Πρωτοδικείο Πειραιώς Επισυνάπτονται πράξεις του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Πειραιώς σχετικά με τον επαναπροσδιορισμό των πολιτικών υποθέσεων.

29

Συνημμένα

epanaprosdiorismoi_1.pdf | epanaprosdiorismoi_2.pdf