Νέες Ανακοινώσεις Ειρηνοδικείου, Πρωτοδικείου και Εφετείου Αθηνών – Εκδίκαση Υποθέσεων – Κλείσιμο Φακέλων

44

Επισυνάπτονται ανακοινώσεις για

—-Ποιές υποθέσεις να αναγνωστούν σήμερα και

—-Παράταση του κλεισίματος υποθέσεων.