Το ψηφισθέν νομοσχέδιο με το «Πρώτο Ένσημο» και τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα και στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

54
Δείτε το ψηφισθέν σχέδιο νόμου με τίτλο «Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και άλλες επείγουσες διατάξεις» όπως αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Βουλής. Μπορείτε να δείτε το νομοσχέδιο εδώ: