Τι ζητάνε δικαστές και εισαγγελείς για τις ένορκες βεβαιώσεις

18

Την ανάγκη λήψης μέτρων για τη λήψη ένορκων βεβαιώσεων επισημαίνει η ΕνΔΕ σε επιστολή της προς τον υπουργό Δικαιοσύνης

Αίτημα προς το υπουργείο Δικαιοσύνης κατέθεσε η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων (ΕνΔΕ) για να ληφθούν μέτρα σχετικά με την κατάθεση ένορκων βεβαιώσεων.

Παραπέμποντας σε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η ΕνΔΕ ζητάει μεταξύ άλλων να καθιερωθεί η δυνατότητα λήψης των ενόρκων βεβαιώσεων ενώπιον δικηγόρου και παράλληλα να καταργηθεί η σχετική αρμοδιότητα των Ειρηνοδικών, όταν πρόκειται για δικαστική χρήση, ενώ για εκείνες που λαμβάνονται για μη δικαστική χρήση εισηγείται τον περιορισμό τους και σε κάθε περίπτωση να μπορούν να λαμβάνονται από την ίδια τη δημόσια αρχή στην οποία προορίζονται.

Αναλυτικά η επιστολή της ΕνΔΕ:

Αίτημα προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης για τις ένορκες βεβαιώσεις

Κοινοποιούμε το αίτημα που υποβάλαμε χθες στο Υπουργείο Δικαιοσύνης σχετικά με τις ένορκες βεβαιώσεις. Μετά την συνοπτική υποβολή του αιτήματος επισυνάψαμε την ολοκληρωμένη εισήγηση – μελέτη της Επιτροπής Ειρηνοδικών της Ε.Δ.Ε., η οποία υιοθετήθηκε πλήρως από το ΔΣ της 6ης Φεβρουαρίου 2021.

ΠΡΟΣ Τον Υπουργό Δικαιοσύνης, κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΟΡΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Το Δ.Σ. της Ένωσης κατά την συνεδρίαση του ΔΣ της 6ης Φεβρουαρίου 2021 αποφάσισε ομόφωνα να σας υποβάλει το παρακάτω αίτημα:

Α) σχετικά με τις ένορκες βεβαιώσεις για δικαστική χρήση

α) Να καθιερωθεί η δυνατότητα λήψης των ενόρκων βεβαιώσεων ενώπιον δικηγόρου και παράλληλα να καταργηθεί η σχετική αρμοδιότητα των Ειρηνοδικών με ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 421 ΚΠολΔ),

β) να διερευνηθεί η δυνατότητα λήψης ενόρκων βεβαιώσεων από τους Δικηγορικούς Συλλόγους της Χώρας, ως ΝΠΔΔ.

Β) σχετικά με τις ένορκες βεβαιώσεις που λαμβάνονται για μη δικαστική χρήση

α) Τον περιορισμό της χρήσης τους στις περιπτώσεις εκείνες που απαιτείται από τη Διοίκηση η απόδειξη περιστατικών ενώπιον της και αντικατάστασή τους από υπεύθυνες δηλώσεις του αρ. 8 ν. 1599/1986 ,

β) Να καθιερωθεί η αρμοδιότητα λήψης των ενόρκων βεβαιώσεων από την δημόσια Αρχή στην οποία προορίζονται να προσαχθούν ως αποδεικτικό μέσο.