.», την 13.05′ την κεραία «.», την 15.35′ ώρα τις κεραίες «.» και την 16.41’ ώρα την κεραία «.» η οποία εξυπηρετεί την περιοχή των Αμπελοκήπων στην Αθήνα και γ) Από την άφιξή της στην Αθήνα μέχρι και το μεσημέρι της 16-10-2016, η . ενεργοποίησε κεραίες της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας. Τελευταία κεραία ενεργοποιήθηκε την 14.39′ της 16- 10-2016 «.» και στη συνέχεια την 18.46′ ενεργοποιήθηκε η κεραία με την ονομασία «.», την 19.02′ η κεραία «.» την 23.26′ η κεραία «.» την 00.08 της 17-10-2016 οι κεραίες «.» και την 00.20’ της 17-10-2016 η κεραία «.» Την 02.26′ ώρα της 17-10-2016, η . απέστειλε SMS στη με αριθμό . σύνδεση του . αναγράφοντας «ΟΚ ΣΠΙΤΙ ΕΙΜΑΙ» και ο . της απάντησε ομοίως με SMS «ΟΚ ΑΥΡΙΟ». Την 16.51΄ ώρα της 17-10-2016 η τρίτη κατηγορούμενη, . κάλεσε την με αριθμό . σύνδεση που χρησιμοποιεί ο . και του ζήτησε να της δώσει το «λάπτοπ» γιατί θα το χρειαστεί το βράδυ προφανώς για να διαχωρίσει την αγορασθείσα ποσότητα. Μάλιστα ανέφερε στον . να του δώσει «πέντε ευρώ» όταν συναντηθούν, που όπως έχει διαπιστωθεί εννοούν πέντε γραμμάρια ηρωίνης, αλλά ο . δεν επιθυμούσε καθόσον ο . του έδωσε την προηγούμενη ημέρα «τρία ευρώ». Από την εν λόγω συνομιλία προκύπτει τόσο η συναλλαγή ηρωίνης μεταξύ δεύτερου και τρίτης των κατηγορουμένων, … όσο η ανταλλαγή του «λάπτοπ», δηλαδή της ζυγαριάς μεταξύ των προαναφερθέντων για τον ακριβή διαχωρισμό της ποσότητας ηρωίνης, με σκοπό να την μεταπωλούν. Την 17.54′ ώρα της 17-10-2016 σε συνομιλία μεταξύ της . και του ., αμφότεροι αναφέρονται στα «εισιτήρια» που έδωσε η . σε «δικό» της πρόσωπο και τα οποία έχουν αποκρύψει σε μία «καβάτζα τρύπα». Ο . απέστειλε μήνυμα στη . με το εξής κείμενο «ΚΑΝΟΝΙΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ . ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ», όπου όπως προαναφέρθηκε ‘εισιτήρια’ νοούνται τα ναρκωτικά. Στη συνέχεια, την 18.01΄ ώρα, η . τηλεφώνησε στον άνδρα της, ., κάτοχο της με αριθμέ . σύνδεσης και του ζήτησε «να κανονίσει για τα εισιτήρια», προφανώς να τα μεταφέρει και να τα αποκρύψει στην τρύπα που χρησιμοποιούν ως «καβάτζα». Όσον αφορά τη διακίνηση (αγορά και μεταφορά) ποσότητας ηρωίνης, συνολικού βάρους 572,3 γραμμαρίων από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη που έλαβε χώρα την 26-11-2016 προέκυψαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά από την ακρόαση των σχετικών τηλεφωνικών συνδιαλέξεων: Την 24-11-2016 ο δεύτερος κατηγορούμενος, . συνομίλησε τηλεφωνικά με Αλβανούς υπηκόους αγνώστων λοιπών στοιχείων ταυτότητας και συνεννοήθηκε μαζί τους για την μετάβαση της συγκατηγορούμενής του, . στην Αθήνα και την αγορά ποσότητας ηρωίνης τουλάχιστον 500 γραμμαρίων. Το μεσημέρι της 25-11-2016 ο .επικοινώνησε με την . και αμφότεροι αναφέρθηκαν στην «θεατρική παράσταση», στην οποία θα μετέβαινε το βράδυ της ίδιας ημέρας η .. Σε επόμενη συνομιλία που έλαβε χώρα περί ώρα 21.20′ της ίδιας ημέρας, η. του ανέφερε ότι βρισκόταν καθ’ οδόν για τη «θεατρική αίθουσα» και μία ώρα μετά, την 22.30′ ώρα, του ανέφερε πλέον ότι «ανέβηκε», ενώ ο . της αποκρίθηκε «αρχίζει η παράσταση». Αμφότεροι οι συγκατηγορούμενοι φοβούμενοι τυχόν παρακολούθησή τους από τις διωκτικές αρχές, επιχείρησαν να παραπλανήσουν τις τελευταίες αναφερόμενοι σε «θεατρική παράσταση», που προφανώς εννοούσαν την μετάβαση της. στο Ν. Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης το βράδυ της 25-11-2016 και από εκεί με τρένο εν συνεχεία στην Αθήνα για την αγορά της κατασχεθείσας ποσότητας ηρωίνης από τους Αλβανούς υπηκόους, τα στοιχεία ταυτότητας των οποίων δεν εξακριβώθηκαν. Μετά την συνάντηση και αγορά της ποσότητας ηρωίνης, ο . απέστειλε την 14.44′ της 26-11-2016 SMS στη . ρωτώντας την «ΕΝΤΑΞΗ?», καταφανώς για τη συνάντηση και αγορά της ηρωίνης. Καθ’ οδόν για την Αθήνα η . πραγματοποίησε επικοινωνίες με άνδρα Αλβανικής υπηκοότητας, αγνώστων λοιπών στοιχείων, χρήστη της με αριθμό . σύνδεσης, υπό στοιχεία συνδρομητή «.», από τον οποίο αγόρασε ποσότητα ηρωίνης συνολικού βάρους 572,3 γραμμαρίων. Μετά την συναλλαγή, η . επέστρεψε στην Θεσσαλονίκη περί ώρα 14.00′, όπου μετά την αποβίβασή της από το λεωφορείο, εντοπίστηκε από Αστυνομικούς του Τμήματος Εγκλημάτων Κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας στο χώρο του Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού και σε γενόμενη σωματική της έρευνα βρέθηκε και κατασχέθηκε η ως άνω ποσότητα ηρωίνης. Η μετάβαση της .στην Αθήνα, η αγορά της ως άνω ποσότητας ηρωίνης συνολικού βάρους 572,3 γραμμαρίων, όσο και τα λοιπά που αναφέρονται παραπάνω, προκύπτουν ως εξής: Την 24-11-2016 και ώρα 19.29′, ο δεύτερος κατηγορούμενος . δέχθηκε κλήση στη με αριθμό . σύνδεσή του από την με αριθμό . σύνδεση που χρησιμοποιεί ο Αλβανός υπήκοος ονόματι ‘.’. Ο . του ανέφερε ότι χρησιμοποιεί πλέον την ανωτέρω σύνδεση, αντί των προγενέστερων που κατείχε και συνεννοούνται για κάτι που θα γίνει την επόμενη ή μεθεπόμενη το βράδυ.

 

Ο . του ανέφερε ότι συναντήθηκε με τον . και του έδωσε μάλιστα χίλια (1.000) ευρώ. Ο . του ανέφερε ότι θα μιλήσουν πάλι τηλεφωνικά (με τον .) το μεσημέρι της 25-11-2016 για τις λεπτομέρειες. Την 16.04’ της 25-11-2016, η . κάλεσε τον . στην με αριθμό . σύνδεσή του και του ανέφερε ότι περιμένει από τον ίδιο να της πει αν τελικά θα πάει «στο θέατρο, στην βραδινή παράσταση», εννοώντας προφανώς αν συνεννοήθηκε ο . για να φύγει το βράδυ με το τραίνο για Αθήνα. Ο . αφού της είπε να πάει στην παράσταση, της είπε ότι θα της στείλει ένα νούμερο, προφανώς τον αριθμό σύνδεσης ενός από τους ανωτέρω Αλβανούς υπηκόους, με τον οποίο θα συνεννοούταν η . στην Αθήνα για την αγορά της ηρωίνης. Χαρακτηριστική η συνομιλία μεταξύ τους: «Καλούσα: Έλα παιδί μου. Καλούμενος: Τι γίνεται; Καλούσα: Ε να περιμένω να μου πεις. Καλούμενος: Ε; Καλούσα: Περιμένω εσένα να μου πεις για να ξέρω πώς να κινηθώ. Καλούμενος: Εντάξει το βράδυ θα πας στο θέατρο; Στη βραδινή παράσταση; Καλούσα: Ε ναι θα πάω, για αυτό σε περίμενα, να μου πεις εσύ. Καλούμενος: Εσύ, εκείνα τα δικά σου εντάξει είσαι; Καλούσα: Ναι, ναι. Καλούμενος: Καλά ναι. Εντάξει οπότε, απλά θα σε στείλω και μετά ένα νούμερο…». Την 16.05′ ώρα της 25-11-2016 ο . κάλεσε από τη με αριθμό . σύνδεσή του τη με αριθμό .σύνδεση που χρησιμοποιεί ο Αλβανός υπήκοος ονόματι ‘…’ και του ανέφερε ότι το πρωί θα βρίσκεται στην Αθήνα, προφανώς εννοώντας την .. Αναφέρθηκαν στην ποιότητα «των πραγμάτων» που θα παραλάμβανε η ., τα οποία σύμφωνα με τον .. είναι πέντε, ήτοι 500 γραμμάρια και καλύτερης ποιότητας από την προηγούμενη φορά, ενώ το «πενηντάρι», δηλαδή πενήντα γραμμάρια θα είναι από την παλιά παρτίδα. Ο . συμφωνεί με τον ., αναφέροντάς του ότι έχει ήδη συνεννοηθεί και με τον .. Ενδεικτική η συνομιλία μεταξύ των δύο: «… Καλούμενος: Δε σε ακούω. Καλών: Πρωί θα είναι εκεί. Έτσι; Καλούμενος: Ε εντάξει, αύριο το πρωί έτσι; Καλών: Ναι, ναι. (ακατάληπτο) … Καλών: Τα πράγματα τα ίδια είναι; Καλούμενος: Ναι. Καλών: Διαφορετικά; Καλούμενος; Νομίζω πως είναι προς καλύτερα. Ναι επειδή είναι κάτι για εσένα. Καλών: Καλά εντάξει. Καλούμενος; Γιατί μου είπε ο ., εντάξει; Καλών: Έγινε ναι ναι. Καλούμενος: Εντάξει έγινε. Το πενηντάρι θα είναι από το παλιό. Εντάξει; Καλών: Ε; Καλούμενος: Το πενηντάρι θα είναι από το παλιό τα πέντε θα είναι… εντάξει; Καλών: Α! Έτσι θα γίνει; Καλούμενος: Έτσι θα γίνει αυτή την φορά δηλαδή να δούμε και τι είναι, κατάλαβες; Καλών: Ναι ναι…». Την 21.19’ ώρα της 25-11- 2016, η . κάλεσε τον . στη με αριθμό . σύνδεσή του και του ανέφερε ότι έχει ήδη ξεκινήσει και ότι κατά τις 22.00′ θα βρίσκεται έξω από την θεατρική αίθουσα, το οποίο ερμηνευτικά εκτιμήθηκε από τις Αστυνομικές αρχές ότι αναφερόταν στο Ν. Σιδηροδρομικό Σταθμό απ’ όπου θα αναχωρούσε για την Αθήνα, με σκοπό να αγοράσει την ποσότητα ηρωίνης από τους ως άνω Αλβανούς υπηκόους. Μία ώρα μετά, την 22.31΄ ώρα, η . τον κάλεσε εκ νέου και του ανέφερε πλέον ότι «ανέβηκε», ενώ ο . της αποκρίθηκε «αρχίζει η παράσταση». Χαρακτηριστική η συνομιλία μεταξύ τους «…Καλών: Εντάξει φεύγεις. Εντάξει αρχίζει η παράσταση ε; Καλούμενη; Ναι, ναι…… Την 02.52′ ώρα της 26-11-2016, ο Αλβανός υπήκοος ονόματι . κάλεσε τον . στη με αριθμό . σύνδεσή του και ο τελευταίος του ανέφερε ότι κατέβηκε η γυναίκα, την οποία δεν κατονόμασε στην συνομιλία και προφανώς εννοούσε την ., καθόσον η ίδια βρισκόταν καθ’ οδόν για Αθήνα. Χαρακτηριστική η συνομιλία μεταξύ τους «…Καλούμενος: Ακούς ε σήμερα κατέβηκε και η… Καλών: Ναι ναι δε θέλω τίποτα τώρα… ακούς; Καταλαβαίνω…δεν χρειάζεται…». Την 13.52′ ώρα της 26-11-2016, ο Αλβανός υπήκοος ονόματι .κάλεσε τον . στην με αριθμό . σύνδεσή του και τον ρώτησε πόσα έδωσε στην κοπέλα. Ο . αποκρινόμενος του ανέφερε ότι της έδωσε εφτά. Ερμηνευτικά εξήχθη το συμπέρασμα ότι ο . ρώτησε τον . πόσα χρήματα έδωσε στην . και αυτός του αποκρίθηκε «εφτά», ήτοι επτά χιλιάδες (7.000) ευρώ για την αγορά της συγκεκριμένης ποσότητας ηρωίνης. Μάλιστα ο .ρωτάει τον . αν συνεννοήθηκε με τον . και ο . του αναφέρει ότι μίλησε το βράδυ, όπως και έγινε. Χαρακτηριστική η συνομιλία μεταξύ τους: «… Καλών: Να σου πω, πόσα έδωσες στην κοπέλα; Καλούμενος: Εφτά, εφτά την έδωσα, συνεννοήθηκα με τον ., μίλησα με τον ., εντάξει μείνε ήσυχος. Καλών: Μίλησες με τον .; Καλούμενος: Ξαναμίλησα το βράδυ με τον . να πούμε, εντάξει…… Μετά την συνάντηση και αγορά της ποσότητας, ο . απέστειλε την 14.44′ ώρα της 26-11-2016 SMS στη . ρωτώντας την «ΕΝΤΑΞΗ?», καταφανώς για την συνάντηση και αγορά της ηρωίνης. Η αναχώρηση της . το βράδυ της 25-11-2016, η άφιξή της στην Αθήνα πρωινές ώρες της 26-11-2016 και η επιστροφή της στη Θεσσαλονίκη το μεσημέρι της 26-11-2016, προκύπτουν από τις κεραίες που ενεργοποίησε η σύνδεση της . ως εξής: α) Την 21.32′ ώρα της 25-11- 2016, η . πραγματοποίησε κλήση διάρκειας 23 δευτερολέπτων προς την με αριθμό . σύνδεση, που κατέχει και χρησιμοποιεί ο τέταρτος . . ενεργοποιώντας κατά την κλήση αυτή τις κεραίες «..», β) Ακολούθως την 22.31′ της 25-11-2016, η με αριθμό . σύνδεση της . πραγματοποίησε κλήση διάρκειας 103 δευτερολέπτων προς την με αριθμό . σύνδεση του ., ενεργοποιώντας την κεραία «..», που εξυπηρετεί τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης, γ) Την 06.45′ ώρα της 26-11-2016 η με αριθμό . σύνδεση ενεργοποίησε την κεραία «..», την 07.15′ την κεραία «..», την 07.3Τ την κεραία «..», κ.λπ. και δ) Την 14.29′ της 26- 11-2016 η με αριθμό . σύνδεση της ., ενεργοποίησε την κεραία «..», ήτοι προ του διενεργηθέντος αστυνομικού ελέγχου και της σύλληψής της. Την 14.50′ ώρα της 26-11-2016, σε νομότυπη σωματική έρευνα που της διενεργήθηκε στην έδρα της διενεργούσας την αστυνομική προανάκριση Υπηρεσίας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρεις συσκευασίες περιέχουσες ναρκωτική ουσία ηρωίνη, βάρους πεντακοσίων είκοσι (520) γραμμαρίων, πενήντα ενός (51) γραμμαρίων και ενός κόμμα τριών (1,3) γραμμαρίων αντίστοιχα, ήτοι συνολικού βάρους πεντακοσίων εβδομήντα δύο κόμμα τριών (572,3) γραμμαρίων, τα οποία προόριζε προς πώληση, μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας μάρκας LG LEON με ΙΜΕΙ . με ενεργοποιημένη την με αριθμό . σύνδεση που χρησιμοποιούσε για τις παράνομες συναλλαγές της και το χρηματικό ποσό των εκατόν πενήντα πέντε (155) ευρώ, ως προερχόμενο από εμπορία ναρκωτικών. Την 27-11-2016 και ώρα 17.33′ ο δεύτερος κατηγορούμενος . κάλεσε από τη με αριθμό . σύνδεση του ΟΤΕ, που αντιστοιχεί σε καρτοτηλέφωνο επί της οδού Παύλου Μελά στη Σταυρούπολη τον πρώτο κατηγορούμενο, . στη με αριθμό . σύνδεση του . και τον ενημέρωσε ότι Αστυνομικοί συνέλαβαν την κουμπάρα του, εννοώντας τη . με 550, εννοώντας 550 γραμμάρια ηρωίνης. Την 27-11-2016 η τρίτη κατηγορούμενη οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης με τη σχηματισθείσα σε βάρος της δικογραφία και μετά το πέρας της κυρίας ανάκρισης, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενη και οδηγήθηκε στο Κατάστημα Κράτησης Διαβατών Θεσσαλονίκης. Από την ακρόαση των επισυνδεδεμένων συνομιλιών και δη των συνδέσεων του πρώτου κατηγορούμενου προκύπτει η διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και ειδικότερα κοκαΐνης από τον ίδιο. Στις συνομιλίες ο . αναφέρεται στα «μεταξωτά», όπως αποκαλεί την κοκαΐνη που προμηθεύεται και διακινεί, η οποία σύμφωνα με τον ίδιο είναι πολύ καλής ποιότητας.

 

Από το περιεχόμενο των συνομιλιών προκύπτει ότι προμηθεύεται την κοκαΐνη είτε από άγνωστο Αλβανό προμηθευτή είτε από Έλληνα, με τιμή αγοράς τα πενήντα ευρώ ανά γραμμάριο, την οποία και ακολούθως μεταπωλεί σε φίλους και γνωστούς του προς ογδόντα ή εκατό ευρώ το γραμμάριο. Οι διάφορες συναλλαγές λαμβάνουν χώρα είτε στο σπίτι του στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης, είτε σε δημόσιους χώρους και καταστήματα καφέ στην περιοχή της Μαρτίου και Θέρμης, όπου καθημερινά μετέβαινε με το με αριθμό ΗΜΧ-. Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο μάρκας MERCEDES τύπου A CLASS μπλε χρώματος, ιδιοκτησίας του. Προκύπτει επίσης βούληση του πρώτου κατηγορούμενου ., ο οποίος μάλιστα προέβη σε διάφορες προεργασίες, προκειμένου να εξεύρει προμηθευτή και μεταφορέα «transporter» για την προμήθεια και τη μεταφορά μεγάλης ποσότητας ηρωίνης και χασίς στην Γερμανία και Ολλανδία, με την συμμετοχή Αλβανών υπηκόων και πρώην συγκρατουμένων του, τους οποίους εμπιστεύεται για την πραγματοποίηση της εν λόγω «δουλειάς».   Ο δεύτερος κατηγορούμενος (.) μετά την σύλληψη της . μετακόμισε από την οικία του στο διαμέρισμα της φίλης, συμβίας του, .. Την 14.40′ ώρα περίπου της 02-03-2017, αστυνομικοί της διενεργούσας την αστυνομική προανάκριση Υπηρεσίας, οι οποίοι είχαν θέσει υπό διακριτική επιτήρηση τον πρώτο κατηγορούμενο ., πραγματοποίησαν στη περιοχή της Θέρμης πλησίον της Α/Δ Θεσσαλονίκης- Ν. Μουδανιών και της αεροπορικής βάσης ‘Σέδες’, αστυνομικό έλεγχο στο με αριθμό κυκλοφορίας ΗΜΧ-. Ι.Χ.Ε. μάρκας MERCEDES Α160 που οδηγούσε ο ίδιος με συνεπιβάτη τον . Κατά την σωματική έρευνα που διενεργήθηκε στον πρώτο κατηγορούμενο βρέθηκε και κατασχέθηκε επ’ αυτού ένα (1) μαχαίρι συνολικού μήκους 12 εκατοστών, με μήκος λάμας 6,5 εκ., εντός θήκης, ένα (1) κινητό HTC, χρώματος ασημί/μαύρο, με αριθμό ΙΜΕΙ ., με ενσωματωμένη την υπ’ αριθ. . τηλεφωνική σύνδεση, ένα (1) κινητό τηλέφωνο NOKIA χρώματος μαύρου, με αριθμό ΙΜΕΙ . με ενσωματωμένη τη με αριθμό . τηλεφωνική σύνδεση και το χρηματικό ποσό των τριακοσίων είκοσι (320) ευρώ. Κατά την έρευνα που ακολούθησε στο αυτοκίνητό του, βρέθηκε και κατασχέθηκε κάτω από τη θέση του οδηγού ένα (1) πιστόλι MAKAROV, με αποξεσμένο αριθμό σειράς, με ενσωματωμένη γεμιστήρα με εφτά (7) φυσίγγια, άπαντα με πανομοιότυπη ένδειξη πυθμένα «10 06», ιδίου τύπου και διαμετρήματος με το πιστόλι που χρησιμοποιήθηκε   στη βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη σε βάρος του . (δεν είναι το ίδιο πιστόλι αλλά άλλο παρόμοιο). Κατασχέθηκε επίσης ένα πολυεργαλείο με σουγιά, συνολικού μήκους (16) εκατοστών, με μήκος λάμας (7) εκατοστών και μία (1) ξύλινη λαβή συνολικού μήκους (80) εκατοστών, τα οποία βρέθηκαν στο χώρο των αποσκευών.   Κατόπιν αυτού διενεργήθηκε νομότυπη έρευνα στην οικία του πρώτου κατηγορούμενου, . στα Βασιλικά, όπου παρουσία Πταισματοδίκη και του ιδίου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα(1) πιστόλι με ενδείξεις S.A.B. ITALY ARMSCORP BALTIMORE.MD και αριθμό . με έναν (1) γεμιστήρα περιέχουσα δεκατέσσερα (14) φυσίγγια διαμετρήματος 9x19mm, πέντε (5) φυσίγγια πυροβόλου όπλου διαμετρήματος 0,357 MAG, τρία (3) φυσίγγια πυροβόλου όπλου διαμετρήματος 9x18mm, είκοσι τέσσερα (24) φυσίγγια πυροβόλου όπλου διαμετρήματος 0,22mm, ένα (1) φυσίγγιο 9x19mm, μία (1) νάιλον συσκευασία που περιέχει κοκαΐνη συνολικού βάρους μετά του περιτυλίγματος 29,8 γραμμαρίων, ένα (1) γυάλινο φιαλίδιο με υπολείμματα κοκαΐνης 4,3 γραμμαρίων με το περιτύλιγμα, ένα (1) κίτρινο καλαμάκι και κοκαΐνη 1,3 γραμμαρίων, μία (1) ζυγαριά ακρίβειας μάρκας TANGENT 102, μία (1) μεταλλική σιδερογροθιά χρυσάφι χρώματος, έξι κινητά τηλέφωνα, τέσσερις κάρτες SIM και ένα πλαίσιο κάρτας SIM και το χρηματικό ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ ως προερχόμενο από την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Απογευματινές ώρες της 02-03-2017 αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημάτων Κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας εντόπισαν τον δεύτερο κατηγορούμενο (.) έξωθεν της οικίας του επί της οδού . στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης και του διενήργησαν αστυνομικό έλεγχο. Κατά την γενόμενη σωματική έρευνα βρέθηκε και κατασχέθηκε επ’ αυτού το χρηματικό ποσό των επτακοσίων (750) ευρώ ως προερχόμενο από την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, ενώ σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του, παρουσία του ιδίου Πταισματοδίκη, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν: πέντε (5) πλαστικά φιαλίδια περιέχοντα μεθαδόνη συνολικού μικτού βάρους (123,6), (107,4), (94,4), (133,9) και (114,4), ενάμισι (1,5) δισκίο του φαρμακευτικού σκευάσματος «STEDON», εντός γυάλινου φιαλιδίου με την ένδειξη «ΧΑΝΑΧ», μία (1) αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία περιέχουσα ακατέργαστη ινδική κάνναβη, συνολικού μικτού βάρους (6.9) γραμμαρίων, μία (1) αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία περιέχουσα κοκαΐνη, συνολικού μικτού βάρους (4,7) γραμμαρίων, ένα (1) ροζ καλαμάκι – σύνεργο χρήσης ναρκωτικών ουσιών, τα οποία ναρκωτικά δεν έχουν καμία σχέση με την ηρωίνη που αγόρασε η τρίτη κατηγορούμενη στην Αθήνα από άτομα αλβανικής καταγωγής για λογαριασμό του δευτέρου κατηγορουμένου … Επίσης αποδείχθηκε ότι σε μη επακριβώς εξακριβωθέντα χρόνο και πάντως εντός του χρονικού διαστήματος από τις 26-11-2016 έως τις 2-3-2017, ο δεύτερος κατηγορούμενος   κατείχε εντός της οικίας της ., με την οποία συγκατοικούσε στην οικία της, που βρίσκεται επί της οδού . στην ʼνω Τούμπα Θεσσαλονίκης, τρεις αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες περιέχουσες ηρωίνη, μικτού βάρους 50,80 γραμμ. η πρώτη, 50,70 γραμμ. η δεύτερη και 50,60 γραμ. η τρίτη, οι οποίες ποσότητες ναρκωτικά δεν έχουν καμία σχέση με τις ως άνω ποσότητες ηρωίνης που αγόρασε η τρίτη κατηγορούμενη στην Αθήνα από άτομα αλβανικής καταγωγής για λογαριασμό του(δευτέρου κατηγορουμένου), πρόκειται για άλλες ποσότητες ηρωίνης που είχε αγοράσει ο ίδιος από άτομα αλβανικής καταγωγής, τις οποίες κατείχε όχι για δική του αποκλειστικά   χρήση, αλλά για την εντεύθεν παράνομη διάθεσή τους και καθ’ οιονδήποτε τρόπο διακίνησή τους. Επίσης στην οικία του δευτέρου κατηγορουμένου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των δύο χιλιάδων (2000) ευρώ που προέρχονται από την αγοραπωλησία ναρκωτικών, έξι συσκευές κινητής τηλεφωνίας εκ των οποίων στη μία ήταν ενεργοποιημένη η υπ’ αριθ.. τηλεφωνική σύνδεση και μία (1) κενή συσκευασία συσκευής κινητού τηλεφώνου μάρκας «ALCATEL ΡΙΧΙ4» επάνω στην οποία αναγράφονταν οι αριθμοί ΙΜΕΙ:. και .. Η εν λόγω συσκευή κινητού τηλεφώνου είναι αυτή στην οποία ενεργοποιήθηκε από την 02-09-2016 και έπειτα η υπ’ αριθ. . σύνδεση του .. Το με αριθμό κυκλοφορίας ΗΜΧ-. Ι.Χ.Ε. μάρκας MERCEDES Α160 ιδιοκτησίας του πρώτου κατηγορούμενου (.) και το με αριθμό κυκλοφορίας ΝΖΗ-. Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο μάρκας RENAULT LAGUNA ιδιοκτησίας του κατηγορούμενου (.) κατασχέθηκαν ως μεταφορικά μέσα διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, καθώς προέκυψε ότι αμφότεροι οι κατηγορούμενοι τα χρησιμοποιούσαν σε καθημερινή βάση για την μεταφορά και πώληση ναρκωτικών ουσιών. Ο πρώτος κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι οι κατασχεθείσες ναρκωτικές ουσίες, τις οποίες κατείχε, προορίζονταν για αποκλειστικά δική του χρήση, καθώς τυγχάνει εξαρτημένος χρήστης. Όσον αφορά τον ισχυρισμό του πρώτου κατηγορούμενου περί εξάρτησής του από τα ναρκωτικά πρέπει να σημειωθεί ότι αυτός είναι αληθής, όπως, εξάλλου δέχθηκε και το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο. Τα ναρκωτικά, όπως αποδείχθηκε, δεν τα είχε για δική του αποκλειστική χρήση αλλά για να τα διακινήσει παράνομα σε τρίτους. Ο δεύτερος κατηγορούμενος, ., αποδέχτηκε την κατοχή των ναρκωτικών ουσιών που βρέθηκαν στην οικία του και τα οποία , όπως ισχυρίζεται ο ίδιος, προορίζονταν για αποκλειστικά δική του χρήση, ενώ αρνήθηκε τις λοιπές κατηγορίες που έχουν σχέση με τη διακίνηση ναρκωτικών (ως ηθικός αυτουργός και ως αυτουργός). Ισχυρίστηκε επίσης, ότι είναι εξαρτημένος χρήστης και οι ποσότητες που κατείχε ο ίδιος τόσο στην οικία του όσο και στην οικία της φίλης, συμβίας του, προορίζονταν για δική του αποκλειστικά χρήση. Τα ναρκωτικά, όπως αποδείχθηκε, δεν τα είχε για δική του αποκλειστική χρήση αλλά για να τα διακινήσει παράνομα σε τρίτους. Το αδίκημα της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών που τέλεσε ο ίδιος, αυτό στοιχειοθετείται κυρίως από τις συνομιλίες, που περιέχονται στους ψηφιακούς δίσκους, στις οποίες επίσης αναφορικά με το αδίκημα της θανατηφόρου σωματικής βλάβης είναι εμφανής η ένταση και αγωνία από μέρους των δύο πρώτων κατηγορουμένων για την προέλευση των αστυνομικών του Τμήματος Εγκλημάτων Κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας και το λόγο επιτήρησής τους την 19-09-2016 και περί ώρα 22.30′, όταν οι πρώτος και δεύτερος των κατηγορουμένων βρίσκονταν στο καφέ-μπαρ με την επωνυμία «ASTORIA», καθώς ειδικά ο δεύτερος κατηγορούμενος εκτιμά ότι οι ανωτέρω αστυνομικοί δεν υπηρετούσαν στο Τμήμα της Δίωξης Ναρκωτικών, δεν ήταν «ναρκάδες» όπως τους αποκαλεί, αλλά από κάποια κεντρική Υπηρεσία και φοβάται μήπως τους παρακολουθούν «για το…», χωρίς να θέλει να το κατονομάσει στο τηλέφωνο. Αλλά και την επομένη της σύλληψης της τρίτης κατηγορούμενης, ., σε καταγραφείσα συνομιλία μεταξύ της με αριθμό . σύνδεσης του πρώτου κατηγορούμενου και της με αριθμό 6. σύνδεσης που κατέχει και χρησιμοποιεί ο ., ο τελευταίος ανέφερε στον πρώτο κατηγορούμενο ότι Αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημάτων Κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας τον προσήγαγαν και τον εξέτασαν για «το Μάριο», όπως ήταν γνωστός σε όλους το θύμα και του ζήτησε να συναντηθούν το βράδυ της ίδιας ημέρας για να συζητήσουν για το θέμα αυτό, που φαίνεται έντονα να τους απασχολεί. Την ίδια δε ημέρα, όπως προαναφέρθηκε, αμέσως μετά το πέρας της ανωτέρω συνδιάλεξης (. και .) ο δεύτερος κατηγορούμενος κάλεσε στο τηλέφωνο τον πρώτο κατηγορούμενο, ανησυχώντας για την έκβαση της υπόθεσης και ειδικότερα εάν η τρίτη κατηγορούμενη γνωρίζει κάτι προφανώς για τη θανατηφόρο σωματική βλάβη σε βάρος του . και αν θα το αναφέρει στις αρχές. Για το λόγο αυτό συνεννοούνται να συναντηθούν σε απόμερο σημείο το βράδυ, αφού έχουν φροντίσει να μην βρίσκονται υπό επιτήρηση Αστυνομικών. Αποκαλυπτικές είναι και οι συνομιλίες που αφορούν το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε διακίνηση ναρκωτικών ουσιών από την τρίτη κατηγορούμενη, που αποδίδεται στον δεύτερο κατηγορούμενο, καθώς από αυτές προκύπτει ότι ο τελευταίος της δίνει οδηγίες για τη μετάβασή της στην Αθήνα, επικοινωνεί τηλεφωνικά με τα πρόσωπα, τα οποία συναντά η συγκατηγορούμενή του και από τα οποία προμηθεύεται τις ναρκωτικές ουσίες, ενημερώνεται με ακρίβεια για την άφιξή της στην Αθήνα και την επιστροφή της στη Θεσσαλονίκη, ενώ ενδιαφέρεται άμεσα και για την ποιότητα των ναρκωτικών ουσιών που προμηθεύεται η συγκατηγορούμενή του και εκφράζει ο ίδιος τη δυσαρέσκεια του στον Αλβανό υπήκοο που προμήθευσε αυτήν με ναρκωτικές ουσίες ήσσονος ποιότητας, επιπλήττει την τελευταία (.) για το γεγονός ότι δεν σημείωσε τις πινακίδες κυκλοφορίας του οχήματος, που η ίδια αντιλήφθηκε στις 06-09-2016 ότι την παρακολουθεί, ενώ της επισημαίνει ότι της έχει ήδη δώσει κάποιους αριθμούς κυκλοφορίας συμβατικών αυτοκινήτων της Ελληνικής Αστυνομίας και τέλος καταβάλλει ο ίδιος τα χρήματα για την αγορά των ναρκωτικών στον πωλητή αυτών. Περαιτέρω, όσον αφορά τον ισχυρισμό του δεύτερου κατηγορούμενου περί εξάρτησής του από τα ναρκωτικά αποδείχθηκε ότι είναι αληθής και προκύπτει τόσο από τις ιατροδικαστικές εκθέσεις που προσκομίζει ο ίδιος , όσο και από το πόρισμα της ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, σύμφωνα με το οποίο ο δεύτερος κατηγορούμενος είναι άτομο με σοβαρού βαθμού εξάρτηση από την ηρωίνη, μέτριου βαθμού εξάρτηση από την κάνναβη και ήπιου βαθμού από την κοκαΐνη, τις ναρκωτικές δε ουσίες που βρέθηκαν στην κατοχή του, δεν τις ήθελε για δική του αποκλειστικά χρήση αλλά για να τις διακινήσει παράνομα σε τρίτους. Η τρίτη κατηγορούμενη, ., ισχυρίστηκε ότι είναι εξαρτημένη χρήστρια ναρκωτικών ουσιών εδώ και είκοσι τρία έτη και κατά δεύτερο λόγο ισχυρίζεται ότι η μετάβασή της στην Αθήνα γινόταν εξαιτίας επαγγελματικών της υποχρεώσεων και ότι για να καλύψει τις ανάγκες της κατά την παραμονή της προμηθεύθηκε ναρκωτικές ουσίες από άγνωστο Αλβανό υπήκοο, ενώ αρνήθηκε ότι προμηθεύθηκε με την προτροπή του συγκατηγορούμενου της, ., μεγαλύτερη ποσότητα από αυτήν που καλύπτει τις προσωπικές της ανάγκες, προκειμένου να τη διαθέσει περαιτέρω στον . και σε τρίτα πρόσωπα. Επί του πρώτου ισχυρισμού της τρίτης κατηγορούμενης περί εξάρτησής της από τα ναρκωτικά πρέπει να σημειωθεί ότι αυτός αποδεικνύεται αληθής, όπως εξάλλου έγινε δεκτός και από το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο. Όσον αφορά, ωστόσο τους λοιπούς ισχυρισμούς της, ότι δηλαδή η μετάβασή της στην Αθήνα γινόταν εξαιτίας επαγγελματικών της υποχρεώσεων και η προμήθεια των ναρκωτικών ουσιών από άγνωστο Αλβανό υπήκοο είχε ως στόχο την κάλυψη των προσωπικών της αναγκών, αλλά και η άρνηση της κατηγορίας που αφορά την με προτροπή του συγκατηγορούμενου της, ., προμήθεια μεγαλύτερης ποσότητας από αυτήν που καλύπτει τις προσωπικές της ανάγκες, προκειμένου να τη διαθέσει περαιτέρω στον . και σε τρίτα πρόσωπα, αναιρούνται από τις απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της με τους συγκατηγορούμενούς της, από τις οποίες προκύπτει ότι ο . της δίνει οδηγίες για τη μετάβασή της στην Αθήνα, επικοινωνεί τηλεφωνικά με τα πρόσωπα, τα οποία συναντά η ίδια και από τα οποία προμηθεύεται τις ναρκωτικές ουσίες, ενημερώνεται με ακρίβεια για την άφιξή της στην Αθήνα και την επιστροφή της στη Θεσσαλονίκη, ενδιαφέρεται άμεσα για την ποιότητα των ναρκωτικών ουσιών που η ανωτέρω προμηθεύεται και εκφράζει ο ίδιος τη δυσαρέσκειά του στον Αλβανό υπήκοο, που προμήθευσε αυτήν με ναρκωτικές ουσίες κατώτερης ποιότητας, επιπλήττει την τελευταία για το γεγονός ότι δεν σημείωσε τις πινακίδες κυκλοφορίας του οχήματος που η ίδια αντιλήφθηκε στις 06-09-2016 ότι την παρακολουθεί, της επισημαίνει ότι της έχει ήδη δώσει κάποιους αριθμούς κυκλοφορίας συμβατικών αυτοκινήτων της Ελληνικής Αστυνομίας και τέλος καταβάλλει ο ίδιος τα χρήματα για την αγορά των ναρκωτικών στον πωλητή αυτών. ʼλλωστε η τρίτη κατηγορούμενη ουδόλως μπόρεσε να παράσχει την παραμικρή εξήγηση για τις καταγραφείσες συνομιλίες. Με βάση τα ανωτέρω, ο πρώτος κατηγορούμενος πρέπει να κηρυχτεί ένοχος για τις αξιόποινες πράξεις : α) της βαριάς σωματικής βλάβης που επιδίωκε και είχε ως επακόλουθο τον θάνατο του παθόντος, β) της παράνομης οπλοφορίας, γ) της οπλοχρησίας, δ) της παράνομης οπλοκατοχής και ε) της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών κατ’ εξακολούθηση από πρόσωπο που απέκτησε την έξη της χρήσης ναρκωτικών ουσιών, την οποία δεν μπορεί να αποβάλει με τις δικές του δυνάμεις. Ο δεύτερος κατηγορούμενος πρέπει να κηρυχτεί ένοχος για τις αξιόποινες πράξεις: α) της ηθικής αυτουργίας σε βαριά   σωματική βλάβη που επιδίωκε και είχε ως επακόλουθο τον θάνατο του παθόντος, β) της ηθικής αυτουργίας σε διακίνηση ναρκωτικών ουσιών κατ’ εξακολούθηση από πρόσωπο που απέκτησε την έξη της χρήσης ναρκωτικών ουσιών, την οποία δεν μπορεί να αποβάλει με τις δικές του δυνάμεις και γ) της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών κατ’ εξακολούθηση   από πρόσωπο που απέκτησε την έξη της χρήσης ναρκωτικών ουσιών, την οποία δεν μπορεί να αποβάλει με τις δικές του δυνάμεις. Η τρίτη κατηγορούμενη πρέπει να κηρυχτεί ένοχη για την αξιόποινη πράξη της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών κατ’ εξακολούθηση από πρόσωπο που απέκτησε την έξη της χρήσης ναρκωτικών ουσιών, την οποία δεν μπορεί να αποβάλει με τις δικές του δυνάμεις , όπως ειδικότερα αναφέρεται για τον καθένα εξ αυτών στο διατακτικό της παρούσας απόφασης.

 

Τέλος με τη διάταξη του άρθρου 470 Κ.Π.Δ. καθιερώνεται η αρχή της μη χειροτερεύσεως της θέσεως του κατηγορουμένου, με οποιονδήποτε τρόπο, αμέσως ή εμμέσως και δη, είτε με την επαύξηση των ποινικών κυρώσεων σε βάρος του καταδικασθέντος (πραγματική χειροτέρευση), είτε με την επιβάρυνση της νομικής μεταχείρισης αυτού, δηλαδή κυρίως αν αναγνωρίζεται βαρύτερη ενοχή του από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο (νομική χειροτέρευση), διαπιστουμένη με τη σύγκριση του περιεχομένου των διατακτικών, αφενός της αποφάσεως που προσβάλλεται με το ένδικο μέσο και αφετέρου αυτής που εκδίδεται από το δικαστήριο του ενδίκου μέσου. Με βάση την ανωτέρω αρχή έχει κριθεί νομολογιακά ότι συνιστά χειροτέρευση της θέσεως του κατηγορουμένου η ανάκληση ευεργετήματος που δόθηκε με την απόφαση που προσβάλλεται (βλ. Α.Π. 294/2015 Νόμος). Στην προκειμένη περίπτωση, από την ανάγνωση της εκκαλουμένης αποφάσεως προκύπτει, ότι, ήδη η τρίτη κατηγορούμενη έχει τύχει του ευεργετήματος της αναγνώρισης της ελαφρυντικής περίστασης του άρθρου 84 παρ. 2 εδ. ε’ και γι’ αυτό πρέπει και πάλι να αναγνωριστεί στο πρόσωπό της η ως άνω ελαφρυντική περίσταση.

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

ΔΙΚΑΖΕΙ με παρόντες τους κατηγορούμενους: 1) …, ο οποίος γεννήθηκε στα . Θεσσαλονίκης το έτος 1957, είναι κάτοικος Βασιλικών Θεσσαλονίκης, κάτοχος του υπ’ αριθμ. ΑΚ . Δ.Α.Τ., με ΑΦΜ .Δ.Ο.Υ. .’, και ήδη κρατούμενος στο Κατάστημα Κράτησης Δομοκού, 2) ., ο οποίος γεννήθηκε στην . Θεσσαλονίκης το έτος 1962, είναι κάτοικος Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης (οδός .), κάτοχος του υπ’ αριθμ. ΑΙ . Δ.Α.Τ., με ΑΦΜ . Δ.Ο.Υ. .’, και ήδη κρατούμενος στο Κατάστημα Κράτησης Τρικάλων και 3) ., η οποία γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το έτος 1971, είναι κάτοικος Ραιδεστού Θεσσαλονίκης (οδός .), κάτοχος του υπ’ αριθμ. ΑΜ .Δ.Α.Τ., με ΑΦΜ . Δ.Ο.Υ. .’ Θεσσαλονίκης.

 

ΚΗΡΥΣΣΕΙ τον κατηγορούμενο, …, ομόφωνα ένοχο, του ότι: Στους παρακάτω αναφερόμενους τόπους και χρόνους με περισσότερες πράξεις, μερικές από τις οποίες συνιστούν εξακολούθηση των αυτών αδικημάτων, τέλεσε με πρόθεση περισσότερα εγκλήματα, που προβλέπονται και τιμωρούνται από το νόμο με στερητικές της ελευθερίας και χρηματικές ποινές, και ειδικότερα:

 

Α. 1) κατ’ επιτρεπτή μεταβολή της κατηγορίας, του ότι: Στην Τούμπα Θεσσαλονίκης, στις 20-05-2016 και περί ώρα 12:00, ευρισκόμενος σε ήρεμη ψυχική κατάσταση με πρόθεση επιδίωξε τη βαριά σωματική βλάβη του παθόντος που είχε ως επακόλουθο τον θάνατο αυτού.

 

Συγκεκριμένα   την 20-05-2016 και περί ώρα 11:00 ο συγκατηγορούμενός του, ., τον μετέφερε με το με αριθμ. κυκλ. ΝΖΗ .   Ι,.Χ.Ε. αυτοκίνητο, μάρκας RENAULT LAGUNA, χρώματος ερυθρού, ιδιοκτησίας του, στη συμβολή των οδών . στην περιοχή της Τούμπας Θεσσαλονίκης όπου αποβιβάστηκε και εν συνεχεία ανέμενε για μία περίπου ώρα τον .. Περί ώρα 12:00 όταν ο ., έφτασε και ενώ είχε σταθμεύσει το με αριθ. Κυκλ. ΚΝΚ . Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας του, στη συμβολή των οδών . στην περιοχή της Τούμπας Θεσσαλονίκης, επί της οδού . έξωθεν του .ου Δημοτικού Σχολείου , και πριν προλάβει να κατέλθει, ο πρώτος κατηγορούμενος, βρισκόμενος σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, έχοντας σκοπό να του   προκαλέσει βαριά σωματική βλάβη , αφού τον ανέμενε στο σημείο άνω της μίας ώρας, κινήθηκε στο πεζοδρόμιο από την πλευρά του οδηγού (.) και έβαλε εναντίον του από εγγύτατη απόσταση με όπλο – πιστόλι, τύπου ΜΑΚΑROV με αποξεσμένο αριθμό σειράς, με ενσωματωμένο γεμιστήρα επτά φυσιγγίων, τουλάχιστον έξι (6) φορές, το οποίο του είχε δώσει ο συγκατηγορούμενός του ., με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του στα κάτω άκρα του.   Το θύμα μεταφέρθηκε με σταθμό Ε.Κ.Α.Β. στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ», όπου παρέμεινε νοσηλευόμενο στη Μ.Ε.Θ. σε κρίσιμη κατάσταση και την 7:45΄ ώρα της επόμενης ημέρας (21-5-2016) κατέληξε, συνεπεία των τραυμάτων του και δη μεταιμορραγικού σοκ, ένεκα τραυματικών κακώσεων των κάτω άκρων.

2) Στους παρακάτω τόπους και χρόνους έφερε μαζί του παράνομα, δηλαδή χωρίς άδεια της αρμόδιας αστυνομικής αρχής, αντικείμενα, τα οποία κατά τις διατάξεις του άρθρου 1παρ.1α΄και δ΄ του Ν. 2168/1993, θεωρούνται όπλα , και ειδικότερα: α)στην Τούμπα Θεσσαλονίκης, την 20-05-2016 και περί ώρα 12:00 έφερε μαζί του παράνομα ένα πιστόλι, τύπου MAKAROV με αποξεσμένο αριθμό σειράς, με ενσωματωμένο γεμιστήρα επτά φυσιγγίων και β) στις 2-3-2017 και περί ώρα 14:40 στην περιοχή της Θέρμης πλησίον της Α/Δ Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών και της αεροπορικής βάσης «Σέδες» έφερε μαζί του παράνομα ένα (1) μαχαίρι, συνολικού μήκους 12 εκ. με μήκος λάμας 6,5 εκ. εντός θήκης.

3) Στην Τούμπα Θεσσαλονίκης, στις 20-05-2016 και περί ώρα 12:00 με τη χρήση όπλου διέπραξε το κακούργημα της βαριάς σωματικής βλάβης του παθόντος που επιδίωκε και είχε ως επακόλουθο τον θάνατο αυτού   και ειδικότερα με τη χρήση ενός πιστολιού, τύπου MAKAROV, με αποξεσμένο αριθμό σειράς, με ενσωματωμένο γεμιστήρα επτά φυσιγγίων, διέπραξε την πράξη της βαριάς σωματικής βλάβης που επιδίωξε και είχε ως επακόλουθο τον θάνατο   του ., όπως αυτή περιγράφεται ανωτέρω για την υπό στοιχ. (1) κατηγορία.

4)   Στους κατωτέρω ειδικά αναφερόμενους τόπους και χρόνους, ενώ αποτελεί πρόσωπο που απέκτησε την έξη της χρήσης ναρκωτικών ουσιών, την οποία δεν μπορεί να αποβάλει με τις δικές της δυνάμεις, κατά την έννοια του άρθρου 30§ 1 Ν. 4139/13, διακίνησε κατ’ εξακολούθηση, κατά την έννοια του άρθρ. 20§2 Ν. 4139/13, απαγορευμένες από το νόμο ναρκωτικές ουσίες, κατά την έννοια του νόμου (άρθρ. 1§§1 και 2 Ν. 4139/2013), δηλαδή ουσίες που δρουν στο κεντρικό νευρικό σύστημα και προκαλούν εξάρτηση του ατόμου από αυτές και οι οποίες περιλαμβάνονται στον πιν. Α΄ στοιχ. 5 του άρθρου 1§2 Ν. 3459/2006. Ειδικότερα στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης και στην περιοχή της Μαρτίου και Θέρμης Θεσσαλονίκης, κατά το χρονικό διάστημα τουλάχιστον από το Δεκέμβριο του έτους 2016 έως και την ημέρα της σύλληψής του στις 2-3-2017, με πρόθεση διακίνησε κατ’ εξακολούθηση, κατά την έννοια του άρθρου 20 παρ. 2 Ν. 4139/13, απαγορευμένες από το νόμο ναρκωτικές ουσίες, κατά την έννοια του νόμου (άρθρ. 1 παρ.παρ.1, 2 Ν. 4139/2013), δηλαδή ουσίες που δρουν στο κεντρικό νευρικό σύστημα και προκαλούν εξάρτηση του ατόμου από αυτές και οι οποίες περιλαμβάνονται στον πιν. Α΄ στοιχ. 6 και στον πιν. Β΄ στοιχ. 3 του άρθρου 1 παρ.2 του Ν. 3459/2006, και συγκεκριμένα στους ανωτέρω τόπους και κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα σε μη επακριβώς εξακριβωθείσες ημερομηνίες, αγόρασε από τρίτα άγνωστα πρόσωπα Αλβανικής και Ελληνικής υπηκοότητας, άγνωστες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και δη κάνναβης και κοκαΐνης, με σκοπό την περαιτέρω διάθεσή τους προς τρίτα πρόσωπα, τις οποίες μετέφερε και κατείχε στην οικία του, που βρίσκεται στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης, έχοντας τη φυσική εξουσίαση, ώστε να μπορεί ανά πάσα στιγμή να διαπιστώνει την ύπαρξή τους και κατά τη βούλησή του να διαθέτει πραγματικά, τις οποίες ποσότητες στη συνέχεια τις πωλούσε στον ., και σε τρίτα άγνωστα πρόσωπα, τη μεν κάνναβη προς άγνωστο ποσό, τη δε κοκαΐνη προς ογδόντα και εκατό ευρώ το γραμμάριο, επιπλέον δε στις 22-1-2017 πώλησε εντός της οικίας του στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης στον ., δύο γραμμάρια κοκαΐνης προς ογδόντα ευρώ το γραμμάριο, λαμβάνοντας συνολικά για την ανωτέρω ποσότητα το ποσό των εκατόν εξήντα ευρώ. Επίσης στις 2-3-2017 και περί ώρα 17:20 κατείχε εντός της οικίας του, που βρίσκεται στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης, ναρκωτικές ουσίες έχοντας τη φυσική εξουσίαση , ώστε να μπορεί ανά πάσα στιγμή να διαπιστώνει την ύπαρξή τους και κατά τη βούληση του να διαθέτει πραγματικά, και ειδικότερα i. Μία (1) νάιλον συσκευασία που περιείχε κοκαΐνη, συνολικού βάρους μετά του περιτυλίγματος 29,8 γραμμ. Ii. Ένα (1) γυάλινο φιαλίδιο με υπολείμματα κοκαΐνης, συνολικού βάρους 4,3 γραμμ. και iii. Μία (1) νάιλον συσκευασία που περιείχε κοκαΐνη, συνολικού βάρους μετά του περιτυλίγματος 1,3 γραμμ. τις οποίες είχε σκοπό να διαθέσει σε τρίτους.

5) στους κατωτέρω τόπους και χρόνους κατείχε, κατά τις διατάξεις του Ν. 2168/1993, όπλα χωρίς άδεια της αρμοδίας αστυνομικής αρχής και συγκεκριμένα: α) στις 2.3.2017 και περί ώρα 15:00 στην περιοχή της Θέρμης πλησίον της Α/Δ Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών και της αεροπορικής βάσης «Σέδες» κατείχε στο με αριθ. Κυκλ. ΗΜΧ . Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, μάρκας MARCEDES A160, ιδιοκτησίας του, κάτω από τη θέση του οδηγού όπλα και συγκεκριμένα i. Ένα πιστόλι, τύπου MAKAROV, με αποξεσμένο αριθμό σειράς, με ενσωματωμένο γεμιστήρα με εφτά (7) φυσίγγια, άπαντα με πανομοιότυπη ένδειξη πυθμένα «10,06», ii. Ένα πολυεργαλείο με σουγιά, συνολικού μήκους (16) εκ. με μήκος λάμας (7) εκ. και iii. Μία (1) ξύλινη λαβή συνολικού μήκους (80) εκ. τα οποία βρέθηκαν στο χώρο των αποσκευών, χωρίς άδεια της αρμόδιας αστυνομικής αρχής, β) στις 2.3.2017 και περί ώρα 17:20 εντός της οικίας του, που βρίσκεται στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης, κατείχε i. Ένα (1) πιστόλι με ενδείξεις S.A.B. ITALY ARMSCORP BALTIMORE MD και με αριθμό 60150 με έναν (1) γεμιστήρα που περιείχε δεκατέσσερα (14) φυσίγγια διαμετρήματος 9Χ19mm, ii. Πέντε (5) φυσίγγια πυροβόλου όπλου διαμετρήματος 0,357 MAG, iii. Τρία (3) φυσίγγια πυροβόλου όπλου διαμετρήματος 9 Χ 18 mm, iv. Είκοσι τέσσερα (24) φυσίγγια πυροβόλου όπλου διαμετρήματος 0,22 mm, v. ένα (1) φυσίγγιο 9Χ 10 mm, και vi. Μία (1) μεταλλική σιδερογροθιά χρυσαφί χρώματος, χωρίς άδεια της αρμόδιας αστυνομικής αρχής.

 

ΚΗΡΥΣΣΕΙ τον κατηγορούμενο, ., ομόφωνα έ ν ο χ ο   του ότι:

 

Στους κατωτέρω αναφερόμενος τόπους και χρόνους με περισσότερες πράξεις μερικές εκ των οποίων αποτελούν κατ’ εξακολούθηση τέλεση του ιδίου εγκλήματος, τέλεσε περισσότερα εγκλήματα που προβλέπονται και τιμωρούνται από το νόμο με στερητική της ελευθερίας ποινή. Ειδικότερα:

Β. 1) Κατ’ επιτρεπτή μεταβολή της κατηγορίας του ότι: Στη Θεσσαλονίκη στις 20-5-2016 προκάλεσε σε άλλον την απόφαση να εκτελέσει την άδικη πράξη της βαριάς σωματικής βλάβης του παθόντος, την οποία επιδίωκε που είχε ως επακόλουθο τον θάνατο αυτού. Συγκεκριμένα έπεισε με πειθώ και φορτικότητα το συγκατηγορούμενό του, …, να τελέσει την άδικη πράξη της βαριάς σωματικής βλάβης, την οποία επιδίωκε, σε βάρος του …, που αυτός διέπραξε και είχε ως επακόλουθο τον θάνατο αυτού. Πλέον συγκεκριμένα, με πρόθεση έπεισε με πειθώ και φορτικότητα τον ανωτέρω συγκατηγορούμενό του, δίνοντας σε αυτόν ένα όπλο – πιστόλι, τύπου ΜΑΚΑROV με αποξεσμένο αριθμό σειράς, με ενσωματωμένο γεμιστήρα επτά φυσιγγίων, να εκτελέσει την άδικη πράξη της βαριάς σωματικής βλάβης, την οποία επιδίωκε, σε βάρος του . με τον οποίο ο ίδιος (.) διατηρούσε προσωπικές και οικονομικές διαφορές πηγάζουσες από παράνομη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών που είχε ως επακόλουθο τον θάνατο αυτού. Έτσι στις 20-5-2016 και περί ώρα 11:00 μετέφερε το συγκατηγορούμενό του, . με το με αριθ. Κυκλ. ΝΖΗ . Ι.Χ,.Ε. αυτοκίνητο, μάρκας RENAULT LAGUNA, χρώματος ερυθρού, ιδιοκτησίας του, στη συμβολή των οδών . στην περιοχή της Τούμπας Θεσσαλονίκης, δίνοντας σε αυτόν ένα όπλο – πιστόλι, τύπου ΜΑΚΑROV με αποξεσμένο αριθμό σειράς, με ενσωματωμένο γεμιστήρα επτά φυσιγγίων, και στη συνέχεια ο τελευταίος αποβιβάστηκε και ανέμενε για μία περίπου ώρα τον .. Περί ώρα 12:00 ενώ ο . έφτασε και στάθμευσε το με αριθ. Κυκλ. ΚΝΚ . Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας του, στη συμβολή των οδών Κίμωνος με Βαλτετσίου στην περιοχή της Τούμπας Θεσσαλονίκης, επί της οδού ., έξωθεν του .ού Δημοτικού Σχολείου και πριν προλάβει να κατέλθει, ο συγκατηγορούμενό του, ., βρισκόμενος σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κινήθηκε στο πεζοδρόμιο από την πλευρά του οδηγού . και έβαλε εναντίον του από εγγύτατη απόσταση με το ως άνω όπλο –πιστόλι, τουλάχιστον έξι φορέας, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του στα κάτω άκρα του. Το θύμα μεταφέρθηκε με σταθμό Ε.Κ.Α.Β. στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ», όπου παρέμεινε νοσηλευόμενος στη Μ.Ε.Θ. σε κρίσιμη κατάσταση και την 07:45 ώρα της επόμενης ημέρας (21-5-2016) κατέληξε, συνεπεία των τραυμάτων του και δημεθαιμορραγικού σοκ ένεκα τραυματικών κακώσεων των κάτω άκρων.

