Πρακτικός Οδηγός Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Έρευνας Κτηματολογίου

31

Σε συνέχεια της δημοσίευσης της ΚΥΑ υπ’ αριθ. 11206 ΕΞ 2021/15.4.2021 για τον δωρεάν απομακρυσμένο έλεγχο τίτλων σε 121 μεταβατικά κτηματολογικά γραφεία από τους δικηγόρους (βλ. σχετικά

 https://www.dsa.gr/%CE%BD%CE%AD%CE%B1/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%…) )

δημοσιεύουμε προς διευκόλυνση των συναδέλφων Πρακτικό Οδηγό Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Έρευνας Κτηματολογίου.

Τον Οδηγό επιμελήθηκε ο Σύμβουλος του ΔΣ του ΔΣΑ, Ζώης Σταυρόπουλος, τον οποίο ευχαριστούμε για τη συνεισφορά.

Συνημμένα

odigos_ex_apostaseos_dienergeias_eleghoy_se_ktimatologikes_eggrafes_.pdf