ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΥΦ΄ ΟΡΟΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΦ΄ ΟΡΟΝ ΤΩΝ ΠΟΙΝΩΝ (Νόμοι 4043/2012, 4198/2013, 4411/2016 και 4689/2020)

31

Αθήνα, 28-11-2020

Κωνσταντίνος Βουλγαρίδης, Εφέτης, μέλος του ΔΣ της ΕνΔΕ

Στο συνημμένο έγγραφο που ακολουθεί περιλαμβάνονται κωδικοποιημένες οι σχετικές διατάξεις, που ίσχυσαν διαχρονικά για την παραγραφή υφ΄ όρον του αξιοποίνου και για την παραγραφή και μη εκτέλεση υφ΄ όρον των ποινών με τους νόμους 4043/2012, 4198/2013, 4411/2016 και 4689/2020. Το έγγραφο παρατίθεται σε μορφή word ώστε να είναι δυνατή η περαιτέρω επεξεργασία του (εκτύπωση του κλπ.)

Με εκτίμηση 

ΚΕΙΜΕΝΟ

http://dikastis.blogspot.com/2020/11/40432012-41982013-44112016-46892020.html