2) Στους κατωτέρω αναφερόμενους τόπους, και χρόνους με περισσότερες πράξεις που αποτελούν κατ’ εξακολούθηση τέλεση του ιδίου εγκλήματος , τέλεσε έγκλημα που προβλέπεται και τιμωρείται από το νόμο με στερητική της ελευθερίας ποινή. Ειδικότερα, κατ’ επιτρεπτή μεταβολή της κατηγορίας, του ότι: Στη Θεσσαλονίκη κατά το χρονικό διάστημα τουλάχιστον από το Σεπτέμβριο του έτους 2016 έως και τις 25-11-2016 και στους κατωτέρω ειδικά αναφερόμενους χρόνους, ενώ αποτελεί πρόσωπο που απέκτησε την έξη της χρήσης ναρκωτικών ουσιών, την οποία δεν μπορεί να αποβάλει με τις δικές της δυνάμεις, κατά την έννοια του άρθρου 30§ 1 Ν. 4139/13, με πρόθεση προκάλεσε σε περισσότερα του ενός άτομα την απόφαση να εκτελέσουν την άδικη πράξη της κατ’ εξακολούθηση διακίνησης, κατά την έννοια του άρθρου 20παρ.2 Ν. 4139/2013, απαγορευμένων από το νόμο ναρκωτικών ουσιών, κατά την έννοια του νόμου (άρθρ. 1παρ.παρ.1 και 2 Ν. 4139/2013), δηλαδή ουσιών που δρουν στο κεντρικό νευρικό σύστημα και προκαλούν εξάρτηση του ατόμου από αυτές και οι οποίες περιλαμβάνονται στον Πιν. Α΄ στοιχ. 5 του άρθρ. 1 παρ.2   Ν. 3459/2006, πράξη που αυτοί τελικά διέπραξαν. Συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη και κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα και στους κατωτέρω ειδικά αναφερόμενους χρόνους προκάλεσε με πειθώ και φορτικότητα στη συγκατηγορούμενή του, . και στον ., την απόφαση να τελέσουν την άδικη πράξη της κατ’ εξακολούθηση διακίνησης, κατά την έννοια του άρθρου 20 παρ.2 Ν. 4139/2013, απαγορευμένων από το νόμο ναρκωτικών ουσιών, κατά την έννοια του νόμου (άρθρ. 1 παρ.παρ.1 και 2 Ν. 4139/2013), δηλαδή ουσιών που δρουν στο κεντρικό νευρικό σύστημα και προκαλούν εξάρτηση του ατόμου από αυτές και οι οποίες περιλαμβάνονται στον πιν. Α΄ στοιχ. 5 του άρθρου 1 παρ.2 Ν. 3459/2006, που αυτοί τελικά διέπραξαν. Πλέον ειδικότερα, κατά τους κάτωθι χρόνους, προκάλεσε την απόφαση στη συγκατηγορούμενή του, ., σε τρεις τουλάχιστον περιπτώσεις να μεταβεί από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα, και να αγοράσει από τέσσερα άτομα Αλβανικής Υπηκοότητας με τα ονόματα «.» ή «.», «.». «.», αγνώστων λοιπών στοιχείων, ταυτότητας, και από έτερο άτομο, ομοίως αγνώστων στοιχείων ταυτότητας, ποσότητες ηρωίνης και να καταβάλει το αντίστοιχο χρηματικό ποσό που ο ίδιος της είχε παραδώσει γι’ αυτόν το σκοπό και εν συνεχεία να τις μεταφέρει στη Θεσσαλονίκη και να του τις παραδώσει, αφού προηγουμένως ο ίδιος είχε έρθει τηλεφωνικά σε συνεννόηση με τους ανωτέρω πωλητές Αλβανικής υπηκοότητας και συμφωνούσε μαζί τους τις ποσότητες ηρωίνης, που θα αγόραζε η ανωτέρω συγκατηγορούμενή του, την ποιότητα, τον τόπο το χρόνο και τον τρόπο της συναλλαγής, καθώς και το αντίτιμο που θα καταβαλλόταν κάθε φορά. Στη συνέχεια, η ανωτέρω συγκατηγορούμενή του, στις δύο και από τις ανωτέρω τρεις περιπτώσεις, παρέδωσε στον ίδιο τις ποσότητες ηρωίνης που είχε αγοράσει και μεταφέρει από την Αθήνα και, αφού αυτός τις διαμοίρασε σε μικρότερες ποσότητες, χρησιμοποιώντας προς τούτο μία ζυγαριά ακριβείας, παρέδωσε μη προσδιορισθέν μέρος της μεγαλύτερης ποσότητας στην ανωτέρω συγκατηγορούμενή του και στον ., και τους έπεισε με πειθώ και φορτικότητα να τις πωλήσουν έναντι τιμήματος σε τρίτους. Έτσι : α) στις 4-9-2016, αφού προηγουμένως αυτός ήρθε τηλεφωνικά σε συνεννόηση με άτομο Αλβανικής υπηκοότητας, αγνώστων στοιχείων ταυτότητας, η συγκατηγορούμενή του, ., κατόπιν οδηγιών του αναχώρησε με το τρένο για την Αθήνα, όπου έφθασε το πρωί της 5ης-9-2016 κατά τις ώρες 5.00 – 6.00. Αμέσως μετά την άφιξή της, συναντήθηκε με το ανωτέρω άγνωστο άτομο αλβανικής υπηκοότητας, με το οποίο αυτός είχε έλθει σε συνεννόηση και αγόρασε ποσότητα ηρωίνης βάρους 550,00 γραμμ. Καταβάλλοντας το ποσό των 8.000 ευρώ. Στη συνέχεια η . επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη μεταφέροντας την ανωτέρω ποσότητα και το βράδυ της ιδίας μέρας συναντήθηκε με αυτόν επί της οδού . κοντά στο καφέ μπαρ «.» και του παρέδωσε την ανωτέρω ποσότητα ηρωίνης, την οποία ο τελευταίος μετέφερε στην οικία του. Την επόμενη ημέρα, δηλαδή στις 6-9-2016, αυτός προέβη σε διαμοιρασμό της ποσότητας σε μικρότερες ποσότητες, χρησιμοποιώντας προς τούτο μία ζυγαριά ακριβείας και παρέδωσε μη προσδιορισθέν μέρος της μεγαλύτερης ποσότητας στην ανωτέρω συγκατηγορούμενή του και στον   . και τους έπεισε με πειθώ και φορτικότητα να τις πωλήσουν προς τριάντα ευρώ το γραμμάριο σε τρίτους και να του παραδώσουν το ποσό της πώλησης, β) Στις 15-10-2016, αφού προηγουμένως ήρθε τηλεφωνικά σε συνεννόηση με τέσσερα άτομα Αλβανικής υπηκοότητας με τα ονόματα «.» ή «.», «.», «.», αγνώστων λοιπών στοιχείων ταυτότητας, και έτερο άτομο Αλβανικής υπηκοότητας, ομοίως αγνώστων στοιχείων ταυτότητας, για την αγορά ποσότητας ηρωίνης, η συγκατηγορούμενή του, ., κατόπιν οδηγιών του, αναχώρησε με το τρένο για την Αθήνα, όπου έφθασε περί ώρα 16:30 . Αμέσως μετά την άφιξή της, συναντήθηκε με τα ανωτέρω αλβανικής υπηκοότητας άτομα, με τα οποία αυτός είχε έλθει σε συνεννόηση και αγόρασε ποσότητα ηρωίνης βάρους 550,00 γραμμ. καταβάλλοντας το ποσό των 4.700 ευρώ, ενώ ο τελευταίος είχε ήδη καταβάλλει στα ανωτέρω άτομα για την ίδια ποσότητα το συνολικό ποσό των 3.000 ευρώ. Την επόμενη μέρα η . επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη μεταφέροντας την ανωτέρω ποσότητα και την παρέδωσε σ’ αυτόν, ο οποίος στη συνέχεια τη μετέφερε στην οικία του. Εν συνεχεία αυτός προέβη σε διαμοιρασμό της ανωτέρω ποσότητας σε μικρότερες ποσότητες, χρησιμοποιώντας προς τούτο μια ζυγαριά ακριβείας και παρέδωσε μη προσδιορισθέν μέρος της μεγαλύτερης ποσότητας στην ανωτέρω συγκατηγορούμενή του και στον . του . και τους έπεισε με πειθώ και φορτικότητα να τις πωλήσουν προς τριάντα ευρώ το γραμμάριο σε τρίτους και να του παραδώσουν το ποσό της πώλησης, γ) Στις 25-11-2016, αφού προηγουμένως ήρθε τηλεφωνικά σε συνεννόηση με τέσσερα άτομα Αλβανικής υπηκοότητας με τα ονόματα «.», ή «.», «.», «.», αγνώστων λοιπών στοιχείων ταυτότητας, και έτερο άτομο Αλβανικής Υπηκοότητας, ομοίως αγνώστων στοιχείων ταυτότητας, για την αγορά ποσότητας ηρωίνης, η συγκατηγορούμενή του, ., κατόπιν οδηγιών του αναχώρησε με το τρένο για την Αθήνα, όπου έφθασε το πρωί της επόμενης ημέρας . Αμέσως μετά την άφιξή της, συναντήθηκε με τα ανωτέρω αλβανικής υπηκοότητας άτομα με τα οποία ο ίδιος είχε έλθει σε συνεννόηση και αγόρασε ποσότητα ηρωίνης βάρους 572,30 γραμμ. Καταβάλλοντας το ποσό των 7.000 ευρώ, ενώ αυτός είχε ήδη καταβάλλει στα ανωτέρω άτομα για την ίδια ποσότητα το συνολικό ποσό των 1.000 ευρώ. Μετά τη συναλλαγή η . επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη μεταφέροντας την ανωτέρω ποσότητα. Ωστόσο κατά την άφιξή της στη Θεσσαλονίκη στις 26-11-2016 και περί ώρα 14:50 σε νομότυπη σωματική έρευνα που της διενεργήθηκε από τους αστυνομικούς του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας , βρέθηκε και κατασχέθηκε η ανωτέρω ποσότητα ναρκωτικών ουσιών και, συγκεκριμένα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρεις συσκευασίες περιέχουσες ναρκωτική ουσία ηρωίνη, βάρους πεντακοσίων είκοσι (520) γραμμ., πενήντα ενός (51) γραμμ. και ενός κόμμα τριών (1,3) γραμμ. αντίστοιχα, δηλαδή συνολικού βάρους πεντακοσίων εβδομήντα δύο κόμμα τριών (572,3) γραμμ. και η ανωτέρω συνελήφθη.

3] Στους κατωτέρω αναφερόμενους τόπους, και χρόνους με περισσότερες πράξεις που αποτελούν κατ’ εξακολούθηση τέλεση του ιδίου εγκλήματος , τέλεσε έγκλημα που προβλέπεται και τιμωρείται από το νόμο με στερητική της ελευθερίας ποινή. Ειδικότερα, κατ’ επιτρεπτή μεταβολή της κατηγορίας , στους κατωτέρω ειδικά αναφερόμενους χρόνους, ενώ αποτελεί πρόσωπο που απέκτησε την έξη της χρήσης ναρκωτικών ουσιών, την οποία δεν μπορεί να αποβάλει με τις δικές της δυνάμεις, κατά την έννοια του άρθρου 30§ 1 Ν. 4139/13, του ότι:

Α] Στη Θεσσαλονίκη κατά το χρονικό διάστημα τουλάχιστον από το Σεπτέμβριο του έτους 2016 έως τις 2-3-2017 και δη στους κατωτέρω ειδικά αναφερόμενους χρόνους,   με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση ενός και του αυτού εγκλήματος, με πρόθεση διακίνησε, κατά την έννοια του άρθρ. 20παρ.2 Ν. 4139/2013, απαγορευμένες από το νόμο ναρκωτικές ουσίες, κατά την έννοια του νόμου (άρθρ. 1§§ και 2 Ν. 4139/2013) δηλαδή ουσίες που δρουν στο κεντρικό νευρικό σύστημα και προκαλούν εξάρτηση του ατόμου από αυτές και οι οποίες περιλαμβάνονται στον Πιν. Α΄ στοιχ. 5 και 6, στον πιν. Β΄ στοιχ. 3 και 4 και στον Πίν. Δ΄ στοιχ. 6 και 16 του άρθρ. 1§2 Ν. 3459/2006, και επιπρόσθετα, έχοντας αποφασίσει να εκτελέσει το ως άνω πλημμέλημα, επιχείρησε πράξη που περιέχει τουλάχιστον αρχή εκτέλεσης αυτού, το οποίο δεν ολοκληρώθηκε από λόγους εξωτερικούς και ανεξάρτητους της θέλησής του, συγκεκριμένα δε: α) Στις 5-9-2016, αφού προηγουμένως και δη στις 4-9-2016 είχε έρθει τηλεφωνικά σε συνεννόηση με άτομο Αλβανικής υπηκοότητας, αγνώστων στοιχείων ταυτότητας για την προμήθεια ποσότητας, ηρωίνης βάρους 550γραμμ. , παρέλαβε στην κατοχή του από τη συγκατηγορούμενή του, . την ανωτέρω ποσότητα, που η τελευταία προμηθεύτηκε κατά τον αναφερόμενο κατωτέρω στην υπό στοιχείο (Γ.α) πράξη τρόπο, από την οποία κράτησε μη επακριβώς καθορισμένη ποσότητα στην κατοχή του και τη διέθεσε περαιτέρω σε τρίτα άγνωστα πρόσωπα αντί ποσού τριάντα ευρώ ανά γραμμάριο, β) Στις 16-10-2016, αφού προηγουμένως και δη στις 15-10-2016 είχε έρθει τηλεφωνικά σε συνεννόηση με τέσσερα άτομα Αλβανικής υπηκοότητας με τα ονόματα «.» ή «.», «.», «.», αγνώστων λοιπών στοιχείων ταυτότητας, και έτερο άτομο Αλβανικής υπηκοότητας, ομοίως αγνώστων στοιχείων ταυτότητας, για την προμήθεια ποσότητας ηρωίνης βάρους 550,00 γραμμαρίων, προς τους οποίους κατέβαλε το ποσό των 3.000 ευρώ, παρέλαβε στην κατοχή του από τη συγκατηγορούμενή του, ., την ανωτέρω ποσότητα, που η τελευταία προμηθεύτηκε κατά τον αναφερόμενο κατωτέρω στην υπό στοιχείο (Γ. β) πράξη τρόπο , από την οποία κράτησε μη επακριβώς καθορισμένη ποσότητα στην κατοχή του και τη διέθεσε περαιτέρω σε τρίτα άγνωστα πρόσωπα αντί ποσού τριάντα ευρώ ανά γραμμάριο. Β) Στις 25-11-2016, αφού προηγουμένως είχε έρθει τηλεφωνικά σε συνεννόηση με τέσσερα άτομα Αλβανικής υπηκοότητας με τα ονόματα «.» ή «.», «.», «.», αγνώστων λοιπών στοιχείων ταυτότητας, και έτερο άτομο Αλβανικής υπηκοότητας, ομοίως αγνώστων στοιχείων ταυτότητας, για την προμήθεια ποσότητας ηρωίνης βάρους 550 γραμμαρίων, κατέβαλε σ’ αυτούς το ποσό των 1.000 ευρώ, χωρίς όμως να λάβει τελικά στην κατοχή του την ανωτέρω ποσότητα, καθόσον η συγκατηγορούμενή του, ., η οποία προμηθεύτηκε στην Αθήνα την παραπάνω ποσότητα από τα ανωτέρω άτομα Αλβανικής υπηκοότητας, δεν του την παρέδωσε, διότι κατά την άφιξή της στη Θεσσαλονίκη στις 26-11-2016 συνελήφθη από τους αστυνομικούς του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας και κατασχέθηκε η ανωτέρω ποσότητα ναρκωτικών ουσιών. Γ) στις 2-3-2017 και περί ώρα 21.00 κατείχε εντός της οικίας του, που βρίσκεται στην οδό . στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, ναρκωτικές ουσίες έχοντας τη φυσική εξουσίαση, ώστε να μπορεί ανά πάσα στιγμή να διαπιστώνει την ύπαρξή τους και κατά τη βούλησή του να διαθέτει πραγματικά, και ειδικότερα κατείχε i. Πέντε (5) πλαστικά φιαλίδια περιέχοντα μεθαδόνη συνολικού μικτού βάρους (123,6), (107,4), )94,4), (133,9) και (114,4), ii. Ενάμισι (1,5) δισκίο του φαρμακευτικού σκευάσματος «STEDON» διαζεπάμης, εντός γυάλινου φιαλιδίου με την ένδειξη «ΧΑΝΑΧ», αλπραζολάμης, iii. Μία (1) αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία περιέχουσα ακατέργαστη ινδική κάνναβη, συνολικού μικτού βάρους (6,9) γραμμαρίων και iv. μία (1) αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία περιέχουσα κοκαΐνη, συνολικού μικτού βάρους (4,7) γραμμαρίων, τις οποίες ποσότητες είχε σκοπό να διαθέσει σε τρίτους. Δ) Σε μη επακριβώς εξακριβωθέντα χρόνο και πάντως εντός του χρονικού διαστήματος από τις 26-11-2016 έως τις 2-3-2017, έχοντας τη φυσική εξουσίαση , ώστε να μπορεί ανά πάσα στιγμή να διαπιστώνει την ύπαρξή τους και να τις διαθέτει πραγματικά και κατά βούληση, κατείχε εντός της οικίας της   ., με την οποία συγκατοικούσε στην ανωτέρω οικία, που βρίσκεται επί της οδού . στην ʼνω Τούμπα Θεσσαλονίκης, τρεις αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες περιέχουσες ηρωίνη, μικτού βάρους 50,80 γραμμ. η πρώτη, 50,70 γραμμ. η δεύτερη και 50,60γραμ. η τρίτη, τις ανωτέρω δε ποσότητες κατείχε όχι για δική του αποκλειστικά χρήση, αλλά για την εντεύθεν παράνομη διάθεσή τους και καθ’ οιονδήποτε τρόπο διακίνησή τους.

 

ΚΗΡΥΣΣΕΙ την κατηγορουμένη . ομόφωνα έ ν ο χ η ως τοξικομανή του ότι:

 

Στους κατωτέρω αναφερόμενους τόπους, και χρόνους με περισσότερες πράξεις που αποτελούν κατ’ εξακολούθηση τέλεση του ιδίου εγκλήματος, τέλεσε έγκλημα που προβλέπεται και τιμωρείται από το νόμο με στερητική της ελευθερίας ποινή, ειδικότερα:

 

Γ. Στους κατωτέρω ειδικά αναφερόμενους τόπους και χρόνους, ενώ αποτελεί πρόσωπο που απέκτησε την έξη της χρήσης ναρκωτικών ουσιών, την οποία δεν μπορεί να αποβάλει με τις δικές της δυνάμεις, κατά την έννοια του άρθρου 30§ 1 Ν. 4139/13, διακίνησε κατ’ εξακολούθηση, κατά την έννοια του άρθρ. 20§2 Ν. 4139/13, απαγορευμένες από το νόμο ναρκωτικές ουσίες, κατά την έννοια του νόμου (άρθρ. 1§§1 και 2 Ν. 4139/2013), δηλαδή ουσίες που δρουν στο κεντρικό νευρικό σύστημα και προκαλούν εξάρτηση του ατόμου από αυτές και οι οποίες περιλαμβάνονται στον πιν. Α΄ στοιχ. 5 του άρθρου 1§2 Ν. 3459/2006, την απόφαση δε να εκτελέσει την άδικη αυτή πράξη της την προκάλεσε με πειθώ και φορτικότητα ο συγκατηγορούμενό της, . Συγκεκριμένα στους κατωτέρω ειδικά αναφερόμενους χρόνους σε δύο τουλάχιστον περιπτώσεις μετέβη από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα, για να αγοράσει από τέσσερα άτομα Αλβανικής υπηκοότητας με τα ονόματα «.» ή «.», «.», «.», αγνώστων λοιπών στοιχείων ταυτότητας, και έτερο άτομο, ομοίως αγνώστων στοιχείων ταυτότητας, ποσότητες ηρωίνης και να καταβάλει το αντίστοιχο χρηματικό ποσό που της είχε παραδώσει για το σκοπό αυτό ο συγκατηγορούμενός της, . και εν συνεχεία τις μετέφερε στη Θεσσαλονίκη και τις παρέδιδε στον ., αφού προηγουμένως αυτός είχε έρθει τηλεφωνικά σε συνεννόηση με τους ανωτέρω πωλητές Αλβανικής υπηκοότητας και συμφωνούσε μαζί τους τις ποσότητες ηρωίνης που θα αγόραζε και θα μετέφερε αυτή, την ποιότητα, τον τόπο, το χρόνο και τον τρόπο της συναλλαγής, καθώς και το αντίτιμο που θα καταβαλλόταν κάθε φορά. Στη συνέχεια αυτή παρέδιδε τις ποσότητες ηρωίνης, που είχε αγοράσει και μεταφέρει από την Αθήνα, στον . και, αφού αυτός τις διαμοίραζε, σε μικρότερες ποσότητες, χρησιμοποιώντας προς τούτο μία ζυγαριά ακριβείας παρέδιδε μη προσδιορισθέν μέρος της μεγαλύτερης ποσότητας στην ίδια, αλλά και στον ., προκειμένου να τις πωλήσουν έναντι τιμήματος σε τρίτους. Έτσι: α) Στις 4-9-2016, αφού προηγουμένως ο συγκατηγορούμενό της, ., ήρθε τηλεφωνικά σε συνεννόηση με άτομο Αλβανικής υπηκοότητας, αγνώστων στοιχείων ταυτότητας, για την αγορά ποσότητας ηρωίνης και κατόπιν προτροπής και οδηγιών του, αυτή αναχώρησε με το τρένο για Αθήνα, όπου έφθασε το πρωί της 5ης-9-2016 κατά τις ώρες 5.00 – 6.00. Αμέσως μετά την άφιξή της, συναντήθηκε με το ανωτέρω άγνωστο άτομο αλβανικής υπηκοότητας, με το οποίο ο συγκατηγορούμενός της . είχε έρθει σε συνεννόηση, και αγόρασε ποσότητα ηρωίνης βάρους 550 γραμμ. καταβάλλοντας το ποσό των 8,000 ευρώ. Στην συνέχεια επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη μεταφέροντας την ανωτέρω ποσότητα και το βράδυ της ιδίας μέρας, συναντήθηκε με τον συγκατηγορούμενό της, ., επί της οδού Β. Όλγας κοντά στο καφέ μπαρ «.» και του παρέδωσε την ανωτέρω ποσότητα ηρωίνης, την οποία στη συνέχεια αυτός μετέφερε στην οικία του. Την επόμενη ημέρα, δηλαδή στις 6-9-2016, ο δεύτερος κατηγορούμενος, αφού προέβη σε διαμοιρασμό της ποσότητας σε μικρότερες ποσότητες, χρησιμοποιώντας προς τούτο μια ζυγαριά ακριβείας παρέδωσε μη προσδιορισθέν μέρος της μεγαλύτερης ποσότητας στην ίδια και στον ., αυτή δε στη συνέχεια πώλησε τις ποσότητες αυτές σε τρίτους προς τριάντα ευρώ το γραμμάριο και παρέδωσε το ποσό της πώλησης στον ανωτέρω συγκατηγορούμενό της, ..   β) στις 15-10-2016, αφού προηγουμένως ο συγκατηγορούμενός της . ήρθε τηλεφωνικά σε συνεννόηση με τέσσερα άτομα Αλβανικής υπηκοότητας με τα ονόματα «.» ή «.», «.», «.», αγνώστων λοιπών στοιχείων ταυτότητας, και έτερο άτομο Αλβανικής υπηκοότητας, αγνώστων στοιχείων ταυτότητας, για την αγορά ποσότητας ηρωίνης και κατόπιν προτροπής και οδηγιών του, αυτή αναχώρησε με το τρένο για την Αθήνα, όπου έφθασε περί ώρα 16.30. Αμέσως μετά την άφιξή της, συναντήθηκε με τα ανωτέρω αλβανικής υπηκοότητας άτομα, με τα οποία ο συγκατηγορούμενός της . είχε έρθει σε συνεννόηση, και αγόρασε ποσότητα ηρωίνης βάρους 550 γραμμ. καταβάλλοντας το ποσό των 4.700 ευρώ, ενώ ο συγκατηγορούμενός της . είχε ήδη καταβάλει στα ανωτέρω άτομα για την ίδια ποσότητα το συνολικό ποσό των 3.000 ευρώ. Την επομένη ημέρα επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη μεταφέροντας την ανωτέρω ποσότητα και την παρέδωσε στον συγκατηγορούμενό της, ., ο οποίος στη συνέχεια τη μετέφερε στην οικία του. Εν συνεχεία, αφού ο τελευταίος προέβη σε διαμοιρασμό της ανωτέρω ποσότητας σε μικρότερες ποσότητες, χρησιμοποιώντας προς τούτο μια ζυγαριά ακριβείας, παρέδωσε μη προσδιορισθέν μέρος της μεγαλύτερης ποσότητας στην ίδια και στον ανωτέρω   ., αυτή δε στη συνέχεια πώλησε τις ποσότητες αυτές σε τρίτους προς τριάντα ευρώ το γραμμάριο και παρέδωσε το ποσό της πώλησης στον ανωτέρω συγκατηγορούμενό της .

 

ΔΕΧΕΤΑΙ ομόφωνα ότι η κατηγορούμενη . συμπεριφέρθηκε καλά για σχετικά μεγάλο διάστημα μετά την πράξη της.

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε αμέσως στο ακροατήριο σε δημόσια συνεδρίαση.

 

Θεσσαλονίκη, 16 Σεπτεμβρίου 2020

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

Μετά την έκδοση της παραπάνω αποφάσεως, αποσφραγίσθηκε ο φάκελος, που περιείχε τα ποινικά μητρώα των κηρυχθέντων ενόχων κατηγορουμένων και αυτά αναγνώσθηκαν, χωρίς το περιεχόμενό τους να ανακοινωθεί στο ακροατήριο, σύμφωνα με το άρθρο 572 παρ. 2 ΚΠΔ( 577 παρ. 2 προϊσχύσαντος κώδικα).

 

Οι συνήγοροι του πρώτου κατηγορουμένου, στους οποίους δόθηκε με τη σειρά ο λόγος από τον Πρόεδρο, ανέπτυξαν προφορικά αυτοτελείς ισχυρισμούς περί αναγνώρισης στο πρόσωπο του εντολέα τους των ελαφρυντικών περιστάσεων του άρθρου 84 παρ. 2 εδ. δ’ και ε’ και 84 παρ. 3 του ΠΚ., τους οποίους κατέθεσαν και εγγράφως και έχουν ως εξής: << Ελαφρυντικά μεταγενέστερης καλής συμπεριφοράς και μη εκδικάσεως της υποθέσεως εντός ευλόγου χρόνου.

 

Η επίκληση των ελαφρυντικών περιστάσεων αποτελεί αυτοτελή ισχυρισμό και πρέπει να υποβάλλεται ορισμένως, δηλαδή πρέπει να περιλαμβάνει κατά τρόπο σαφή τα σχετικά πραγματικά περιστατικά που τον θεμελιώνουν, ώστε να μπορούν να αξιολογηθούν, αλλιώς είναι απαράδεκτος λόγω αοριστίας [ΑΠ 519/1975 ΠοινΧρ ΚΕ’ (1975),846, ΑΠ 778/1976 ΠοινΧρ ΚΖ (1977),220, ΑΠ 1235/1976 ΠοινΧρ ΚΖ (1977),467, ΑΠ 257/1977 ΠοινΧρ ΚΖ (1977),649, ΑΠ 323/1977 ΠοινΧρ ΚΖ,672, ΑΠ 390/1977 ΠοινΧρ ΚΖ (1977),749, ΑΠ 1299/1977 ΠοινΧρ ΚΗ (1978),380, ΑΠ 42/1979 ΠοινΧρ ΚΘ’ (1979),367, ΑΠ 43/1979 ΠοινΧρ ΚΘ’ (1979),368, ΑΠ 746/1979 ΠοινΧρ ΚΘ’ (1979),867, ΑΠ 1323/1979 ΠοινΧρ Λ’ (1980),282, ΑΠ 1185/1979 ΠοινΧρ Λ’ (1980),236, ΑΠ 110/1980 ΠοινΧρ Λ’ (1980),432, ΑΠ 238/1980 ΠοινΧρ Λ’ (1980),460, ΑΠ 383/1980 ΠοινΧρ Λ’ (1980), 572, ΑΠ 772/1980 ΠοινΧρ Λ’ (1980),862, ΑΠ 1426/1980 ΠοινΧρ ΛΑ’ (1981),354, ΑΠ 957/1981 ΠοινΧρ ΛΒ’ (1982),237, ΑΠ 853/1981 ΠοινΧρ ΛΒ’ (1982),131, ΑΠ 1217/1987 ΠοινΧρ AH’ (1988),41, ΑΠ 518/1989 ΠοινΧρ Μ* (1990),16, ΑΠ 927/1992 ΝοΒ 1993,542, ΑΠ 1204/1992 Υπερ 1993,74, ΑΠ 1131/1993 Υπερ 1994,563, ΑΠ 210/1992 ΕλλΔνη 1994,738, ΑΠ 100/1994 ΠοινΧρ ΜΔ'(1994),327, ΑΠ 879/1993 ΝοΒ 1994,108, ΑΠ 449/1996 ΠοινΧρ ΜΖ (1997),69, ΑΠ 598/1996 ΠοινΧρ ΜΖ (1997),251, ΑΠ 628/1989 ΠοινΧρ Μ’ (1990),70, ΑΠ 1822/1997 ΝοΒ 1998,682, ΑΠ 46/1999 ΠοινΧρ ΜΘ’ (1999),224, ΑΠ 1873/2002 ΠοινΔικ 2003,361 (περίλ.), ΑΠ 604/2000 ΠοινΧρ ΝΑ’ (2001),17, ΑΠ 722/2000 ΠοινΧρ ΝΑ’ (2001),57, ΑΠ 316/2009 ΠοινΔικ 2009,1157 (πε- ρίλ.), ΑΠ 2036/2001 ΠοινΧρ ΝΒ’ (2002),799, ΑΠ 847/2009 ΠοινΔικ 2009,1470 (περίλ.), ΑΠ 855/2009 ΠοινΔικ 2009,1471 (περίλ.), ΑΠ 942/2010 ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 943/2010 ΠοινΔικ 2011,266 (περίλ.), ΑΠ 1237/2010 ΠοινΔικ 2011,565, ΑΠ 1556/2010 ΠοινΔικ 2011,760 (περίλ.), 1673/2010 ΠοινΧρ ΞΑ’ (2011),665, ΑΠ 124/2011 ΠοινΔικ 2011,1038 (περίλ.), Λυμπερόπουλος Λ., Οι ελαφρυντικές περιστάσεις του άρθρου 84 ΠΚ, ΠοινΧρ ΜΚ (1998),100].

