Αυστηρή εντολή Ε.Ε.: Βάλτε τέλος στη «χάρτινη » Δικαιοσύνη

76

Στο στόχαστρο της Κομισιόν η ψηφιοποίηση της Δικαιοσύνης

Τέλος στα χάρτινα έγγραφα και τους παραδοσιακούς τρόπους μεταβίβασης πληροφοριών επιδιώκει να δώσει η Κομισιόν στον τομέα της Δικαιοσύνης, θέτοντας ως προτεραιότητα την της ψηφιοποίησης της.

«Η ψηφιοποίηση των συστημάτων δικαιοσύνης είναι ένας σημαντικός στόχος που πρέπει να επιδιωχθεί ως μέρος μιας νέας ώθησης για την ευρωπαϊκή δημοκρατία και σύμφωνα με την πολιτική προτεραιότητα μιας Ευρώπης κατάλληλης για την ψηφιακή εποχή» επισημαίνεται.

Επί του παρόντος, οι δικαστικές διαδικασίες – ιδίως σε διασυνοριακές – εξακολουθούν να διεξάγονται κυρίως με έγγραφα και βασίζονται σε παραδοσιακά κανάλια διαβίβασης. Αυτή η κατάσταση δεν παρέχει σύγχρονη πρόσβαση στη Δικαιοσύνη σε ένα περιβάλλον που ψηφιοποιείται όλο και περισσότερο και είναι επιζήμιο για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. 

Προκειμένου να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που θέτει η πανδημία COVID-19, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μια ανακοίνωση με στόχο την αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης και της λειτουργίας των συστημάτων Δικαιοσύνης.

Στο πλαίσιο αυτό, η Κομισιόν διεξήγαγε επίσης χαρτογράφηση, η οποία συνοδεύει την ανακοίνωση, για να καθορίσει μια σαφή βάση για το επίπεδο ψηφιοποίησης της δικαιοσύνης στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Ένα σημαντικό στοιχείο που υποστηρίζει την ψηφιοποίηση της διασυνοριακής δικαστικής συνεργασίας είναι η πρόταση κανονισμού για ένα μηχανογραφημένο σύστημα επικοινωνίας σε διασυνοριακές αστικές και ποινικές διαδικασίες (σύστημα e-CODEX), ο κανονισμός e-CODEX.

Τα νέα μέτρα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε διάφορες πρωτοβουλίες για την ψηφιοποίηση των συστημάτων απονομής δικαιοσύνης της ΕΕ, καθιστώντας τα πιο προσβάσιμα και αποτελεσματικά. Πρωταρχικός στόχος των μέτρων είναι να αναδειχτούν οι ψηφιακοί δίαυλοι επικοινωνίας σε βασικό δίαυλο για τις διασυνοριακές δικαστικές υποθέσεις, θέτοντας έτσι σε εφαρμογή μία από τις προτεραιότητες που καθορίζονται στην περσινή ανακοίνωση για την ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης.

Στην εσωτερική αγορά της ΕΕ υπάρχουν σήμερα πολλές ένδικες διαφορές μεταξύ πολιτών και επιχειρήσεων από χώρα σε χώρα. Επίσης, για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος, τα διάφορα κράτη μέλη και τα δικαστικά συστήματα πρέπει να συνεργάζονται στενά. Οι ανακριτικές αρχές και τα δικαστήρια των διαφόρων κρατών μελών πρέπει να συνεργάζονται και να αλληλοϋποστηρίζονται κατά τη διερεύνηση και τη δίωξη εγκλημάτων, καθώς και να ανταλλάσσουν πληροφορίες και αποδεικτικά στοιχεία με ασφάλεια και ταχύτητα. 

Τι δήλωσαν

Η κ. Βιέρα Γιούροβα, αντιπρόεδρος για θέματα Αξιών και Διαφάνειας, δήλωσε: «Το έγκλημα δεν σταματά στα σύνορα· το ίδιο πρέπει να κάνει και η δικαιοσύνη. Οι σημερινές προτάσεις θα βοηθήσουν τους εισαγγελείς και τους δικαστές να συνεργάζονται ταχύτερα και αποτελεσματικότερα. Πρέπει να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ψηφιακές τεχνολογίες για να παρέχουμε στις δικαστικές αρχές, τους πολίτες και τις επιχειρήσεις γρήγορα και ασφαλή μέσα ανταλλαγής πληροφοριών. Αυτό είναι το κλειδί για την ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση στη δικαιοσύνη.».

Ο κ. Ντιντιέ Ρεντέρς, επίτροπος Δικαιοσύνης, δήλωσε τα εξής: «Για αποτελεσματικά και ποιοτικά συστήματα απονομής δικαιοσύνης απαιτούνται αποτελεσματικά εργαλεία. Διαθέτουμε ήδη πολλά μέσα για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής δικαστικής συνεργασίας της ΕΕ. Ωστόσο, δεν είναι όλα επικαιροποιημένα, και πρέπει επειγόντως να τα εκσυγχρονίσουμε. Τα συστήματα απονομής δικαιοσύνης πρέπει επίσης να είναι πιο ανθεκτικά στις κρίσεις. Τα δικαστήρια θα πρέπει να είναι σε θέση να λειτουργούν σε όλες τις περιστάσεις. Και αυτό αποτελεί αρχή του κράτους δικαίου. Ο εφοδιασμός των συστημάτων απονομής δικαιοσύνης με τα κατάλληλα εργαλεία μπορεί να στηρίξει αυτόν τον στόχο. Σήμερα υλοποιούμε τις φιλοδοξίες της Επιτροπής για τη δημιουργία ενός πραγματικά αποτελεσματικού και ανθεκτικού ευρωπαϊκού χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης.».