Αναστολή λειτουργίας Δικαστηρίων Αττικής 17/2/21

32

Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Κωνσταντίνου Τσιάρα, που εστάλη για δημοσίευση στο ΦΕΚ ανεστάλη και για αύριο 17/2/2021 η λειτουργία των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής εκτός αυτοφώρων κακουργημάτων και πλημμελημάτων και υποθέσεων που χρήζουν άμεσου χειρισμού λόγω επείγοντος χαρακτήρα.

–Επισυνάπτεται η υπ’ αριθ. 6926/16.2.2021 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, ως εστάλη προς δημοσίευση.

Συνημμένα

apofasi.pdf