 

Ζητώ να αναγνωρισθεί της καλής διαγωγής μετά την πράξη (άρθρο 84 παρ. 2 εδ. ε’ ΠΚ) και πιο συγκεκριμένα:

 

Ι. Αυτοτελής ισχυρισμός μεταγενέστερης καλής συμπεριφοράς (:άρθρο 84 παρ. 2 ε ΠΚ)και παραβίαση του άρθρου 3 της ΕΣΔΑ και του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ (χρόνος τελέσεως του αδικήματος 20-5-2016-εκδίκαση σε πρώτο βαθμό 25.1.2018-εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό 11.9.2020).

Σύμφωνα με το άρθρο 84 παρ. 2 ε ΠΚ ως ελαφρυντική περίσταση θεωρείται «το ότι ο υπαίτιος συμπεριφέρθηκε καλά για σχετικά μεγάλο διάστημα μετά την πράξη του».

Είμαι ένας άνθρωπος 63 ετών, και η κράτησή μου έχει ως αναπόφευκτη συνέπεια την υπέρμετρη και ανεπανόρθωτη βλάβη σε εμένα, την γυναίκα μου και τα           μέλη της οικογένειας μου. Είμαι ένα άτομο με συνεκτική οικογενειακή εστία, έχω θετική δράση εντός των φυλακών. Επίσης, διαμένω ήσυχα χωρίς να απασχολώ τις αρχές ούτε δημιουργώ προβλήματα εντός των φυλακών Νιγρίτας Σερρών, παρότι κρατούμαι υπό άθλιες συνθήκες που ισοδυναμούν με βασανιστήρια κατά παραβίαση του άρθρου 3 της ΕΣΔΑ, και γίνεται επίκληση συγκεκριμένων περιστατικών που δεν αποτελούν απλώς τη συνήθη εξαναγκασμένη συμπεριφορά και διαγωγή ενός κρατουμένου που δεν είναι προϊόν ελεύθερης στην κοινωνία συμπεριφοράς, όπως είναι η άψογη και αρμονική σχέση που αναπτύσσω με τους συγκρατούμενους μου στο Κατάστημα Κράτησης της Δομοκού, η πλήρης απουσία πειθαρχικών παραπτωμάτων σε βάρος μου, η προσπάθεια να μην απολέσω τη σχέση που έχω με την οικογένεια μου, παρά το γεγονός ότι η κράτησή μου έχει ως αναπόφευκτη συνέπεια την υπέρμετρη και ανεπανόρθωτη βλάβη για εμένα και την οικογένειά μου και η συμπεριφορά μου αυτή είναι προϊόν συνειδητής επιλογής, δημιουργώ κοινωνικές σχέσεις με τα άτομα του περιβάλλοντος μου) και δεν δημιουργώ κανένα απολύτως πρόβλημα, ενώ ο επικαλούμενος χρόνος από την τέλεση της πράξεως είναι αναμφισβήτητα μεγάλος.

Η συμπεριφορά μου αυτή που αναφέρεται σε χρονικό διάστημα (χρόνος τελέσεως του αδικήματος 20-5-2016-εκδίκαση σε πρώτο βαθμό 25.1.2018-εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό 11.9.2020, ήτοι τέσσερα έτη και τέσσερις μήνες)) με την επίκληση συγκεκριμένων περιστατικών που δεν αποτελούν απλώς τη συνήθη εξαναγκασμένη συμπεριφορά και διαγωγή ενός κρατουμένου που δεν είναι προϊόν ελεύθερης στην κοινωνία συμπεριφοράς. Επίσης ακόμα και υπό το καθεστώς κρατήσεως είναι αξιοσημείωτο η άψογη και αρμονική σχέση που αναπτύσσω με τους συγκρατούμενους μου στο Κατάστημα Κράτησης των Γρεβενών, η πλήρης απουσία πειθαρχικών παραπτωμάτων σε βάρος μου, η προσπάθεια να μην απολέσω τη σχέση που έχω με τους γονείς μου, παρά το γεγονός ότι η κράτησή μου έχει ως αναπόφευκτη συνέπεια την υπέρμετρη και ανεπανόρθωτη βλάβη για εμένα και την οικογένειά μου. ʼλλωστε με την απόρριψη του αιτιολογημένα προβληθέντος ισχυρισμού της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς (άρθρο 84 παρ. 2ε Π Κ) πρέπει να επικαλείται το δικαστήριο θετικά περιστατικά και να αξιολογεί τα επικαλούμενα και προσκομιζόμενα από τον κατηγορούμενο αποδεικτικά στοιχεία περί της καλής συμπεριφοράς του επί μακρόν μετά την πράξη έστω και υπό καθεστώς κράτηση {ΑΠ 341/2013}. Η δε θέση ότι η χωρίς πειθαρχικά παραπτώματα και γενικότερα η καλή συμπεριφορά του κατηγορουμένου εντός της φυλακής αποτελεί τη συνήθη εξαναγκασμένη συμπεριφορά και διαγωγή του κρατουμένου δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, με δεδομένη την εγκληματικότητα εντός των φυλακών, έτσι ώστε η καλή συμπεριφορά στην φυλακή δεν αποτελεί αποτέλεσμα υποχρεωτικής συμμόρφωσης στους κανονισμούς της φυλακής αλλά πρέπει να συνιστά αξιολογήσιμο στοιχείο της συμπεριφοράς του κρατουμένου. Περαιτέρω ο νομοθέτης για την αναγνώριση του ως άνω ελαφρυντικού δεν αξιώνει την ελεύθερη διαβίωση του κατηγορουμένου, συνεπώς η απαγόρευση αναγνώρισης της ελαφρυντικής αυτής περίστασης σε κρατουμένους έρχεται σε αντίθεση με την αρχή της ισότητας, πέραν του ότι η άποψη αυτή αντιφάσκει και με τον θεσμό της υφ’ όρον απόλυσης (:άρθρα 105 επ. Π.Κ), όπου αξιολογείται αποκλειστικά η συμπεριφορά του κρατουμένου κατά τον χρόνο κράτησης του. Και επί πλέον σε διαφορετική περίπτωση και πέραν των όποιων προνομίων προβλέπει ο σωφρονιστικός κώδικας και είναι ενδεχόμενο να τύχει ο κρατούμενος, κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού του, θα οδηγούσε όχι μόνο στην εξάλειψη, αλλά ενδεχομένως και στον περιορισμό της πιθανότητας βελτίωσης του χαρακτήρα και της προσωπικότητας του καταδικασθέντος και ήδη κρατουμένου. Εργάζομαι στις φυλακές Δομοκού, δεν έχω πειθαρχικά αδικήματα, καίτοι οι συνθήκες κρατήσεώς μου είναι κακές(υπερπληθωρισμός φυλακών, περιορισμένο ωράριο προαυλίου) και επιδεικνύω μεταγενέστερη καλή συμπεριφορά για μεγάλο χρονικό διάστημα.

 

Εξάλλου, ως προς την αναγνώριση της καλής συμπεριφοράς μου (πέραν του χρόνου όπου ήμουν ελεύθερη) εντός του Καταστήματος Κρατήσεώς Δομοκού και δεδομένου ότι η πρόβλεψη των ελαφρυντικών περιστάσεων του άρθρου 84 ΠΚ είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική δεν μπορεί παρά να ληφθεί υπόψη και να συνεκτιμηθεί από το Δικαστήριό Σας (ως αυτοτελής ελαφρυντική περίσταση ή ως στοιχείο που δικαιολογεί απολύτως την αναγνώριση της ελαφρυντικής περιστάσεως του άρθρου 84 παρ. 2 ε ΠΚ) ότι έχω άψογη και άμεμπτη (θετικά εκδηλούμενη συμπεριφορά ως φαίνεται από τα ανωτέρω εκτιθέμενα), ενώ ο εγκλεισμός λαμβάνει χώρα στις Φυλακές Διαβατών, και υπό συνθήκες που έρχονται σε αντίθεση με το άρθρο 3 της ΕΣΔΑ. Πιο συγκεκριμένα, έχω την ανωτέρω άμεμπτη και θετικά εκδηλούμενη συμπεριφορά παρότι κρατούμαι υπό άθλιες συνθήκες, οι οποίες ισοδυναμούν με βασανιστήρια, στις Δομοκού αναφέρεται στα συγκεκριμένα Κρατητήρια ότι υφίσταται έλλειψη των στοιχειωδών ειδών υγιεινής και εγκαταστάσεων ύπνου, καθότι οι συγκεκριμένες φυλακές φιλοξενούν τουλάχιστον τρεις φορές τους κρατούμενους που δύνανται να φιλοξενήσου. Ο χώρος κράτησης είναι υπερπλήρης, με κακό εξαερισμό και ανεπαρκή φυσικό φωτισμό. Υπάρχουν δέκα κρατούμενοι ανά κελί (όπως και στο δικό μου), που ως αριθμός είναι πολλαπλάσιος αυτού για τον οποίο είναι σχεδιασμένος ο χώρος. Δεν υπάρχει κανένας διαχωρισμός ανάμεσα στους κρατουμένους, ενώ εγώ κρατούμαι με κρατούμενους υπόδικους για ανθρωποκτονία, βιασμό κ.ά. Τα κελιά και οι εγκαταστάσεις υγιεινής είναι βρώμικα. Η κακή ποιότητα των τροφίμων είναι δεδομένη. Το άρθρο 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου προβλέπει ότι: «Ουδείς επιτρέπεται να υποβληθή εις βασάνους ούτε εις ποινάς ή μεταχείρισιν απανθρώπους ή εξευτελιστικάς. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην υπόθεση Δημόπουλος κατά Ελλάδος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι συνθήκες κράτησης δύνανται να συνεπάγονται απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση κατά παράβαση του άρθρου 3 της ΕΣΔΑ (βλ. ΕΔΔΑ Δημόπουλος κατά Ελλάδος, 9.10.2012). Ως εκ τούτου, η κράτησή μου η οποία, έλαβε χώρα στο ως άνω Γ.Κ.Κ. από αντίκειται ευθέως στο άρθρο 3 της ΕΣΔΑ, δεδομένων και του νόμιμου τόπου κατοικίας μου και της οικογένειας μου, στοιχείο (:ο εγκλεισμός μου) που όχι μόνον δεν αποκλείει την αναγνώρισή μου την αναγνώριση του ελαφρυντικού του άρθρου 84 παρ. 2 ε ΠΚ, αλλά συμβάλλει στην αναγνώριση αυτού, είτε θεμελιώνει αναπόδραστα τις προϋποθέσεις αναγνωρίσεως από το Δικαστήριό Σας αυτοτελούς ελαφρυντικού.

 

ΙΙ. Ελαφρυντικό του άρθρου 84 παρ. 3 ΠΚ

 

Πέραν των ανωτέρω και ενόψει του γεγονότος ότι η πρόβλεψη των ελαφρυντικών περιστάσεων του άρθρου 84 ΠΚ είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική και πλέον προβλέπεται ρητώς η αναγνώριση ελαφρυντικής περιστάσεως του άρθρου 84 παρ. 3 ΠΚ δεν μπορεί παρά να ληφθεί υπόψη και να συνεκτιμηθεί από το Δικαστήριό Σας ότι η εκδίκαση της υποθέσεως μου δεν έλαβε χώρα εντός ευλόγου χρόνου. Δεδομένης της περιοριστικής αναφοράς των ελαφρυντικών περιστάσεων στο άρθρο 84 ΠΚ ορθά γίνεται δεκτό και από τη θεωρία ότι η μη διεξαγωγή της δίκης εντός ευλόγου χρόνου δύναται να ενταχθεί στις ελαφρυντικές περιστάσεις.( Βλ. Ν. Ανδρουλάκη, Ελαφρυντικές περιστάσεις, ΠοινΧρ 2015, 401, ο οποίος δέχεται ότι δύνανται να συντρέχουν ελαφρυντικές περιστάσεις όταν διαπιστώνεται από το δικαστήριο ότι υπήρξε μια δυσανάλογη, μη-εύλογη καθυστέρηση της ποινικής διαδικασίας που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του ίδιου του δράστη ή της υπεράσπισής του.). Και από τη νομολογία του Ανωτάτου Ακυρωτικού μας γίνεται δεκτό ότι η υπερβολική διάρκεια της δίκης μπορεί να θεμελιώσει ελαφρυντική περίσταση, η οποία μπορεί να προβληθεί με αυτοτελή ισχυρισμό, δεδομένου ότι ο σχετικός λόγος αναιρέσεως που είχε προβάλει ο κατηγορούμενος για έλλειψη αιτιολογίας, διότι δεν ελήφθη οίκοθεν υπόψη από το δικαστήριο της ουσίας ως ελαφρυντική περίσταση η υπερβολική διάρκεια της διαδικασίας, απορρίφθηκε με την αιτιολογία ότι δεν προέκυπτε από τα πρακτικά της δίκης ότι είχε υποβληθεί τέτοιος αυτοτελής ισχυρισμός (Βλ. ΑΠ 1454/1997 ΠοινΧρ 1998,483.). Έτσι συνάγεται ότι εάν είχε καταχωρηθεί στα πρακτικά τέτοιος ισχυρισμός, το δικαστήριο της ουσίας θα είχε την υποχρέωση να τον δεχτεί ή να τον απορρίψει αιτιολογημένα (βλ. Η. Αναγνωστόπουλου, Η παραβίαση του δικαιώματος δίκαιης δίκης, ΠοινΧρ 2004,8) Στον νέο Ποινικό Κώδικα προβλέπεται ως αυτοτελής ελαφρυντική περίσταση η μη εκδίκαση της υποθέσεως εντός ευλόγου χρόνου.

Το άρθρο 5 παρ. 3 της ΕΣΔΑ προβλέπει ότι: «3. Παν πρόσωπον συλληφθέν ή κρατηθέν υπό τας προβλεπομένας εν παραγράφω 1γ του παρόντος άρθρου συνθήκας οφείλει να παραπεμφθή συντόμως ενώπιον δικαστού ή ετέρου δικαστικού λειτουργού νομίμως εντεταλμένου όπως εκτελή δικαστικά καθήκοντα, έχει δε το δικαίωμα να δικασθή εντός λογικής προθεσμίας ή απολυθή κατά την διαδικασίαν. Η απόλυσις δύναται να εξαρτηθή από εγγύησιν εξασφαλίζουσαν την παράστασιν του ενδιαφερομένου εις την δικάσιμον.» Δεδομένου ότι αυτό που διακυβεύεται είναι η ελευθερία του ατόμου πρέπει να εξασφαλίζεται ότι η διαδικασία ολοκληρώνεται το συντομότερο δυνατό ( ΕΔΔΑ Van der Leer, σκέψη 35, ΕΔΔΑ Musial κ. Πολωνίας (Τμήμα Ευρείας Συνθέσεως), 25.3.1999, σκέψη 43, ΕΔΔΑ, Τσιτσιρίγγος κ. Ελλάδος 31.8.2012, σκέφη 63). Ειδικότερα, το άρθρο 5 παρ. 3 της ΕΣΔΑ έχει κομβική σημασία για την τύχη των κρατουμένων, δεδομένου ότι η διάταξη αυτή δεν παρέχει στις δικαστικές αρχές δυνατότητα επιλογής ανάμεσα στην παραπομπή της υπόθεσης του κατηγορουμένου σε δίκη εντός ευλόγου χρόνου και στην προσωρινή του ελευθερία – έστω και αν αυτό εξαρτάται από την παροχή εγγυήσεων. Μέχρι την καταδίκη ο κατηγορούμενος πρέπει να θεωρείται αθώος, και, ως εκ τούτου, ο πρωταρχικός σκοπός του άρθρου 5 παρ. 3 της ΕΣΔΑ είναι να αξιώσει την προσωρινή απόλυση του κατηγορουμένου από τη στιγμή που η παράταση της κρατήσεώς του παύσει να είναι εύλογη ( Βλ. Bleichrodt, Right to Liberty and Security of Person, σε Van Dijk/Van Hoof/Van Rijn/Zwaak, Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, Fourth Edition, 2006, σελ. 491 επ., Elberling, σε Karpenstein/Mayer, EMRK-Kommentar, 2012, άρθρ. 5, αρ. περ. 115, Jacobs/White, The European Convention on Human Rights, Third Edition, 2002, σελ. 113, Meyer-Gossner, StPO, 54. Auflage, 2011, MRK, ʼρθρο 5, αρ. περ. 10, Μπολάνη, σε Σισιλιάνου, Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Ερμηνεία κατ’ άρθρο, 2013, σελ. 169, άρθρο 5, αρ. περ 117, ΕΔΔΑ, JABLONSKI κ. Πολωνίας, αρ προσφ. 33492/96, 21.12.2000, σκέψεις 82 επ., ΕΔΔΑ, GOVORUSHKO κ. Ρωσίας, αρ. προσφ. 42940/06, 25.10.2007, σκέψη 44, ΕΔΔΑ, KORSHUNOV κ. Ρωσίας, αρ. προσφ. 38971/06, 25.10.2007, σκέψη 46, ΕΔΔΑ, VLASOV κ. Ρωσίας, αρ. προσφ. 78146/01, 12.6.2008, σκέψη 104, ΕΔΔΑ, MOISEYEV κ. Ρωσίας, αρ. προσφ. 62936/00, 9.10.2008, σκέφη 148, ΕΔΔΑ, Χ.Υ. κ Ουγγαρίας, αρ. προσφ. 43888/08, 19.3.2013, σκέψη 40.)

 

ΕΠΕΙΔΗ το άρθρο 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ προβλέπει ότι: «Παν πρόσωπον έχει δικαίωμα όπως η υπόθεσίς του δικασθή δικαίως, δημοσία και εντός λογικής προθεσμίας υπό ανεξαρτήτου και αμερολήπτου δικαστηρίου, νομίμως λειτουργούντος, το οποίον θα αποφασίσει, είτε επί των αμφισβητήσεων επί των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών του αστικής φύσεως, είτε επί του βάσιμου πάσης εναντίον του κατηγορίας ποινικής φύσεως.» Εξάλλου και λόγοι εγκληματολογικής πολιτικής συνηγορούν υπέρ της απαίτησης για λελογισμένη διάρκεια της ποινικής δίκης αφού «η όποια καθυστέρηση στην έκδοση των ποινικών αποφάσεων στιγματίζει την αξιοπιστία της ποινικής δικαιοσύνης και επιφέρει βλάβη στην αρχή της ορθής απονομής της δικαιοσύνης» (:υπ7 αριθμό R (87) 18 Σύσταση της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης στα Κράτη Μέλη αναφορικά με την απλούστευση της ποινικής δικαιοσύνης, 17 Σεπτεμβρίου 1987, διαθέσιμη στη διαδικτυακή πύλη του Συμβουλίου της Ευρώπης). Με άλλα λόγια, «απαιτώντας το σεβασμό του ευλόγου χρόνου διάρκειας της δίκης η Σύμβαση υπογραμμίζει τη σημασία του να μην απονέμεται δικαιοσύνη με καθυστερήσεις ικανές να θέσουν εν αμφιβάλω την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητά της» (:ΕΔΔΑ Υπόθεση Η. κατά Γαλλίας, Απόφαση 24 Οκτωβρίου 1989, σκέφη 58, ΕΔΔΑ Υπόθεση Vernillo κατά Γαλλίας, Απόφαση 20 Φεβρουάριου 1991, σκέψη 38) τόσο στα μάτια του θύματος, όσο και στην αντίληψη του κοινωνικού συνόλου, το οποίο και αναμένει την αποκατάσταση του αισθήματος ασφάλειας και της δικαϊικής ειρήνης.

Δίχως να έχω καμία απολύτως υπαιτιότητα απολογούμαι για πράξεις οι οποίες έλαβαν στις 20.5.2016 ήτοι τέσσερα έτη και τέσσερες μήνες προ της εκδικάσεως της υποθέσεως (11.9.2020) δίχως να μπορώ να προσκομίζω έγγραφα και μάρτυρες για την κατάδειξη της αθωότητάς μου, ενώ σε κάθε περίπτωση η εκδίκαση της υποθέσεως εντός περιόδου δεν μπορεί να θεωρηθεί εύλογος χρόνος ενόψει του άρθρου 6 της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και της συναφούς προαναφερόμενης νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου».

 

ΙΙΙ. Ελαφρυντικό ειλικρινούς και έμπρακτης μεταμέλειας (:άρθρο 84 παρ. 2 δ ΠΚ)

Σύμφωνα με το άρθρο 84 παρ. 2 δ ΠΚ ως ελαφρυντική περίσταση νοείται το ότι ο κατηγορούμενος :« επέδειξε ειλικρινή μετάνοια και επιδίωξε να άρει ή να μειώσει τις συνέπειες της πράξης του».

 

Το έμπρακτο και ειλικρινές της μεταμελείας μου προκύπτει περίτρανα από το ότι διευκολύνω το έργο των αρχών αναφέροντας λεπτομέρειες για τις πράξεις που μου αποδίδονται, ζητώ συγγνώμη για ότι πραγματικά έκανα (και όχι για αυτά που επιχειρείται να μου αποδοθούν, βιώνω την προσωπική μου λύτρωση Εξάλλου, η διευκόλυνση των αρχών είναι η μεγαλύτερη απόδειξη της μεταμέλειάς μου. Προσήλθα ενώπιον του Δικαστηρίου Σας, των ανακριτικών και των προανακριτικών αρχών, με κάθε ειλικρίνεια και είμαι διαθέσιμος να διαφωτίσω οποιαδήποτε απορία Σας.

 

Επισημαίνεται, άλλωστε, πως οι ελαφρυντικές περιστάσεις θεσπίσθηκαν κα αναγνωρίζονται ή όχι, με βάση την προσωπικότητα του δράστη και την καθόλου συμπεριφορά του, πριν και μετά την πράξη, ανεξαρτήτως δε της βαρύτητας της πράξεως. Οι συνθήκες αυτές δικαιολογούν απολύτως την αναγνώριση, στο πρόσωπο μου, αμφοτέρων των ανωτέρω ελαφρυντικών περιστάσεων, που, σε κάθε περίπτωση παραδεκτώς (:και μετά, δηλαδή, την κατάγνωση της τυχόν ενοχής μας -βλ. ad hoc ΑΠ 1615/05 ΠρΛογΠΔ 2005.359), ζητούμε να μας αναγνωρισθούν, αφού συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.

 

Και στην περίπτωση, όμως, της υπάρξεως αμφιβολίας, αυτή, όπως πάντοτε, πρέπει να ερμηνευθεί υπέρ ημών, να γίνει, δηλαδή, δεκτόν, ότι συντρέχουν στο πρόσωπό μας οι ανωτέρω ελαφρυντικές περιστάσεις.-

Θεσσαλονίκη, 11-9-2020

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

 

Ο συνήγορος υπεράσπισης του δεύτερου κατηγορουμένου, στον οποίο δόθηκε ο λόγος από τον Πρόεδρο ανέπτυξε προφορικά τους αυτοτελείς ισχυρισμούς που κατέθεσε και παραπάνω εγγράφως, περί αναγνώρισης των ελαφρυντικών περιστάσεων του άρθρου 84 παρ. 2 εδ. δ’ και ε΄ του ΠΚ.

 

Ο Εισαγγελέας, αφού έλαβε τον λόγο από τον Πρόεδρο, πρότεινε να απορριφθούν όλοι οι προβληθέντες αυτοτελείς ισχυρισμοί των πρώτου και δεύτερου κατηγορουμένων περί αναγνωρίσεως ελαφρυντικών περιστάσεων.

 

Οι συνήγοροι των κατηγορουμένων, αφού έλαβαν με τη σειρά τον λόγο από τον Πρόεδρο, δήλωσαν ότι εμμένουν στους ως άνω αυτοτελείς ισχυρισμούς και ζήτησαν την αποδοχή τους από το Δικαστήριο.

 

Στη συνέχεια, το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης αποσύρθηκε προς διάσκεψη στον ειδικό γι’ αυτό χώρο, πλην του Εισαγγελέως, και αφού διασκέφθηκε μυστικά, παρούσας και της Γραμματέως, κατάρτισε την απόφασή του και μετά από λίγο επανήλθε στην έδρα του, παρουσία και της Γραμματέως και των υπολοίπων παραγόντων της δίκης, διά του Προέδρου του, δημοσίευσε σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του την υπ’ αριθμ. 164/2020 απόφασή του, η οποία έχει ως εξής:

 

 

ΑΦΟΥ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

 

 

Κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 83 και 84 του κυρωθέντος με το ν.4619/2019 και ισχύοντος από 1.7.2019 (άρθρο δεύτερο του ν.4619/19) Ποινικού Κώδικα, το δικαστήριο της ουσίας, κατά τον ακροαματικό έλεγχο κάθε υπόθεσης, ερευνά μεν αυτεπαγγέλτως αν συντρέχουν οι προβλεπόμενες από το δεύτερο ως άνω άρθρο ελαφρυντικές περιστάσεις, οι οποίες επιφέρουν μείωση της ποινής, δεν είναι όμως υποχρεωμένο να προβεί οίκοθεν στην αιτιολόγηση της μη συνδρομής τέτοιας περίστασης. Εφόσον όμως υποβληθεί από τον κατηγορούμενο ή τον συνήγορό του τέτοιος ισχυρισμός περί αναγνωρίσεως σ` αυτόν μιας ή περισσοτέρων από τις ελαφρυντικές αυτές περιστάσεις, το δικαστήριο έχει υποχρέωση να τον ερευνήσει και αν τον απορρίψει να αιτιολογήσει ειδικά και εμπεριστατωμένα την κρίση του. Προϋπόθεση, όμως, της εξέτασης της ουσιαστικής βασιμότητας τέτοιου αυτοτελούς ισχυρισμού αποτελεί η προβολή του κατά τρόπον σαφή και ορισμένο, με όλα δηλαδή τα πραγματικά περιστατικά που είναι αναγκαία για τη θεμελίωση της επικαλούμενης ελαφρυντικής περίστασης. Μόνη η επίκληση της νομικής διάταξης που προβλέπει την ελαφρυντική περίσταση ή τον χαρακτηρισμό με τον οποίον είναι αύτη γνωστή στη νομική ορολογία, καθιστά το σχετικό ισχυρισμό αόριστο, στον οποίον ως τέτοιο δεν έχει υποχρέωση το δικαστήριο της ουσίας να απαντήσει ή να δικαιολογήσει ειδικά τη σιωπηρή ή ρητή απόρριψή του (ΑΠ 379/2013, ΑΠ 217/2011, ΑΠ 613/2010 ΝΟΜΟΣ). Περαιτέρω ως ελαφρυντική περίσταση θεωρείται, κατά τη διάταξη του άρθρου 84 παρ. 2 και η υπό στοιχείο δ΄ που συνίσταται στο το ότι ‘’ επέδειξε ειλικρινή μετάνοια και επιδίωξε να άρει ή να μειώσει τις συνέπειες της πράξεως του. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι για να στοιχειοθετηθεί η ελαφρυντική περίσταση της ειλικρινούς μετάνοιας, πρέπει η μεταμέλεια του υπαιτίου όχι μόνο να είναι ειλικρινής, αλλά και να εκδηλώνεται εμπράκτως δηλαδή να συνδυάζεται με συγκεκριμένα περιστατικά, τα οποία δείχνουν ότι αυτός μεταμελήθηκε και για το λόγο αυτό επιζήτησε, ειλικρινά και όχι προσχηματικά, να άρει ή να μειώσει τις συνέπειες της πράξεώς του, χωρίς να αρκεί η απλή έκφραση συγγνώμης. Στην προκειμένη περίπτωση ο αυτοτελής ισχυρισμός που πρότειναν οι συνήγοροι υπεράσπισης των δύο   πρώτων κατηγορουμένων περί συνδρομής στους εντολείς τους της ελαφρυντικής περιστάσεως του άρθρου 84 παρ. 2 εδαφ. δ΄ του Π.Κ., είναι απορριπτέος προεχόντως ως αόριστος, καθόσον προβλήθηκε χωρίς επίκληση των πραγματικών περιστατικών που θεμελιώνουν αυτούς. Ειδικότερα, για τη θεμελίωση του ισχυρισμού της ελαφρυντικής περιστάσεως του άρθρου 84 παρ. 2 εδα. δ΄του ΠΚ, δεν εκτίθενται συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά ειλικρινούς μεταμέλειας και επιδίωξης άρσης ή μείωσης των συνεπειών των ως άνω πράξεων του για τις οποίες κηρύχθηκαν ένοχοι [ΑΠ45/2013 δημ. Νόμος] και ούτε προς θεμελίωση αυτού αρκεί η δήλωση των κατηγορουμένων στο Δικαστήριο ότι ομολογούν τη συμμετοχή τους στην τέλεση της βαριάς σωματικής βλάβης την οποία επεδίωκαν και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του παθόντος, ούτε και η δήλωσή τους από μόνη της, ότι ζητούν συγνώμη για τις πράξεις που δέχονται ότι τέλεσαν.

