Εισαγγελία Εφετών Αθηνών: Τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά ραντεβού από αύριο – Οδηγίες για τα e-ραντεβού

36

Το μέτρο λαμβάνεται στο πλαίσιο των ρυθμίσεων της ΚΥΑ με αρ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 2158/14-1-2022 (ΦΕΚ Β’ 67/14-1-2022)»

Εισαγγελία Εφετών Αθηνών: Για την καλύτερη λειτουργία της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών, στο πλαίσιο των ρυθμίσεων της ΚΥΑ με αρ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 2158/14-1-2022 (ΦΕΚ Β’ 67/14-1-2022)», από αύριο Δευτέρα 24/02/2022 κάθε ενδιαφερόμενος θα έχει τη δυνατότητα να προγραμματίζει την επίσκεψη του στα γραφεία της Εισαγγελίας, είτε μέσω τηλεφωνικών ραντεβού είτε μέσω εφαρμογής ηλεκτρονικών ραντεβού.

Δείτε ΕΔΩ τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ο ενδιαφερόμενος για τα ηλεκτρονικά ραντεβού

Επισημαίνεται ότι, για τεχνικά ζητήματα ως προς την εφαρμογή των ηλεκτρονικών ραντεβού, παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με το Τμήμα Μηχανοργάνωσης και Πληροφορικής της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών και δη: α) e-mail: pliroforikieea@prosec.gov.gr β) Τηλέφωνα: 210-6404189, 210-6404190