ΑΡΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

332
21958495 - holding laptop mouse

Πότε επιτρέπεται η άρση απορρήτου για τη διακρίβωση προσβολής δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων στο διαδίκτυο;

Με το άρθρο 52 του προσφάτως ψηφισθέντος νόμου για την πνευματική ιδιοκτησία, θεσπίζεται η άρση του απορρήτου για τις προσβολές των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε βαθμό κακουργήματος, µε την τροποποίηση της σχετικής διάταξης του Νόμου 2225/1994.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου, η διάταξη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για τον εντοπισμό των δραστών των εγκλημάτων κατά της πνευµατικής ιδιοκτησίας που συντελούνται µέσω του διαδικτύου.

Συγκεκριμένα, προστίθεται νέα παράγραφος 1δ στο άρθρο 4 του ν. 2225/1994 για την άρση του απορρήτου για διακρίβωση εγκλημάτων, βάσει της οποίας επιτρέπεται η άρση του απορρήτου για τη διακρίβωση της προσβολής που τελούνται στο διαδίκτυο δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων σε βαθμό κακουργήματος που προβλέπονται στο ν. 2121/1993.

 

Όπως επισημαίνεται στην αιτιολογική έκθεση του νόμου, η ισχύουσα σήμερα νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα και για τη διαδικασία άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών δημιουργεί ανυπέρβλητες δυσκολίες στην ταυτοποίηση των δραστών των εγκλημάτων κατά της πνευματικής ιδιοκτησίας που συντελούνται µέσω του διαδικτύου, δεδομένου ότι τα ποινικά αδικήματα που προβλέπονται στο ν. 2121/1993 δεν συμπεριλαμβάνονται στα εγκλήματα, για τη διακρίβωση των οποίων επιτρέπεται η άρση του απορρήτου, όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 4 του ν. 2225/1994.

Το νομοθετικό αυτό κενό καλύπτει η νέα διάταξη, επιτρέποντας την άρση του απορρήτου και για τη διακρίβωση των κακουργηματικής μορφής προσβολών των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, ώστε να καταστεί εφικτή αφενός η ανίχνευση αυτή καθαυτή των σοβαρών προσβολών πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο και αφετέρου η αποτελεσματική προστασία των δικαιούχων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα µε το άρθρο 66 του ν. 2121/1993, η προσβολή της πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων τιμωρείται ως κακούργημα, εάν ο υπαίτιος τελεί τις παράνομες πράξεις κατ’ επάγγελμα ή σε εμπορική κλίμακα ή αν οι περιστάσεις, κάτω από τις οποίες έγινε η πράξη, μαρτυρούν ότι ο υπαίτιος είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας ή των συγγενικών δικαιωμάτων.

Δείτε το ψηφισθέν νομοσχέδιο για την πνευματική ιδιοκτησία εδώ(link is external).