Επίσης ως ελαφρυντική περίσταση θεωρείται, κατά τη διάταξη του άρθρου 84 παρ. 2 και η υπό στοιχείο ε’ που συνίσταται στο το ότι ‘’συμπεριφέρθηκε καλά για σχετικά μεγάλο διάστημα μετά την πράξη του, ακόμα και κατά την κράτησή του. Η αναγνώριση της ελαφρυντικής αυτής περιστάσεως, προϋποθέτει επίκληση και απόδειξη θετικής ατομικής και κοινωνικής συμπεριφοράς του υπαιτίου, με κριτήριο τη στάση του μέσου συνετού και νομοταγούς πολίτη, για σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την αξιόποινη πράξη, ως αποτέλεσμα πραγματικής επίγνωσης από αυτόν των συνεπειών της πράξεως του και σταθερού εναρμονισμού του προς τις επιταγές της έννομης τάξης υπό καθεστώς ελεύθερης κοινωνικής διαβίωσης. Αντίθετα, η ύπαρξη καλής διαγωγής, η έλλειψη πειθαρχικής καταδίκης, η εργασία και γενικά η τυπική και συνήθης συμμόρφωση του καταδίκου στο εξαναγκαστικό ρυθμιστικό πλαίσιο των σωφρονιστικών καταστημάτων αξιολογούνται και αξιοποιούνται, καταρχήν, για την παροχή των ευεργετημάτων, που προβλέπει ρητά και ειδικά ο νόμος (συνυπολογισμός χρόνου εργασίας κατά την έκτιση της ποινής, λήψη αδειών κλπ.), στην απόλαυση των οποίων προδήλως και ευλόγως αποσκοπεί κάθε κρατούμενος, και δεν αρκούν για τη χορήγηση του σχετικού ελαφρυντικού. Όμως, ενόψει του εγκληματοπροληπτικού και σωφρονιστικού σκοπού θέσπισης της οικείας διατάξεως, που διατρέχει την όλη (και όχι μόνο την ελεύθερη) διαβίωση του υπαιτίου μετά την τέλεση της πράξεως, δεν μπορεί να αποκλειστεί η συνδρομή όρων χορήγησης του σχετικού ελαφρυντικού και υπό σχετικά μακρόχρονο καθεστώς κράτησης, που προβλέπεται πλέον ρητά στο άνω άρθρο 84 παρ. 2 ε΄, στις εξαιρετικές και διακριτές εκείνες περιπτώσεις που η στάση και συμπεριφορά του υπαιτίου υπερβαίνει κατά πολύ τη συνήθη στάση και συμπεριφορά συμμόρφωσης του μέσου κρατούμενου για την εξασφάλιση των προβλεπόμενων σωφρονιστικών ευεργετημάτων και αντανακλά, με διαπιστωμένη βεβαιότητα, την ειλικρινή ψυχοβουλητική μεταστροφή αυτού, τη σταθερή εναρμόνισή του προς τις επιταγές της έννομης τάξης και την ουσιαστική σωφρονιστική βελτίωση της προσωπικότητάς του( ΑΠ 909/2016 ΝΟΜΟΣ). Η καλή, δηλαδή, συμπεριφορά δεν εννοείται ως παθητικά καλή διαγωγή ή ως μη κακή ή μόνον ως απουσία παραβατικότητας. Περιλαμβάνει και τη θετική δραστηριότητα του υπαιτίου, η οποία εκδηλώνεται αυτοβούλως και όχι ως αποτέλεσμα φόβου ή καταναγκασμού και οπωσδήποτε να υπάρχει βελτίωση της συμπεριφοράς του. Στην προκειμένη περίπτωση δεν αποδείχθηκαν τέτοια πραγματικά περιστατικά εκ των οποίων να υποδηλώνεται η ουσιαστική μεταστροφή των δύο πρώτων κατηγορουμένων προς ενστερνισμό των κανόνων της ομαλής κοινωνικής συμβίωσης και προς αγαθοποιό δραστηριότητα και η στάση τους να παρέχει αυθεντική μαρτυρία για την ποιότητα του ήθους του και της κοινωνικής προδιαθέσεώς τους. Πρέπει επομένως το αίτημα τους της αναγνωρίσεως του ελαφρυντικού του άρθρου 84§2 εδ.ε’ του Π.Κ. να απορριφθεί ως ουσία αβάσιμο.

Τέλος ως ελαφρυντική περίσταση θεωρείται, κατά τη διάταξη του άρθρου 84 παρ.3 του νέου ΠΚ, η μη εύλογη διάρκεια της δίκης της ποινικής διαδικασίας που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του ιδίου, κατά δε τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 1 του ν. 4239/2014, το δικαστήριο αποφαίνεται για το αν συντρέχει υπέρβαση της εύλογης διάρκειας της δίκης, συνεκτιμώντας ιδίως: α) την καταχρηστική ή παρελκυστική συμπεριφορά των διαδίκων κατά την εξέλιξη της δίκης, β) την πολυπλοκότητα των πραγματικών και νομικών ζητημάτων, γ) τη στάση των αρμόδιων κρατικών αρχών και δ) το διακύβευμα της υπόθεσης για τον κατηγορούμενο. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι κριτήριο για την κατάφαση της υπέρβασης εύλογου χρόνου διάρκειας της δίκης ως λόγος μείωσης της ποινής δεν είναι μόνο η παρέλευση δυσανάλογα μεγάλου χρονικού διαστήματος από την τέλεση του εγκλήματος αλλά συνεκτιμώνται η καταχρηστική ή παρελκυστική συμπεριφορά των διαδίκων κατά την εξέλιξη της δίκης, η πολυπλοκότητα των πραγματικών και νομικών ζητημάτων, η στάση των αρμόδιων κρατικών αρχών και το διακύβευμα της υπόθεσης για τον κατηγορούμενο, το δε δικαστήριο κατά την επιμέτρηση της ποινής υποχρεούται να λάβει υπόψη του και να μνημονεύσει με συνοπτική αιτιολογία την κατά άνω υπέρβαση της εύλογης διάρκειας της διαδικασίας, εφόσον θετικά διαπιστώσει τη συνδρομή τέτοιας περίπτωσης, ενώ δεν υποχρεούται να αιτιολογήσει αρνητικά, ότι δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή, όταν, μάλιστα, δεν έχει υποβληθεί συναφής ισχυρισμός από τον κατηγορούμενο, δοθέντος και του ότι αυτός (κατηγορούμενος) διατηρεί το δικαίωμα να προσφύγει συναφώς στα αρμόδια όργανα, για τη δίκαιη ικανοποίησή του λόγω της καθυστέρησης της ποινικής διαδικασίας(ΑΠ 1191/2019, ΑΠ 1070/2018).

 

Στην προκειμένη περίπτωση ο αυτοτελής ισχυρισμός του πρώτου κατηγορούμενου περί αναγνωρίσεως συνδρομής στο πρόσωπό του της ελαφρυντικής περιστάσεως του άρθρου 84 παρ.3 του Π.Κ., πρέπει ν’ απορριφθεί ως αβάσιμος, για τον λόγο ότι το χρονικό διάστημα από την τέλεση της βαριάς σωματικής βλάβης, την οποία ο ίδιος επιδίωξε σε βάρος του . και είχε ως επακόλουθο τον θάνατό του(Μάιος του έτους 2016), μέχρι σήμερα, δηλαδή τέσσερα(4) έτη και τέσσερις (4) μήνες),   είναι εύλογο, εντός του οποίου διεξήχθησαν η προανάκριση, η ανάκριση και η εκδίκαση της υποθέσεως στον πρώτο και δεύτερο βαθμό, λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη ότι η σύλληψη του πρώτου κατηγορουμένου έγινε στις 2 Μαρτίου 2017 και μέχρι την ημερομηνία αυτή διακινούσε παράνομα ναρκωτικές ουσίες σε τρίτους, δηλαδή στην πραγματικότητα ο χρόνος εκδίκασης της κρινόμενης υποθέσεως ανέρχεται σε τρία(3) χρόνια και οκτώ(8) μήνες, ο οποίος είναι εύλογος.

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ τους αυτοτελείς ισχυρισμούς των καταδικασθέντος ., περί αναγνωρίσεως στο πρόσωπό του, της ελαφρυντικής περίστασης του άρθρου 84 παρ. 2 εδ. δ’ και ε’ και παρ. 3 του ΠΚ.

 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ τους αυτοτελείς ισχυρισμούς των καταδικασθέντος . περί αναγνωρίσεως στο πρόσωπό του, της ελαφρυντικής περίστασης του άρθρου 84 παρ. 2 εδ. δ’ και ε’ του ΠΚ.

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε αμέσως στο ακροατήριο, σε δημόσια συνεδρίαση.

 

Θεσσαλονίκη, 16 Σεπτεμβρίου 2020

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Μετά την έκδοση της παραπάνω αποφάσεως, ο Εισαγγελέας, αφού έλαβε τον λόγο από τον Πρόεδρο, πρότεινε να επιβληθεί στον κηρυχθέντα ένοχο πρώτο κατηγορούμενο,   ποινή κάθειρξης δεκαπέντε (15) ετών για την α’ πράξη, ποινή φυλάκισης ενός (1) έτους και χρηματική ποινή χιλίων (1.000€) ευρώ για την β’ πράξη, ποινή φυλάκισης ενός (1) έτους για την γ’ πράξη, ποινή φυλάκισης τριών (3) ετών για την δ’ πράξη και ποινή φυλάκισης οκτώ (8) μηνών και χρηματική ποινή (1.000€) ευρώ για την ε’ πράξη. Στον κηρυχθέντα ένοχο δεύτερο κατηγορούμενο ποινή κάθειρξης δεκαπέντε (15) ετών για την α’ πράξη, ποινή φυλάκισης πέντε (5) ετών για την β’ πράξη και ποινή φυλάκισης πέντε (5) ετών για την γ’ πράξη. Στην κηρυχθείσα ένοχη τρίτη κατηγορούμενη ποινή φυλάκισης δύο (2) ετών και έξι (6) μηνών.

 

Οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων, αφού έλαβαν με τη σειρά τον λόγο από τον Πρόεδρο, ζήτησαν την επιείκεια του Δικαστηρίου και να επιβληθεί στους εντολείς τους, το ελάχιστο όριο της προβλεπόμενης από το Νόμο ποινής.

 

Ακολούθως, το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης, αποσύρθηκε προς διάσκεψη στον ειδικό γι’ αυτό χώρο, πλην του Εισαγγελέα, και αφού διασκέφθηκε μυστικά, παρούσας και της Γραμματέως, κατάρτισε την απόφασή του και μετά από λίγο επανήλθε στην έδρα του, παρουσία και της Γραμματέως και των υπολοίπων παραγόντων της δίκης, διά του Προέδρου του, δημοσίευσε σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του την υπ’ αριθμ. 164/2020 απόφασή του, η οποία έχει ως εξής:

 

 

ΑΦΟΥ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

 

Οι πράξεις για τις οποίες κηρύχθηκαν ένοχοι οι κατηγορούμενοι, προβλέπονται και τιμωρούνται από τις διατάξεις των άρθρων 1, 12, 14, 18 εδ.α και β, 26 παρ.1, 27, 42 παρ.1, 45, 46 παρ.1α, 51, 52, 53, 57, 59, 60, 61, 63, 65, 79, 80, 84 παρ.2ε, 94 παρ.1, 98, 311 εδαφ. 2 ΠΚ, 1 παρ1 περ.α και δ, 2 περ.β και γ, 7 παρ.παρ.1 και 8α, 10 παρ.παρ.1, 13 εδ.α και 14 Ν.2168/1993, 1 παρ.παρ.1, 2, 20 παρ.παρ.1, 2, 3, 30 παρ.παρ.1, 2, 3 και 4 περ.β, 40 και 41 Ν.4139/2013, σε συνδ. με την παρ.2 του άρθρ.1 Πιν.Α΄στοιχ.5, 6, Πιν.Β στοιχ.3 και 4, Πιν.Δ στοιχ.6, 12 και 16 Ν.3459/2006.

 

Περαιτέρω, κατά τις διατάξεις των άρθρων 7 παρ.3 του Ν.4239/2014 και 79 του ΠΚ, που κυρώθηκε με τον νόμο Ν. 4619/2019 και ισχύει από 1-7-2019, το Δικαστήριο για την επιμέτρηση της ποινής που θα εφαρμόσει σύμφωνα με το διατακτικό, μέσα στα όρια που διαγράφονται με τα παραπάνω άρθρα, αξιολογεί ευεργετικώς τη μέχρι την έκδοση της παρούσας απόφασης διάρκεια της ποινικής διαδικασίας και τις εξ αυτής επιπτώσεις σε βάρος του κατηγορουμένου, που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του (ΑΠ 1070/2018 ΝΟΜΟΣ) και λαμβάνει περαιτέρω υπόψη του τις επί μέρους διατάξεις του ως άνω άρθρου 79 του ΠΚ. Ειδικότερα, κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 79 του ΠΚ, με την επιμέτρηση της ποινής καθορίζεται η ανάλογη και δίκαιη τιμωρία του εγκλήματος με βάση τη βαρύτητα της πράξης και το βαθμό ενοχής του υπαιτίου γι` αυτή. Το δικαστήριο σταθμίζει τα στοιχεία που λειτουργούν υπέρ και σε βάρος του υπαιτίου και συνεκτιμά τις συνέπειες της ποινής για τον ίδιο και τους οικείους του. Για την εκτίμηση της βαρύτητας του εγκλήματος το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη του: α) τη βλάβη που προξένησε το έγκλημα ή τον κίνδυνο που προκάλεσε, β) τη φύση, το είδος και το αντικείμενο του εγκλήματος, καθώς επίσης όλες τις περιστάσεις χρόνου, τόπου, μέσων και τρόπου που συνόδευσαν την προπαρασκευή ή την εκτέλεσή του (παρ. 2). Για την εκτίμηση του βαθμού ενοχής του υπαιτίου, το δικαστήριο εξετάζει: α) την ένταση του δόλου ή το βαθμό της αμέλειάς του, β) τα αίτια που τον ώθησαν στην εκτέλεση του εγκλήματος, την αφορμή που του δόθηκε και τον σκοπό που επιδίωξε, γ) τον χαρακτήρα του και τον βαθμό της ανάπτυξής του που επηρέασαν την πράξη, δ) τις ατομικές και κοινωνικές περιστάσεις και την προηγούμενη ζωή του στο μέτρο που σχετίζονται με την πράξη, ε) τον βαθμό της δυνατότητας και της ικανότητάς του να πράξει διαφορετικά, στ) τη διαγωγή του κατά τη διάρκεια της πράξης και μετά την πράξη και ιδίως τη μετάνοια που επέδειξε και την προθυμία του να επανορθώσει τις συνέπειες της πράξης του (παρ. 3). Στοιχεία που λειτουργούν υπέρ του υπαιτίου θεωρούνται ιδίως: α) το ότι αυτός διαδραμάτισε έναν σαφώς υποδεέστερο ρόλο σε πράξη που τελέστηκε από πολλούς, β) το ότι τέλεσε την πράξη σε δικαιολογημένη συναισθηματική φόρτιση, γ) το ότι έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση των αρχών χωρίς σημαντική καθυστέρηση, ενώ μπορούσε να διαφύγει, δ) το ότι διευκόλυνε ουσιωδώς την εξιχνίαση του εγκλήματος (παρ. 4). Στοιχεία που λειτουργούν σε βάρος του υπαιτίου θεωρούνται ιδίως: α) η κατ` επάγγελμα τέλεση της πράξης, β) η ιδιαίτερη σκληρότητα, γ) η εκμετάλλευση της εμπιστοσύνης του θύματος, δ) το γεγονός ότι το θύμα δεν μπορούσε να προστατεύσει τον εαυτό του, ε) το ότι ο υπαίτιος διαδραμάτισε ιθύνοντα ρόλο σε πράξη που τελέστηκε με συμμετοχή πολλών (παρ. 5). Στοιχεία που έχουν αξιολογηθεί από το νομοθέτη για τον προσδιορισμό της απειλούμενης ποινής δεν λαμβάνονται από το δικαστήριο επιπροσθέτως υπόψη κατά την επιμέτρησή της (παρ. 6). Στην απόφαση αναφέρονται ρητά οι λόγοι που δικαιολογούν την κρίση του δικαστηρίου για την επιμέτρηση της ποινής που επέβαλε(7).

 

Στην προκειμένη περίπτωση, με βάση όλα τα προαναφερόμενα στοιχεία, όπως όλα αυτά προκύπτουν από τα κατά τα άνω αποδεικτικά μέσα, πρέπει, σύμφωνα και με όσα εκτενώς αναπτύσσονται στην προηγηθείσα νομική σκέψη, με βάση τη βαρύτητα των προπεριγραφομένων πράξεων που τέλεσαν οι κατηγορούμενοι και το βαθμό της ενοχής τους, να επιβληθούν σε βάρος τους, οι αναφερόμενες ειδικότερα στο διατακτικό ποινές, οι οποίες αποτελούν την ανάλογη και δίκαιη τιμωρία τους, ύστερα από συνεκτίμηση των συνεπειών των συγκεκριμένων ποινών για τους ίδιους και τους οικείους τους και αφού λήφθηκαν, ιδίως, υπόψη μεταξύ των άλλων, η βλάβη που προξένησαν οι ανωτέρω αξιόποινες πράξεις τους, η φύση και το είδος των εν λόγω πράξεων τους, τα αίτια που τους ώθησαν στην εκτέλεση των εγκλημάτων, το γεγονός ότι κανένας από τους κατηγορούμενους δεν διευκόλυνε ουσιωδώς την εξιχνίαση των εγκλημάτων μέχρι και τον πρώτο βαθμό εκδίκασης της υποθέσεως, ενώ αντιθέτως μέχρι την έναρξη εκδίκασης της υποθέσεως ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου δήλωναν ότι δεν έχουν απολύτως καμία σχέση με τις πράξεις που κατηγορούνται, καθώς επίσης και όλες τις προπεριγραφόμενες περιστάσεις χρόνου, τόπου, μέσων και τρόπου που συνόδευσαν την εκτέλεσή τους, σε συνδυασμό με την όλη στάση και διαγωγή του κατά τη διάρκεια και μετά απ’ αυτές.

 

Όσον αφορά τον δεύτερο κατηγορούμενο, ο οποίος κρίθηκε ένοχος ως τοξικομανής της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών, αρχικά ως ηθικός αυτουργός και στη συνέχεια ως αυτουργός, που αφορούν την αυτή ποσότητα ναρκωτικών, όπως αναφέρεται παραπάνω( 3. Α΄α,β και Β΄), θα επιβληθεί μία ποινή. Για τις υπόλοιπες όμως ναρκωτικές ουσίες που κατείχε παράνομα( 3. Γ΄και Δ΄), θα επιβληθεί ξεχωριστή ποινή , διότι αποτελούν άλλα είδη ναρκωτικών και άλλη ποσότητα ηρωίνης από την αναφερόμενη παραπάνω( 3. Α΄α,β και Β΄) και συνιστούν ξεχωριστό – άλλο έγκλημα παράνομης διακίνησης ναρκωτικών.

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον . που κηρύχθηκε ένοχος, σε ποινή κάθειρξης δεκαπέντε (15) ετών, για την πράξη της θανατηφόρας σωματικής βλάβης, σε ποινή φυλάκισης ενός (1) έτους και χρηματική ποινή χιλίων (1.000€) ευρώ, για την πράξη της οπλοφορίας, σε ποινή φυλάκισης ενός (1) έτους, για την πράξη της οπλοχρησίας, σε ποινή φυλάκισης τριών (3) ετών για την πράξη της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών (αγορά, μεταφορά, κατοχή, πώληση) ως τοξικομανής και σε ποινή φυλάκισης οκτώ (8) μηνών και χρηματική ποινή (1.000€) ευρώ, για την πράξη της οπλοκατοχής.

 

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον . που κηρύχθηκε ένοχος, σε ποινή κάθειρξης δεκαπέντε (15) ετών, για την πράξη της θανατηφόρας σωματικής βλάβης ως ηθικός αυτουργός, σε ποινή φυλάκισης πέντε (5) ετών, για την πράξη της ηθικής αυτουργίας σε διακίνηση ναρκωτικών ουσιών(αγορά, μεταφορά, κατοχή, πώληση) κατ’ εξακολούθηση, ως τοξικομανής, σε ποινή φυλάκισης πέντε (5) ετών, για την πράξη της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών ( 3 Γ΄και Δ΄ κατοχή), κατ’ εξακολούθηση, ως τοξικομανής.

 

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την . που κηρύχθηκε ένοχη σε ποινή φυλάκισης δύο (2) ετών και έξι (6) μηνών.

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε αμέσως στο ακροατήριο, σε δημόσια συνεδρίαση.

 

Θεσσαλονίκη, 16 Σεπτεμβρίου 2020

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Μετά την έκδοση της ανωτέρω αποφάσεως, ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Εισαγγελέα, για να προτείνει περί της συνολικής στερητικής της ελευθερίας ποινής, που πρέπει να επιβληθεί στους καταδικασθέντες.

 

Ο Εισαγγελέας πρότεινε να επιβληθεί στον κηρυχθέντα ένοχο πρώτο κατηγορούμενο, συνολική ποινή κάθειρξης δεκαεπτά (17) ετών, αποτελούμενη από τη βαρύτερη των ποινών κάθειρξης των δεκαπέντε (15), που επιβλήθηκαν σ’ αυτόν, ως ποινή βάσης, επαυξημένη κατά έξι (6) μήνες από τη συντρέχουσα ποινή φυλάκισης του ενός (1) έτους, κατά έξι (6) μήνες από τη συντρέχουσα ποινή φυλάκισης του ενός (1) έτους, κατά ένα (1) έτος από τη συντρέχουσα ποινή των τριών (3) ετών και κατά τέσσερις (4) μήνες από τη συντρέχουσα ποινή των οκτώ (8) μηνών, καθώς και συνολική χρηματική ποινή ύψους χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, αποτελούμενη από τη από μία εκ των ισοβαρών επιβληθεισών χρηματικών ποινών των χιλίων (1.000) ευρώ, ως ποινή βάσης, επαυξημένη κατά πεντακόσια (500) ευρώ από τη συρρέουσα – ισοβαρή χρηματική ποινή των χιλίων (1.000) ευρώ. στον κηρυχθέντα ένοχο δεύτερο κατηγορούμενο, συνολική ποινή κάθειρξης δεκαεννέα (19) ετών αποτελούμενη από τη βαρύτερη των ποινών κάθειρξης των δεκαπέντε (15), που επιβλήθηκαν σ’ αυτόν, ως ποινή βάσης, επαυξημένη κατά δύο (2) έτη από την συντρέχουσα ποινή φυλάκισης των πέντε (5) ετών και κατά δύο (2) έτη από την συντρέχουσα ποινή φυλάκισης των πέντε (5) ετών.

 

Μετά τον Εισαγγελέα, ο Πρόεδρος έδωσε με τη σειρά τον λόγο στους συνηγόρους υπερασπίσεως των κατηγορουμένων, οι οποίοι ζήτησαν την επιβολή στους εντολείς τους, μιας συνολικής ποινής κάθειρξης, αποτελούμενης από τη βαρύτερη των ποινών, που επιβλήθηκαν σ’ αυτούς, επαυξημένη με το ελάχιστο νόμιμο όριο από τις συντρέχουσες ποινές.

 

Μετά τα προαναφερόμενα, το Μικτό Ορκωτό   Εφετείο Θεσσαλονίκης αποσύρθηκε προς διάσκεψη στον ειδικό γι’ αυτό χώρο, πλην της Εισαγγελέα και αφού διασκέφθηκε μυστικά, παρούσας και της Γραμματέως, κατάρτισε την απόφασή του και μετά από λίγο επανήλθε στην έδρα του, παρουσία και της Γραμματέως και των υπολοίπων παραγόντων της δίκης, διά του Προέδρου του, δημοσίευσε σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του την υπ’ αριθμ. 164/2020 απόφασή του, η οποία έχει ως εξής:

 

 

ΑΦΟΥ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

 

Κατά τη διάταξη του άρθρου 94 παρ. 1 και 2 του Π.Κ. που κυρώθηκε με τον Ν. 4619/2019 και ισχύει από 1ης Ιουλίου 2019, κατά του υπαιτίου δύο ή περισσότερων εγκλημάτων που τελέστηκαν με περισσότερες πράξεις και τιμωρούνται με πρόσκαιρες στερητικές της ελευθερίας ποινές, επιβάλλεται, μετά την επιμέτρησή τους, συνολική ποινή, η οποία αποτελείται από τη βαρύτερη από τις συντρέχουσες ποινές επαυξημένη. Αν οι συντρέχουσες ποινές είναι του ίδιου είδους και ίσης διάρκειας, η συνολική ποινή σχηματίζεται με την επαύξηση μιας από αυτές.   Η επαύξηση της βαρύτερης ποινής για κάθε μία από τις συντρέχουσες ποινές δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από το ένα δεύτερο κάθε συντρέχουσας ποινής, ούτε μπορεί η συνολική ποινή να ξεπεράσει τα είκοσι έτη, όταν η βαρύτερη ποινή είναι κάθειρξη και τα οκτώ έτη όταν πρόκειται για φυλάκιση. Αν τα εγκλήματα που συρρέουν τελέστηκαν με μία πράξη, το δικαστήριο επαυξάνει ελεύθερα τη βαρύτερη από τις συντρέχουσες ποινές, αλλά όχι πέρα από το ανώτατο όριο του είδους της ποινής. Από δε τη διάταξη του άρθρου 96 του Π.Κ., προκύπτει ότι αν συντρέχουν περισσότερες από μία χρηματικές ποινές, η συνολική ποινή που επιβάλλεται αποτελείται από τη βαρύτερή τους, επαυξημένη ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του καταδικασθέντος. Η επαύξηση αυτή όμως δεν μπορεί να ξεπεράσει το ένα δεύτερο του αθροίσματος των υπόλοιπων ποινών που συντρέχουν. Αν οι συντρέχουσες ποινές είναι ισόποσες, η συνολική ποινή σχηματίζεται με την επαύξηση μιας από αυτές. Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 94 εφαρμόζεται και σε αυτό το άρθρο.

 

Στην προκειμένη περίπτωση, ο πρώτος κατηγορούμενος καταδικάσθηκε στη στερητική της ελευθερίας ποινή, καθώς και στη χρηματική ποινή, που αναφέρθηκαν παραπάνω, για εγκλήματα που τέλεσε με αντίστοιχες πράξεις. Συνεπώς, πρέπει να του επιβληθεί μία συνολική ποινή καθείρξεως, η οποία θα αποτελείται από τη βαρύτερη των ποινών αυτών, ως ποινή βάσης, επαυξημένη από τις λοιπές συντρέχουσες ποινές, καθώς και μία συνολική χρηματική ποινή, η οποία θα αποτελείται από τη βαρύτερη των ποινών αυτών, επαυξημένη από τις λοιπές συντρέχουσες χρηματικές ποινές. Ο δεύτερος κατηγορούμενος καταδικάσθηκε στη στερητική της ελευθερίας ποινή, που αναφέρθηκαν παραπάνω, για εγκλήματα που τέλεσε με αντίστοιχες πράξεις. Συνεπώς, πρέπει να του επιβληθεί μία συνολική ποινή καθείρξεως, η οποία θα αποτελείται από τη βαρύτερη των ποινών αυτών, ως ποινή βάσης, επαυξημένη από τις λοιπές συντρέχουσες ποινές, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη μείζονα σκέψη και κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στο διατακτικό.

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε βάρος του ., συνολική ποινή κάθειρξης δεκαεπτά (17) ετών και τεσσάρων (4) μηνών, η οποία αποτελείται, από την ποινή κάθειρξης των δεκαπέντε (15) ετών, που του επιβλήθηκε για την πράξη της θανατηφόρας σωματικής βλάβης, ως ποινή βάσης, η οποία επαυξάνεται κατά έξι (6) μήνες από την ποινή φυλάκισης του ενός (1) έτους, που του επιβλήθηκε για την πράξη της οπλοφορίας, κατά έξι (6) μήνες από την ποινή φυλάκισης του ενός (1) έτους, που του επιβλήθηκε για την πράξη της οπλοχρησίας, κατά ένα (1) έτος από την ποινή φυλάκισης των τριών (3) ετών, που του επιβλήθηκε για την πράξη της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών (αγορά, μεταφορά, κατοχή, πώληση) ως τοξικομανής και κατά τέσσερις (4) μήνες από την ποινή φυλάκισης των οκτώ (8) μηνών, που του επιβλήθηκε για την πράξη της οπλοκατοχής. (Σ.Π.Κ. 15 έτη +6 μήνες + 6 μήνες + 1 έτος + 4 μήνες = 17 έτη + 4 μήνες).

 

ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ σε βάρος του . συνολική χρηματική ποινή χιλίων τετρακοσίων (1.400€) ευρώ, η οποία αποτελείται, από την χρηματική ποινή των χιλίων (1.000€) ευρώ, που του επιβλήθηκε για την πράξη της οπλοφορίας, ως ποινή βάσης, η οποία επαυξάνεται κατά τετρακόσια (400€) ευρώ, από την χρηματική ποινή των χιλίων (1.000) ευρώ που του επιβλήθηκε για την πράξη της οπλοκατοχής. (Σ.Χ.Π. 1.000€ + 400€ = 1400€).

 

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε βάρος του ., συνολική ποινή κάθειρξης δεκαεννέα (19) ετών, η οποία αποτελείται, από την ποινή κάθειρξης των δεκαπέντε (15) ετών, που του επιβλήθηκε για την πράξη της θανατηφόρας σωματικής βλάβης ως ηθικός αυτουργός, ως ποινή βάσης, η οποία επαυξάνεται κατά δύο (2) έτη από την ποινή φυλάκισης των πέντε (5) ετών, που του επιβλήθηκε για την πράξη της ηθικής αυτουργίας σε διακίνηση ναρκωτικών ουσιών(αγορά, μεταφορά, κατοχή, πώληση) κατ’ εξακολούθηση, ως τοξικομανής, κατά δύο (2) έτη από την ποινή φυλάκισης των πέντε (5) ετών, που του επιβλήθηκε για την πράξη της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών( 3. Γ΄και Δ΄ κατοχή), κατ’ εξακολούθηση, ως τοξικομανής (Σ.Π.Κ. 15 έτη + 2 έτη + 2 έτη = 19 έτη).

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε αμέσως στο ακροατήριο, σε δημόσια συνεδρίαση.

 

Θεσσαλονίκη, 16 Σεπτεμβρίου 2020

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Μετά την έκδοση της παραπάνω απόφασης ο Εισαγγελέας, αφού έλαβε τον λόγο, πρότεινε να αφαιρεθεί από την στερητική της ελευθερίας ποινή, που επιβλήθηκε στους κατηγορούμενους, ο χρόνος της προσωρινής κρατήσεώς τους.

 

Οι συνήγοροι των κατηγορουμένων, αφού έλαβαν με τη σειρά τον λόγο από τον Πρόεδρο, δήλωσαν ότι συντάσσονται με την πρόταση του Εισαγγελέα.

 

Στη συνέχεια, το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης αποσύρθηκε προς διάσκεψη στον ειδικό γι’ αυτό χώρο, πλην του Εισαγγελέα και αφού διασκέφθηκε μυστικά, παρούσας και της Γραμματέως, κατάρτισε την απόφασή του και μετά από λίγο επανήλθε στην έδρα του, παρουσία και της Γραμματέως και των υπολοίπων παραγόντων της δίκης, διά του Προέδρου του, δημοσίευσε σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του την υπ’ αριθμ. 164/2020 απόφασή του, η οποία έχει ως εξής:

 

 

ΑΦΟΥ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

 

 

Κατά τη διάταξη του άρθρου 369 παρ. 4 εδάφ. α’ του Κ.Π.Δ., το δικαστήριο αφαιρεί από την ποινή που επιβλήθηκε τον χρόνο της προσωρινής κράτησης του καταδικασμένου σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ποινικού κώδικα   Από δε τη διάταξη του άρθρου 82 παρ. 1,2   και 4 του Π.Κ., όταν επιβάλλεται στερητική της ελευθερίας ποινή, αφαιρείται ο χρόνος κράτησης μετά τη σύλληψη, ο χρόνος της προσωρινής κράτησης, καθώς και ο χρόνος παραμονής σε θεραπευτικές μονάδες για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης κατά τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Στην περίπτωση συρροής εγκλημάτων που συνεκδικάζονται, αφαιρείται από την επιβληθείσα συνολική ποινή ο χρόνος της κράτησης που διατάχθηκε για οποιοδήποτε από αυτά, ακόμη και όταν η απόφαση κήρυξε τον καταδικασθέντα αθώο για το έγκλημα για το οποίο είχε κρατηθεί. Αν ο κρατηθείς αθωωθεί για το έγκλημα για το οποίο είχε κρατηθεί και γι αυτά που συνεκδικάσθηκαν, ο χρόνος κράτησης αφαιρείται από άλλες ποινές, εφόσον επιβάλλονται για εγκλήματα που διαπράχθηκαν πριν από την κράτηση.

 

Στην προκειμένη περίπτωση, από τα αναγνωσθέντα έγγραφα, προκύπτει ότι ο . συνελήφθη την 2-3-2017, ενώ κρατήθηκε προσωρινά, δυνάμει του υπ’ αριθμ. 5/2017 εντάλματος προσωρινής κρατήσεως που εξέδωσε η Ανακρίτρια του 7ου Τακτικού Τμήματος Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης. Ο . συνελήφθη την 2-3-2017 ενώ κρατήθηκε προσωρινά, δυνάμει του υπ’ αριθμ. 6/2017 εντάλματος προσωρινής κρατήσεως που εξέδωσε η Ανακρίτρια του 7ου Τακτικού Τμήματος Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης. Η . συνελήφθη την 26-11-16 ενώ κρατήθηκε προσωρινά, δυνάμει του υπ’ αριθμ. 26/2016 που εξέδωσε ο Ανακριτής του 5ου Ειδικού Τμήματος Ναρκωτικών Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης. Συνεπώς, πρέπει από την στερητική της ελευθερίας ποινή, που τους επιβλήθηκε, να αφαιρεθεί ο παραπάνω χρόνος της προσωρινής κρατήσεώς τους.

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

ΑΦΑΙΡΕΙ από τη συνολική ποινή κάθειρξης, που επιβλήθηκε στον ., χρόνο της κρατήσεως του από 2-3-2017 έως 25-1-2018, ήτοι χρόνο δέκα (10) μηνών και είκοσι τριών (23) ημερών.

 

ΑΦΑΙΡΕΙ από τη συνολική ποινή κάθειρξης, που επιβλήθηκε στον ., χρόνο της κρατήσεως του από 2-3-2017 έως 25-1-2018, ήτοι χρόνο δέκα (10) μηνών και είκοσι τριών (23) ημερών.

 

ΑΦΑΙΡΕΙ από τη ποινή φυλάκισης, που επιβλήθηκε στην ., χρόνο της κρατήσεως της από 26-11-2016 έως 22-5-2017, ήτοι χρόνο πέντε (5) μηνών και είκοσι έξι (26) ημερών.

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε αμέσως στο ακροατήριό του, σε δημόσια συνεδρίαση.

 

Θεσσαλονίκη, 16 Σεπτεμβρίου 2020

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

Μετά την έκδοση της παραπάνω ο Εισαγγελέας, αφού έλαβε τον λόγο από τον Πρόεδρο, πρότεινε την αναστολή της εκτέλεσης της ποινής που επιβλήθηκε στην . για τρία (3) έτη.

Ο συνήγορος της κατηγορουμένης, αφού έλαβε τον λόγο από τον Πρόεδρο, δήλωσε ότι συντάσσεται με την πρόταση του Εισαγγελέα.

 

Στη συνέχεια το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης αποσύρθηκε προς διάσκεψη στον ειδικό γι’ αυτό χώρο, πλην της Εισαγγελέα και αφού διασκέφθηκε μυστικά, παρούσας και της Γραμματέως, κατάρτισε την απόφασή του και μετά από λίγο επανήλθε στην έδρα του, παρουσία και της Γραμματέως και των υπολοίπων παραγόντων της δίκης, διά του Προέδρου του, δημοσίευσε σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του την υπ’ αριθμ. 164/2020 απόφασή του, η οποία έχει ως εξής:

 

 

ΑΦΟΥ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

 

 

Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 99 § 1 εδ. α’ του ισχύσαντος έως 30.6.2019 Ποινικού Κώδικα: «Αν κάποιος που δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή πλημμέλημα σε περιοριστική της ελευθερίας ποινή μεγαλύτερη από ένα έτος, με μία μόνη ή με περισσότερες αποφάσεις που οι ποινές δεν υπερβαίνουν συνολικά το πιο πάνω όριο, καταδικασθεί σε τέτοια ποινή που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη, το δικαστήριο με την απόφασή του διατάσσει την αναστολή εκτέλεσης της ποινής για ορισμένο διάστημα, που δεν μπορεί να είναι κατώτερο από ένα και ανώτερο από τρία έτη, εκτός αν κρίνει με βάση ειδικά μνημονευόμενα στην αιτιολογία της αποφάσεως στοιχεία ότι η εκτέλεση της ποινής κατά το άρθρο 82 είναι απολύτως αναγκαία για να αποτρέψει τον κατάδικο από την τέλεση νέων αξιόποινων πράξεων>>. Η διάταξη του άρθρου 99 § 1 εδ. α΄ ΠΚ (ν. 4619/2019) ορίζει ότι << εάν κάποιος καταδικαστεί σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη, το δικαστήριο διατάσσει την αναστολή εκτέλεσης της ποινής για διάστημα από ένα έως τρία έτη, εκτός αν κρίνει, με βάση ειδικά μνημονευόμενα στην αιτιολογία στοιχεία, ότι η εκτέλεση της ποινής είναι απολύτως αναγκαία για να αποτρέψει τον καταδικασθέντα από την τέλεση νέων αξιόποινων πράξεων>>. Από την αντιπαραβολή των δύο διατάξεων προκύπτει ότι η τελευταία είναι ευμενέστερη της πρώτης, δεδομένου ότι πλέον η χορήγηση της αναστολής αποσυνδέεται από την ύπαρξη ή μη προηγούμενων καταδικών, καθώς και του συνολικού ύψους των ποινών που έχουν επιβληθεί. Περαιτέρω, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 2 § 1 ΠΚ (ν. 4619/2019) «Αν από την τέλεση της πράξης ως την αμετάκλητη εκδίκασή της ίσχυσαν περισσότερες διατάξεις νόμων, εφαρμόζεται αυτή που στη συγκεκριμένη περίπτωση οδηγεί στην ευμενέστερη μεταχείριση του κατηγορουμένου», ενώ κατά την διάταξη του άρθρου 465 του ίδιου Κώδικα «Οι διατάξεις του προϊσχύσαντος Ποινικού Κώδικα για τη μετατροπή της ποινής σε χρηματική ποινή, την αναστολή εκτέλεσης της ποινής και την απόλυση υπό όρο εφαρμόζονται για πράξεις που τελέστηκαν μέχρι τη θέση σε ισχύ του παρόντος». Το τελευταίο άρθρο, το οποίο συνιστά διάταξη ειδικότερη του άρθρου 2 § 1 ΠΚ (ν. 4619/2019), πρέπει να παραμερισθεί – καθόσον αφορά στο συγκεκριμένο ζήτημα – ως αντικείμενο σε διατάξεις υπερνομοθετικής ισχύος που καθιερώνουν την αρχή της αναδρομικής εφαρμογής του επιεικέστερου νόμου   και ειδικότερα: α) στις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 4 και 7 Συντάγματος (αρχές της ισότητας και της νομιμότητας, βλ. ΟλΑΠ 1/2015 ΠοινΧρ 2016.50), β) στην διάταξη του άρθρου 15 § 1 εδ. γ΄ του κυρωθέντος με το ν. 2462/1997 Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, όπου ο όρος «ελαφρύτερη ποινή» δεν καταλαμβάνει μόνο το πλαίσιο της ποινής, αλλά ερμηνεύεται ευρέως, ώστε να εμπίπτει και ο τρόπος εκτίσεως αυτής και γ) στο άρθρο 7 § 1 της κυρωθείσας με το ν.δ. 53/1974 Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων Ανθρώπου, στο πλαίσιο ερμηνείας του οποίου γίνεται δεκτή η υποχρέωση της αναδρομικής εφαρμογής της ευμενέστερης ποινικής διάταξης. Επομένως, μετά την ισχύ του ν. 4619/2019 εφαρμοστέο τυγχάνει το άρθρο 99 § 1 εδ. α’ του νέου Ποινικού Κώδικα, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 2 § 1 αυτού, εκτός αν ο κατηγορούμενος έχει λευκό ποινικό μητρώο ή δεν έχει αμετάκλητες καταδίκες με συνολική ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το έτος, οπότε στην περίπτωση αυτή εφαρμοστέο τυγχάνει ως επιεικέστερο το άρθρο 99 § 1 εδ. α’ του προϊσχύσαντος Ποινικού Κώδικα, στο οποίο δεν προβλέπονται όροι (παρ. 2), τους οποίους το δικαστήριο μπορεί να προσδιορίσει, διαζευκτικά ή σωρευτικά, προκειμένου να χορηγηθεί η αναστολή εκτέλεσης της ποινής.

 

Στην προκειμένη περίπτωση, η τρίτη   κατηγορούμενη, της οποίας η προηγούμενη ποινή δεν επιτρέπει την χορήγηση αναστολής σύμφωνα με το άρθρο 99 § 1 εδ. α’ του προϊσχύσαντος Π.Κ., καταδικάσθηκε με την παρούσα απόφαση σε ποινή φυλακίσεως δύο(2) ετών και έξι(6) μηνών   δηλαδή σε ποινή που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη. Επομένως, συντρέχουν στο πρόσωπό της οι προϋποθέσεις αναστολής εκτέλεσης της παραπάνω ποινής κατά το άρθρο 99 § 1 εδ. α΄ του Π.Κ. (ν. 4619/2019), εφαρμοστέο εν προκειμένω σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 2 § 1 του ίδιου Κώδικα.

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ την επιβληθείσα στην ., ποινή φυλακίσεως των δύο (2) ετών και έξι (6) μηνών, για τρία (3) έτη.

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε αμέσως στο ακροατήριό του, σε δημόσια συνεδρίαση.

 

Θεσσαλονίκη, 16 Σεπτεμβρίου 2020

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Μετά την έκδοση της παραπάνω αποφάσεως, ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Εισαγγελέα, για να προτείνει περί της τύχης των κατασχεθέντων.

 

Ο Εισαγγελέας, αφού έλαβε τον λόγο, πρότεινε να επικυρωθούν οι κατασχέσεις και να διαταχθεί η δήμευση των αντικειμένων και η καταστροφή των ναρκωτικών ουσιών.

 

Ο συνήγορο υπερασπίσεως των κατηγορουμένων, οι οποίοι έλαβαν διαδοχικά τον λόγο από τον Πρόεδρο, δήλωσαν ότι επαφίενται στην κρίση του Δικαστηρίου.

 

Στη συνέχεια το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης αποσύρθηκε προς διάσκεψη στον ειδικό γι’ αυτό χώρο, πλην του Εισαγγελέα και αφού διασκέφθηκε μυστικά, παρούσας και της Γραμματέως, κατάρτισε την απόφασή του και μετά από λίγο επανήλθε στην έδρα του, παρουσία και της Γραμματέως και των υπολοίπων παραγόντων της δίκης, διά του Προέδρου του, δημοσίευσε σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του την υπ’ αριθμ. 164/2020 απόφασή του, η οποία έχει ως εξής:

 

 

ΑΦΟΥ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

 

 

Κατά τις διατάξεις του άρθρου 372 του Κ.Π.Δ., που κυρώθηκε με τον Ν. 4620/2019 και ισχύει από 1ης Ιουλίου 2019, με την τελειωτική απόφαση το δικαστήριο διατάσσει να αποδοθούν στον ιδιοκτήτη τα πράγματα που αφαιρέθηκαν και τα πειστήρια, όσα κατασχέθηκαν ή παραδόθηκαν κατά την ανάκριση και δεν έγινε άρση της κατάσχεσής τους σύμφωνα με το άρθρο 269. Διατάσσει επίσης τη δήμευση των αντικειμένων που πρέπει να δημευτούν. Περαιτέρω, κατά τις διατάξεις του άρθρου 68 του Π.Κ., (1)αντικείμενα ή περιουσιακά στοιχεία που είναι προϊόντα κακουργήματος ή πλημμελήματος, το οποίο πηγάζει από δόλο, καθώς και το τίμημά τους, και όσα αποκτήθηκαν με αυτά αμέσως ή εμμέσως, επίσης και αντικείμενα ή περιουσιακά στοιχεία που χρησίμευσαν ή προορίζονταν για την εκτέλεση τέτοιας πράξης μπορούν να δημευθούν αν αυτά ανήκουν στον αυτουργό ή σε κάποιον από τους συμμετόχους. Αν τα παραπάνω αντικείμενα ή περιουσιακά στοιχεία έχουν αναμειχθεί με περιουσία που αποκτήθηκε από νόμιμες πηγές, η σχετική περιουσία υπόκειται σε δήμευση μέχρι την καθορισμένη αξία των αναμειχθέντων αντικειμένων. (2) Δήμευση δεν επιβάλλεται, όταν το δικαστήριο, αυτεπαγγέλτως ή μετά από αίτημα διαδίκου ή τρίτου, κρίνει ότι αυτή είναι στη συγκεκριμένη περίπτωση δυσανάλογη, όπως όταν υπάρχει κίνδυνος να αποστερήσει τον καταδικασθέντα ή τρίτο, ιδίως την οικογένειά τους, από πράγμα που εξυπηρετεί τον αναγκαίο βιοπορισμό τους ή να προκαλέσει σε αυτούς υπέρμετρη και ανεπανόρθωτη βλάβη. Στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει ανάλογα περιορισμένη δήμευση ή να επιβάλει χρηματική ποινή, σύμφωνα με την παράγραφο. (3) Αν τα αντικείμενα ή τα περιουσιακά στοιχεία της παραγράφου 1 δεν υπάρχουν πλέον ή δεν έχουν βρεθεί, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει δήμευση (αναπληρωματική δήμευση) σε ίσης, κατά το χρόνο έκδοσης της καταδικαστικής απόφασης, αξίας περιουσιακά στοιχεία του δράστη. (4) Αν το δικαστήριο δεν μπορεί να επιβάλει δήμευση στα αντικείμενα ή περιουσιακά στοιχεία των προηγούμενων παραγράφων, επειδή αυτά δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν ή ανήκουν εν όλω ή εν μέρει σε τρίτο, στον οποίο δεν μπορεί να επιβληθεί δήμευση, μπορεί να επιβάλει στον δράστη χρηματική ποινή μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στην αξία των αντικειμένων αυτών. (5)Η δήμευση επιβάλλεται σε τρίτο αν τα αντικείμενα ή περιουσιακά στοιχεία μεταβιβάσθηκαν, άμεσα ή έμμεσα, από τον δράστη σε αυτόν ή αν αποκτήθηκαν από αυτόν ή περιήλθαν με άλλο τρόπο σε αυτόν, εφόσον κατά το χρόνο κτήσης των περιουσιακών στοιχείων γνώριζε ότι ενδέχεται να προέρχονται από κακούργημα ή πλημμέλημα εκ δόλου και ότι σκοπός της μεταβίβασής τους ήταν να αποφευχθεί η δήμευση. Η γνώση, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, πρέπει να προκύπτει από το συνδυασμό περισσότερων ειδικά αναφερόμενων στην απόφαση του δικαστηρίου περιστατικών, όπως ιδίως ότι η μεταβίβαση ή η απόκτηση του περιουσιακού στοιχείου πραγματοποιήθηκε χωρίς αντάλλαγμα ή με αντάλλαγμα σημαντικά κατώτερο από την αγοραία αξία ή από εκείνο που θα προέκυπτε, με βάση τη συνήθη πρακτική, στις οικείες βιοτικές σχέσεις. Η δήμευση επιβάλλεται στον τρίτο μόνο εφόσον δεν μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του δράστη δήμευση του ανταλλάγματος που έλαβε για τη μεταβίβαση ή αναπληρωματική δήμευση. Όταν ο τρίτος είναι νομικό πρόσωπο, εξετάζεται αν υπήρχε η προβλεπόμενη γνώση σχετικά με την προέλευση των περιουσιακών στοιχείων, σε όποιον έχει εξουσία εκπροσώπησής του ή είναι εξουσιοδοτημένος για τη λήψη αποφάσεων ή για την άσκηση ελέγχου, στο πλαίσιο του νομικού προσώπου ή της επιχείρησης ή σε όποιον ασκεί εν τοις πράγμασι τα καθήκοντα αυτά. (6)Σε κάθε περίπτωση δήμευσης, το δικαστήριο αποφασίζει αν αυτά που δημεύθηκαν, επιβάλλεται να καταστραφούν ή αν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το δημόσιο συμφέρον ή για κοινωνικούς σκοπούς ή για την ικανοποίηση του θύματος.

 

Στην προκειμένη περίπτωση προκύπτει ότι με την από Α]20-5-2016 και ώρα 21.40′ έκθεση αυτοψίας, έρευνας και κατάσχεσης του Αστυνόμου Β’ . του Τμήματος Εγκλημάτων Κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Δ.Α.Θ. με την παρουσία του Υ/Β . της ιδίας υπηρεσίας κατασχέθηκαν 1] έξι [6] κάλυκες, με ενδείξεις πυθμενίου «9χ18 μοκ», 2] τρεις [3] βολίδες και 3] Μία [1] συσκευή κινητού τηλεφώνου μάρκας ALCATEL ΜΕ ΥΠʼ ΑΡΙΘΜ.. ΙΜΕΙ, Β] 8-3-2017 και ώρα 17.30′ έκθεση έρευνας σε κατοικία και κατάσχεσης κατά την ημέρα του Υπαστυνόμου . της ΔΑΘ/ΥΔΕΖΙ/ΤΕΖ και Πρ. Ελευθερίας, με την παρουσία Δικαστικού Λειτουργού-Πταισματοδίκη Στυλιανής Γιαννιού κατασχέθηκε 1] ένα κυνηγετικό όπλο τύπου FLOBERT με αριθμό ., Γ] 2-3-2017 και ώρα 18.35′ έκθεση σωματικής έρευνας και κατασχέσεως του Υπαστυνόμου Α’ . του τμήματος εγκλημάτων κατά ζωής και προσωπικής ελευθερίας της ΔΑΘ με την παρουσία του Ανθ/μου . της ιδίας υπηρεσίας κατασχέθηκαν 1] ένα [1] αναδιπλούμενο μαχαίρι συνολικού μήκους 17 εκ., με μήκος λάμας 7,7 εκ και 2] ένα [1] κινητό τηλέφωνο NOKIA, χρώματος μαύρου, με αριθμό ΙΜΕΙ . με ενσωματωμένη την υπ’ αριθμ. . τηλεφωνική σύνδεση, Δ] 2-3-2017 και ώρα 16.40 έκθεση έρευνας σε κατοικία και κατάσχεσης κατά την ημέρα [με τη συναίνεση του ενοίκου] του Υπαστυνόμου Α’ . της ΔΑΘ/ΥΔΕΖΙ/ΤΕΖ και Πρ. Ελευθερίας με την παρουσία της Δικαστικής Λειτουργού- Πταισματοδίκου Γιαννού Στυλιανής κατασχέθηκαν 1] Μία [1] κάρτα SIM της εταιρίας COSMOTE με αριθμό ., 2] πέντε [5] πλήρη φυσίγγια 9mm με ενδείξεις πυθμενίου καθ’ έκαστο SKB, 3] Μία [1] συσκευή κινητής τηλεφωνίας μάρκας NOKIA με ΙΜΕΙ . και 4] μία [1] συσκευή κινητής τηλεφωνίας μάρκας NOKIA με ΙΜΕΙ ., Ε] 2-3-2016 22.30′ έκθεση σωματικής έρευνας και κατασχέσεως του Αστυνόμου Β’ . του τμήματος Εγκλημάτων Κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης με την παρουσία του Υπαστυνόμου Α’ . της ιδίας υπηρεσία κατασχέθηκε 1] το χρηματικό ποσό των επτακοσίων πενήντα [750] ευρώ, το οποίο κατατέθηκε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το αριθμ. ./2017 γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης, ΣΤ] 2-3-2017 και ώρα 23.00′ έκθεση έρευνας αυτοκινήτου και κατάσχεσης του Υπαστυνόμου Α’ . του τμήματος εγκλημάτων κατά ζωής και προσωπικής ελευθερίας της ΔΑΘ, με την παρουσία του Αστυνόμου Β’ . της ιδίας υπηρεσίας κατασχέθηκε 1] το υπ’ αριθμ. ΝΖΗ-. ΕΙΧ αυτοκίνητο μάρκας RENAULT LAGUNA χρώματος ερυθρό, με αριθμό πλαισίου VF1. ιδιοκτησίας του ., Ζ] 2-3-2017 και ώρα 21.00 έκθεση έρευνας σε κατοικία και κατάσχεσης κατά την ημέρα [με τη συναίνεση του ενοίκου] του Υπαστυνόμου Α’ . της ΔΑΘ/ΥΔΕΖΙ/Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας, με την παρουσία της Δικαστικού Λειτουργού- Πταισματοδίκη Στυλιανή Γιαννιού κατασχέθηκαν 1] μία [1] κενή συσκευασία συσκευής κινητού τηλεφώνου μάρκας SONY ERICSSON XPERIA Χ10 MINI επάνω στην οποία αναγραφόταν ο αριθμός ΙΜΕΙ ., 2] οι υπ’ αριθμ.., . και . τηλεκάρτες του ΟΤΕ, 3] μία [1] κενή συσκευασία συσκευής κινητού τηλεφώνου μάρκας ALCATEL ΡΙΧ14 επάνω στην οποία αναγραφόταν οι αριθμοί ΙΜΕΙ . και ., 4] μία [1] συσκευή κινητής τηλεφωνίας μάρκας NOKIA χρώματος γκρι-λευκού με αριθμό ΙΝΕΙ ., άνευ κάρτας SIM, 5] μία [1] συσκευή κινητής τηλεφωνίας μάρκας NOKIA χρώματος μαύρου με αριθμούς ΙΜΕΙ . και . εντός της οποίας ήταν τοποθετημένη κάρτα SIM της εταιρείας Q άνευ αριθμού, 6] μία [1] συσκευή κινητής τηλεφωνίας μάρκας MICROSOFT χρώματος μαύρου, με θραυσμένη οθόνη και αριθμό ΙΜΕΙ . άνευ κάρτας SIM, 7] μία [1] συσκευή κινητής τηλεφωνίας μάρκας ALCATEL ONE TOUCH χρώματος μαύρου, με αριθμούς ΙΜΕΙ 8. και .εντός της οποίας ήταν ενεργοποιημένη η υπ’ αριθ.. τηλεφωνική σύνδεση της εταιρείας Q, 8] μία [1] συσκευή κινητής τηλεφωνίας μάρκας NOKIA χρώματος πράσινου- γκρι με αριθμό ΙΜΕΙ ., άνευ κάρτας SIM, 9] Ένα [1] πλήρες πακέτο σύνδεσης τηλεφωνίας της εταιρείας Q [κάρτα SIM και κάρτα αναγραφής κωδικών PIN 1, PUK1, ΡΙΝ2, PUK2] το οποίο αντιστοιχεί στην υπ’ αριθ. 6. τηλεφωνική σύνδεση, 10] το χρηματικό ποσό των δύο χιλιάδων [2.000] ευρώ σε χαρτονομίσματα των πενήντα [50] ευρώ, το οποίο κατατέθηκε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το αριθμ. ./2017 γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης, 11] πέντε [5|απλαστικά φιαλίδια περιέχοντα μεθαδόνη συνολικού μικτού βάρους |123,6] [107,4], [94,4], [133,9] και [114,4], 12] ενάμισι [1,5] δισκίο του φαρμακευτικού σκευάσματος «STEDON» εντός γυάλινου φιαλιδίου με την ένδειξη ΧΑΜΑΧ, 13] ένα [1] ροζ καλαμάκι- σύνεργο χρήσης ναρκωτικών ουσιών, 14] μία [1] αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία περιέχουσα ακατέργαστη ινδική κάνναβη, συνολικού μικτού βάρους [6,9] γραμμαρίων και 15] μία [1] αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία περιέχουσα κοκαΐνη, συνολικού μικτού βάρους [4,7] γραμμαρίων, Η] 2-3-2017 και ώρα 16.20′ έκθεση σωματικής έρευνας- κατάσχεσης του Αστυνόμου Α’ . του τμήματος εγκλημάτων κατά ζωής και προσωπικής ελευθερίας της ΔΑΘ με την παρουσία του Αρχ/κα Κων/νου Μπούφου της ιδίας υπηρεσίας κατασχέθηκε 1] ένα [1] κινητό μάρκας IPHONE χρώματος μαύρου με αριθμό ΙΜΕΙ .. εντός του οποίου ήταν ενεργοποιημένη η Τηλεφωνική σύνδεση . της εταιρίας COSMOTE, Θ] 2-3-2017 και ώρα 18.35′ έκθεση έρευνας σε κατοικία και κατάσχεσης κατά την ημέρα του Υπαστυνόμου Α’ . της ΔΑΘ/ΥΔΕΖΙ/ΤΕΖ και Πρ. Ελευθερίας με την παρουσία Δικαστικού Λειτουργού-Πταισματοδίκη Στυλιανή Γιαννιού κατασχέθηκε 1] ένα [1] δισκίο του φαρμακευτικού σκευάσματος LEXOTANIL, I] 2-3-2017 και ώρα 18.15′ έκθεση σωματικής έρευνας και κατάσχεσης του Υπαστυνόμου Α’ . του τμήματος εγκλημάτων κατά ζωής και πρ.ελευθερίας της Δ/νσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης με την παρουσία του Ανθ/μου . της ιδίας υπηρεσίας κατασχέθηκαν 1] ένα [1] μαχαίρι συνολικού μήκους 12 εκ., με μήκος λάμας 6,5 εκ., εντός θήκης, 2] ένα [1] κινητό HTC, χρώματος ασημί/μαύρο με αριθμό ΙΜΕΙ 3., με ενσωματωμένη την υπ’ αριθ.. τηλεφωνική σύνδεση, 3] ένα [1] κινητό τηλέφωνο NOKIA χρώματος μαύρου με αριθμό ΙΜΕΙ . με ενσωματωμένη την υπ’ αριθ. . τηλεφωνική σύνδεση και 4] το χρηματικό ποσό των τριακοσίων είκοσι [320] ευρώ, το οποίο κατατέθηκε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το αριθμ. ./2017 γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης, ΙΑ] 2-3-2017 και ώρα 19.00 έκθεση έρευνας αυτοκινήτου και κατάσχεσης του Υπαστυνόμου Α’ . του τμήματος εγκλημάτων κατά ζωής και προσωπικής ελευθερίας της Δ/νσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης με την παρουσία του Ανθ/μου . της ιδίας υπηρεσίας κατασχέθηκαν 1] το υπ’ αριθ.ΗΜΧ . ΙΧΕ αυτοκίνητο μάρκας MERCEDES μπλε χρώματος με αριθμό πλαισίου WDB ιδιοκτησίας του ., 2] ένα [1] πιστόλι MAKAROV με αποξεσμένο αριθμό σειράς, με ενσωματωμένο γεμιστήρα με εφτά [7] φυσίγγια άπαντα με πανομοιότυπη ένδειξη πυθμένα «1006», 3] ένα πολυεργαλείο με σουγιά, συνολικού μήκους [16]εκ., με μήκος λάμας [7] εκ και 4] μία [1] ξύλινη λαβή συνολικού μήκους [80] εκ. IB] 1-2-2016 και ώρα 13.05′ έκθεση έρευνας σε κατοικία και κατάσχεσης κατά την ημέρα του Υ/Β . ης ΔΑΘ/ΥΔΕΖΙ/ΤΜ 1° Εγκλ κατά ζωής και προσωπικής ελευθερίας με την παρουσία της Δικαστικής Λειτουργού- Πταισματοδίκου Απιδοπούλου Κυριακής κατασχέθηκαν 1] πέντε γυάλινα ποτήρια και δύο κούπες, 2] τρία μπουκάλια μάρκας ΒΙΚΟ 0,5, 3] ένα κινητό τηλέφωνο μάρκας TURBOX χρώματος μαύρου, 4] δεκαοκτώ γόπες τσιγάρων, 5] ένας βαμβακοφόρος στιλεός, 6] έξι [6] γυάλινα δοχεία με ημιδιαφανή ουσία πιθανόν μεθαδόνη, τα οποία σύμφωνα με την από 23 Μαίου 2016 και ώρα 13.40’έκθεση απόδοσης κατασχεθέντων του Υπαστυνόμου Β ‘ . της ΔΑΘ/ΥΔΕΖΙ/ΤΜ 1° Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας με την παρουσία του Αρχ/κα . της ιδίας υπηρεσία, αποδόθηκαν στον υπεύθυνο της θεραπευτικής μονάδας του ΟΚΑΝΑ προς φύλαξη, IB] 24-5-2016 και ώρα έκθεση παραδόσεως και κατασχέσεως του Αρχ/κα . της ΔΑΘ/ΥΔΕΖΙ/Τμ1ο, με την παρουσία του Α/. της ιδίας υπηρεσίας κατασχέθηκε 1] μία [1] βολίδα πυροβόλου όπλου, ΙΓ] 18-10-2016 και ώρα 15.40′ έκθεση έρευνας σε κατοικία και κατάσχεσης κατά την ημέρα του Υ/Β . της ΔΑΘ/ΥΔΕΖΙ/ΤμΕγλ. Κατά ζωής και πρ. ελευθερίας με την παρουσία Δικαστικής Λειτουργού- Πταισματοδίκη Αντωνίου Χρυσή κατασχέθηκαν 1] ένα φυσίγγιο κυνηγετικού όπλου με ενδείξεις πυθμενίου «12», 2] δύο φυσίγγια με ενδείξεις πυθμενίου «9mm» «Uger», 3] ένα κυνηγετικό όπλο δίκανο με ενδείξεις επί της κάννης «STAHLKRUPP ESSEN» και αριθμού κάννης 3215 με αριθμό σώματος . και μάρκας GARDONE YT-ITALARM, 4] μία αυτοσχέδια νάϋλον συσκευασία περιέχουσας προφανώς ινδικής κάνναβης. ΙΑ] 2-3-2017 και ώρα 17:20 έκθεση έρευνας σε κατοικία και κατάσχεσης κατά την ημέρα [με τη συναίνεση του ενοίκου] του Υ/Β . της ΔΑΘ/ΥΔΕΖΙ/Τμ Εγκλημάτων κατά Ζωής και Πρ. Ελευθερίας με την παρουσία της Δικαστικής Επιμελήτριας – Ειρηνοδίκου Ελένης Βερβεροπούλου κατασχέθηκαν 1] ένα κινητό τηλέφωνο μάρκας LG με ΙΜΕΙ ., 2] μία κάρτα της εταιρίας COSMOTE χωρίς την SIM με αριθμό . και αριθμό κλήσης . 3] ένα κινητό NOKIA με ΙΜΕΙ . με τοποθετημένη μία κάρτα SIM της εταιρίας COSMOTE με αριθμό ., 4] ένα κινητό τηλέφωνο μάρκας SAMSUNG με αριθμό ΙΜΕΙ ., 5] ένα κινητό τηλέφωνο μάρκας NOKIA ., 6] μία μεταλλική σιδερογροθιά χρυσάφι χρώματος, 7] χρηματικό ποσό των πεντακοσίων «500» ευρώ, το οποίο κατατέθηκε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το αριθμ. ./2017 γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης, 8] ένα κινητό μάρκας SONY ERICSSON με ΙΜΕΙ ., 9] ένα κινητό μάρκας MOTOROLLA με αριθμό ΙΜΕΙ ., 10] ένα πλαίσιο κάρτας SIM της εταιρίας COSMOTE με αριθμό ., 11] μία ζυγαριά ακρίβειας μάρκας TANGENT102, 12] πέντε [5] φυσίγγια διαμετρήματος 0,357 MAE, 13] τρία [3] φυσίγγια διαμετρήματος 9X18, 14] είκοσι τέσσερα [24] φυσίγγια διαμετρήματος 0,22, 15] ένα πιστόλι μάρκας με ενδείξεις S.A.B. ITALY ARMSCORP BALTIMORE MD και αριθμό 60150, 16] έναν γεμιστήρα περιέχοντος δεκατέσσερα [14] φυσίγγια διαμετρήματος 9X19 mm, 17] μία κάρτα SIM της εταιρίας telenor με αριθμό ., 18] μία κάρτα SIM της εταιρίας VODAFONE με αριθμό ., 19] ένα φυσίγγιο διαμετρήματος 9X19mm, 20] ένα γυάλινο φυαλίδιο με υπολείμματα κοκαΐνης, 21] ένα κίτρινο καλαμάκι και κοκαΐνη, 22] μία νάιλον σακούλα που περιέχει κοκαΐνη μεικτού βάρους 29,8 γραμμαρίων, ΙΕ] 17-8-2016 και ώρα 12.00′ έκθεση εξαγωγής- εκτύπωσης και κατάσχεσης φωτογραφικού υλικού, στιγμιοτύπων από κατασχεθέν βιντεοληπτικό υλικό του Αστυνόμου Β’ . του Τμήματος Εγκλημάτων Κατά Ζωής, παρουσία και του Υπαστυνόμου Α . της ιδίας υπηρεσίας της ιδίας υπηρεσίας κατασχέθηκαν 1] δεκαεπτά [17] φωτογραφίες, οι οποίες εξήχθησαν από εκτύπωση ψηφιακού πολυμορφικού δίσκου με καταγεγραμμένο οπτικό υλικό από τις κάμερες του κλειστού κυκλώματος καταγραφής του καταστήματος με την επωνυμία «.», ΙΣΤ] 17-8-2016 και ώρα 13.10′ έκθεση εξαγωγής – εκτύπωσης και κατάσχεσης φωτογραφικού υλικού, στιγμιοτύπων από κατασχεθέν βιντεοληπτικό υλικό του Αστυνόμου Β’ . του Τμήματος Εγκλημάτων Κατά Ζωής, παρουσία και του Υπαστυνόμου Β’ . της ιδίας υπηρεσίας της ιδίας υπηρεσίας κατασχέθηκαν 1] πέντε [5] φωτογραφίες, οι οποίες εξήχθησαν από εκτύπωση ψηφιακού πολυμορφικού δίσκου με καταγεγραμμένο οπτικό υλικό από τις κάμερες του κλειστού κυκλώματος καταγραφής του καταστήματος με την επωνυμία «. ΕΠΕ», ΙΖ] 17-8-2016 και ώρα 13.25′ έκθεση εξαγωγής – εκτύπωσης και κατάσχεσης φωτογραφικού υλικού, στιγμιοτύπων από κατασχεθέν βιντεοληπτικό υλικό του Αστυνόμου Β’ . του Τμήματος Εγκλημάτων Κατά Ζωής, παρουσία και του Υπαστυνόμου Β’ Ράπτη Ευάγγελου της ιδίας υπηρεσίας της ιδίας υπηρεσίας κατασχέθηκε 1] μία [1] φωτογραφία, η οποία εξήχθη από εκτύπωση ψηφιακού πολυμορφικού δίσκου με καταγεγραμμένο οπτικό υλικό από τις κάμερες του κλειστού κυκλώματος καταγραφής του καταστήματος με την επωνυμία «.», ΙΗ] 8-3-2017 και ώρα 14.15′ έκθεση κατ’ οίκον έρευνας και κατάσχεσης κατά την ημέρα [με τη συναίνεση του ενοίκου] του Ανθ/μου . του Τμήματος Εγκλημάτων Κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Δ/νσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης με την παρουσία Δικαστικού Λειτουργού – Πταισματοδίκη Νικολάου Κανελλόπουλου κατασχέθηκαν 1] ένα κινητό τηλέφωνο μάρκας ALCATEL με αριθμούς ΙΜΕΙ . και . εντός του οποίου ήταν τοποθετημένη μία κάρτα SIM της εταιρίας VODAFONE με αριθμό ., 2] μία ζυγαριά ακρίβειας μάρκας PRIMO με σειριακό αριθμό ., 3] μία συσκευή κινητού τηλεφώνου μάρκας SONY ERICSSON XPERIA με αριθμό ΙΝΕΙ ., 4] τρεις [3] αυτοσχέδιες νάυλον συσκευασίες περιέχουσες σκόνη καστανού χρώματος πιθανόν ναρκωτικής ουσίας ηρωίνης βάρους 50,8 γραμμαρίων, 50,7 γραμμαρίων και 50,6 γραμμαρίων έκαστη μετά του περιτυλίγματος τους, Ιθ] 23-5-2016 και ώρα 11.50′ έκθεση παράδοσης και κατάσχεσης βιντεοληπτικού υλικού του Υπαστυνόμου Α . του Τμήματος Εγκλημάτων Κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Δ/νσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης με την παρουσία του Αστυνόμου Α’ . της ιδίας υπηρεσίας κατασχέθηκε 1] βιντεοληπτικό υλικό σε ψηφιακή μορφή, σε έναν ψηφιακό πολυμορφικό δίσκο [dvd] από το κλειστό κύκλωμα καταγραφής εικόνας που βρίσκεται εγκατεστημένο στο κατάστημα με την επωνυμία «. Ε.Π.Ε.», Κ] 23-5-2016 και ώρα 14.20′ έκθεση παράδοσης και κατάσχεσης βιντεοληπτικού υλικού του Υπαστυνόμου Α . του Τμήματος Εγκλημάτων Κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Δ/νσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης με την παρουσία του Αστυνόμου Α . της ιδίας υπηρεσίας κατασχέθηκε 1] βιντεοληπτικό υλικό σε ψηφιακή μορφή, σε ένα ψηφιακό δίσκο [cd], από το κλειστό κύκλωμα καταγραφής εικόνας που βρίσκεται εγκατεστημένο στο κατάστημα με την επωνυμία «…». ΚΑ] 23-5-2016 και ώρα 14.50′ έκθεση παράδοσης και κατάσχεσης βιντεοληπτικού υλικού του Υπαστυνόμου Α . του Τμήματος Εγκλημάτων Κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Δ/νσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης με την παρουσία του Αστυνόμου Α’ . της ιδίας υπηρεσίας κατασχέθηκε 1] βιντεοληπτικό υλικό σε ψηφιακή μορφή, σε δύο ψηφιακούς πολυμορφικούς δίσκους [dvd], από το κλειστό κύκλωμα καταγραφής εικόνας που βρίσκεται εγκατεστημένο στο κατάστημα με την επωνυμία «.» ΚΒ] 23-5-2016 και ώρα 13.50′ έκθεση παράδοσης και κατάσχεσης βιντεοληπτικού υλικού του Υπαστυνόμου Α . του Τμήματος Εγκλημάτων Κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Δ/νσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης με την παρουσία του Αστυνόμου Α’ . της ιδίας υπηρεσίας κατασχέθηκε 1] βιντεοληπτικό υλικό σε ψηφιακή μορφή, σε ένα ψηφιακό πολυμορφικό δίσκο [dvd], από το κλειστό κύκλωμα καταγραφής εικόνας που βρίσκεται εγκατεστημένο στο κατάστημά την επωνυμία «.» ΚΓ] 23- 5-2016 και ώρα 12.20′ έκθεση παράδοσης και κατάσχεσης βιντεοληπτικού υλικού του Υπαστυνόμου Α . του Τμήματος Εγκλημάτων Κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Δ/νσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης με την παρουσία του Αστυνόμου Α’ . της ιδίας υπηρεσίας κατασχέθηκε 1] βιντεοληπτικό υλικό σε ψηφιακή μορφή σε τέσσερις ψηφιακούς πολυμορφικούς δίσκους [dvd] από το κλειστό κύκλωμα καταγραφής εικόνας που βρίσκεται εγκατεστημένο στο κατάστημα με την επωνυμία «.», ΚΔ] 23-5-2016 και ώρα 12.50′ έκθεση παράδοσης και κατάσχεσης βιντεοληπτικού υλικού του Υπαστυνόμου Α . του Τμήματος Εγκλημάτων Κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Δ/νσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης με την παρουσία του Αστυνόμου Α’ . της ιδίας υπηρεσίας κατασχέθηκε 1] βιντεοληπτικό υλικό σε ψηφιακή μορφή, σε ένα ψηφιακό πολυμορφικό δίσκο [dvd] από το κλειστό κύκλωμα καταγραφής εικόνας που βρίσκεται εγκατεστημένο στο κατάστημα με την επωνυμία «.», ΚΕ] 23-5-2016 και ώρα 10.25′ έκθεση παράδοσης και κατάσχεσης βιντεοληπτικού υλικού του Υπαστυνόμου Α . του Τμήματος Εγκλημάτων Κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Δ/νσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης με την παρουσία του Αστυνόμου Α’ . της ιδίας υπηρεσίας κατασχέθηκε 1] βιντεοληπτικό υλικό σε ψηφιακή μορφή, σε τρεις ψηφιακούς πολυμορφικούς δίσκους [dvd] από το κλειστό κύκλωμα καταγραφής εικόνας που βρίσκεται εγκατεστημένο στο κατάστημα με την επωνυμία «.Ε.Π.Ε.», ΚΣΤ] 23-5- 2016 και ώρα 13.20′ έκθεση παράδοσης και κατάσχεσης βιντεοληπτικού υλικού του Υπαστυνόμου Α . του Τμήματος Εγκλημάτων Κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Δ/νσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης με την παρουσία του Αστυνόμου Α . της ιδίας υπηρεσίας κατασχέθηκε 1] βιντεοληπτικό υλικό σε ψηφιακή μορφή, σε ένα ψηφιακό πολυμορφικό δίσκο [dvd] από το κλειστό κύκλωμα καταγραφής εικόνας που βρίσκεται εγκατεστημένο στο κατάστημα με την επωνυμία «.», ΚΖ] 23-5-2016 και ώρα 11.20′ έκθεση παράδοσης και κατάσχεσης βιντεοληπτικού υλικού του Υπαστυνόμου Α . του Τμήματος Εγκλημάτων Κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Δ/νσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης με την παρουσία του Αστυνόμου Α’ . της ιδίας υπηρεσίας κατασχέθηκε 1] βιντεοληπτικό υλικό σε ψηφιακή μορφή, σε ένα ψηφιακό δίσκο [cd] από το κλειστό κύκλωμα καταγραφής εικόνας που βρίσκεται εγκατεστημένο στο κατάστημα με την επωνυμία «.», ΚΗ] 23-5-2016 και ώρα 10.00′ έκθεση παράδοσης και κατάσχεσης βιντεοληπτικού υλικού του Υπαστυνόμου Α . του Τμήματος Εγκλημάτων Κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης με την παρουσία του Αστυνόμου Α’ . της ιδίας υπηρεσίας κατασχέθηκε 1] βιντεοληπτικό υλικό σε ψηφιακή μορφή, σε ένα ψηφιακό πολυμορφικό δίσκο [dvd] από το κλειστό κύκλωμα καταγραφής εικόνας που βρίσκεται εγκατεστημένο στο κατάστημα με την επωνυμία «.» ΚΘ] 23-5-2016 και ώρα 10.50′ έκθεση παράδοσης και κατάσχεσης βιντεοληπτικού υλικού του Υπαστυνόμου Α . του Τμήματος Εγκλημάτων Κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Δ/νσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης με την παρουσία του Αστυνόμου Α’ . της ιδίας υπηρεσίας κατασχέθηκε 1] βιντεοληπτικό υλικό σε ψηφιακή μορφή, σε ένα ψηφιακό δίσκο [cd] από το κλειστό κύκλωμα καταγραφής εικόνας που βρίσκεται εγκατεστημένο στο κατάστημα με την επωνυμία «.».

 

Επομένως σύμφωνα με την προαναφερθείσα διάταξη του άρθρ. 68 του ΠΚ., πρέπει να επικυρωθούν οι κατασχέσεις που επιβλήθηκε στα ως άνω αντικείμενα να διαταχθεί η δήμευση των παραπάνω, καθώς επίσης επιπλέον και η καταστροφή των κατασχεθέντων ναρκωτικών, ως σχετιζόμενων με τα αδικήματα για τα οποία κηρύχθηκαν ένοχοι οι καταδικασθέντες κατηγορούμενοι.

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ την από 20-5-2016 και ώρα 21.40΄ έκθεση αυτοψίας, έρευνας και κατάσχεσης του Αστυνόμου Β΄ . του Τμήματος Εγκλημάτων Κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Δ.Α.Θ. με την παρουσία του Υ/Β . της ιδίας υπηρεσίας και

 

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την δήμευση των διά της παραπάνω εκθέσεως αυτοψίας έρευνας και κατάσχεσης κατασχεθέντων και συγκεκριμένα:

 

1] έξι [6] κάλυκες, με ενδείξεις πυθμενίου «9χ18 μοκ»

2] τρεις [3] βολίδες και

3] Μία [1] συσκευή κινητού τηλεφώνου μάρκας ALCATEL ΜΕ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. ΙΜΕΙ

 

ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ την από 8-3-2017 και ώρα 17.30΄ έκθεση έρευνας σε κατοικία και κατάσχεσης κατά την ημέρα του Υπαστυνόμου . της ΔΑΘ/ΥΔΕΖΙ/ΤΕΖ και Πρ. Ελευθερίας, με την παρουσία Δικαστικού Λειτουργού-Πταισματοδίκη Στυλιανής Γιαννιού και

 

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την δήμευση του διά της παραπάνω εκθέσεως έρευνας σε κατοικία και κατάσχεσης κατά την ημέρα κατασχεθέντος και συγκεκριμένα:

 

1] ένα κυνηγετικό όπλο τύπου FLOBERT με αριθμό 630296.

 

ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ την από 2-3-2017 και ώρα 18.35΄ έκθεση σωματικής έρευνας και κατασχέσεως του Υπαστυνόμου Α΄ . του τμήματος εγκλημάτων κατά ζωής και προσωπικής ελευθερίας της ΔΑΘ με την παρουσία του Ανθ/μου Τσούκα Στέργιου της ιδίας υπηρεσίας και

 

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την δήμευση των διά της παραπάνω εκθέσεως σωματικής έρευνας και κατασχέσεως κατασχεθέντων και συγκεκριμένα:

1] ένα [1] αναδιπλούμενο μαχαίρι συνολικού μήκους 17 εκ., με μήκος λάμας 7,7 εκ και

2] ένα [1] κινητό τηλέφωνο ΝΟΚΙΑ, χρώματος μαύρου, με αριθμό ΙΜΕΙ . με ενσωματωμένη την υπ΄ αριθμ. . τηλεφωνική σύνδεση

 

ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ την από 2-3-2017 και ώρα 16.40 έκθεση έρευνας σε κατοικία και κατάσχεσης κατά την ημέρα [με τη συναίνεση του ενοίκου] του Υπαστυνόμου Α΄ .υ της ΔΑΘ/ΥΔΕΖΙ/ΤΕΖ και Πρ. Ελευθερίας με την παρουσία της Δικαστικής Λειτουργού-Πταισματοδίκου Γιαννού Στυλιανής και

 

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την δήμευση των διά της παραπάνω εκθέσεως έρευνας σε κατοικία και κατάσχεσης κατά την ημέρα [με τη συναίνεση του ενοίκου] κατασχεθέντων και συγκεκριμένα:

1] Μία [1] κάρτα SIM της εταιρίας COSMOTE με αριθμό .

2] πέντε [5] πλήρη φυσίγγια 9mm με ενδείξεις πυθμενίου καθ’ έκαστο SKB

3] Μία [1] συσκευή κινητής τηλεφωνίας μάρκας ΝΟΚΙΑ με ΙΜΕΙ . και

4] μία [1] συσκευή κινητής τηλεφωνίας μάρκας ΝΟΚΙΑ με ΙΜΕΙ .

 

ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ την από 2-3-2016 και ώρα 22.30΄ έκθεση σωματικής έρευνας και κατασχέσεως του Αστυνόμου Β΄ . του τμήματος Εγκλημάτων Κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης με την παρουσία του Υπαστυνόμου Α’ . της ιδίας υπηρεσία και

 

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την δήμευση των διά της παραπάνω εκθέσεως σωματικής έρευνας και κατασχέσεως κατασχεθέντων και συγκεκριμένα:

 

1] το χρηματικό ποσό των επτακοσίων πενήντα [750] ευρώ, το οποίο κατατέθηκε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το αριθμ. ./2017 γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης.

 

ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ   την από 2-3-2017 και ώρα 23.00΄ έκθεση έρευνας αυτοκινήτου και κατάσχεσης του Υπαστυνόμου Α΄ . του τμήματος εγκλημάτων κατά ζωής και προσωπικής ελευθερίας της ΔΑΘ, με την παρουσία του Αστυνόμου Β΄ . της ιδίας υπηρεσίας και

 

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την δήμευση του διά της παραπάνω εκθέσεως έρευνας αυτοκινήτου και κατάσχεσης κατασχεθέντος και συγκεκριμένα:

 

1] το υπ΄ αριθμ. ΝΖΗ-. ΕΙΧ αυτοκίνητο μάρκας RENAULT LAGUNA χρώματος ερυθρό, με αριθμό πλαισίου VF. ιδιοκτησίας του .

 

ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ την από 2-3-2017 και ώρα 21.00 έκθεση έρευνας σε κατοικία και κατάσχεσης κατά την ημέρα [με τη συναίνεση του ενοίκου] του Υπαστυνόμου Α΄ . της ΔΑΘ/ΥΔΕΖΙ/Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας, με την παρουσία της Δικαστικού Λειτουργού-Πταισματοδίκη Στυλιανή Γιαννιού και

 

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ:

 

Α] την δήμευση των διά της παραπάνω εκθέσεως έρευνας σε κατοικία και κατάσχεσης κατά την ημέρα [με τη συναίνεση του ενοίκου] κατασχεθέντων και συγκεκριμένα:

 

1] μία [1] κενή συσκευασία συσκευής κινητού τηλεφώνου μάρκας SONY ERICSSON XPERΙA X10 MINI επάνω στην οποία αναγραφόταν ο αριθμός ΙΜΕΙ .

2] οι υπ΄αριθμ….. τηλεκάρτες του ΟΤΕ

3] μία [1] κενή συσκευασία συσκευής κινητού τηλεφώνου μάρκας ALCATEL PIX14 επάνω στην οποία αναγραφόταν οι αριθμοί ΙΜΕΙ . και .

4] μία [1] συσκευή κινητής τηλεφωνίας μάρκας ΝΟΚΙΑ χρώματος γκρι-λευκού με αριθμό ΙΝΕΙ ., άνευ κάρτας SIM

5] μία [1] συσκευή κινητής τηλεφωνίας μάρκας ΝΟΚΙΑ χρώματος μαύρου με αριθμούς ΙΜΕΙ . και . εντός της οποίας ήταν τοποθετημένη κάρτα SIM της εταιρείας Q άνευ αριθμού

6] μία [1] συσκευή κινητής τηλεφωνίας μάρκας MICROSOFT χρώματος μαύρου, με θραυσμένη οθόνη και αριθμό IMEI . άνευ κάρτας SIM

7] μία [1] συσκευή κινητής τηλεφωνίας μάρκας ALCATEL ONE TOUCH χρώματος μαύρου, με αριθμούς ΙΜΕΙ . και . εντός της οποίας ήταν ενεργοποιημένη η υπ΄ αριθ.. τηλεφωνική σύνδεση της εταιρείας Q

8] μία [1] συσκευή κινητής τηλεφωνίας μάρκας ΝΟΚΙΑ χρώματος πράσινου- γκρι με αριθμό ΙΜΕΙ ., άνευ κάρτας SIM

9] Ένα [1] πλήρες πακέτο σύνδεσης τηλεφωνίας της εταιρείας Q [κάρτα SIM και κάρτα αναγραφής κωδικών ΡΙΝ 1, ΡUK1, PIN2, PUK2] το οποίο αντιστοιχεί στην υπ’ αριθ. . τηλεφωνική σύνδεση

10] το χρηματικό ποσό των δύο χιλιάδων [2.000] ευρώ σε χαρτονομίσματα των πενήντα [50] ευρώ, το οποίο κατατέθηκε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το αριθμ. ./2017 γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης.

Β] την δήμευση και καταστροφή των διά της παραπάνω εκθέσεως έρευνας σε κατοικία και κατάσχεσης κατά την ημέρα [με τη συναίνεση του ενοίκου] κατασχεθέντων και συγκεκριμένα:

1] πέντε [5] πλαστικά φιαλίδια περιέχοντα μεθαδόνη συνολικού μικτού βάρους [123,6], [107,4], [94,4], [133,9] και [114,4]

2] ενάμισι [1,5] δισκίο του φαρμακευτικού σκευάσματος «STEDON» εντός γυάλινου φιαλιδίου με την ένδειξη ΧΑΜΑΧ

3] ένα [1] ροζ καλαμάκι- σύνεργο χρήσης ναρκωτικών ουσιών

4] μία [1] αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία περιέχουσα ακατέργαστη ινδική κάνναβη, συνολικού μικτού βάρους [6,9] γραμμαρίων και

5] μία [1] αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία περιέχουσα κοκαΐνη, συνολικού μικτού βάρους [4,7] γραμμαρίων.

 

ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ την από 2-3-2017 και ώρα 16.20΄ έκθεση σωματικής έρευνας- κατάσχεσης του Αστυνόμου Α΄ . του τμήματος εγκλημάτων κατά ζωής και προσωπικής ελευθερίας της ΔΑΘ με την παρουσία του Αρχ/κα . της ιδίας υπηρεσίας και

 

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την δήμευση του διά της παραπάνω εκθέσεως σωματικής έρευνας- κατάσχεσης κατασχεθέντος και συγκεκριμένα:

 

1] ένα [1] κινητό μάρκας ΙΡΗΟΝΕ χρώματος μαύρου με αριθμό ΙΜΕΙ ., εντός του οποίου ήταν ενεργοποιημένη η υπ΄ αριθ. Τηλεφωνική σύνδεση . της εταιρίας COSMOTE

 

ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ την από 2-3-2017 και ώρα 18.35΄ έκθεση έρευνας σε κατοικία και κατάσχεσης κατά την ημέρα του Υπαστυνόμου Α΄ . της ΔΑΘ/ΥΔΕΖΙ/ΤΕΖ και Πρ. Ελευθερίας με την παρουσία Δικαστικού Λειτουργού-Πταισματοδίκη Στυλιανή Γιαννιού και

 

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την δήμευση και καταστροφή του διά της παραπάνω εκθέσεως έρευνας σε κατοικία και κατάσχεσης κατά την ημέρα κατασχεθέντος και συγκεκριμένα:

1] ένα [1] δισκίο του φαρμακευτικού σκευάσματος LEXOTANIL

 

ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ την από 2-3-2017 και ώρα 18.15΄ έκθεση σωματικής έρευνας και κατάσχεσης του Υπαστυνόμου Α΄ . του τμήματος εγκλημάτων κατά ζωής και πρ. ελευθερίας της Δ/νσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης με την παρουσία του Ανθ/μου . της ιδίας υπηρεσίας και

 

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την δήμευση των διά της παραπάνω εκθέσεως σωματικής έρευνας και κατάσχεσης κατασχεθέντων και συγκεκριμένα:

 

1] ένα [1] μαχαίρι συνολικού μήκους 12 εκ., με μήκος λάμας 6,5 εκ., εντός θήκης,

2] ένα [1] κινητό ΗΤC, χρώματος ασημί/μαύρο με αριθμό ΙΜΕΙ ., με ενσωματωμένη την υπ΄αριθ.. τηλεφωνική σύνδεση

3] ένα [1] κινητό τηλέφωνο ΝΟΚΙΑ χρώματος μαύρου με αριθμό ΙΜΕΙ . με ενσωματωμένη την υπ’ αριθ. . τηλεφωνική σύνδεση και

4] το χρηματικό ποσό των τριακοσίων είκοσι [320] ευρώ, το οποίο κατατέθηκε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το αριθμ. ./2017 γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης.

 

ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ την από 2-3-2017 και ώρα 19.00 έκθεση έρευνας αυτοκινήτου και κατάσχεσης του Υπαστυνόμου Α΄ . του τμήματος εγκλημάτων κατά ζωής και προσωπικής ελευθερίας της Δ/νσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης με την παρουσία του Ανθ/μου . της ιδίας υπηρεσίας και

 

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την δήμευση των διά της παραπάνω εκθέσεως έρευνας αυτοκινήτου και κατάσχεσης κατασχεθέντων και συγκεκριμένα:

 

1] το υπ΄ αριθ. ΗΜΧ . ΙΧΕ αυτοκίνητο μάρκας MERCEDES μπλε χρώματος με αριθμό πλαισίου WD. ιδιοκτησίας του .

2] ένα [1] πιστόλι ΜΑΚΑROV με αποξεσμένο αριθμό σειράς, με ενσωματωμένο γεμιστήρα με εφτά [7] φυσίγγια άπαντα με πανομοιότυπη ένδειξη πυθμένα «1006»

3] ένα πολυεργαλείο με σουγιά, συνολικού μήκους [16]εκ., με μήκος λάμας [7] εκ και

4] μία [1] ξύλινη λαβή συνολικού μήκους [80] εκ.

 

ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ την από 1-2-2016 και ώρα 13.05΄ έκθεση έρευνας σε κατοικία και κατάσχεσης   κατά την ημέρα του Υ/Β … ης ΔΑΘ/ΥΔΕΖΙ/ΤΜ 1ο Εγκλ κατά ζωής και προσωπικής ελευθερίας με την παρουσία της Δικαστικής Λειτουργού- Πταισματοδίκου Απιδοπούλου Κυριακής και

 

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ:

 

Α] την δήμευση των διά της παραπάνω εκθέσεως έρευνας σε κατοικία και κατάσχεσης κατά την ημέρα κατασχεθέντων και συγκεκριμένα:

1] πέντε γυάλινα ποτήρια και δύο κούπες

2] τρία μπουκάλια μάρκας ΒΙΚΟ 0,5

3] ένα κινητό τηλέφωνο μάρκας ΤURBOX χρώματος μαύρου

4] δεκαοκτώ γόπες τσιγάρων

5] ένας βαμβακοφόρος στιλεός

Β] την δήμευση και καταστροφή των διά της παραπάνω εκθέσεως έρευνας σε κατοικία και κατάσχεσης κατά την ημέρα κατασχεθέντων και συγκεκριμένα:

1] έξι [6] γυάλινα δοχεία με ημιδιαφανή ουσία πιθανόν μεθαδόνη, τα οποία σύμφωνα με την από 23 Μαΐου 2016 και ώρα 13.40΄έκθεση απόδοσης κατασχεθέντων του Υπαστυνόμου Β΄ …της ΔΑΘ/ΥΔΕΖΙ/ΤΜ 1ο Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας με την παρουσία του Αρχ/κα … της ιδίας υπηρεσία, αποδόθηκαν στον υπεύθυνο της θεραπευτικής μονάδας του ΟΚΑΝΑ προς φύλαξη.

 

ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ την από 24-5-2016 και ώρα 12.45΄ έκθεση παραδόσεως και κατασχέσεως του Αρχ/κα … της ΔΑΘ/ΥΔΕΖΙ/Τμ1ο, με την παρουσία του Α/Α … της ιδίας υπηρεσίας και

 

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την δήμευση της διά της παραπάνω εκθέσεως παραδόσεως και κατασχέσεως κατασχεθείσας και συγκεκριμένα:

 

1] μία [1] βολίδα πυροβόλου όπλου

 

ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ την από 18-10-2016 και ώρα 15.40΄ έκθεση έρευνας σε κατοικία και κατάσχεσης κατά την ημέρα του Υ/Β … της ΔΑΘ/ΥΔΕΖΙ/Τμ. Εγκλ. Κατά ζωής και πρ. ελευθερίας με την παρουσία Δικαστικής Λειτουργού- Πταισματοδίκη Αντωνίου Χρυσή και

 

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ :

 

Α] την δήμευση των διά της παραπάνω εκθέσεως έρευνας σε κατοικία και κατάσχεσης κατά την ημέρα κατασχεθέντων και συγκεκριμένα:

1] ένα φυσίγγιο κυνηγετικού όπλου με ενδείξεις πυθμενίου «12»

2] δύο φυσίγγια με ενδείξεις πυθμενίου «9mm» «Uger»

3] ένα κυνηγετικό όπλο δίκαννο με ενδείξεις επί της κάννης «STAHLKRUPP ESSEN» και αριθμού κάννης 3215 με αριθμό σώματος . και μάρκας GARDONE YT-ITALARM

Β] την δήμευση και καταστροφή των διά της παραπάνω εκθέσεως έρευνας σε κατοικία και κατάσχεσης κατά την ημέρα κατασχεθέντων και συγκεκριμένα:

1] μία αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία περιέχουσας προφανώς ινδικής κάνναβης

 

ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ την από 2-3-2017 και ώρα 17.20 έκθεση έρευνας σε κατοικία και κατάσχεσης κατά την ημέρα [με τη συναίνεση του ενοίκου] του Υ/Β … της ΔΑΘ/ΥΔΕΖΙ/Τμ Εγκλημάτων κατά Ζωής και Πρ. Ελευθερίας με την παρουσία της Δικαστικής Επιμελήτριας –Ειρηνοδίκου … και

 

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ:

 

Α] την δήμευση των διά της παραπάνω εκθέσεως έρευνας σε κατοικία και κατάσχεσης κατά την ημέρα [με τη συναίνεση του ενοίκου]   κατασχεθέντων και συγκεκριμένα:

1] ένα κινητό τηλέφωνο μάρκας LG με ΙΜΕΙ .

2] μία κάρτα της εταιρίας COSMOTE χωρίς την SIM με αριθμό . και αριθμό κλήσης .

3] ένα κινητό NOKIA με ΙΜΕΙ . με τοποθετημένη μία κάρτα SIM της εταιρίας COSMOTE με αριθμό .

4] ένα κινητό τηλέφωνο μάρκας SAMSUNG με αριθμό ΙΜΕΙ .

5] ένα κινητό τηλέφωνο μάρκας ΝΟΚΙΑ .

6] μία μεταλλική σιδερογροθιά χρυσαφί χρώματος

7] χρηματικό ποσό των πεντακοσίων «500» ευρώ, το οποίο κατατέθηκε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το αριθμ. ./2017 γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης.

8] ένα κινητό μάρκας SONY ERICSSON με ΙΜΕΙ .

9] ένα κινητό μάρκας ΜΟΤΟROLLA με αριθμό ΙΜΕΙ .

10] ένα πλαίσιο κάρτας SIM της εταιρίας   COSMOTE με αριθμό .

11] μία ζυγαριά ακριβείας μάρκας TANGENT102

12] πέντε [5] φυσίγγια διαμετρήματος 0,357 ΜΑΕ

13] τρία [3] φυσίγγια διαμετρήματος 9Χ18

14] είκοσι τέσσερα [24] φυσίγγια διαμετρήματος 0,22

15] ένα πιστόλι μάρκας με ενδείξεις S.A.B. ITALY ARMSCORP BALTIMORE MD και αριθμό .

16] έναν γεμιστήρα περιέχοντος δεκατέσσερα [14] φυσίγγια διαμετρήματος 9Χ19 mm

17] μία κάρτα SIM της εταιρίας telenor με αριθμό .

18] μία κάρτα SIM της εταιρίας VODAFONE με αριθμό .

19] ένα φυσίγγιο διαμετρήματος 9Χ19mm

Β] την δήμευση και καταστροφή των διά της παραπάνω εκθέσεως έρευνας σε κατοικία και κατάσχεσης κατά την ημέρα [με τη συναίνεση του ενοίκου] κατασχεθέντων και συγκεκριμένα:

1] ένα γυάλινο φιαλίδιο με υπολείμματα κοκαΐνης

2] ένα κίτρινο καλαμάκι και κοκαΐνη

3] μία νάιλον συσκευασία που περιέχει κοκαΐνη μεικτού βάρους 29,8 γραμμαρίων

 

ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ την από 17-8-2016 και ώρα 12.00΄ έκθεση εξαγωγής- εκτύπωσης και κατάσχεσης φωτογραφικού υλικού, στιγμιότυπων από κατασχεθέν βιντεοληπτικό υλικό του Αστυνόμου Β΄ … του Τμήματος Εγκλημάτων Κατά Ζωής, παρουσία και του Υπαστυνόμου Α΄ … της ιδίας υπηρεσίας της ιδίας υπηρεσίας και

 

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την δήμευση των διά της παραπάνω εκθέσεως εξαγωγής- εκτύπωσης και κατάσχεσης φωτογραφικού υλικού, στιγμιότυπων από κατασχεθέν βιντεοληπτικό υλικό κατασχεθέντων και συγκεκριμένα:

 

1] δεκαεπτά [17] φωτογραφίες, οι οποίες εξήχθησαν από εκτύπωση ψηφιακού πολυμορφικού δίσκου με καταγεγραμμένο οπτικό υλικό από τις κάμερες του κλειστού κυκλώματος καταγραφής του καταστήματος με την επωνυμία «.»

 

ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ την από 17-8-2016 και ώρα 13.10΄ έκθεση εξαγωγής- εκτύπωσης και κατάσχεσης φωτογραφικού υλικού, στιγμιότυπων από κατασχεθέν βιντεοληπτικό υλικό του Αστυνόμου Β΄ … του Τμήματος Εγκλημάτων Κατά Ζωής, παρουσία και του Υπαστυνόμου Β΄ … της ιδίας υπηρεσίας της ιδίας υπηρεσίας και

 

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την δήμευση των διά της παραπάνω εκθέσεως εξαγωγής- εκτύπωσης και κατάσχεσης φωτογραφικού υλικού, στιγμιότυπων από κατασχεθέν βιντεοληπτικό υλικό κατασχεθέντων και συγκεκριμένα:

 

1] πέντε [5] φωτογραφίες, οι οποίες εξήχθησαν από εκτύπωση ψηφιακού πολυμορφικού δίσκου με καταγεγραμμένο οπτικό υλικό από τις κάμερες του κλειστού κυκλώματος καταγραφής του καταστήματος με την επωνυμία «. ΕΠΕ»

 

ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ την από 17-8-2016 και ώρα 13.25΄ έκθεση εξαγωγής- εκτύπωσης και κατάσχεσης φωτογραφικού υλικού, στιγμιότυπων από κατασχεθέν βιντεοληπτικό υλικό του Αστυνόμου Β΄ … του Τμήματος Εγκλημάτων Κατά Ζωής, παρουσία και του Υπαστυνόμου Β΄ … της ιδίας υπηρεσίας της ιδίας υπηρεσίας και

 

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την δήμευση της διά της παραπάνω εκθέσεως εξαγωγής- εκτύπωσης και κατάσχεσης φωτογραφικού υλικού, στιγμιότυπων από κατασχεθέν βιντεοληπτικό υλικό κατασχεθείσας και συγκεκριμένα:

 

1] μία [1] φωτογραφία, η οποία εξήχθη από εκτύπωση ψηφιακού πολυμορφικού δίσκου με καταγεγραμμένο οπτικό υλικό από τις κάμερες του κλειστού κυκλώματος καταγραφής του καταστήματος με την επωνυμία «ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ»

 

ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ την από 8-3-2017 και ώρα 14.15΄ έκθεση κατ’ οίκον έρευνας και κατάσχεσης κατά την ημέρα [με τη συναίνεση του ενοίκου] του Ανθ/μου … του τμήματος Εγκλημάτων Κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Δ/νσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης με την παρουσία Δικαστικού Λειτουργού- Πταισματοδίκη Νικολάου Κανελλόπουλου και

 

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ :

 

Α] την δήμευση των διά της παραπάνω έκθεσης   κατ’ οίκον έρευνας και κατάσχεσης κατά την ημέρα [με τη συναίνεση του ενοίκου]κατασχεθέντων και συγκεκριμένα:

 

1] ένα κινητό τηλέφωνο μάρκας ALCATEL με αριθμούς ΙΜΕΙ … και … εντός του οποίου ήταν τοποθετημένη μία κάρτα SIM της εταιρίας VΟDAFONE με αριθμό …

2] μία ζυγαριά ακριβείας μάρκας PRIMO με σειριακό αριθμό .

3] μία συσκευή κινητού τηλεφώνου μάρκας SONY ERICSSON XPERΙA με αριθμό ΙΝΕΙ …

 

Β] την δήμευση και καταστροφή των διά της παραπάνω έκθεσης κατ’ οίκον έρευνας και κατάσχεσης κατά την ημέρα [με τη συναίνεση του ενοίκου]κατασχεθέντων και συγκεκριμένα:

 

1] τρεις [3] αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες περιέχουσες σκόνη καστανού χρώματος πιθανόν ναρκωτικής ουσίας ηρωίνης βάρους 50,8 γραμμαρίων, 50,7 γραμμαρίων και 50,6 γραμμαρίων έκαστη μετά του περιτυλίγματος τους.

 

ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ την από 23-5-2016 και ώρα 11.50΄ έκθεση παράδοσης και κατάσχεσης βιντεοληπτικού υλικού του Υπαστυνόμου Α΄ … του Τμήματος Εγκλημάτων Κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Δ/νσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης με την παρουσία του Αστυνόμου Α΄ … της ιδίας υπηρεσίας και

 

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την δήμευση του διά της παραπάνω εκθέσεως παράδοσης και κατάσχεσης βιντεοληπτικού υλικού κατασχεθέντος και συγκεκριμένα:

 

1] βιντεοληπτικό υλικό σε ψηφιακή μορφή, σε έναν ψηφιακό πολυμορφικό δίσκο [dvd] από το κλειστό κύκλωμα καταγραφής εικόνας που βρίσκεται εγκατεστημένο στο κατάστημα με την επωνυμία «… Ε.Π.Ε.»

 

ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ την από 23-5-2016 και ώρα 14.20΄ έκθεση παράδοσης και κατάσχεσης βιντεοληπτικού υλικού του Υπαστυνόμου Α΄ … του Τμήματος Εγκλημάτων Κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Δ/νσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης με την παρουσία του Αστυνόμου Α΄ … της ιδίας υπηρεσίας και

 

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την δήμευση του διά της παραπάνω εκθέσεως παράδοσης και κατάσχεσης βιντεοληπτικού υλικού κατασχεθέντος και συγκεκριμένα:

 

1] βιντεοληπτικό υλικό σε ψηφιακή μορφή, σε ένα ψηφιακό δίσκο [cd], από το κλειστό κύκλωμα καταγραφής εικόνας που βρίσκεται εγκατεστημένο στο κατάστημα με την επωνυμία «..»

 

ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ την από 23-5-2016 και ώρα 14.50΄ έκθεση παράδοσης και κατάσχεσης βιντεοληπτικού υλικού του Υπαστυνόμου Α΄ … του Τμήματος Εγκλημάτων Κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Δ/νσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης με την παρουσία του Αστυνόμου Α΄ … της ιδίας υπηρεσίας και

 

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την δήμευση του διά της παραπάνω εκθέσεως παράδοσης και κατάσχεσης βιντεοληπτικού υλικού κατασχεθέντος και συγκεκριμένα:

 

1] βιντεοληπτικό υλικό σε ψηφιακή μορφή, σε δύο ψηφιακούς πολυμορφικούς δίσκους [ dvd], από το κλειστό κύκλωμα καταγραφής εικόνας που βρίσκεται εγκατεστημένο στο κατάστημα με την επωνυμία «.»

 

ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ την από 23-5-2016 και ώρα 13.50΄ έκθεση παράδοσης και κατάσχεσης βιντεοληπτικού υλικού του Υπαστυνόμου Α΄ … του Τμήματος Εγκλημάτων Κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Δ/νσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης με την παρουσία του Αστυνόμου Α΄ … της ιδίας υπηρεσίας και

 

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την δήμευση του διά της παραπάνω εκθέσεως παράδοσης και κατάσχεσης βιντεοληπτικού υλικού κατασχεθέντος και συγκεκριμένα:

 

1] βιντεοληπτικό υλικό σε ψηφιακή μορφή, σε ένα ψηφιακό πολυμορφικό δίσκο [dvd], από το κλειστό κύκλωμα καταγραφής εικόνας που βρίσκεται εγκατεστημένο στο κατάστημα με την επωνυμία «.»

 

ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ την από 23-5-2016 και ώρα 12.20΄ έκθεση παράδοσης και κατάσχεσης βιντεοληπτικού υλικού του Υπαστυνόμου Α΄ … του Τμήματος Εγκλημάτων Κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Δ/νσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης με την παρουσία του Αστυνόμου Α΄ … της ιδίας υπηρεσίας και

 

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την δήμευση του διά της παραπάνω εκθέσεως παράδοσης και κατάσχεσης βιντεοληπτικού υλικού κατασχεθέντος και συγκεκριμένα:

 

1] βιντεοληπτικό υλικό σε ψηφιακή μορφή σε τέσσερις ψηφιακούς πολυμορφικούς δίσκους [dvd] από το κλειστό κύκλωμα καταγραφής εικόνας που βρίσκεται εγκατεστημένο στο κατάστημα με την επωνυμία «.»

 

ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ την από 23-5-2016 και ώρα 12.50΄ έκθεση παράδοσης και κατάσχεσης βιντεοληπτικού υλικού του Υπαστυνόμου Α΄ … του Τμήματος Εγκλημάτων Κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Δ/νσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης με την παρουσία του Αστυνόμου Α΄ … της ιδίας υπηρεσίας και

 

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την δήμευση του διά της παραπάνω εκθέσεως παράδοσης και κατάσχεσης βιντεοληπτικού υλικού κατασχεθέντος και συγκεκριμένα:

 

1] βιντεοληπτικό υλικό σε ψηφιακή μορφή, σε ένα ψηφιακό πολυμορφικό δίσκο [dvd] από το κλειστό κύκλωμα καταγραφής εικόνας που βρίσκεται εγκατεστημένο στο κατάστημα με την επωνυμία «.»

 

ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ την από 23-5-2016 και ώρα 10.25΄ έκθεση παράδοσης και κατάσχεσης βιντεοληπτικού υλικού του Υπαστυνόμου Α΄ … του Τμήματος Εγκλημάτων Κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Δ/νσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης με την παρουσία του Αστυνόμου Α΄ … της ιδίας υπηρεσίας και

 

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την δήμευση του διά της παραπάνω εκθέσεως παράδοσης και κατάσχεσης βιντεοληπτικού υλικού κατασχεθέντος και συγκεκριμένα:

 

1] βιντεοληπτικό υλικό σε ψηφιακή μορφή, σε τρεις ψηφιακούς πολυμορφικούς δίσκους [dvd] από το κλειστό κύκλωμα καταγραφής εικόνας που βρίσκεται εγκατεστημένο στο κατάστημα με την επωνυμία «. Ε.Π.Ε.»

 

ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ την από 23-5-2016 και ώρα 13.20΄ έκθεση παράδοσης και κατάσχεσης βιντεοληπτικού υλικού του Υπαστυνόμου Α΄ … του Τμήματος Εγκλημάτων Κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Δ/νσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης με την παρουσία του Αστυνόμου Α… της ιδίας υπηρεσίας και

 

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την δήμευση του διά της παραπάνω εκθέσεως παράδοσης και κατάσχεσης βιντεοληπτικού υλικού κατασχεθέντος και συγκεκριμένα:

 

1] βιντεοληπτικό υλικό σε ψηφιακή μορφή, σε ένα ψηφιακό πολυμορφικό δίσκο [dvd] από το κλειστό κύκλωμα καταγραφής εικόνας που βρίσκεται εγκατεστημένο στο κατάστημα με την επωνυμία «.»

 

ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ την από 23-5-2016 και ώρα 11.20΄ έκθεση παράδοσης και κατάσχεσης βιντεοληπτικού υλικού του Υπαστυνόμου Α΄ .. του Τμήματος Εγκλημάτων Κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Δ/νσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης με την παρουσία του Αστυνόμου Α΄ … της ιδίας υπηρεσίας και

 

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την δήμευση του διά της παραπάνω εκθέσεως παράδοσης και κατάσχεσης βιντεοληπτικού υλικού κατασχεθέντος και συγκεκριμένα:

 

1] βιντεοληπτικό υλικό σε ψηφιακή μορφή, σε ένα ψηφιακό δίσκο [cd] από το κλειστό κύκλωμα καταγραφής εικόνας που βρίσκεται εγκατεστημένο στο κατάστημα με την επωνυμία «M »

 

ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ την από 23-5-2016 και ώρα 10.00΄ έκθεση παράδοσης και κατάσχεσης βιντεοληπτικού υλικού του Υπαστυνόμου Α΄ του Τμήματος Εγκλημάτων Κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Δ/νσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης με την παρουσία του Αστυνόμου Α΄ … της ιδίας υπηρεσίας και

 

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την δήμευση του διά της παραπάνω εκθέσεως παράδοσης και κατάσχεσης βιντεοληπτικού υλικού κατασχεθέντος και συγκεκριμένα:

 

1] βιντεοληπτικό υλικό σε ψηφιακή μορφή, σε ένα ψηφιακό πολυμορφικό δίσκο [dvd] από το κλειστό κύκλωμα καταγραφής εικόνας που βρίσκεται εγκατεστημένο στο κατάστημα με την επωνυμία «.»

 

ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ την από 23-5-2016 και ώρα 10.50΄ έκθεση παράδοσης και κατάσχεσης βιντεοληπτικού υλικού του Υπαστυνόμου Α΄ . του Τμήματος Εγκλημάτων Κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Δ/νσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης με την παρουσία του Αστυνόμου Α΄ … της ιδίας υπηρεσίας και

 

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την δήμευση του διά της παραπάνω εκθέσεως παράδοσης και κατάσχεσης βιντεοληπτικού υλικού κατασχεθέντος και συγκεκριμένα:

 

1] βιντεοληπτικό υλικό σε ψηφιακή μορφή, σε ένα ψηφιακό δίσκο [cd] από το κλειστό κύκλωμα καταγραφής εικόνας που βρίσκεται εγκατεστημένο στο κατάστημα με την επωνυμία «.»

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε αμέσως στο ακροατήριο, σε δημόσια συνεδρίαση.

Θεσσαλονίκη, 16 Σεπτεμβρίου 2020

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

Μετά την έκδοση της παραπάνω απόφασης, ο Εισαγγελέας, αφού έλαβε τον λόγο, πρότεινε να επιβληθεί στον καθένα καταδικασθέντα ένοχο κατηγορούμενο η καταβολή των εξόδων της προκειμένης ποινικής διαδικασίας.

 

Οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων, στους οποίους δόθηκε με τη σειρά ο λόγος στη συνέχεια από τον Πρόεδρο, δήλωσαν ότι επαφίενται στην κρίση του Δικαστηρίου

 

Κατόπιν αυτών, το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης αποσύρθηκε προς διάσκεψη στον ειδικό γι’ αυτό χώρο, πλην του Εισαγγελέα και αφού διασκέφθηκε μυστικά, παρούσας και της Γραμματέως, κατάρτισε την απόφασή του και μετά από λίγο επανήλθε στην έδρα του, παρουσία και της Γραμματέως και των υπολοίπων παραγόντων της δίκης, διά του Προέδρου του, δημοσίευσε σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του την υπ’ αριθμ. 164/2020 απόφασή του, η οποία έχει ως εξής:

 

 

ΑΦΟΥ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

 

Από τις διατάξεις των άρθρων 372 και 577 του Κ.Ποιν.Δ. που κυρώθηκε με τον Ν. 4620/2019 και ισχύει από 1ης Ιουλίου 2019, προκύπτει ότι κάθε κατηγορούμενος καταδικαζόμενος σε ποινή καταδικάζεται συγχρόνως με την ίδια απόφαση και στα έξοδα της ποινικής διαδικασίας, το ποσό δε των εξόδων ορίζεται με την καταδικαστική απόφαση. Περαιτέρω σύμφωνα με τις διατάξεις της 123827/23-12-2010 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης επί αποφάσεων Μικτού Ορκωτού Εφετείου, το ποσό των δικαστικών εξόδων έχει καθορισθεί στα πεντακόσια(500) ευρώ. Στην προκειμένη περίπτωση, αφού οι κατηγορούμενοι καταδικάσθηκαν με την παραπάνω απόφαση στις ποινές που αναφέρθηκαν, πρέπει να καταδικασθούν και στα έξοδα της ποινικής διαδικασίας, όπως ορίζεται ειδικότερα στο διατακτικό.

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στον κάθε καταδικασθέντα, την καταβολή των δικαστικών εξόδων της προκειμένης ποινικής διαδικασίας, το ύψος των οποίων καθορίζει στο χρηματικό ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500,00 €).

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε αμέσως στο ακροατήριο, σε δημόσια συνεδρίαση.

 

Θεσσαλονίκη, 16 Σεπτεμβρίου 2020

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

Μετά την απαγγελία της απόφασης, ο Πρόεδρος, σύμφωνα με το άρθρο 369 παρ. 5 του ΚΠΔ, ανακοίνωσε στους κατηγορούμενους ότι έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν αναίρεση μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

Μετά ο Πρόεδρος κήρυξε την λήξη της συνεδριάσεως

 

Σε πίστωση συντάχθηκε το παρόν πρακτικό.

 

Θεσσαλονίκη, 16 Σεπτεμβρίου 2020

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Καθαρογράφηκε σήμερα

την ……………………….

Θεσσαλονίκη, …………….

 

Η Καθαρογράψασα Γραμματέας      Καταχωρήθηκε στο οικείο

Βιβλίο (άρθρο 473 παρ. 3 του Κ.Π.Δ.)

με αύξοντα αριθμό …………………

Θεσσαλονίκη, …………………..

Ο Καταχωρήσας Γραμματέας

http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomologia/MOEThes163-164.2020.htm